Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Sơn Hà

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bình Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 200L-58
Bình Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 200L-58
Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Eco ..
-33%
11.200.000 đ 7.540.000 đ Trước Thuế: 7.540.000 đ
Dựa vào 2 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
4.600.000 đ 3.610.000 đ Trước Thuế: 3.610.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
4.220.000 đ 3.310.000 đ Trước Thuế: 3.310.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1200 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
5.050.000 đ 3.960.000 đ Trước Thuế: 3.960.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
7.100.000 đ 5.570.000 đ Trước Thuế: 5.570.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
6.580.000 đ 5.160.000 đ Trước Thuế: 5.160.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
8.940.000 đ 7.010.000 đ Trước Thuế: 7.010.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
8.250.000 đ 6.470.000 đ Trước Thuế: 6.470.000 đ
Dựa vào 3 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
9.880.000 đ 7.750.000 đ Trước Thuế: 7.750.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
9.500.000 đ 7.450.000 đ Trước Thuế: 7.450.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
14.800.000 đ 11.600.000 đ Trước Thuế: 11.600.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
13.560.000 đ 10.630.000 đ Trước Thuế: 10.630.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Lùn Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
13.400.000 đ 10.510.000 đ Trước Thuế: 10.510.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
12.600.000 đ 9.880.000 đ Trước Thuế: 9.880.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-18%
2.600.000 đ 2.140.000 đ Trước Thuế: 2.140.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-18%
2.450.000 đ 2.020.000 đ Trước Thuế: 2.020.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
15.200.000 đ 11.920.000 đ Trước Thuế: 11.920.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
16.650.000 đ 13.050.000 đ Trước Thuế: 13.050.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
16.680.000 đ 13.080.000 đ Trước Thuế: 13.080.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
17.650.000 đ 13.840.000 đ Trước Thuế: 13.840.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Lùn Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
16.150.000 đ 12.660.000 đ Trước Thuế: 12.660.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
15.600.000 đ 12.230.000 đ Trước Thuế: 12.230.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
19.100.000 đ 14.970.000 đ Trước Thuế: 14.970.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1420
  Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít ngang SUS 304 Ø 142..
-22%
19.900.000 đ 15.600.000 đ Trước Thuế: 15.600.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Lùn Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
18.000.000 đ 14.110.000 đ Trước Thuế: 14.110.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
17.200.000 đ 13.480.000 đ Trước Thuế: 13.480.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
21.150.000 đ 16.580.000 đ Trước Thuế: 16.580.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
22.050.000 đ 17.290.000 đ Trước Thuế: 17.290.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
19.700.000 đ 15.440.000 đ Trước Thuế: 15.440.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
20.500.000 đ 16.070.000 đ Trước Thuế: 16.070.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Ngang
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-18%
3.180.000 đ 2.620.000 đ Trước Thuế: 2.620.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Đứng
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-18%
2.920.000 đ 2.400.000 đ Trước Thuế: 2.400.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
24.050.000 đ 18.860.000 đ Trước Thuế: 18.860.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
25.400.000 đ 19.910.000 đ Trước Thuế: 19.910.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Lùn Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
23.700.000 đ 18.580.000 đ Trước Thuế: 18.580.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Phi 1380
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
22.530.000 đ 17.660.000 đ Trước Thuế: 17.660.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 7000L Ngang Phi 1420
Bồn Nước Inox Sơn Hà 7000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 7000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-8%
20.300.000 đ 18.730.000 đ Trước Thuế: 18.730.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Ngang
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-18%
3.550.000 đ 2.920.000 đ Trước Thuế: 2.920.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Đứng
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-18%
3.300.000 đ 2.720.000 đ Trước Thuế: 2.720.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 10000L Đứng
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 10000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 10000L đứng Chiều cao: mm Đườ..
-28%
26.000.000 đ 18.600.000 đ Trước Thuế: 18.600.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L ngang Chiều cao: 1044 mm ..
-28%
3.840.000 đ 2.750.000 đ Trước Thuế: 2.750.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Vân Đá
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L vân đá Chiều cao: 1355 m..
-28%
3.090.000 đ 2.210.000 đ Trước Thuế: 2.210.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L đứng Chiều cao: 1375 mm Đ..
-28%
2.790.000 đ 2.000.000 đ Trước Thuế: 2.000.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Vân Đá
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L vân đá Chiều cao: 1570 m..
-28%
4.610.000 đ 3.300.000 đ Trước Thuế: 3.300.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L đứng Chiều cao: 1570 mm ..
-28%
4.260.000 đ 3.050.000 đ Trước Thuế: 3.050.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Vân Đá
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L vân đá Chiều cao: 1630 m..
-28%
5.670.000 đ 4.060.000 đ Trước Thuế: 4.060.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L đứng Chiều cao: 1590 mm Đ..
-29%
5.220.000 đ 3.730.000 đ Trước Thuế: 3.730.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Vân Đá
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L vân đá Chiều cao: 1740 m..
-28%
8.650.000 đ 6.190.000 đ Trước Thuế: 6.190.000 đ
Dựa vào 2 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L đứng Chiều cao: 1733 mm ..
-29%
8.000.000 đ 5.720.000 đ Trước Thuế: 5.720.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L ngang Chiều cao: 710 mm Đư..
-28%
1.730.000 đ 1.240.000 đ Trước Thuế: 1.240.000 đ
Dựa vào 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Vân Đá
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L vân đá Chiều cao: 935 mm ..
-29%
1.530.000 đ 1.090.000 đ Trước Thuế: 1.090.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L đứng Chiều cao: 935 mm Đường k&iacut..
-28%
1.380.000 đ 990.000 đ Trước Thuế: 990.000 đ

