Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.500.000đ tại TPHCM, Hà Nội

Đại lý thiết bị khóa cửa - Giải pháp về các loại khóa cửa - Tuấn Đức

Thiết Bị Khóa Cửa

Hiển thị:
Khóa Bấm Yale V140-50
Tính năng khóa cửa móc Yale V140-50 Khóa sử dụng bi đôi ở 2 ..
-15%
270.000 đ 230.000 đ
Trước thuế: 230.000 đ
Khóa Bấm Yale V140-60
Tính năng khóa cửa móc Yale V140-60 Khóa sử dụng bi đôi ở 2 ..
-20%
400.000 đ 320.000 đ
Trước thuế: 320.000 đ
Khóa Bấm Yale V140-70
Tính năng khóa cửa móc Yale V140-70 Khóa sử dụng bi đôi ở 2 ..
-20%
522.000 đ 420.000 đ
Trước thuế: 420.000 đ
Khóa Bấm Yale Y110/50/127/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y110/50/127/1 Mặt thân mạ crôm chắc ..
368.000 đ
Trước thuế: 368.000 đ
Khóa Bấm Yale Y110/60/135/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y110/60/135/1 Mặt thân mạ crôm chắc ..
499.000 đ
Trước thuế: 499.000 đ
Khóa Bấm Yale Y110/60/163/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y110/60/163/1 Mặt thân mạ crôm ch..
573.000 đ
Trước thuế: 573.000 đ
Khóa Bấm Yale Y120/50/127/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y120/50/127/1 Mặt thân mạ crôm chắc ..
448.000 đ
Trước thuế: 448.000 đ
Khóa Bấm Yale Y120/50/163/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y120/50/163/1 Mặt thân mạ crôm chắc ..
499.000 đ
Trước thuế: 499.000 đ
Khóa Bấm Yale Y120/60/135/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y120/60/135/1 Mặt thân mạ crôm chắc ..
525.000 đ
Trước thuế: 525.000 đ
Khóa Bấm Yale Y120/70/141/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y120/70/141/1  Mặt thân mạ cr&oc..
721.000 đ
Trước thuế: 721.000 đ
Khóa Bấm Yale Y120D/50/127/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y120D/50/127/1 Mặt thân mạ crôm chắc..
607.000 đ
Trước thuế: 607.000 đ
Khóa Bấm Yale Y120D/60/135/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y120D/60/135/1 Mặt thân mạ crôm chắc..
6.790.000 đ
Trước thuế: 6.790.000 đ
Khóa Bấm Yale Y122/50/123/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y122/50/123/1 Mặt thân mạ crôm ch..
508.000 đ
Trước thuế: 508.000 đ
Khóa Bấm Yale Y140/50/122/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y140/50/122/1 Cọng bằng thép gia cường..
-14%
210.000 đ 180.000 đ
Trước thuế: 180.000 đ
Khóa Bấm Yale Y210/51/127/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y210/51/127/1 Cọng bằng thép cườn..
-22%
679.000 đ 530.000 đ
Trước thuế: 530.000 đ
Khóa Số Yale Y150/22/120/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y150/22/120/1 Cọng bằng thép gia cường..
-17%
157.000 đ 130.000 đ
Trước thuế: 130.000 đ
Khóa Số Yale Y150/30/125/1
Tính năng khóa cửa móc Yale Y150/30/125/1 Cọng bằng thép gia cường..
-15%
200.000 đ 170.000 đ
Trước thuế: 170.000 đ
Khóa Số Yale YE2/70/132/1
Tính năng khóa cửa móc Yale YE2/70/132/1 Dòng khóa bấm Hamm..
-22%
593.000 đ 460.000 đ
Trước thuế: 460.000 đ
Khóa Số Yale YE2/80/138/1
Tính năng khóa cửa móc Yale YE2/80/138/1 Dòng khóa bấm Hamm..
-22%
759.000 đ 590.000 đ
Trước thuế: 590.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..
-27%
409.000 đ 300.000 đ
Trước thuế: 300.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..
-25%
318.000 đ 240.000 đ
Trước thuế: 240.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US11 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..
-26%
448.000 đ 330.000 đ
Trước thuế: 330.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng
Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US3 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogra..
-26%
432.000 đ 320.000 đ
Trước thuế: 320.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US32D Bạc Cửa Phòng
Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&og..
-27%
355.000 đ 260.000 đ
Trước thuế: 260.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..
-25%
414.000 đ 310.000 đ
Trước thuế: 310.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..
-26%
323.000 đ 240.000 đ
Trước thuế: 240.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..
-25%
453.000 đ 340.000 đ
Trước thuế: 340.000 đ
Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US32D Bạc Cửa Phòng
Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..
