GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Máy hút mùi Eurosun nhập khẩu chính hãng Châu Âu - Tuấn Đức

Máy Hút Mùi Eurosun

Sản phẩm

Máy Hút Mùi Eurosun EH-70AF85B Âm Tủ Màu Đen

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF85B âm tủ Mã..

-20% 3.890.000 đ 3.110.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70C05D Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70C05D cổ điển Mã sản ..

-20% 3.250.000 đ 2.600.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF75 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF75 gắn tường Mã sả..

-20% 9.290.000 đ 7.430.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70CF19B Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70CF19B cổ điển Mã sản..

-20% 3.480.000 đ 2.780.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF86W Âm Tủ

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF86W âm tủ Mã..

-20% 4.780.000 đ 3.820.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF85S Âm Tủ

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF85S âm tủ Mã..

-20% 4.190.000 đ 3.350.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70C18S Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70C18S cổ điển Mã sản ..

-20% 3.350.000 đ 2.680.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K10 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K10 gắn tường Mã sản..

-20% 5.200.000 đ 4.160.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60AF85S Âm Tủ

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60AF85S âm tủ Mã..

-20% 3.990.000 đ 3.190.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70C18V Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70C18V cổ điển Mã sản ..

-20% 3.580.000 đ 2.860.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60AF85B Âm Tủ

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60AF85B âm tủ Mã..

-20% 3.680.000 đ 2.940.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60C05D Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60C05D cổ điển Mã sản phẩm:..

-20% 3.150.000 đ 2.520.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K11E Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K11E gắn tường Mã sả..

-20% 5.760.000 đ 4.610.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90CN72 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90CN72 gắn tường Mã sả..

-20% 9.800.000 đ 7.840.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K21B Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K21B gắn tường Mã sả..

-20% 5.680.000 đ 4.540.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K27S Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K27S gắn tường Mã sả..

-20% 4.990.000 đ 3.990.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90IL91 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90IL91 gắn tường Công suất h..

-20% 16.850.000 đ 13.480.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K21B Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K21B gắn tường Mã sả..

-20% 5.780.000 đ 4.620.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K06S Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K06S gắn tường Mã sả..

-20% 4.580.000 đ 3.660.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70CF19S Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70CF19S cổ điển Mã sản..

-20% 3.680.000 đ 2.940.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K26S Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K26S gắn tường Mã sả..

-20% 6.650.000 đ 5.320.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K11E Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K11E gắn tường Mã sả..

-20% 5.580.000 đ 4.460.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF86B Âm Tủ

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF86B âm tủ Mã..

-20% 4.680.000 đ 3.740.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60CF19B Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60CF19B cổ điển Mã sản..

-20% 3.380.000 đ 2.700.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K15E Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K15E gắn tường Mã sả..

-20% 6.500.000 đ 5.200.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF75 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF75 gắn tường Mã sả..

-20% 9.590.000 đ 7.670.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K10S Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K10S gắn tường Mã sả..

-20% 5.050.000 đ 4.040.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF81 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF81 gắn tường Mã sả..

-20% 8.680.000 đ 6.940.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K06 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K06 gắn tường Mã sản..

-20% 4.680.000 đ 3.740.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-60CF19S Cổ Điển

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-60CF19S cổ điển Mã sản..

-20% 3.580.000 đ 2.860.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF87 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF87 gắn tường Mã sả..

-20% 7.680.000 đ 6.140.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K15E Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K15E gắn tường Mã sả..

-20% 6.350.000 đ 5.080.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K25 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K25 gắn tường Mã sản..

-20% 6.680.000 đ 5.340.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70K20 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70K20 gắn tường Mã sản..

-20% 6.480.000 đ 5.180.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF88 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF88 gắn tường Mã sả..

-20% 7.680.000 đ 6.140.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF82 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF82 gắn tường Mã sả..

-20% 7.580.000 đ 6.060.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90IL95 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90IL95 gắn tường Mã sả..

-20% 15.800.000 đ 12.640.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-70AF87 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-70AF87 gắn tường Mã sả..

