Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.500.000đ tại TPHCM, Hà Nội

Vòi tắm hoa sen âm tường nóng lạnh TOTO giá rẻ TPHCM Hà Nội - Tuấn Đức

Sen Tắm Âm Tường TOTO

Hiển thị:
Bát sen gắn tường TOTO TBW01003A
Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW01003A Mã sản phẩm: TBW01003A ..
-14%
5.030.000 đ 4.320.000 đ
Trước thuế: 4.320.000 đ
Bát sen gắn tường TOTO TBW02003A
Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW02003A Mã sản phẩm: TBW02003A ..
-14%
5.040.000 đ 4.320.000 đ
Trước thuế: 4.320.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG01304B/TBW01004A/TBG01001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG01304B/TBW01004A/TBG01001B âm tường B..
-14%
15.310.000 đ 13.130.000 đ
Trước thuế: 13.130.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG01304B/TBW01004A/TBW01010A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG01304B/TBW01004A/TBW01010A âm tường B..
-14%
16.540.000 đ 14.190.000 đ
Trước thuế: 14.190.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG02304B/TBW02004A/TBG02001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG02304B/TBW02004A/TBG02001B âm tường B..
-14%
14.470.000 đ 12.420.000 đ
Trước thuế: 12.420.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG02304B/TBW02004A/TBW02006A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG02304B/TBW02004A/TBW02006A âm tường B..
-14%
15.960.000 đ 13.700.000 đ
Trước thuế: 13.700.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG03304B/TBW01004A/TBG01001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG03304B/TBW01004A/TBG01001B âm tường B..
-12%
14.190.000 đ 12.430.000 đ
Trước thuế: 12.430.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG03304B/TBW01004A/TBW01010A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG03304B/TBW01004A/TBW01010A âm tường B..
-14%
15.720.000 đ 13.490.000 đ
Trước thuế: 13.490.000 đ
Sen Tắm TOTO TBG04304B/TBW02004A/TBW02006A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBG04304B/TBW02004A/TBW02006A âm tường B..
-14%
15.020.000 đ 12.900.000 đ
Trước thuế: 12.900.000 đ
Sen Tắm TOTO TBP02302B/TBW02004A/TBP02001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBP02302B/TBW02004A/TBP02001B âm tường B..
-15%
55.680.000 đ 47.260.000 đ
Trước thuế: 47.260.000 đ
Sen Tắm TOTO TBP02302B/TBW02004A/TBW02006A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBP02304B/TBW02004A/TBW02006A âm tường B..
-15%
26.240.000 đ 22.370.000 đ
Trước thuế: 22.370.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS01304B/TBW01004A/TBG01001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS01304B/TBW01004A/TBG01001B âm tường B..
-14%
15.310.000 đ 13.130.000 đ
Trước thuế: 13.130.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS01304B/TBW01004A/TBW01010A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS01304B/TBW01004A/TBW01010A âm tường B..
-14%
12.410.000 đ 10.680.000 đ
Trước thuế: 10.680.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS02304B/TBW01004A/TBS02001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS02304B/TBW01004A/TBS02001B âm tường B..
-14%
10.540.000 đ 9.060.000 đ
Trước thuế: 9.060.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS02304B/TBW01004A/TBW01010A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS02304B/TBW01004A/TBW01010A âm tường B..
-15%
12.410.000 đ 10.590.000 đ
Trước thuế: 10.590.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS03304B/TBW01004A/TBS03001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS03304B/TBW01004A/TBS03001B âm tường B..
-14%
10.110.000 đ 8.690.000 đ
Trước thuế: 8.690.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS03304B/TBW01004A/TBW01010A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS03304B/TBW01004A/TBW01010A âm tường B..
-14%
12.260.000 đ 10.550.000 đ
Trước thuế: 10.550.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS04304B/TBW01004A/TBS03001B Âm Tường Xả Bồn
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS04304B/TBW01004A/TBS03001B âm tường B..