-25%
360.000 đ 270.000 đ
Trước thuế: 270.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL4422 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..
-26%
367.000 đ 270.000 đ
Trước thuế: 270.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL4427 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-27%
410.000 đ 300.000 đ
Trước thuế: 300.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL4442 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..
-26%
367.000 đ 270.000 đ
Trước thuế: 270.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL4447 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-27%
410.000 đ 300.000 đ
Trước thuế: 300.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL4462 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..
-25%
389.000 đ 290.000 đ
Trước thuế: 290.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL4467 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-26%
430.000 đ 320.000 đ
Trước thuế: 320.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL5372 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..
-25%
456.000 đ 340.000 đ
Trước thuế: 340.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-26%
540.000 đ 400.000 đ
Trước thuế: 400.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-26%
517.000 đ 380.000 đ
Trước thuế: 380.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-26%
517.000 đ 380.000 đ
Trước thuế: 380.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6532 US15 Bạc Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..
-26%
540.000 đ 400.000 đ
Trước thuế: 400.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..
-27%
730.000 đ 530.000 đ
Trước thuế: 530.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..
-28%
625.000 đ 450.000 đ
Trước thuế: 450.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..
-28%
678.000 đ 490.000 đ
Trước thuế: 490.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6542 US15 Màu Bạc Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..
-26%
593.000 đ 440.000 đ
Trước thuế: 440.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..
-27%
783.000 đ 570.000 đ
Trước thuế: 570.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cho cửa phòng, cửa th&ocir..
-28%
678.000 đ 490.000 đ
Trước thuế: 490.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..
-16%
630.000 đ 530.000 đ
Trước thuế: 530.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6552 US15 Bạc Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..
-28%
678.000 đ 490.000 đ
Trước thuế: 490.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6577 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..
-27%
868.000 đ 630.000 đ
Trước thuế: 630.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6577 US15 Bạc Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..
-27%
730.000 đ 530.000 đ
Trước thuế: 530.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL6577 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..
-28%
815.000 đ 590.000 đ
Trước thuế: 590.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL8322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh
Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..
-25%
456.000 đ 340.000 đ
Trước thuế: 340.000 đ
Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng
Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..
-26%
540.000 đ 400.000 đ
Trước thuế: 400.000 đ

Thiết bị khóa cửa là gì?

Những sản phẩm liên quan đến giải pháp khóa cửa từ khóa cửa gỗ, cửa sắt, cửa nhôm, cửa kính các loại. Khóa cửa hiện nay trên thị trường có nhiều dòng khóa điện tử, khóa vân tay, khóa cơ.

Với việc đáp ưng nhu cầu của thị trường các hãng khóa Yale, Hafele, Việt Tiệp, Huy Hoàng cho ra đời rất nhiều các dòng và mẫu mã khác nhau đáp ứng hầu hết các yêu cầu của quý khách hàng.

Mua ở khóa cửa ở đâu chính hãng?

Mạng lưới cung cấp sản phẩm giải pháp về ổ khoa cửa uy tín chúng tôi có chi nhánh tại TPHCM, Bình Dương sẽ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

logo tdm
Giao hàng trên 1.500.000đ miễn phí tại trung tâm TPHCM, Hà Nội. Cung cấp cho công trình tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên
tmd info working