GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Máy nước nóng năng lượng mặt trời bình nóng lạnh chính hãng giá rẻ

Năng Lượng Mặt Trời

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 160L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160L Gold ..

-29% 9.280.000 đ 6.620.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 160 Lít Classic 58-15

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L K..

-24% 8.999.000 đ 6.820.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 120L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 120L Eco ..

-27% 6.330.000 đ 4.600.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1818 25 TNSS 190L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 190 lít M&atild..

-30% 11.490.000 đ 7.990.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 160L 58 - 16 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 160L dò..

-16% 8.950.000 đ 7.510.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1815 25 TNSS 160L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 160 lít M&atild..

-33% 10.390.000 đ 6.920.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít Classic 58-18

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L K..

-23% 9.999.000 đ 7.670.000 đ

Bình Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Eco ..

-30% 10.360.000 đ 7.270.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 150L-70 Classic

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L K..

-24% 9.199.000 đ 7.010.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1820 25 TNSS 210L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 210 lít M&atild..

-35% 13.390.000 đ 8.750.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140L Gold ..

-28% 8.200.000 đ 5.920.000 đ

Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1812 25 TNSS 132L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 132 lít M&atild..

-39% 9.590.000 đ 5.810.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1810 25 TNSS 116L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 116 lít M&atild..

-41% 8.390.000 đ 4.980.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 140L 58 - 14 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 140L B&e..

-16% 8.190.000 đ 6.870.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 130 Lít Classic 58-12

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130L K..

-26% 8.299.000 đ 6.180.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 300 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Platium..

-18% 26.450.000 đ 21.750.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 250 Lít Classic 58-24

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250L K..

-20% 12.499.000 đ 9.960.000 đ

Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1828 25 TNSS 300L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 300 lít M&atild..

-29% 17.690.000 đ 12.530.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Gold ..

-28% 10.000.000 đ 7.150.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 200L 58 - 20 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 200L dò..

-17% 11.020.000 đ 9.160.000 đ

Máy Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Eco ..

-29% 8.460.000 đ 6.020.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1824 25 TNSS 250L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 250 lít M&atild..

-29% 15.690.000 đ 11.120.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 180L 58 - 18 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 180L dò..

-17% 9.770.000 đ 8.120.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 200L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 200L Loại bình ..

-29% 14.960.000 đ 10.600.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 140L Eco ..

-27% 7.030.000 đ 5.110.000 đ

Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 160L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 160L Loại bình:..

-29% 11.924.000 đ 8.450.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston KAIROS 200L Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 200L tấm phẳng ..

-29% 41.770.000 đ 29.700.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TITAN Gold 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Titan ..

-30% 13.260.000 đ 9.300.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 160L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 160L Eco ..

-28% 7.970.000 đ 5.710.000 đ

Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 180L

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 180L Loại bình ..

-29% 13.282.000 đ 9.410.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà 300L-58 Gold

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 300L Gold ..

-31% 16.200.000 đ 11.100.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 150 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L Platium..

-21% 16.950.000 đ 13.430.000 đ

Máy Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN Gold 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Titan ..

-29% 12.130.000 đ 8.620.000 đ

Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 215 Lít Classic 58-21

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215L K..

-21% 11.599.000 đ 9.140.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 240L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240L Gold ..

-30% 13.330.000 đ 9.360.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 360L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 360L Vigo ..

-22% 24.599.000 đ 19.190.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 70-20

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L K..

-18% 16.000.000 đ 13.040.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà GOLD 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 200L Gold ..

-30% 11.830.000 đ 8.270.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 58-28

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L K..

-20% 13.799.000 đ 11.050.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 220 Lít Tấm Phẳng

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 220L Platium ..

-19% 22.150.000 đ 17.990.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN Ống Dầu 180L Ø58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 180L Titan ống ..

-29% 12.930.000 đ 9.200.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 315L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L Vigo ..

-23% 22.399.000 đ 17.350.000 đ

Máy Nước Nóng Thái Dương Năng Sơn Hà ECO 240L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà 240L Eco ..

-30% 11.760.000 đ 8.220.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 210 Lít Classic 70-14

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210L K..

-21% 11.909.000 đ 9.420.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston KAIROS 150L Tấm Phẳng

Thông tin máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 150L tấm phẳng Dung t&..

-29% 35.930.000 đ 25.380.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 240L 58 - 24 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 240L dò..

-17% 12.570.000 đ 10.450.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 280L 58 - 28 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 280L dò..

-18% 13.940.000 đ 11.490.000 đ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston KAIROS 250L Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 250L tấm phẳng ..

-30% 54.540.000 đ 38.340.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 89 (2 Trang)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là một thiết bị được sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời để làm nóng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Máy nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động bởi một bộ thu hút ánh sáng mặt trời và sau đó làm nóng nước trong bình.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời

 • Bộ phận thu nhiệt: Trên thị trường hiện nay có 3 loại Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không, Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu, Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tấm phẳng
 • Bộ phận giữ nhiệt (hay còn gọi là bình bảo ôn): Là bộ phận lưu trữ nước nóng và nước lạnh. Đây là bộ phận quyết định thời gian lưu trữ được nước nóng dài hay ngắn và thường cũng là quyết định giá thành sản phẩm.
 • Chân máy: Bộ phận này để đỡ bộ phận thu nhiệt và giữ nhiệt được vững chắc, thường sẽ có 2 loại chân cho mái bằng và mái nghiêng
 • Bộ phận hỗ trợ điện: Bộ phận này thường có nhiều ở phía Bắc sẽ nấu nước khi không có ánh nắng mặt trời không phải máy nào cũng có và thường không đi kèm.
 • Nguyên lý hoạt động: Bộ phận thu nhiệt có nhiệm vụ thu nhiệt từ ánh sáng mặt trời làm nóng nước sau đó nước nóng được lưu trữ ở bình bảo ôn.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời loại nào tốt nhất?

