Năng Lượng Mặt Trời

Hiển thị:
Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TITAN 200L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1510 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-40%
15.500.000 đ 9.300.000 đ
Trước thuế: 9.300.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 130L-58
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm)1850 x 110..
-22%
5.940.000 đ 4.660.000 đ
Trước thuế: 4.660.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 160L-58
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 x ..
-20%
6.600.000 đ 5.280.000 đ
Trước thuế: 5.280.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180L-58
  Mô tả chi tiết máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L 58-18Chất li..
-19%
7.680.000 đ 6.190.000 đ
Trước thuế: 6.190.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 ..
-19%
8.150.000 đ 6.620.000 đ
Trước thuế: 6.620.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 210L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 200..
-18%
9.260.000 đ 7.580.000 đ
Trước thuế: 7.580.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 215L-58
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 ..
-18%
8.760.000 đ 7.190.000 đ
Trước thuế: 7.190.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 225L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 200..
-18%
9.810.000 đ 8.090.000 đ
Trước thuế: 8.090.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 240L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 200..
-17%
10.370.000 đ 8.600.000 đ
Trước thuế: 8.600.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 250L-58
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 200..
-17%
9.840.000 đ 8.120.000 đ
Trước thuế: 8.120.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 270L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 200..
-16%
11.480.000 đ 9.620.000 đ
Trước thuế: 9.620.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300L-58
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 170..
-16%
11.280.000 đ 9.440.000 đ
Trước thuế: 9.440.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2..
-16%
12.580.000 đ 10.630.000 đ
Trước thuế: 10.630.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 130L-58
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao(mm): 1850 x 1100 x 1230 Mô tả ..
-19%
7.740.000 đ 6.240.000 đ
Trước thuế: 6.240.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 160L-58
Mô tả chi tiết máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO SUS 316 160L 58-15: Bình ..
-18%
8.850.000 đ 7.270.000 đ
Trước thuế: 7.270.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 180L-58
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1600 x 1230 ..
-17%
10.380.000 đ 8.610.000 đ
Trước thuế: 8.610.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 180L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1220 x 1230 ..
-17%
10.550.000 đ 8.770.000 đ
Trước thuế: 8.770.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 210L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1400 x 1230 ..
-16%
12.060.000 đ 10.150.000 đ
Trước thuế: 10.150.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 215L-58
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1830 x 1230 ..
-16%
11.910.000 đ 10.020.000 đ
Trước thuế: 10.020.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 225L-70V
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1490 x 1230 ..
-16%
12.810.000 đ 10.740.000 đ
Trước thuế: 10.740.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 360L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 x ..
-14%
19.600.000 đ 16.920.000 đ
Trước thuế: 16.920.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành-VIGO-SUS-316-150L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao(mm): 2000 x 1040 x 1230 ..
-18%
9.040.000 đ 7.450.000 đ
Trước thuế: 7.450.000 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành-VIGO-SUS-316-240L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1580 x 1230 Mô tả..
-16%
13.570.000 đ 11.430.000 đ
Trước thuế: 11.430.000 đ
Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành 315L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 x ..
-16%
13.140.000 đ 11.040.000 đ
Trước thuế: 11.040.000 đ
Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 250L-58
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 2070 x 1230 Mô tả..
-16%
13.440.000 đ 11.310.000 đ
Trước thuế: 11.310.000 đ
Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 270L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1760 x 1230 M..
-15%
15.080.000 đ 12.810.000 đ
Trước thuế: 12.810.000 đ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TITAN 180L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1510 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-40%
13.800.000 đ 8.230.000 đ
Trước thuế: 8.230.000 đ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 150L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 ..
-20%
7.040.000 đ 5.600.000 đ
Trước thuế: 5.600.000 đ
Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà ECO 280L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 2380 x 1964 x 1260 ​ Các tính năng vượt trộ..
-92%
12.350.000 đ 940.000 đ
Trước thuế: 940.000 đ
Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà GOLD 160L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1420 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-31%
