TDM hiện vẫn hoạt động bình thường. Có thể giao thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, nước.

Bồn nước nhựa - Téc chứa nước nhựa cao cấp chính hãng tốt nhất

Bồn Nước Nhựa

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 500L ngang nhựa Đường kính: 440 mm K&ia..

-31% 1.829.000 đ 1.260.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1000L ngang nhựa Đường kính: 440 mm K&i..

-34% 3.429.000 đ 2.250.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L đứng nhựa Đường kính: 990 mm C..

-41% 2.969.000 đ 1.750.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 500L đứng nhựa Đường kính: 760 mm Chiều..

-35% 1.609.000 đ 1.050.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 2000L đứng nhựa Đường kính: 1230 mm ..

-44% 5.598.000 đ 3.140.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 3000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 3000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 3000L đứng nhựa Đường kính: 1500 mm Chi..

-36% 9.967.000 đ 6.350.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 4000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 4000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 4000L đứng nhựa Đường kính: 1730 mm Chi..

--467% 1.435.000 đ 8.140.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 5000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 5000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 5000L đứng nhựa Đường kính: 1730 mm Chi..

-36% 17.295.000 đ 11.110.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 700L ngang nhựa Đường kính: 440 mm K..

-33% 2.507.000 đ 1.690.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 300L đứng nhựa Đường kính: 650 mm Chiều..

-24% 1.241.000 đ 940.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L đứng Chiều cao: 935 mm Đường k&iacut..

-28% 1.380.000 đ 990.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L ngang Chiều cao: 710 mm Đư..

-28% 1.730.000 đ 1.240.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 500L ngang nhựa thế hệ mới Kí..

-28% 2.049.000 đ 1.470.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1500L đứng nhựa Đường kính: 1200 mm Chi..

-43% 4.278.000 đ 2.440.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L ngang Chiều cao: 1044 mm ..

-28% 3.840.000 đ 2.750.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Ngang

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L ngang Chiều cao: 833 mm Đư..

-29% 2.270.000 đ 1.620.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L ngang nhựa thế hệ mới K&iacut..

-30% 3.929.000 đ 2.740.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 500L đứng Chiều cao: 1145 mm Đường k&iacu..

-29% 1.920.000 đ 1.370.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 750L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1070 mm ..

-34% 2.679.000 đ 1.770.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 700L đứng nhựa Đường kính: 850 mm Chiều..

-40% 2.097.000 đ 1.260.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 2000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 2000L đứng Chiều cao: 1590 mm Đ..

-29% 5.220.000 đ 3.730.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L đứng Chiều cao: 1375 mm Đ..

-28% 2.790.000 đ 2.000.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1500L ngang nhựa thế hệ mới K&iacut..

-29% 6.149.000 đ 4.350.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 2000L ngang nhựa thế hệ mới K&iacut..

-30% 7.959.000 đ 5.540.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Plasman Đứng HDPE

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Plasman Đứng HDPE

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 2000L đứng nhựa Kích thước (cao x..

-44% 7.599.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Plasman Đứng HDPE Bồn Nước

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Plasman Đứng HDPE

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 1000L đứng nhựa Kích thước (cao x..

-41% 4.019.000 đ 2.380.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 300L ngang nhựa thế hệ mới Kích thước:..

-21% 1.509.000 đ 1.190.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 5000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 5000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 5000L đứng Chiều cao: 2030 mm Đ..

-28% 14.600.000 đ 10.440.000 đ

Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L Đứng

Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 300L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 890 mm ..

-24% 1.309.000 đ 1.000.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 700L ngang nhựa thế hệ mới Kí..

-29% 2.849.000 đ 2.030.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 10000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 10000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 10000L đứng Chiều cao: mm Đường..

-28% 26.000.000 đ 18.600.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 10000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 10000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 10000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 3350 m..

-39% 33.499.000 đ 20.550.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 4000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 4000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 4000L đứng Chiều cao: 1897 mm Đ..

-28% 10.300.000 đ 7.370.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 500L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1000 mm ..

-29% 1.969.000 đ 1.390.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 4000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 4000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 4000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1940 mm..

-42% 12.219.000 đ 7.110.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Vân Đá Bồn Nước

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1000L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1000L vân đá Chiều cao: 1355 m..

-28% 3.090.000 đ 2.210.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 3000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 3000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 3000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1830 mm..

-41% 9.339.000 đ 5.520.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 2000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1570 mm..

-38% 6.559.000 đ 4.040.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Plasman Đứng HDPE Bồn Nước

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Plasman Đứng HDPE

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 1500L đứng nhựa Kích thước (cao x..

-43% 5.829.000 đ 3.330.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L đứng Chiều cao: 1733 mm Đ..

-28% 8.000.000 đ 5.720.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Ngang

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L ngang Chiều cao: 930 mm Đư..

-29% 2.840.000 đ 2.030.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 7000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 7000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 7000L đứng Chiều cao: mm Đường ..

-28% 18.500.000 đ 13.230.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Vân Đá

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 300L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 300L vân đá Chiều cao: 935 mm ..

