Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội

Máy hút mùi cao cấp từ Đức - Tây Ban Nha chính hãng - Tuấn Đức

Máy Hút Mùi

Hiển thị:
Máy Hút Khói Khử Mùi HJ 168 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca HJ 168 Âm Tủ ..
10.230.000 đ
Trước thuế: 10.230.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca 7086HS Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca 7086HS áp tường ..
9.900.000 đ
Trước thuế: 9.900.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ARNO 0706 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ARNO 0706 Âm Tủ ..
4.950.000 đ
Trước thuế: 4.950.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ARNO 0709 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ARNO 0709 Âm Tủ ..
5.830.000 đ
Trước thuế: 5.830.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CIRCLE F-188 Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca CIRCLE F-188 á..
28.600.000 đ
Trước thuế: 28.600.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CONCRETE K-400 Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca CONCRETE K-400 đảo ..
30.800.000 đ
Trước thuế: 30.800.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CONCRETE K-400BR Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca CONCRETE K-400BR đảo..
30.800.000 đ
Trước thuế: 30.800.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CUBE F-181 Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca CUBE F-181 đảo ..
22.000.000 đ
Trước thuế: 22.000.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DELTA–K890V Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DELTA–K890V á..
10.450.000 đ
Trước thuế: 10.450.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DRIVE F-152B Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DRIVE F-152B á..
26.950.000 đ
Trước thuế: 26.950.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DRIVE F-152W Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DRIVE F-152W á..
26.950.000 đ
Trước thuế: 26.950.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DUNE-I90S Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DUNE-I90S đảo ..
30.500.000 đ
Trước thuế: 30.500.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ECLIPSE -K600 Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ECLIPSE -K600 đảo ..
36.300.000 đ
Trước thuế: 36.300.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ELLITTO C-100 Âm Trần
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ELLITTO C-100 âm tr..
44.000.000 đ
Trước thuế: 44.000.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca FASCIA C-90 Âm Trần
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca FASCIA C-90 âm trần..
33.000.000 đ
Trước thuế: 33.000.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca Gama K3155.7 Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca Gama K3155.7 áp tư..
11.550.000 đ
Trước thuế: 11.550.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca Gama K3155.9 Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca Gama K3155.9 áp tư..
12.100.000 đ
Trước thuế: 12.100.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H107 Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H107 Classic M&aacu..
3.750.000 đ
Trước thuế: 3.750.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H107B Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H107B Classic M&aac..
3.450.000 đ
Trước thuế: 3.450.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H107W Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H107W Classic M&aac..
3.450.000 đ
Trước thuế: 3.450.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H205.7-G Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H205.7-WG Âm Tủ ..
6.270.000 đ
Trước thuế: 6.270.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H205.7-WG Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H205.7-WG Âm Tủ ..
6.270.000 đ
Trước thuế: 6.270.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H342.6 TC Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H342.6 TC Classic M..
4.840.000 đ
Trước thuế: 4.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H342.7 TC Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H342.7 TC Classic M..
5.280.000 đ
Trước thuế: 5.280.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H342.9 TC Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H342.9 TC Classic M..
5.610.000 đ
Trước thuế: 5.610.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H365.7 Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H365.7 Classic M&aa..
4.290.000 đ
Trước thuế: 4.290.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H365.7B Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H365.7B Classic M&a..
4.075.000 đ
Trước thuế: 4.075.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca Horizon K1574 Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca Horizon K1574 &aacut..
19.250.000 đ
Trước thuế: 19.250.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca JOINT-I900A Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca JOINT-I900A đảo ..
31.500.000 đ
Trước thuế: 31.500.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K-3410DR Âm Bàn
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K-3410DR Classic M&..
45.500.000 đ
Trước thuế: 45.500.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1506 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1506 Âm Tủ M..
4.840.000 đ
Trước thuế: 4.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1506 TC Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1506 TC Âm Tủ ..
6.160.000 đ
Trước thuế: 6.160.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1507 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1507 Âm Tủ M..
5.170.000 đ
Trước thuế: 5.170.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1507 TC Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1507 TC Âm Tủ ..
6.600.000 đ
Trước thuế: 6.600.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1509 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1509 Âm Tủ M..
5.830.000 đ
Trước thuế: 5.830.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1509 TC Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1509 TC Âm Tủ ..
7.150.000 đ
Trước thuế: 7.150.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K900A Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K900A áp tường ..
23.900.000 đ
Trước thuế: 23.900.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K90S Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K90S áp tường ..
27.800.000 đ
Trước thuế: 27.800.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 7018HS Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 7018HS áp tường..
8.470.000 đ
Trước thuế: 8.470.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9018HS Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 9018HS áp tường..
8.800.000 đ
Trước thuế: 8.800.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9039B Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 9039B áp t..
16.720.000 đ
Trước thuế: 16.720.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9039W Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 9039W áp tường ..
16.720.000 đ
Trước thuế: 16.720.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9082 ISLAND Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 9082 ISLAND đảo ..
16.900.000 đ
Trước thuế: 16.900.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC-9003 Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC-9003 áp tư..
12.650.000 đ
Trước thuế: 12.650.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC-9053 ISLA Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC-9053 ISLA đảo ..
16.500.000 đ
Trước thuế: 16.500.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MIN F-205 Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MIN F-205 áp tường..
16.500.000 đ
Trước thuế: 16.500.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca PLANA K3444 Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca PLANA K3444 á..
17.600.000 đ
Trước thuế: 17.600.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca SIGMA-K820T Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca SIGMA-K820T áp tườ..
11.550.000 đ
Trước thuế: 11.550.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca SLIM K1522 Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca SLIM K1522 áp tườn..
18.150.000 đ
Trước thuế: 18.150.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca SOPHIE K-500B Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca SOPHIE K-500B đảo ..
33.000.000 đ
Trước thuế: 33.000.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca SOPHIE K-500W Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca SOPHIE K-500W đảo ..
33.000.000 đ
Trước thuế: 33.000.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca THETA K1520 Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca THETA K1520 á..
12.650.000 đ
Trước thuế: 12.650.000 đ