Trên thị trường hiện có 3 loại bình năng lượng mặt trời chính, đó là máy nước nóng năng lượng mặt trời chân không, bình năng lượng mặt trời ống dầu và nóng lạnh năng lượng mặt trời tấm phẳng. Mỗi loại sẽ có cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những ưu nhược điểm riêng biệt khác nhau, trong đó:

 • Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động gồm nhiều ống thủy tinh chân không được gắn trực tiếp vào các lỗ thông hơi trên thân bồn nước nóng. Ưu điểm máy có giá thành khá rẻ, giữ nhiệt lâu, an toàn khi sử dụng và thân thiện với môi trường. Nguyên lý hoạt động của máy cũng khá đơn giản. Nhược điểm hiệu quả sử dụng kém khi không có nắng, dễ bám bụi bẩn, rong rêu dẫn đến hiệu quả hoạt động của máy sẽ không được cao.
 • Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động gồm nhiều ống dầu được gắn trực tiếp vào các lỗ thông hơi trên thân bồn nước nóng. Ưu điểm bạn có thể sử dụng máy ngay cả khi không có nắng. Việc sử dụng ống dầu giúp khả năng hấp thụ nhiệt hiệu quả, thời gian làm nóng nhanh hơn. Nhược điểm mức giá của máy khá cao, hiện nay một máy nước nóng dạng ống dầu thường có chi phí cao hơn máy nước nóng dạng ống chân không khoảng 2-3 triệu đồng.
 • Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng: Cấu tạo nguyên lý hoạt động gồm các tấm phẳng hấp thụ nhiệt bên trên được bảo vệ bằng một lớp kính cường lực cao cấp và một hệ thống điều khiển quá trình bơm nước. Ưu điểm bạn có thể thoải mái lắp đặt nó ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà. sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Nhược điểm giá thành một máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tấm phẳng hiện nay rất cao.

Có nên mua máy nước nóng bình năng lượng mặt trời không?

Giá điện mỗi ngày một tăng khiến người tiêu dùng yêu thích hơn việc sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên. Với ưu điểm sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào và phong phú từ mặt trời chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho gia đình bạn và đặc biệt là hoàn toàn thân thiện với môi trường. Chính vì thế máy nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp tối ưu mà bạn nên cân nhắc sử dụng.

Bình nước nóng năng lượng mặt trời hãng nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng máy nước nóng năng lượng mặt trời từ chính hãng đến hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng nên TDM sẽ liệt kê 10 hãng được khách hàng lựa chọn nhất:

 1. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành
 2. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà
 3. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston
 4. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli
 5. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ
 6. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Megasun
 7. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Bình Minh
 8. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Matsuno
 9. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Osaka
 10. Máy nước nóng năng lượng mặt trời SunLife

Nhưng để xếp cái nào tốt nhất còn phụ thuộc vào dòng nào, loại nào ở từng hãng. Đại lý Tuấn Đức thì chọn ra 5 thông dụng nhất, uy tín nhất và thông dụng trên thị trường nhất từ thứ tự 1 -> 5 trên bảng thống kê sau.

Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời chính hãng giá bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán máy nước nóng năng lượng mặt trời của nhiều thương hiệu khác nhau với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Chính vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các đại lý bán thiết bị vệ sinh, thiết bị nước uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá bình nước nóng năng lượng mặt trời một cách chi tiết nhất.

Giá bình năng lượng mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Dung tích: Dung tích bồn nước nóng năng lượng mặt trời thường dao động từ 140 lít đến 300 lít.
Loại tấm thu nhiệt: Có 3 loại tấm thu nhiệt chính là ống thủy tinh dầu, ống thủy tinh chân không và tấm phẳng. Ống thủy tinh dầu và ống thủy tinh chân không có giá cao hơn tấm phẳng.
Chất liệu bình bảo ôn: Bình bảo ôn thường được làm bằng inox 304 hoặc inox 316. Inox 316 có giá cao hơn inox 304.
Thương hiệu: Các thương hiệu máy nước nóng năng lượng mặt trời nổi tiếng như Sơn Hà, Đại Thành, Tân Á Đại Thành, Bình Minh,... thường có giá cao hơn các thương hiệu khác.

Tại Việt Nam, giá bồn năng lượng mặt trời dao động từ 4,7 triệu đồng đến 42,9 triệu đồng, tùy thuộc vào các yếu tố trên.

Dưới đây là bảng giá máy năng lượng mặt trời được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Máy năng lượng mặt trời Đại Thành

6.500.000 đến 22.700.000 đ

2

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà

4.700.000 đến 26.800.000 đ

3

Máy năng lượng mặt trời Ariston

5.200.000 đến 38.300.000 đ

4

Bình nước nóng năng lượng mặt trời  Ferroli

8.500.000 đến 42.900.000 đ

5

Bồn nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ

6.800.000 đến 11.500.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 9/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Mua máy nước nóng năng lượng mặt trời ở đâu chính hãng giá rẻ?

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu bình nóng năng lượng mặt trời khác nhau và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

TDM Tuấn Đức hiện đang phân phối các thương hiệu nước nóng lạnh năng lượng mặt trời sau: Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành (phía bắc là Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á), Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston (Ý), Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli (Ý). Với 4 showroom chính của TDM tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương hỗ trợ khách hàng trên toàn Việt Nam giao hàng tận nơi, tại nhà.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028.6675.5504 
 • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)