TDM hiện vẫn hoạt động bình thường. Có thể giao thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, nước.

Giỏ Hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống!