Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Máy hút mùi cao cấp từ Đức - Tây Ban Nha chính hãng - Tuấn Đức

Máy Hút Mùi

Hiển thị:
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60AF85B Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60AF85B âm tủ Mã..
-39%
3.680.000 đ 2.240.000 đ Trước thuế: 2.240.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60AF85S Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60AF85S âm tủ Mã..
-41%
3.990.000 đ 2.350.000 đ Trước thuế: 2.350.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60C05D Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60C05D cổ điển Mã sản phẩm:..
-43%
3.150.000 đ 1.780.000 đ Trước thuế: 1.780.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60CF19B Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60CF19B cổ điển Mã sản..
-42%
3.380.000 đ 1.960.000 đ Trước thuế: 1.960.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60CF19S Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60CF19S cổ điển Mã sản..
-42%
3.580.000 đ 2.070.000 đ Trước thuế: 2.070.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF75 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF75 gắn tường Mã sả..
-45%
9.290.000 đ 5.130.000 đ Trước thuế: 5.130.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF81 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF81 gắn tường Mã sả..
-56%
8.680.000 đ 3.790.000 đ Trước thuế: 3.790.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF82 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF82 gắn tường Mã sả..
-47%
7.580.000 đ 4.040.000 đ Trước thuế: 4.040.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF85B Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF85B âm tủ Mã..
-40%
3.890.000 đ 2.350.000 đ Trước thuế: 2.350.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF85S Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF85S âm tủ Mã..
-41%
4.190.000 đ 2.480.000 đ Trước thuế: 2.480.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF86B Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF86B âm tủ Mã..
-40%
4.680.000 đ 2.820.000 đ Trước thuế: 2.820.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF86W Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF86W âm tủ Mã..
-40%
4.780.000 đ 2.880.000 đ Trước thuế: 2.880.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF87 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF87 gắn tường Mã sả..
-46%
7.500.000 đ 4.050.000 đ Trước thuế: 4.050.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF88 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF88 gắn tường Mã sả..
-39%
7.680.000 đ 4.680.000 đ Trước thuế: 4.680.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70C05D Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70C05D cổ điển Mã sản ..
-43%
3.250.000 đ 1.840.000 đ Trước thuế: 1.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70C18S Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70C18S cổ điển Mã sản ..
-41%
3.350.000 đ 1.960.000 đ Trước thuế: 1.960.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70C18V Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70C18V cổ điển Mã sản ..
-36%
3.580.000 đ 2.290.000 đ Trước thuế: 2.290.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70CF19B Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70CF19B cổ điển Mã sản..
-42%
3.480.000 đ 2.010.000 đ Trước thuế: 2.010.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70CF19S Cổ Điển
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70CF19S cổ điển Mã sản..
-42%
3.680.000 đ 2.120.000 đ Trước thuế: 2.120.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K06S Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K06S gắn tường Mã sả..
-46%
4.580.000 đ 2.480.000 đ Trước thuế: 2.480.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K10S Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K10S gắn tường Mã sả..
-41%
5.050.000 đ 2.990.000 đ Trước thuế: 2.990.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K11E Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K11E gắn tường Mã sả..
-42%
5.580.000 đ 3.250.000 đ Trước thuế: 3.250.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K15E Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K15E gắn tường Mã sả..
-45%
6.350.000 đ 3.490.000 đ Trước thuế: 3.490.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K20 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K20 gắn tường Mã sản..
-50%
6.480.000 đ 3.240.000 đ Trước thuế: 3.240.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K21B Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K21B gắn tường Mã sả..
-43%
5.680.000 đ 3.250.000 đ Trước thuế: 3.250.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K26S Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K26S gắn tường Mã sả..
-45%
6.650.000 đ 3.690.000 đ Trước thuế: 3.690.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K27S Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K27S gắn tường Mã sả..
-42%
4.990.000 đ 2.880.000 đ Trước thuế: 2.880.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF75 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF75 gắn tường Mã sả..
-45%
9.590.000 đ 5.300.000 đ Trước thuế: 5.300.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF81 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF81 gắn tường Mã sả..
-54%
8.890.000 đ 4.090.000 đ Trước thuế: 4.090.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF82 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF82 gắn tường Mã sả..
-47%
7.780.000 đ 4.150.000 đ Trước thuế: 4.150.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF87 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF87 gắn tường Mã sả..
-46%
7.680.000 đ 4.160.000 đ Trước thuế: 4.160.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF88 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF88 gắn tường Mã sả..
-40%
7.980.000 đ 4.820.000 đ Trước thuế: 4.820.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90CN72 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90CN72 gắn tường Mã sả..
-41%
9.800.000 đ 5.800.000 đ Trước thuế: 5.800.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90IL91 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90IL91 gắn tường Công suất h..
-56%
16.850.000 đ 7.480.000 đ Trước thuế: 7.480.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90IL95 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90IL95 gắn tường Mã sả..
-57%
15.800.000 đ 6.830.000 đ Trước thuế: 6.830.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K10 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K10 gắn tường Mã sản..
-40%
5.200.000 đ 3.100.000 đ Trước thuế: 3.100.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K11E Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K11E gắn tường Mã sả..
-40%
5.760.000 đ 3.430.000 đ Trước thuế: 3.430.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K15E Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K15E gắn tường Mã sả..
-44%
6.500.000 đ 3.610.000 đ Trước thuế: 3.610.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K21B Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K21B gắn tường Mã sả..
-42%
5.780.000 đ 3.370.000 đ Trước thuế: 3.370.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K25 Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K25 gắn tường Mã sản..
-46%
6.680.000 đ 3.620.000 đ Trước thuế: 3.620.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K26S Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K26S gắn tường Mã sả..
-46%
6.800.000 đ 3.690.000 đ Trước thuế: 3.690.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K27S Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K27S gắn tường Mã sả..
-42%
5.190.000 đ 2.990.000 đ Trước thuế: 2.990.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-Gắn Tường
Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K06 gắn tường Mã sản..
-44%
4.680.000 đ 2.600.000 đ Trước thuế: 2.600.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-BI70A 538.84.007 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-BI70A âm tủ M&at..
-22%
9.990.000 đ 7.790.000 đ Trước thuế: 7.790.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-BI72A 533.80.027 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-BI72A 533.80.027 âm tủ..
-22%
14.990.000 đ 11.690.000 đ Trước thuế: 11.690.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-BI79A 533.80.038 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-BI79A 533.80.038 âm tủ..
-22%
8.990.000 đ 7.010.000 đ Trước thuế: 7.010.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-IG90B 539.81.775 Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-IG90B 539.81.775 đảo ..
-22%
18.990.000 đ 14.810.000 đ Trước thuế: 14.810.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-IS90A 539.81.715 Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-IS90A 539.81.715 đảo ..
-22%
29.990.000 đ 23.390.000 đ Trước thuế: 23.390.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-S60A 533.89.001 Âm Tủ
Thông tin máy hút khói, khử mùi Hafele HH-S60A 533.89.001 &ac..
-22%
4.990.000 đ 3.890.000 đ Trước thuế: 3.890.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-S70A 533.89.031 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-S70A 533.89.031 âm tủ ..
-22%
7.490.000 đ 5.840.000 đ Trước thuế: 5.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-SG70A 533.89.021 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Hafele HH-SG70A 533.89.021 âm tủ..
-22%
7.490.000 đ 5.840.000 đ Trước thuế: 5.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Hafele HH-TG60E 539.81.073 Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Hafele HH-TG60E âm tủ Mã sản phẩ..
-22%
6.990.000 đ 5.450.000 đ Trước thuế: 5.450.000 đ

