Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.500.000đ tại TPHCM, Hà Nội

Đại lý máy tắm nước nóng lạnh Ferroli tại TPHCM Hà Nội giá rẻ - Tuấn Đức

Máy Nước Nóng Điện Ferroli

Hiển thị:
Bình Nước Nóng FERROLI AQUASTORE 100L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE 100L gián tiếp - Dung tí..
-12%
7.120.000 đ 6.260.000 đ
Trước thuế: 6.260.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE 150L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE 150L gián tiếp - Dung tí..
-12%
10.565.000 đ 9.270.000 đ
Trước thuế: 9.270.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE 300L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE 300L gián tiếp - Dung tí..
-11%
18.980.000 đ 16.910.000 đ
Trước thuế: 16.910.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE 80L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE 80L gián tiếp - Dung tíc..
-14%
4.865.000 đ 4.170.000 đ
Trước thuế: 4.170.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE E 125L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE E 125L gián tiếp - Dung t&iacut..
-13%
8.930.000 đ 7.790.000 đ
Trước thuế: 7.790.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE E 150L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE E 150L gián tiếp - Dung t&iacut..
-12%
10.715.000 đ 9.410.000 đ
Trước thuế: 9.410.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE E 50L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE E 50L gián tiếp - Dung tí..
-15%
3.710.000 đ 3.160.000 đ
Trước thuế: 3.160.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli AQUASTORE E 80L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE E 80L gián tiếp - Dung tí..
-14%
5.015.000 đ 4.310.000 đ
Trước thuế: 4.310.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Cubo 30L Gián Tiếp
- Máy nước nóng Ferroli Cubo 30L gián tiếp - Dung tích (L):..
-14%
2.650.000 đ 2.270.000 đ
Trước thuế: 2.270.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Cubo E 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Cubo E 15L gián tiếp - Dung t&i..
-15%
2.470.000 đ 2.100.000 đ
Trước thuế: 2.100.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli DIVO SFP Trực Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli DIVO SFP - Điện áp định mức (V/Hz):220 - C&..
-13%
6.000.000 đ 5.220.000 đ
Trước thuế: 5.220.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli HOTDOG 5L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli HOTDOG 5L gián tiếp - Dung tích (L..
-19%
1.680.000 đ 1.360.000 đ
Trước thuế: 1.360.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli INFINITI ECO 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli INFINITI ECO 20L gián tiếp - Dung t&..
-13%
3.360.000 đ 2.940.000 đ
Trước thuế: 2.940.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli INFINITI PLUS 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli INFINITI PLUS 20L gián tiếp - Dung t..
-14%
3.360.000 đ 2.890.000 đ
Trước thuế: 2.890.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli QQ AE 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ AE 20L gián tiếp - Dung tí..
-14%
2.960.000 đ 2.560.000 đ
Trước thuế: 2.560.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli QQ AE 30L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ AE 30L gián tiếp - Dung tí..
-13%
3.150.000 đ 2.740.000 đ
Trước thuế: 2.740.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli QQ ME 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ ME 15L gián tiếp - Dung tích (L..
-15%
2.505.000 đ 2.140.000 đ
Trước thuế: 2.140.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli QQ ME 50L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ ME 50L gián tiếp - Dung tích (L..
-13%
4.200.000 đ 3.670.000 đ
Trước thuế: 3.670.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli QQ TE 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ TE 20L gián tiếp - Dung tí..
-14%
2.810.000 đ 2.420.000 đ
Trước thuế: 2.420.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli QQ TSE 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ TSE 15L gián tiếp - Dung tí..
-17%
3.000.000 đ 2.490.000 đ
Trước thuế: 2.490.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Verdi Ae 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Verdi Ae 15L gián tiếp - Dung t&iacu..
-13%
3.100.000 đ 2.700.000 đ
Trước thuế: 2.700.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Verdi Ae 30L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Verdi Ae 30L gián tiếp - Dung t&iacu..
-12%
3.470.000 đ 3.040.000 đ
Trước thuế: 3.040.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Verdi Se 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Verdi Se 15L gián tiếp - Dung t&iacu..
-16%
3.200.000 đ 2.680.000 đ
Trước thuế: 2.680.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Verdi Te 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Verdi Te 20L gián tiếp - Dung tích..
-13%
3.050.000 đ 2.650.000 đ
Trước thuế: 2.650.000 đ
Bình Nước Nóng Ferroli Verdi Te 30L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Verdi Te 30L gián tiếp - Dung tích..
-13%
3.260.000 đ 2.850.000 đ
Trước thuế: 2.850.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli AQUASTORE 125L Gián Tiếp
- Máy nước nóng Ferroli AQUASTORE 125L gián tiếp - Dung tíc..
-13%