Máy hút mùi, máy hút khói nhà bếp không chỉ mang lại cho gia đình bạn không gian thoáng mát mà còn là sản phẩm trang trí cho không gian bếp thêm phần hiện đại, sang trọng. Hút mùi nhà bếp tại bếp TDM Tuấn Đức được nhập khẩu từ những dòng sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng, uy tín hàng đầu thị trường hiện nay.

Phân loại: một số dòng hút mùi phổ biến hiện nay như: máy hút mùi kính cong, máy hút mùi âm tủ, máy hút mùi cổ điển

Xuất xứ: Nhằm đảm bảo chất lượng cho khách hàng, các sản phẩm máy hút mùi nhà bếp tại bếp TDM Tuấn Đức được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, độ bền,độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng.

Đặc điểm nổi bật: Ngoài tiêu chuẩn chất lượng cao, thiết kế đẳng cấp, tính năng thông minh vượt trội của các sản phẩm máy hút mùi bếp cao cấp cũng được đặc biệt chú trọng.Hệ thống cảm biến hiện đại tự động điều chỉnh công suất khai thác, kiểm tra cường độ của hơi nước tăng lên mỗi giây và điều chỉnh mức công suất hút mùi một cách chính xác và độc lập giúp bạn rảnh tay nấu nướng.

Chế độ bảo hành: Tất cả các sản phẩm máy hút mùi, máy hút khói được bảo hàng chính hãng 2 năm tại nhà trên toàn bộ hệ thống siêu thị TDM. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối các sản phẩm máy hút mùi nhà bếp nhập khẩu từ châu Âu chính hãng tại Việt Nam, Bếp Tuấn Đức luôn luôn nghiên cứu và mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất cũng như dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. 

logo tdm
tmd info working