7.950.000 đ 5.470.000 đ
Trước thuế: 5.470.000 đ
Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 360L-70
Chất liệu: Linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu   Dài x rộng x cao(mm) 2000 ..
-15%
14.800.000 đ 12.550.000 đ
Trước thuế: 12.550.000 đ
Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 300L-58
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 2400 x 1230 M..
-15%
15.480.000 đ 13.170.000 đ
Trước thuế: 13.170.000 đ
Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 300L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 1940 x 1230 M..
-15%
16.580.000 đ 14.170.000 đ
Trước thuế: 14.170.000 đ
Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành VIGO SUS 316 315L-70
Chất liệu: Inox SUS 316   Dài x rộng x cao (mm): 2000 x 2030 x 1230 M..
-14%
17.340.000 đ 14.860.000 đ
Trước thuế: 14.860.000 đ
Thái Dương Năng ECO 160L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1420 x 1964 x 1260 ​ Các tính năng vượt trộ..
-36%
7.600.000 đ 4.840.000 đ
Trước thuế: 4.840.000 đ
Thái Dương Năng GOLD 140L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1356 x 1678 x 1100 ​ Các tính năng vượt trộ..
-32%
6.850.000 đ 4.640.000 đ
Trước thuế: 4.640.000 đ
Thái Dương Năng GOLD 180L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1580 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-32%
8.850.000 đ 6.040.000 đ
Trước thuế: 6.040.000 đ
Thái Dương Năng GOLD 200L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 2060 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-26%
9.200.000 đ 6.800.000 đ
Trước thuế: 6.800.000 đ
Thái Dương Năng GOLD 240L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 2060 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-31%
11.200.000 đ 7.710.000 đ
Trước thuế: 7.710.000 đ
Thái Dương Năng GOLD Sơn Hà 300L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 2380 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-31%
12.900.000 đ 8.960.000 đ
Trước thuế: 8.960.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 140L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1260 x 1964 x 1260 ​ Các tính năng vượt trộ..
-37%
6.850.000 đ 4.310.000 đ
Trước thuế: 4.310.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 180L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1580 x 1964 x 1260 ​ Các tính năng vượt trộ..
-36%
8.450.000 đ 5.430.000 đ
Trước thuế: 5.430.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 200L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1740 x 1964 x 1260 ​ Các tính năng vượt trộ..
-37%
8.750.000 đ 5.540.000 đ
Trước thuế: 5.540.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 240L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 2060 x 1964 x 1260 ​ Các tính năng vượt trộ..
-38%
11.200.000 đ 6.910.000 đ
Trước thuế: 6.910.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 120L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1150 x 1678 x 1100 ​ Các tính năng vượt trộ..
-33%
6.180.000 đ 4.130.000 đ
Trước thuế: 4.130.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 140L-58
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1740 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
-32%
7.150.000 đ 4.860.000 đ
Trước thuế: 4.860.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 160L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1560 x 1678 x 1100 ​ Các tính năng vượt trộ..
-31%
7.800.000 đ 5.350.000 đ
Trước thuế: 5.350.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 190L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1560 x 1678 x 1100 ​ Các tính năng vượt trộ..
-32%
8.800.000 đ 6.000.000 đ
Trước thuế: 6.000.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 220L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1968 x 1678 x 1100 ​ Các tính năng vượt trộ..
-31%
9.850.000 đ 6.780.000 đ
Trước thuế: 6.780.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 250L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 2172 x 1678 x 1100 ​ Các tính năng vượt trộ..
-31%
11.200.000 đ 7.710.000 đ
Trước thuế: 7.710.000 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà Hệ Giàn Công Nghiệp 1000L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm):  Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế&nb..
0 đ
Trước thuế: 0 đ
Thái Dương Năng Sơn Hà Hệ Giàn Công Nghiệp 500L-47
Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm): 1420 x 1983 x 1304 ​ Các tính năng vượt trộ..
0 đ
Trước thuế: 0 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời rất linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng từ nhà dân đến các nhà cao tầng. Sử dụng sản phẩm máy năng lượng mặt trời, máy nước nóng mặt trời, thái dương năng là một lựa chọn rất tốt cho các sinh hoạt gia đình đến những công trình lớn với giá cả hợp lý nhất và tiết kiệm điện năng.

TDM cung cấp phân phối các loại máy nước nóng năng lượng mặt trời của các hãng Đại Thành, Tân Á Đại Thành, Sơn Hà... với đủ dung tích chứa khác nhau để bạn lựa chọn. Quý khách cũng dễ dàng lựa chọn thương hiệu quen thuộc hoặc chọn sản phẩm có giá thành phù hợp hoặc các dòng sản phẩm chất lượng cao giá cực kỳ cạnh tranh. Bạn chỉ cần vài click chuột sẽ chọn ra sản phẩm phù hợp ngay trên website của chúng tôi.

logo tdm
THỜI GIAN MỞ CỬA: 7H – 17H (Chủ nhật 7h – 11h)
SHOWROOM NGAY CẦU VƯỢT SÓNG THẦN
tmd info working