8.780.000 đ 7.650.000 đ
Trước thuế: 7.650.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli AQUASTORE 200L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE 200L gián tiếp - Dung t&ia..
-11%
14.240.000 đ 12.610.000 đ
Trước thuế: 12.610.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli AQUASTORE 50L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE 50L gián tiếp - Dung tíc..
-15%
3.560.000 đ 3.020.000 đ
Trước thuế: 3.020.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli AQUASTORE E 100L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli AQUASTORE E 100L gián tiếp - Dung t&iacut..
-12%
7.270.000 đ 6.400.000 đ
Trước thuế: 6.400.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli Cubo 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Cubo 15L gián tiếp - Dung tích (L)..
-16%
2.320.000 đ 1.960.000 đ
Trước thuế: 1.960.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli Cubo E 30L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli Cubo E 30L gián tiếp - Dung t&i..
-14%
2.800.000 đ 2.410.000 đ
Trước thuế: 2.410.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli DIVO SDN Trực Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli DIVO SDN - Điện áp định mức (V/Hz):220-240 ..
-19%
2.520.000 đ 2.040.000 đ
Trước thuế: 2.040.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli DIVO SDP Trực Tiếp Có Bơm
- Bình nước nóng Ferroli DIVO SDP - Điện áp định mức (V/Hz):220-240 ..
-15%
3.620.000 đ 3.080.000 đ
Trước thuế: 3.080.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli DIVO SSN Trực Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli DIVO SSN - Điện áp định mức (V/Hz):220-240 ..
-24%
2.420.000 đ 1.830.000 đ
Trước thuế: 1.830.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli DIVO SSP Trực Tiếp Có Bơm
- Bình nước nóng Ferroli DIVO SSP - Điện áp định mức (V/Hz):220-240 ..
-15%
3.320.000 đ 2.820.000 đ
Trước thuế: 2.820.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli INFINITI MAX 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli INFINITI MAX 20L gián tiếp - Dung t&..
-12%
4.500.000 đ 3.940.000 đ
Trước thuế: 3.940.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ AE 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ AE 15L gián tiếp - Dung tí..
-14%
2.780.000 đ 2.400.000 đ
Trước thuế: 2.400.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ AE 50L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ AE 50L gián tiếp - Dung tí..
-13%
4.400.000 đ 3.850.000 đ
Trước thuế: 3.850.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ M 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ M 20L gián tiếp - Dung tích (L)..
-14%
2.650.000 đ 2.270.000 đ
Trước thuế: 2.270.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ M 50L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ M 50L gián tiếp - Dung tích (L)..
-13%
4.030.000 đ 3.510.000 đ
Trước thuế: 3.510.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ ME 30L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ ME 30L gián tiếp - Dung tí..
-13%
2.865.000 đ 2.480.000 đ
Trước thuế: 2.480.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ TE 15L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ TE 15L gián tiếp - Dung tí..
-14%
2.630.000 đ 2.250.000 đ
Trước thuế: 2.250.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ TE 30L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ TE 30L gián tiếp - Dung tí..
-13%
3.000.000 đ 2.600.000 đ
Trước thuế: 2.600.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ TSE 20L Gián Tiếp
- Bình nước nóng Ferroli QQ TSE 20L gián tiếp - Dung tí..
-16%
3.170.000 đ 2.650.000 đ
Trước thuế: 2.650.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli QQ TSE 30L Gián Tiếp
- Máy nước nóng điện ferroli QQ TSE 30L gián tiếp - Dung t&ia..
-16%
3.360.000 đ 2.830.000 đ
Trước thuế: 2.830.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli RITA FS-4.5DE Trực Tiếp
MÁY NƯỚC NÓNG RITA FS-4.5DE MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP FERROLY ĐA NHI..
-13%
1.680.000 đ 1.470.000 đ
Trước thuế: 1.470.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli RITA FS-4.5TE Trực Tiếp
MÁY NƯỚC NÓNG RITA FS-4.5TE MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP FERROLY ĐA NHI..
-13%
1.580.000 đ 1.380.000 đ
Trước thuế: 1.380.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli RITA FS-4.5TM Trực Tiếp
MÁY NƯỚC NÓNG RITA FS-4.5 TM MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP ĐA NHIỆM, KHÔ..
-17%
1.260.000 đ 1.050.000 đ
Trước thuế: 1.050.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli Verdi Ae 20L Gián Tiếp
- Máy nước nóng điện Ferroli Verdi Ae 20L gián tiếp - Dung t&iacut..
-13%
3.260.000 đ 2.850.000 đ
Trước thuế: 2.850.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli Verdi Se 20L Gián Tiếp
- Máy nước nóng điện ferroli Verdi Se 20L gián tiếp - Dung t&iacut..
-16%
3.360.000 đ 2.830.000 đ
Trước thuế: 2.830.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli Verdi Se 30L Gián Tiếp
- Máy nước nóng điện ferroli Verdi Se 30L gián tiếp - Dung t&iacut..
-15%
3.570.000 đ 3.030.000 đ
Trước thuế: 3.030.000 đ
Máy Nước Nóng Ferroli Verdi Te 15L Gián Tiếp
- Máy nước nóng điện Ferroli Verdi Te 15L gián tiếp - Dung tích ..
-13%
2.890.000 đ 2.500.000 đ
Trước thuế: 2.500.000 đ

