TDM hiện vẫn hoạt động bình thường. Có thể giao thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, nước.

Đại lý ổ khóa cửa tay gạt - tay nắm tròn thông phòng ngủ TPHCM - Tuấn Đức

Khóa Cửa Phòng

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Khóa Tròn Gạt Yale VL5362 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa Tròn Gạt Yale VL5362 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5362 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh Ti..

-20% 460.000 đ 370.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4147 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4147 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA4147 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 20..

-17% 240.000 đ 200.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-23% 608.000 đ 470.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152 US32D Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152 US32D Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152 - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt trên đế - Lớp mạ ..

-24% 1.684.000 đ 1.280.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt trên đế - Lớ..

-23% 1.500.000 đ 1.160.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-22% 758.000 đ 590.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-020 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-020 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-020 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Tay..

-21% 367.000 đ 290.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 707.000 đ 550.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 603.000 đ 470.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US15 Bạc Cửa Chính

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US15 Bạc Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-21% 520.000 đ 410.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000..

-19% 333.000 đ 270.000 đ

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3 Cửa Chính

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3 Cửa Chính

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3​ Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chấ..

-22% 974.000 đ 760.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa, Một Đầu Chốt Vặn

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa, Một Đầu Chốt Vặn

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-19% 471.000 đ 380.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-22% 707.000 đ 550.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-060 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-060 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-060 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm..

-21% 367.000 đ 290.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm..

-23% 1.083.000 đ 830.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Ta..

-24% 1.774.000 đ 1.350.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cho cửa phòng, cửa th&ocir..

-22% 656.000 đ 510.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6542 US15 Màu Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa Tròn Gạt Yale VL6542 US15 Màu Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..

-21% 573.000 đ 450.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-21% 520.000 đ 410.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&og..

-18% 355.000 đ 290.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-23% 582.000 đ 450.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4422 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa Tròn Gạt Yale VL4422 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4422 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-21% 356.000 đ 280.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-23% 839.000 đ 650.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa Tròn Gạt Yale VL5322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5322 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-20% 460.000 đ 370.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-21% 353.000 đ 280.000 đ

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất l..

-21% 304.000 đ 240.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-24% 2.095.000 đ 1.600.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US11 Đồng Đỏ Cửa Chính

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US11 Đồng Đỏ Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa chính, cưa ph&ogr..

-21% 543.000 đ 430.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-19% 446.000 đ 360.000 đ

Thân Khóa Yale YML01AD/4585 US32D Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YML01AD/4585 US32D Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YML01AD/4585​ US32D Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN122..

-21% 567.000 đ 450.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 950.000 đ 750.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4447 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL4447 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-19% 397.000 đ 320.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa Màu Nikel Mờ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa Màu Nikel Mờ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-01 một đầu chìa Chiều dài: 32/32 ..

-21% 331.000 đ 260.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-23% 582.000 đ 450.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 656.000 đ 510.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5342 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa Tròn Gạt Yale VL5342 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5342 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh..

-20% 460.000 đ 370.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 Hai Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 Hai Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 32/32 - Tổng..

-20% 425.000 đ 340.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4467 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL4467 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-21% 416.000 đ 330.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4427 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL4427 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-19% 397.000 đ 320.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4142 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4142 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series CA4100 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 ..

-18% 231.000 đ 190.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D Cửa Phòng Inox Mờ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D Cửa Phòng Inox Mờ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D  Tên sản phẩm: Tay nắm gạt t..

-24% 1.684.000 đ 1.280.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-010 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-010 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL-010 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm..

-21% 367.000 đ 290.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 Một Đầu Chìa Màu Chrome Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 Một Đầu Chìa Màu Chrome Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-20% 514.000 đ 410.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01​​ phòng vệ sinh Chiều dài: 35/3..

-19% 283.000 đ 230.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 707.000 đ 550.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327US3 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&..

-21% 520.000 đ 410.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-20% 413.000 đ 330.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 89 (2 Trang)

Khóa cửa tay gạt phòng ngủ là gì?

Khóa cửa cho phòng ngủ thường làm từ gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo, cửa nhôm, cửa sắt. Thường dùng các loại khóa tay gạt, ổ khóa tròn, tay nắm tròn, tay vặn với nhiều chất liệu màu sắc khác nhau.

Dòng khóa này còn dùng khóa cửa thông phòng, ổ khóa phòng vệ sinh nhà tắm, khóa cửa phòng làm việc...

Giá thành thường rẻ hơn loại khóa cửa chính và khá đa dạng về mẫu mã nhãn hiệu.

Mua ổ khóa cửa tay nắm tròn thông phòng ở đâu?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 các hãng khóa cửa luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM,  Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.