GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Đại lý ổ khóa cửa Yale tay gạt - tay nắm tròn thông phòng ngủ TPHCM - Tuấn Đức

Khóa Cửa Phòng YALE

Sản phẩm

Khóa Tròn Gạt Yale VL4447 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

451.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4142 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series CA4100 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 ..

-20% 286.000 đ 230.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&og..

-20% 451.000 đ 360.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-23% 868.000 đ 670.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA5247 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000..

-19% 333.000 đ 270.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6542 US15 Màu Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..

704.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 748.000 đ 580.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cho cửa phòng, cửa th&ocir..

808.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale CA4147 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series CA4147 US32D Số vòng kiểm tra độ bền: 20..

-20% 286.000 đ 230.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5242 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-21% 368.000 đ 290.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5342 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5342 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4442 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 440.000 đ 350.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8327 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 704.000 đ 550.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US15 Bạc Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5347 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5347  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US3 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogra..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5362 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5362 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh Ti..

-23% 572.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4427 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-19% 484.000 đ 390.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-23% 1.034.000 đ 800.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US32D Bạc Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 858.000 đ 670.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US11 Đồng Đỏ Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa chính, cưa ph&ogr..

-22% 665.500 đ 520.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4467 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-20% 511.000 đ 410.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL8322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L8300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4422 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4422 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 440.000 đ 350.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series VCA5247 US11 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-20% 522.000 đ 420.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6547 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng cho cửa phòng, cửa thông ph&ogr..

-22% 929.000 đ 720.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327  Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa ..

-22% 665.000 đ 520.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL4462 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L4400 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-23% 868.000 đ 670.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5322 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5322 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5327 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5327US3 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5247 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-20% 522.000 đ 420.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5347 US3 Vàng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5347 US3 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5372 US15 Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&oci..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 665.000 đ 520.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VCA5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Yale Series VCA5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 v&ogr..

-20% 511.000 đ 410.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-23% 737.000 đ 570.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5367 US3 Vàng Cửa Chính

Khóa cửa tay gạt Yale Series VL5367 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa th&oci..

-22% 643.000 đ 500.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6557 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 962.000 đ 750.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL5377 US15 Bạc Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series L5300 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thôn..

-22% 616.000 đ 480.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US11 Đồng Đỏ Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-19% 484.000 đ 390.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6537 US3 Vàng Đồng Cửa Phòng

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng, cửa thông..

-22% 808.000 đ 630.000 đ

Khóa Tay Nắm Tròn Yale VEM5242 US32D Bạc Cửa Phòng Vệ Sinh

Khóa tay nắm tròn Series 5240 Số vòng kiểm tra độ bền: 200.000 vòng t..

-21% 379.000 đ 300.000 đ

Khóa Tròn Gạt Yale VL6552 US15 Bạc Phòng Vệ Sinh

Khóa cửa tay gạt Yale Series 6500 Dùng để lắp đặt cửa phòng vệ sinh, kh&ocir..

-22% 808.000 đ 630.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 55 (2 Trang)

Khóa cửa tay gạt phòng ngủ Yale là gì?

Thương hiệu Yale thuộc tập đoàn ASSA ABLOY Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1994. Đây được biết đến và một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực khoá cửa và phụ kiện nổi tiếng trên toàn cầu.

Khoá cửa phòng Yale là loại khóa cửa được sử dụng phổ biến cho các phòng trong nhà, bao gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm,... 

Khóa Yale có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, có khả năng chống trộm cao. Khóa cửa phòng Yale thường được làm bằng chất liệu đồng thau hoặc thép, có độ bền cao. Giá thành thường rẻ hơn loại khóa cửa chính và khá đa dạng về mẫu mã nhãn hiệu.

Cấu tạo của ổ khoá phòng Yale

Khóa Yale có cấu tạo gồm 3 bộ phận chính:

  • Thân khóa: Thân khóa là bộ phận chính của khóa cửa, chứa các chốt khóa. Thân khóa thường được làm bằng đồng thau hoặc thép, có độ dày từ 2 đến 3 mm.
  • Lõi chìa: Lõi chìa là bộ phận nhận tín hiệu từ chìa khóa để mở khóa. Lõi chìa thường được làm bằng đồng thau hoặc thép, có các rãnh cắt theo một hình dạng nhất định.
  • Chìa khóa: Chìa khóa là bộ phận dùng để mở khóa. Chìa khóa thường được làm bằng đồng thau hoặc thép, có các rãnh cắt tương ứng với các rãnh trên lõi chìa.

Các loại khóa cửa phòng Yale biến hiện nay

  • Khóa cửa phòng tay gạt Yale: Khóa có tay gạt dùng để đóng mở cửa, là loại khoá phổ biến nhất hiện nay. Khóa thường được sử dụng cho cửa phòng ngủ, phòng khách,... phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ để tránh bị khoá cửa bên trong khi chúng ở một mình.
  • Khóa cửa phòng Yale tay nắm tròn: Khóa có tay nắm tròn dùng để đóng mở cửa. Khóa thường được sử dụng cho cửa phòng tắm, phòng vệ sinh,... Đây cũng là loại khoá đơn giản, dễ sử dụng với mức giá rẻ, phải chăng.

Giá ổ khoá phòng tay gạt, tay nắm tròn Yale bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán các loại thiết bị khoá cửa của nhiều thương hiệu khác nhau với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Ngoài giá cả của ổ khoá, quý khách hàng cũng nên lưu ý đến thương hiệu, những tính năng an toàn, độ chắc chắn,... chính vì vậy nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các cửa hàng thiết bị chuyên bán ổ khoá cửa uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá một cách chi tiết nhất.

Dưới đây là bảng giá thiết bị ổ khoá phòng tay nắm Yale được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Khoá tay nắm tròn Yale cửa phòng vệ sinh

140.000 đến 360.000 đ 

2

Khoá cóc Yale hai đầu chìa

Khoảng từ 180.000 đ trở lên

3

Khoá tay gạt Yale đầu tròn

200.000 đến 1.300.000 đ

4

Khoá Yale tay gạt trên đế 

1.300.000 đến 1.800.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 11/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Mua ổ khóa cửa Yale tay nắm tròn thông phòng ở đâu?

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu khoá cửa khác nhau và không ít thương hiệu kém uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng khóa cửa Yale nên luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM,  Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom thiết bị khoá cửa Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
  • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)