GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bồn nước Sơn Hà - Téc nước Sơn Hà đựng chứa chính hãng giá rẻ

Bồn Nước Sơn Hà

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Ngang

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-26% 4.180.000 đ 3.080.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

-30% 15.930.000 đ 11.080.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

-31% 25.200.000 đ 17.410.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-23% 3.080.000 đ 2.370.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

-29% 10.460.000 đ 7.400.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

-29% 8.330.000 đ 5.930.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Ngang

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-25% 3.760.000 đ 2.830.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

-31% 11.500.000 đ 7.920.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

-28% 5.400.000 đ 3.870.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..

-23% 2.890.000 đ 2.220.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-29% 4.950.000 đ 3.510.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

-31% 28.700.000 đ 19.690.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L đứng Chiều cao: 935 mm Đường k&iacut..

-31% 1.400.000 đ 970.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

-26% 17.780.000 đ 13.150.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1200 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-29% 5.900.000 đ 4.180.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Đứng

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..

-25% 3.430.000 đ 2.560.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-32% 22.900.000 đ 15.610.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Đứng

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..

-27% 3.880.000 đ 2.840.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L đứng Chiều cao: 1590 mm Đ..

-40% 5.400.000 đ 3.260.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-30% 9.630.000 đ 6.740.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-29% 7.700.000 đ 5.480.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L ngang Chiều cao: 1044 mm ..

-34% 3.880.000 đ 2.550.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L đứng Chiều cao: 1375 mm Đ..

-38% 3.000.000 đ 1.860.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 7000L Ngang Phi 1420

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 7000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..

-33% 35.200.000 đ 23.490.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-25% 20.100.000 đ 15.010.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L ngang Chiều cao: 833 mm Đư..

-32% 2.300.000 đ 1.570.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 4000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 4000L đứng Chiều cao: 1897 mm Đ..

-42% 10.500.000 đ 6.120.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 5000L Đứng

Thông tin bồn nước nhựa Sơn Hà 5000L đứng Chiều cao: 2030 mm Đường k&iacut..

-41% 14.400.000 đ 8.540.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-30% 14.850.000 đ 10.330.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-31% 11.050.000 đ 7.570.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L ngang Chiều cao: 710 mm Đư..

-30% 1.700.000 đ 1.190.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L đứng Chiều cao: 1145 mm Đường k&iacu..

-33% 2.000.000 đ 1.330.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-32% 26.200.000 đ 17.740.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Lùn Phi 1420

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-20% 21.060.000 đ 16.910.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

-31% 19.800.000 đ 13.650.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L ngang Chiều cao: 930 mm Đư..

-34% 2.800.000 đ 1.850.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

-32% 18.180.000 đ 12.380.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L đứng Chiều cao: 1570 mm Đ..

-38% 4.400.000 đ 2.720.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 7000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 7000L đứng Chiều cao: mm Đường ..

-42% 19.100.000 đ 11.060.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 10000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 10000L đứng Chiều cao: mm Đường..

-42% 26.800.000 đ 15.440.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L vân đá Chiều cao: 1355 m..

-29% 3.090.000 đ 2.180.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L đứng Chiều cao: 1733 mm Đ..

-40% 8.200.000 đ 4.880.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L vân đá Chiều cao: 1570 m..

-30% 4.610.000 đ 3.250.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L vân đá Chiều cao: 1630 m..

-31% 5.670.000 đ 3.920.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L đứng Chiều cao: 1245 mm Đư..

-36% 2.350.000 đ 1.510.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L vân đá Chiều cao: 935 mm ..

-24% 1.530.000 đ 1.160.000 đ

Bồn Nước Sơn Hà Inox 7000L Đứng SUS 304 Ø 1,7m

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 7000 lít ngang SUS 304 Ø 1700 Ch..

-31% 39.600.000 đ 27.230.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 4000L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 4000L vân đá Chiều cao: 1925 m..

-32% 11.150.000 đ 7.550.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 52 (2 Trang)

Bồn nước Sơn Hà là gì?

Bồn nước Sơn Hà còn tên gọi khác là Téc nước Sơn Hà, bồn Sơn Hà, bồn chứa nước Sơn Hà thì các tên gọi trên thì cũng là sản phẩm bồn nước của tập đoàn Sơn Hà. Bồn nước Sơn Hà là sản phẩm để chứa đựng nước, dung dịch và bồn nhựa có thể chứa cả hóa chất rất tiện dụng và thuận tiện.

Téc nước Sơn Hà có những loại nào?

