GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Đại lý ổ khóa cửa Yale tay gạt - tay nắm tròn thông phòng ngủ TPHCM - Tuấn Đức

Khóa Cửa Phòng YALE

Sản phẩm

Khóa Tròn Gạt Yale VL4447 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-20% 451.000 đ 360.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&og..

-20% 451.000 đ 360.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-23% 868.000 đ 670.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4142 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series CA4100 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 ..

-53% 286.000 đ 133.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000..

-19% 333.000 đ 270.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 748.000 đ 580.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6542 US15 Màu Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cho cửa phòng, cửa th&ocir..

-22% 808.000 đ 630.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4147 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA4147 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 20..

-20% 286.000 đ 230.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4442 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-56% 440.000 đ 194.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5342 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5342 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4427 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-19% 484.000 đ 390.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5242 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-56% 368.000 đ 161.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5362 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5362 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh Ti..

-23% 572.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-55% 1.034.000 đ 462.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US11 Đồng Đỏ Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa chính, cưa ph&ogr..

-22% 665.500 đ 520.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4467 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-20% 511.000 đ 410.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-55% 929.000 đ 417.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-55% 858.000 đ 388.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4422 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4422 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 440.000 đ 350.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US15 Bạc Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-55% 868.000 đ 387.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 665.000 đ 520.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5347 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5347  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4462 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-56% 462.000 đ 205.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US3 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogra..

-52% 462.000 đ 222.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US11 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-20% 522.000 đ 420.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5322 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-20% 522.000 đ 420.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5372 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327US3 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US3 Vàng Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5347 US3 Vàng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5347 US3 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-55% 962.000 đ 433.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-23% 737.000 đ 570.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-20% 511.000 đ 410.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 665.000 đ 520.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 808.000 đ 630.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-54% 484.000 đ 221.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-21% 379.000 đ 300.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6552 US15 Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..

-22% 808.000 đ 630.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 49 (2 Trang)

Khóa cửa tay gạt phòng ngủ Yale là gì?

Khóa cửa cho phòng ngủ thường làm từ gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo, cửa nhôm, cửa sắt. Thường dùng các loại khóa tay gạt, ổ khóa tròn, tay nắm tròn, tay vặn với nhiều chất liệu màu sắc khác nhau.

Dòng khóa này còn dùng khóa cửa thông phòng, ổ khóa phòng vệ sinh nhà tắm, khóa cửa phòng làm việc... mang thương hiệu YALE

Giá thành thường rẻ hơn loại khóa cửa chính và khá đa dạng về mẫu mã thiết kế.

Mua ổ khóa cửa Yale tay nắm tròn thông phòng ở đâu?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 các hãng khóa YALE luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM,  Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)