Máy hút mùi, máy hút khói nhà bếp không chỉ mang lại cho gia đình bạn không gian thoáng mát mà còn là sản phẩm trang trí cho không gian bếp thêm phần hiện đại, sang trọng. Hút mùi nhà bếp tại bếp TDM Tuấn Đức được nhập khẩu từ những dòng sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng, uy tín hàng đầu thị trường hiện nay.

Phân loại: một số dòng hút mùi phổ biến hiện nay như: máy hút mùi kính cong, máy hút mùi âm tủ, máy hút mùi cổ điển

Xuất xứ: Nhằm đảm bảo chất lượng cho khách hàng, các sản phẩm máy hút mùi nhà bếp tại bếp TDM Tuấn Đức được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, độ bền,độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng.

Đặc điểm nổi bật: Ngoài tiêu chuẩn chất lượng cao, thiết kế đẳng cấp, tính năng thông minh vượt trội của các sản phẩm máy hút mùi bếp cao cấp cũng được đặc biệt chú trọng.Hệ thống cảm biến hiện đại tự động điều chỉnh công suất khai thác, kiểm tra cường độ của hơi nước tăng lên mỗi giây và điều chỉnh mức công suất hút mùi một cách chính xác và độc lập giúp bạn rảnh tay nấu nướng.

Chế độ bảo hành: Tất cả các sản phẩm máy hút mùi, máy hút khói được bảo hàng chính hãng 2 năm tại nhà trên toàn bộ hệ thống siêu thị TDM. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối các sản phẩm máy hút mùi nhà bếp nhập khẩu từ châu Âu chính hãng tại Việt Nam, Bếp Tuấn Đức luôn luôn nghiên cứu và mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất cũng như dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. 

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working