Thời điểm hiện tại thì bồn chứa nước Sơn Hà có 3 dòng sản phẩm khách nhau và được phân ra bồn inox Sơn Hà và 2 dòng bồn nhựa Sơn Hà

  • Bồn Inox Sơn Hà: Đây là dòng bình nước Sơn Hà thông dụng và bán chạy nhất. Chất liệu sử dụng thân bồn là Inox 304 và có bồn inox 304 Sơn Hà đứng và bồn inox 304 Sơn Hà ngang. Dung tích bồn khá đa dạng và có nhiều trong bồn nước công nghiệp cỡ lớn.
  • Bồn nhựa Sơn Hà: Đây là dòng Téc nước Sơn Hà chất liệu bằng nhựa cao cấp, với 3 lớp nên chất lượng rất tốt dùng để chứa nước sạch, hóa chất, nước mặn, nước phèn không bị đóng rêu bảo quản nguồn nước tốt nhất.
  • Bồn nước nhựa Sơn Hà vân đá: Là dòng bồn Sơn chất liệu bằng nhựa với 3 lớp được sản xuất theo công nghệ tiên tiến cải tiến lớp phía ngoài giả như vân đá giúp bền bỉ với thời gian. Phù hợp sử dụng chứa nước sinh hoạt, nước sau lọc hoặc hóa chất cũng khá tốt. Dung tích khá đa dạng với nhiều dung tích lớn, có bồn nhựa Sơn Hà đứng và bồn nhựa Sơn Hà ngang.

Ngoài phân theo các dòng sản phẩm thì bồn nước Sơn Hà cũng có khá nhiều dùng tích và đa dạng ở các dòng sản phẩm sẽ có dung tích sau: bồn nước Sơn Hà 300l, bồn Sơn Hà 500l, bồn Sơn Hà 1000l, bồn nước Sơn Hà 1500l, bồn inox Sơn Hà 2000l, bồn nước Sơn Hà 3000l, bồn nước Sơn Hà 4000l, bồn nước Sơn Hà 5000l, bồn nước Sơn Hà 6000l

Có nên mua bồn nước Sơn Hà không?

  • Chất lượng của bồn: Bồn nước Sơn Hà hiện nay có hai loại là bồn nước nhựa và bồn inox, trong đó, bồn inox rất được lòng người sử dụng. Bởi, cả hai dòng sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu cao cấp, inox SUS 304 và nhựa nguyên sinh. Cả ba nguyên liệu này đều được dùng trong công nghệ thực phẩm và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Inox và que hàn cao cấp, chân bồn làm bằng thép không gỉ cùng với đó là dây chuyền thiết bị đều được nhập khẩu tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc,...
  • Giá thành: Ngoài sản phẩm có chất lượng cao thì sản phẩm còn có giá thành vô cùng hợp lý. Vì sử dụng cùng nguyên liệu đầu vào, cùng công nghệ sản xuất, nên giá thành của các hãng không chênh lệch nhiều so với các thương hiệu khác. Ngoài ra, người tiêu dùng còn dễ dàng tham khảo giá thành bồn nước Sơn Hà trên trang web chính thức của nhà sản xuất.
  • Vị trí lắp đặt: Dù sử dụng sản phẩm của bất kỳ thương hiệu nào thì vị trí lắp đặt cũng đóng vai trò quan trọng. Mặt bằng lắp đặt yêu cầu phải phẳng và có độ cứng nhất định, chịu được tải lớn gấp hai lần tải bồn nước. Trước khi lắp đặt người tiêu dùng nên lựa chọn vị trí thích hợp nhất, nên đặt bồn trên cao để tăng áp lực nước đến các vị trí trong nhà.
  • Tuổi thọ sản phẩm: Vì sản phẩm được làm với chất lượng cao, nguyên liệu nhập khẩu nên độ bền cực kỳ cao. Đặc biệt, téc nước Sơn Hà còn có khả năng chống lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ vậy sản phẩm còn được bảo hành tới 10 năm và có ưu đãi về giá đối với người tiêu dùng đổi bồn cũ lấy bồn mới.
  • Có thể tự lắp đặt: Như đã nói bồn nước Sơn Hà có thiết kế đơn giản, nên việc lắp đặt bồn cũng cực kỳ dễ dàng. Người tiêu dùng có thể mua tại các nhà phân phối và tự tay lắp đặt tại nhà mà không tốn nhiều thời gian.

Mua téc nước Sơn Hà ở đâu chính hãng giá rẻ?

TDM Tuấn Đức chúng tôi vinh dự khi được tập đoàn Kim Khí Sơn Hà ủy quyền cho phân phối tất cả sản phẩm của Sơn Hà Miền Nam và Sơn Hà Phía Bắc thông qua 3 chi nhánh của TDM: Đại lý Sơn Hà tại Bình Dương, Đại lý Sơn Hà tại TPHCM, và Đại lý Sơn Hà tại Hà Nội. Khu vực phân phối của đại lý Tuấn Đức hiện tại là toàn khu vực miền Nam và miền Bắc. Hỗ trợ giao hàng hóa tại nhà và bảo hành sản phẩm tại nhà cho quý khách hàng thông qua hệ thống của hãng. Và khách hàng sẽ cực kỳ an tâm về hàng hóa vì tiêu chí của TDM luôn là đưa lợi ích khách hàng lên đầu để quý khách luôn nhận được giá cả ưu đãi nhất, đúng chất lượng sản phẩm và đảm bảo 100% hàng chính hãng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)