Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội

Đại lý bồn - bình téc chứa nước bằng nhựa giá rẻ TPHCM Hà Nội

Bồn Nước Nhựa

Hiển thị:
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L ngang Chiều cao: 1044 mm ..
-15%
3.300.000 đ 2.800.000 đ
Trước thuế: 2.800.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L vân đá Chiều cao: 1355 m..
-18%
3.000.000 đ 2.470.000 đ
Trước thuế: 2.470.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L đứng Chiều cao: 1375 mm Đ..
-21%
2.700.000 đ 2.140.000 đ
Trước thuế: 2.140.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L vân đá Chiều cao: 1570 m..
-19%
4.450.000 đ 3.620.000 đ
Trước thuế: 3.620.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L đứng Chiều cao: 1570 mm ..
-20%
4.100.000 đ 3.270.000 đ
Trước thuế: 3.270.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L vân đá Chiều cao: 1630 m..
-20%
5.750.000 đ 4.620.000 đ
Trước thuế: 4.620.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L đứng Chiều cao: 1590 mm Đ..
-22%
5.300.000 đ 4.130.000 đ
Trước thuế: 4.130.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L vân đá Chiều cao: 1740 m..
-21%
8.700.000 đ 6.890.000 đ
Trước thuế: 6.890.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L đứng Chiều cao: 1733 mm ..
-23%
8.050.000 đ 6.200.000 đ
Trước thuế: 6.200.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L ngang Chiều cao: 710 mm Đư..
-7%
1.320.000 đ 1.230.000 đ
Trước thuế: 1.230.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L vân đá Chiều cao: 935 mm ..
-7%
1.270.000 đ 1.180.000 đ
Trước thuế: 1.180.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L đứng Chiều cao: 935 mm Đường k&iacut..
-9%
1.120.000 đ 1.020.000 đ
Trước thuế: 1.020.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 4000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 4000L vân đá Chiều cao: 1925 m..
-22%
11.350.000 đ 8.840.000 đ
Trước thuế: 8.840.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 4000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 4000L đứng Chiều cao: 1897 mm ..
-24%
10.500.000 đ 7.940.000 đ
Trước thuế: 7.940.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 5000L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 5000L vân đá Chiều cao: 2025 m..
-21%
15.150.000 đ 11.950.000 đ
Trước thuế: 11.950.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 5000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 5000L đứng Chiều cao: 2030 mm ..
-23%
14.100.000 đ 10.850.000 đ
Trước thuế: 10.850.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L ngang Chiều cao: 833 mm Đư..
-10%
1.850.000 đ 1.660.000 đ
Trước thuế: 1.660.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L vân đá Chiều cao: 1145 mm..
-10%
1.850.000 đ 1.660.000 đ
Trước thuế: 1.660.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L đứng Chiều cao: 1145 mm Đường k&iacu..
-13%
1.650.000 đ 1.440.000 đ
Trước thuế: 1.440.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L ngang Chiều cao: 930 mm Đư..
-14%
2.400.000 đ 2.060.000 đ
Trước thuế: 2.060.000 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Vân Đá
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L vân đá Chiều cao: 1245 mm..
-15%
2.300.000 đ 1.950.000 đ
Trước thuế: 1.950.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L đứng Chiều cao: 1245 mm ..
-16%
2.050.000 đ 1.720.000 đ
Trước thuế: 1.720.000 đ
Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 300L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 890 ..
-11%
1.120.000 đ 1.000.000 đ
Trước thuế: 1.000.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1000L ngang nhựa Đường kính..
-18%
2.790.000 đ 2.300.000 đ
Trước thuế: 2.300.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Plasman Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 1000L đứng nhựa Đường kính: đang ..
-15%
3.310.000 đ 2.810.000 đ
Trước thuế: 2.810.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L đứng nhựa Đường kính: 99..
-23%
2.330.000 đ 1.790.000 đ
Trước thuế: 1.790.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1200L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1200L ngang nhựa Đường kính..
-2%
3.285.000 đ 3.210.000 đ
Trước thuế: 3.210.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1200L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1200L đứng nhựa Đường kính: 1160 mm Chi..
-8%
2.350.000 đ 2.160.000 đ
