GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Đại lý ổ khóa cửa tay gạt - tay nắm tròn thông phòng ngủ TPHCM - Tuấn Đức

Khóa Cửa Phòng

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4142 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series CA4100 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 ..

-20% 286.000 đ 230.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4447 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

451.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&og..

-20% 451.000 đ 360.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-23% 868.000 đ 670.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000..

-19% 333.000 đ 270.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6542 US15 Màu Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..

704.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 748.000 đ 580.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-11 Một Đầu Chìa Màu Nikel Mờ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-11 một đầu chìa Chiều dài: 32/32 ..

-19% 385.000 đ 310.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL020 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL20 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Tay n..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4147 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA4147 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 20..

-20% 286.000 đ 230.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cho cửa phòng, cửa th&ocir..

808.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5242 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-21% 368.000 đ 290.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5342 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5342 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 Hai Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 32/32 - Tổng..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4442 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 440.000 đ 350.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 950.000 đ 750.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-02-01 Hai Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-02-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-20% 473.000 đ 380.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa, Một Đầu Chốt Vặn

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-21% 517.000 đ 410.000 đ

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất l..

-20% 352.000 đ 280.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D Cửa Phòng Inox Mờ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D  Tên sản phẩm: Tay nắm gạt t..

-24% 1.925.000 đ 1.470.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152 US32D Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152US32D - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt trên đế - Lớ..

-24% 1.925.000 đ 1.470.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US15 Bạc Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5347 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5347  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US26 Đặc Màu Inox

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US26 Đặc Màu Inox - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt ..

-24% 1.441.000 đ 1.100.000 đ

Thân Khóa Yale YML01AD/6085 US32D Cửa Chính Backset 60mm

Thân Khóa Yale YML01AD/6085​ US32D Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN122..

-22% 693.000 đ 540.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US3 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogra..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5362 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5362 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh Ti..

-23% 572.000 đ 440.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-040 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-040 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản ..

-23% 1.370.000 đ 1.060.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4427 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-19% 484.000 đ 390.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-030 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-030US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm: ..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01​​ phòng vệ sinh Chiều dài: 35/3..

-21% 341.000 đ 270.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-23% 1.034.000 đ 800.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-02-01 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-02-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-21% 517.000 đ 410.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 858.000 đ 670.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-02-11 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-02-11 một đầu chìa, một đầu chốt vặn Ruột kh..

-20% 374.000 đ 300.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4467 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-20% 511.000 đ 410.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US11 Đồng Đỏ Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa chính, cưa ph&ogr..

-22% 665.500 đ 520.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4422 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4422 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 440.000 đ 350.000 đ

Thân Khóa Yale YDL-010 US32D Cửa Lùa Backset 60mm

Thân Khóa Yale YDL-010 US32D​​ Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất..

-20% 539.000 đ 430.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US11 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-20% 522.000 đ 420.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-22-01 Cửa Phòng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-20% 528.000 đ 420.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 128 (3 Trang)

Khóa cửa tay gạt phòng ngủ là gì?

Khoá cửa phòng là loại khóa cửa được sử dụng phổ biến cho các phòng trong nhà, bao gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm,... 

Khóa có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, có khả năng chống trộm cao. Khóa cửa phòng thường được làm bằng chất liệu đồng thau hoặc thép, có độ bền cao. Giá thành thường rẻ hơn loại khóa cửa chính và khá đa dạng về mẫu mã nhãn hiệu.

Cấu tạo của ổ khoá phòng

Khóa có cấu tạo gồm 3 bộ phận chính:

  • Thân khóa: Thân khóa là bộ phận chính của khóa cửa, chứa các chốt khóa. Thân khóa thường được làm bằng đồng thau hoặc thép, có độ dày từ 2 đến 3 mm.
  • Lõi chìa: Lõi chìa là bộ phận nhận tín hiệu từ chìa khóa để mở khóa. Lõi chìa thường được làm bằng đồng thau hoặc thép, có các rãnh cắt theo một hình dạng nhất định.
  • Chìa khóa: Chìa khóa là bộ phận dùng để mở khóa. Chìa khóa thường được làm bằng đồng thau hoặc thép, có các rãnh cắt tương ứng với các rãnh trên lõi chìa.

Các loại khóa cửa phòng phổ biến hiện nay

  • Khóa cửa phòng tay gạt: Khóa có tay gạt dùng để đóng mở cửa, là loại khoá phổ biến nhất hiện nay. Khóa thường được sử dụng cho cửa phòng ngủ, phòng khách,... phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ để tránh bị khoá cửa bên trong khi chúng ở một mình.
  • Khóa cửa phòng tay nắm tròn: Khóa có tay nắm tròn dùng để đóng mở cửa. Khóa thường được sử dụng cho cửa phòng tắm, phòng vệ sinh,... Đây cũng là loại khoá đơn giản, dễ sử dụng với mức giá rẻ, phải chăng.

Giá ổ khoá phòng tay gạt, tay nắm tròn bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán các loại thiết bị khoá cửa của nhiều thương hiệu khác nhau với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Ngoài giá cả của ổ khoá, quý khách hàng cũng nên lưu ý đến thương hiệu, những tính năng an toàn, độ chắc chắn,... chính vì vậy nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các cửa hàng thiết bị chuyên bán ổ khoá cửa uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá một cách chi tiết nhất.

Dưới đây là bảng giá thiết bị ổ khoá phòng tay nắm được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Khoá tay nắm tròn Yale cửa phòng vệ sinh

140.000 đến 360.000 đ 

2

Khoá cóc Yale hai đầu chìa

Khoảng từ 180.000 đ trở lên

3

Khoá tay gạt Yale đầu tròn

200.000 đến 1.300.000 đ

4

Khoá Yale tay gạt trên đế 

1.300.000 đến 1.800.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 11/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Mua ổ khóa cửa tay nắm tròn thông phòng ở đâu?

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu khoá cửa khác nhau và không ít thương hiệu kém uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 các hãng khóa cửa luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM,  Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom thiết bị khoá cửa Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
  • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)