-20% 7.500.000 đ 6.000.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K26S Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K26S gắn tường Mã sả..

-20% 6.800.000 đ 5.440.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90K27S Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90K27S gắn tường Mã sả..

-20% 5.190.000 đ 4.150.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF88 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF88 gắn tường Mã sả..

-20% 7.980.000 đ 6.380.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF82 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF82 gắn tường Mã sả..

-20% 7.780.000 đ 6.220.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Eurosun EH-90AF81 Gắn Tường

Thông tin máy hút mùi Eurosun EH-90AF81 gắn tường Mã sả..

-20% 8.890.000 đ 7.110.000 đ

Hiển thị 1 đến 43 trong 43 (1 Trang)

Phòng bếp là nơi bạn nấu nướng, chế biến thức ăn mỗi ngày. Tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ gặp phải vấn đề là khói cũng như mùi trong quá trình nấu ăn sẽ "ám" vào quần áo cũng như bay mùi ra khắp phòng gây cảm giác hôi hám, khó chịu.Máy hút mùi là giải pháp được rất nhiều người lựa chọn để giải quyết vấn đề trên vì hiệu quả và tính năng mà nó mang lại. Các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu thì máy hút mùi Eurosun đang nổi lên như một sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Máy hút mùi Euro Sun nhập khẩu, chính hãng từ châu Âu

Máy hút mùi Eurosun sử dụng công nghệ SuperSilence chạy siêu êm với công suất hút mạnh. Máy hút mùi nhà bếp Eurosun hút mùi, khử khuẩn, mang lại không khí trong lành cho căn bếp. Sản phẩm máy hút mùi Eurosun được sản xuất bằng công nghệ hiện đại thiết kế nổi bật giúp trang trí không gian phòng bếp hiện đại nhà bạn thêm sang trọng. Bạn sẽ không phải lo lắng về mùi và ẩm mốc trong phòng bếp vì đã có máy hút mùi Eurosun giúp bạn hút sạch mùi khó chịu. 

Không chỉ có tác dụng làm sạch không khí nơi gian bếp, chiếc máy hút mùi Eurosun còn giống như một vật dụng trang trí cho căn bếp nhà bạn thêm sinh động và đẹp mắt hơn. Nếu bố trí hợp lý, thẩm mỹ, căn bếp của ngôi nhà bạn sẽ trở nên sang trọng, thông thoáng, sạch sẽ và ấn tượng.

Các loại máy hút mùi Eurosun hiện nay

Dưới đây là một số loại máy hút mùi Eurosun nhà bếp mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường như:

 • Máy hút mùi âm tủ Eurosun: là kiểu máy được lắp chìm vào phần tủ bếp nên có thiết kể nhỏ gọn và nhìn tinh tế. Kích thước phổ biến của loại máy này thường là 60 - 70cm và có độ ồn thấp, không gây khó chịu cho người sử dụng.
 • Máy hút mùi đảo Eurosun: là loại máy có cơ chế hút - đảo 2 chiều và được lắp độc lập và treo từ trần xuống ở giữa gian bếp còn được gọi máy hút mùi độc lập. Hầu hết, loại máy hút mùi này đều hút khử mùi trực tiếp qua than hoạt tính - vốn được lắp vào bộ phận bên trong của máy còn gọi máy hút mùi không cần ống thoát.
 • Máy hút mùi cổ điển Eurosun: là kiểu máy hút khói truyền thống nhất, lâu đời nhất và cũng có giá thành mềm nhất. Hiệu quả cũng rất cao có hút mùi ra ngoài hoặc khử mùi qua than hoạt tính.
 • Máy hút mùi gắn tường Eurosun (áp tường): là kiểu máy được thiết kế giống như màn hình tivi gắn trên tường, nên còn gọi là máy hút khói bếp áp tường, máy hút mùi treo tường. Kiểu thiết kế độc đáo, có độ thẩm mỹ cao như màn hình nghiêng, kính cong (còn được gọi máy hút mùi kính cong) cho đến kính phẳng, hình dáng máy hút có thể là hình chữ T, chữ L hoặc hình nón,… để tạo nên điểm nhấn trong không gian bếp.