Những ngày trời lạnh, mỗi gia đình đều muốn sắm cho mình một chiếc máy nước nóng lạnh phù hợp. Trong đó, máy nước nóng trực tiếp được ưa chuộng nhiều vì có thiết kế nhỏ gọn, làm nước nóng nhanh và giá thành không quá mắc. Nhưng để sử dụng nhiều người và nguồn nước nóng ổn định hơn thì lựa chọn máy nước nóng gián tiếp. Nếu bạn vẫn chưa biết rõ về loại thiết bị này, hãy cùng TDM Tuấn Đức tham khảo thêm một số thông tin.

Giới thiệu máy nước nóng lạnh Ferroli trực tiếp, gián tiếp là gì?

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli là loại máy làm nóng nước bằng dây đốt chỉ sau vài giây và đưa trực tiếp ra vòi cho bạn dùng mà không cần bình trữ nước. Ngoài ra máy còn đi kèm các bộ cảm biến điều chỉnh nhiệt độ, rơ le kiểm soát áp suất nước, van điều chỉnh lưu lượng nước và có loại còn gắn thêm cầu dao chống giật.

Máy nước nóng gián tiếp Ferroli là thiết bị làm nóng nước trong khaoảng thời gian ngắn và có bình chứa nước lớn để chứa nước được đun nóng và sử dụng. Loại máy nước nóng này khá cồng kềnh, hệ thống ống dẫn nước nóng và lạnh riêng biệt, chỉ cần làm nóng nước 1 lần và có thể sử dụng cho cả gia đình. Nói đến độ an toàn thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì sau khi chúng ta đã làm nóng nước có thể tắt nguồn điện và sử dụng bình thường do đó cũng tránh những trường hợp rủi ro như nước bị nhiễm điện.

Đại lý nào bán bình nước nóng Ferroli chính hãng giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 các hãng máy nước nóng Ferroli luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

logo tdm
Giao hàng trên 1.500.000đ miễn phí tại trung tâm TPHCM, Hà Nội. Cung cấp cho công trình tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
tmd info working