Giới thiệu công ty tập đoàn Sơn Hà

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển liên tục, Tập đoàn Sơn Hà hiện đang là tập đoàn có thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam và Quốc tế về các sản phẩm trong lĩnh vực kim khí như Gia dụng và Công nghiệp. Các sản phẩm chủ chốt của Sơn Hà bao gồm Bồn nước inox Sơn Hà, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng, Bồn nước nhựa Sơn Hà, Chậu rửa inox Sơn Hà, Ống inox trang trí và công nghiệp, Bồn nhựa lắp ghép Sơn Hà – BK,…..

Từ những ngày đầu khởi nghiệp với một xưởng gia công nhỏ, Sơn Hà đã từng bước vươn vai trở thành một tập đoàn lớn mạnh. Năm 2009, Sơn Hà chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã SHI, nhiều cổ đông lớn là các tổ chức, cá nhân có uy tín tham gia cổ phần vào Sơn Hà.

Là một đơn vị có uy tín vững chắc trong ngành thép không gỉ hàng đầu Việt Nam với hàng trăm đối tác nước ngoài tại hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Argentina, Mexico …… Sản phẩm từ thép không gỉ của Sơn Hà luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các đơn vị sản xuất tại thị trường trong và ngoài nước. Sơn Hà hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín TUV chứng chỉ PED – một chứng chỉ quan trọng giúp Sơn Hà có thể xuất khẩu ống thép không gỉ vào các thị thị trường khắt khe như Châu Âu và Mỹ.

Năm 2011 Sơn Hà chính thức mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực bán lẻ với hệ thống siêu thị Hiway đầu tiên và bước đầu gặt hái được nhiều thành công. Nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của chuỗi siêu thị đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Năm 2012, Tập đoàn Sơn Hà tiếp tục mở thêm một siêu thị nữa tại Ngọc Khách – Hà Nội và chắc chắn với đà tăng trưởng như hiện tại, Sơn Hà sẽ còn mở thêm nhiều siêu thị để phục vụ khách hàng.

Sơn Hà tạo dựng niềm tin với khách hàng trong và ngoài nước ở tất cả các lĩnh vực mà Sơn Hà tham gia. Nhiều năm liền Sơn Hà được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, toàn bộ sản phẩm của Sơn Hà đạt tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008.

Hiện tại Sơn Hà có các công ty thành viên: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, Cty TNHH 1 thành viên Công nghiệp Sơn Hà; Công ty Cổ phần Minh Tân; Công ty Cổ phần Hiway Việt Nam…với hơn 1000 cán bộ công nhân viên

Đại lý Sơn Hà chính thức tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương

Chúng tôi được ủy quyền phân phối các sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà ở cả nước. Có văn phòng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Giúp cho quý khách hàng dễ dàng mua sản phẩm của hãng. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working