Có nên mua máy hút mùi Eurosun không?

Nhìn chung, máy hút mùi Eurosun là một sản phẩm tốt, chất lượng cao, được nhiều gia đình tin tưởng sử dụng và đánh giá cao. Dưới đây là một số ưu điểm của máy hút mùi Eurosun:

 • Công suất hút mạnh mẽ: Máy hút mùi Eurosun có công suất hút mạnh mẽ, giúp loại bỏ hiệu quả mùi thức ăn, khói bụi, mang lại không khí trong lành hơn cho căn bếp và ngôi nhà của bạn.
 • Thiết kế sang trọng, hiện đại: Máy hút mùi Eurosun có thiết kế đa dạng, từ kiểu dáng âm tường đến kiểu dáng đảo, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Chất liệu máy được làm từ inox cao cấp, bền bỉ, dễ dàng vệ sinh.
 • Độ ồn thấp: Máy hút mùi Eurosun hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn lớn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.
 • Tiết kiệm điện năng: Máy hút mùi Eurosun sử dụng động cơ tiết kiệm điện, giúp bạn tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng.
 • Chế độ bảo hành chính hãng: Máy hút mùi Eurosun được cam kết bảo hành chính hãng tại TDM Tuấn Đức.

Giá máy hút mùi nhà bếp Eurosun bao nhiêu chính hãng?

Hiện nay trên thị trường thì máy hút mùi cực kỳ nhiều mẫu mã, các loại khác nhau và không ít hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nên để mua máy hút mùi bếp tốt cũng rất khó lựa chọn. TDM Tuấn Đức chọn ra những thương hiệu uy tín, chất lượng và nhiều khách hàng đã tin dùng để phân phối và đại lý chúng tôi được hãng ủy quyền nên an tâm về chính hãng. Những hãng chúng tôi đang cung cấp có: Máy hút mùi Bosch, Máy hút mùi Malloca, Máy hút mùi Teka, Máy hút mùi Hafele, Máy hút mùi EuroSun, Máy hút mùi Chefs.

Giá máy hút mùi Eurosun phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Công suất: Công suất máy hút mùi quyết định đến khả năng hút mùi. 
 • Kiểu dáng: Máy hút mùi có nhiều kiểu dáng khác nhau, người dùng nên lựa chọn kiểu dáng phù hợp với không gian bếp.

Dưới đây là bảng giá máy hút mùi Eurosun được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Máy hút mùi Eurosun gắn tường

3.600.000 đến 13.500.000 đ

2

Máy hút mùi âm tủ Eurosun

2.900.000 đến 3.800.000 đ

3

Máy hút mùi Eurosun cổ điển

2.500.000 đến 2.900.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 11/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Địa chỉ mua máy hút mùi Eurosun chính hãng TPHCM

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu showroom bếp khác nhau và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

TDM Tuấn Đức hiện đang phân phối các máy lọc mùi nhập khẩu đến từ các thương hiệu như: Máy hút mùi Bosch, Máy hút mùi Malloca, Máy hút mùi Teka, Máy hút mùi Hafele, Máy hút mùi EuroSun, Máy hút mùi Chefs,... Với 4 showroom chính của TDM tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương giao hàng tận nơi, hỗ trợ khách hàng trên toàn 63 tỉnh thành khắp cả nước.

Tất cả các sản phẩm máy hút mùi Eurosun được bảo hành chính hãng ngay tại nhà trên toàn bộ hệ thống siêu thị Bếp TDM Tuấn Đức. Chúng tôi là đại lý phân phối bếp điện từ cao cấp nhập khẩu châu Âu chính hãng, uy tín hãng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết về chất lượng và giá là tốt nhất.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom thiết bị bếp Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
 • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)