Trước thuế: 2.160.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Plasman Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 1500L đứng nhựa Đường kính: đang ..
-17%
4.760.000 đ 3.950.000 đ
Trước thuế: 3.950.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1500L đứng nhựa Đường kính: 1200 mm Chi..
-25%
3.320.000 đ 2.480.000 đ
Trước thuế: 2.480.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 2000L ngang nhựa Đường kính..
-5%
6.330.000 đ 6.040.000 đ
Trước thuế: 6.040.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Plasman Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 2000L đứng nhựa Đường kính: đang ..
-18%
6.090.000 đ 4.990.000 đ
Trước thuế: 4.990.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 2000L đứng nhựa Đường kính: 1230 ..
-26%
4.320.000 đ 3.190.000 đ
Trước thuế: 3.190.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 3000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 3000L đứng nhựa Đường kính: 1500 ..
-21%
8.050.000 đ 6.370.000 đ
Trước thuế: 6.370.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 300L đứng nhựa Đường kính: 650 mm Chiều..
-10%
1.050.000 đ 950.000 đ
Trước thuế: 950.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 4000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 4000L đứng nhựa Đường kính: 1730 mm Chi..
-22%
10.500.000 đ 8.160.000 đ
Trước thuế: 8.160.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 5000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 5000L đứng nhựa Đường kính: 1730 mm Chi..
-23%
14.500.000 đ 11.150.000 đ
Trước thuế: 11.150.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 500L ngang nhựa Đường kính:..
-15%
1.510.000 đ 1.290.000 đ
Trước thuế: 1.290.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Plasman Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 500L đứng nhựa Đường kính: đang c..
-11%
1.950.000 đ 1.730.000 đ
Trước thuế: 1.730.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 500L đứng nhựa Đường kính: 760 mm Chiều..
-19%
1.290.000 đ 1.050.000 đ
Trước thuế: 1.050.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 700L ngang nhựa Đường kính:..
-16%
2.060.000 đ 1.730.000 đ
Trước thuế: 1.730.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 700L đứng nhựa Đường kính: 850 mm..
-22%
1.650.000 đ 1.280.000 đ
Trước thuế: 1.280.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 10000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 10000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao..
-22%
29.550.000 đ 23.120.000 đ
Trước thuế: 23.120.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L ngang nhựa thế hệ mới ..
-13%
3.300.000 đ 2.870.000 đ
Trước thuế: 2.870.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Vuông
Chất liệu: Nhựa 4 lớp   Chiều cao (mm): 630 Chiều ngang (mm): 1020 ..
-7%
2.990.000 đ 2.790.000 đ
Trước thuế: 2.790.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao:..
-21%
2.700.000 đ 2.140.000 đ
Trước thuế: 2.140.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1500L ngang nhựa thế hệ mới K&iacut..
-13%
5.200.000 đ 4.550.000 đ
Trước thuế: 4.550.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1500L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao:..
-20%
4.100.000 đ 3.270.000 đ
Trước thuế: 3.270.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 2000L ngang nhựa thế hệ mới ..
-15%
6.700.000 đ 5.700.000 đ
Trước thuế: 5.700.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 2000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao:..
-22%
5.300.000 đ 4.130.000 đ
Trước thuế: 4.130.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 3000L Đứng
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 3000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao:..
-23%
8.050.000 đ 6.200.000 đ
Trước thuế: 6.200.000 đ
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L Ngang
Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 300L ngang nhựa thế hệ mới Kí..
-6%
1.320.000 đ 1.240.000 đ
Trước thuế: 1.240.000 đ

Thông tin bồn nước bằng nhựa

Bồn nước nhựa là một loại bồn chứa nước linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng nhà dân. Sử dụng sản phẩm téc chứa nước nhựa là một lựa chọn rất tốt cho các chủ đầu tư xây dựng những công trình từ nhỏ với giá cả hợp lý nhất.

Mua bình téc chứa nước nhựa ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 các hãng bình chứa nước cao cấp luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

logo tdm
tmd info working