-14%
10.110.000 đ 8.690.000 đ
Trước thuế: 8.690.000 đ
Sen Tắm TOTO TBS04304B/TBW01004A/TBW01010A Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS04304B/TBW01004A/TBW01010A âm tường B..
-14%
12.260.000 đ 10.550.000 đ
Trước thuế: 10.550.000 đ
Sen Tắm TOTO TBV01406B TBV01102B TBW01004A TBW01010A TBW01016B Âm Tường 3 Đường Nước
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBV01406B/TBV01102B/TBW01004A/TBW01010A/TBW01016B &a..
-14%
26.110.000 đ 22.360.000 đ
Trước thuế: 22.360.000 đ
Sen Tắm TOTO TBV02401B TBV02102B TBW02004A TBW02006A TBW02012B TBG02001B Âm Tường 3 Đường Nước
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBV02401B/TBV02102B/TBW02004A/TBW02006A/TBW02012B/TB..
-14%
27.120.000 đ 23.240.000 đ
Trước thuế: 23.240.000 đ
Sen Tắm TOTO TBV02402B TBV02105B TBW02004A TBW02006A TBW02012B TBG02001B Âm Tường 3 Đường Nước
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBV02402B/TBV02105B/TBW02004A/TBW02006A/TBW02012B/TB..
-15%
35.520.000 đ 30.320.000 đ
Trước thuế: 30.320.000 đ
Sen Tắm TOTO TX488SZ/TX404SGZ/DB125 Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TX488SZ/TX404SGZ/DB125 âm tường Bộ sưu t..
-15%
13.400.000 đ 11.350.000 đ
Trước thuế: 11.350.000 đ
Sen Tắm TOTO TX488SZ/TX473SFBR/TX441SF Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TX488SZ/TX473SFBR/TX441SF âm tường M&ati..
-16%
19.320.000 đ 16.160.000 đ
Trước thuế: 16.160.000 đ
Sen Tắm TOTO TX491SN/TX442SFN/TX472SEV2N Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TX491SN/TX442SFN/TX472SEV2N âm tường Bộ ..
-16%
14.180.000 đ 11.960.000 đ
Trước thuế: 11.960.000 đ
Sen Tắm TOTO TX491SN/TX442SKN/DB128CFN Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TX491SN/TX442SKN/DB128CFN âm tường Bộ sư..
-16%
15.800.000 đ 13.340.000 đ
Trước thuế: 13.340.000 đ
Sen Tắm TOTO TX491SN/TX442SU/DB128CFN Âm Tường
Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TX491SN/TX442SU/DB128CFN âm tường Bộ sưu..
-15%
13.200.000 đ 11.210.000 đ
Trước thuế: 11.210.000 đ
Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG04303B/TBN01001B
Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG04303B/TBN01001B Mã sản ..
-14%
4.790.000 đ 4.100.000 đ
Trước thuế: 4.100.000 đ
Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG04304B/TBN01001B
Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG04304B/TBN01001B Mã sản ..
-14%
5.670.000 đ 4.850.000 đ
Trước thuế: 4.850.000 đ
Van Điều chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBV01101B/TBN01104B Âm Tường
Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBV01101B/TBN01104B Mã sản ..
-14%
3.790.000 đ 3.250.000 đ
Trước thuế: 3.250.000 đ
Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBV01407B/TBN01001B
Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBV01407B/TBN01001B Mã sản ..
-15%
11.080.000 đ 9.390.000 đ
Trước thuế: 9.390.000 đ
Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBV01408B/TBN01001B
Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBV01408B/TBN01001B Mã sản ..
-15%
11.880.000 đ 10.070.000 đ
Trước thuế: 10.070.000 đ

Giới thiệu vòi sen tắm âm tường TOTO nóng lạnh

Một sản phẩm vòi sen âm tường TOTO thiết kế đặc biệt cho những mẫu nhà tắm thiết kế hiện đại, tối giản. Để lắp đặt sản phẩm này thì công trình phải được chuẩn bị ngay từ phần thiết kế và thi công ở phần thô. Do vòi tắm âm tường có hệ thống đường ống dẫn nằm trong tường phải được định vị chuẩn xác để sau khi hoàn thiện có thể lắp đặt các bộ phận của vòi sen âm tường.

Hiện nay có rất nhiều mẫu mã từ hãng TOTO bình dân đến cao cấp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho phòng tắm ở thị trường Việt Nam.

Mua vòi tắm hoa sen âm tường TOTO ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 thiết bị vệ sinh TOTO cao cấp luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

logo tdm
Giao hàng trên 1.500.000đ miễn phí tại trung tâm TPHCM, Hà Nội. Cung cấp cho công trình tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
tmd info working