-29% 1.530.000 đ 1.090.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Vân Đá Bồn Nước

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L vân đá Chiều cao: 1245 mm..

-29% 2.480.000 đ 1.770.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 1500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 1500L đứng Chiều cao: 1570 mm Đ..

-28% 4.260.000 đ 3.050.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1255 mm..

-37% 3.329.000 đ 2.090.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Đứng

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 700L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 700L đứng Chiều cao: 1245 mm Đư..

-28% 2.230.000 đ 1.600.000 đ

Bồn nước nhựa Sơn Hà 3000 lít vân đá 3000L

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà 3000L Vân Đá

Thông tin cơ bản bồn nước nhựa Sơn Hà 3000L vân đáChiều cao: 1740 mmĐường kính: 1560 mmChất liệu: Nh..

-28% 8.650.000 đ 6.190.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 60 (2 Trang)

Bồn nước nhựa là gì?

Bồn nước nhựa (hay téc nước nhựa) là loại bồn nước mang nhiều ưu điểm vượt trội về chất lượng, giá thành và tính tiện lợi so với các dụng cụ chứa nước khác. Bồn nhựa được sản xuất dựa trên công nghệ xoay ly tâm. Nhựa được đốt nóng và xoay ba chiều trong một khuôn khép kín. Bồn nước nhựa có khả năng cách nhiệt tốt, thích hợp cho tất cả các nguồn nước, nhất là nước giếng khoan có nhiều khoáng chất, phèn chua.

Ưu điểm của bồn chứa nước nhựa

 • Chất liệu an toàn, kết cấu bền bỉ: Các loại bồn nước nhựa uy tín thường được sản xuất từ chất liệu nhựa PE nhập ngoại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sử dụng. Bồn nước, téc nước nhựa thường có cấu tạo nhiều lớp, dày dặn, có độ bền cao, chống va đập, chống rò rỉ tốt nên có thể sử dụng được lâu dài.
 • Đa chức năng: Bồn nhựa có thể dùng để chứa được nhiều loại nước, từ nước sạch cho tới các loại nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hay các loại hóa chất. Bồn nước, téc nước nhựa cũng rất phù hợp để trữ thực phẩm, đặc biệt thích hợp làm thùng chứa trên tàu, thuyền đi biển nhờ sự bền bỉ và trọng lượng nhẹ.
 • Đa dạng kiểu dáng, dung tích: Bồn nhựa có các loại bồn nước đứng và bồn nước ngang để người dùng tùy chọn sử dụng cho phù hợp với áp lực nước hay diện tích khu vực lắp đặt bồn. Dung tích bồn chứa nước bằng nhựa đa dạng từ 500 lít cho tới 10.000 lít, phù hợp sử dụng không chỉ tại các gia đình mà còn ở trang trại, nhà máy, công trường…
 • Thiết kế vững chãi, sử dụng tiện lợi: Các bồn nước nhựa được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của nước ngoài và đạt các tiêu chuẩn về chất lượng như ISO 9001:2008, đảm bảo chắc chắn, độ bền cao. Nắp bồn được thiết kế kín, tránh bị bụi bẩn, côn trùng rời vào bên trong nhưng cũng rất dễ tháo lắp để sử dụng và vệ sinh bồn. Bồn nước nhựa phù hợp với nhiều dạng địa hình, lại rất dễ dàng lắp đặt và di chuyển, đem lại sự tiện lợi tối đa trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Bảo hành dài lâu, giá thành hợp lý: Các loại bồn nước nhựa, téc nước nhựa của các thương hiệu uy tín thường được bảo hành trong thời gian lên tới 7 - 12 năm. Giá bồn nước nhựa dao động trong khoảng 1,3 - 10,5 triệu đồng, rất phải chăng, hợp lý, tiết kiệm hơn so với chi phí mua chum, vại hay xây bể, phù hợp cho tất cả mọi người, nhất là khi cần sử dụng để chứa nước tưới tiêu, sử dụng trong các nhà máy, công trường hay trên các tàu, thuyền.

Mua bồn nước nhựa loại nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều hãng sản xuất téc nhựa uy tín như Bồn nhựa Sơn Hà, Bồn nhựa Tân Á, Bồn nhựa Đại Thành, Bồn nhựa Toàn Mỹ…

 • Bồn nước nhựa Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hàng đầu của Australia, sử dụng vật liệu cao cấp nhập khẩu, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Bồn nước Sơn Hà bằng nhựa thường có cấu tạo đa lớp, trong đó lớp ngoài cùng làm từ hạt nhựa màu cao cấp giúp bề mặt bồn láng mịn, không bị giòn, vỡ khi để ngoài trời; lớp giữa là nhựa đen có khả năng chống tia cực tím cao, hạn chế hình thành rong rêu, chịu lực tốt; lớp trong cùng là nhựa trắng tinh khiết, đảm bảo các tiêu chuẩn của FDA về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Bồn nhựa Đại Thành thường có cấu tạo 4 lớp, sử dụng nguyên liệu nhựa và công nghệ sản xuất hiện đại của Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, vô cùng bền bỉ, chắc chắn, đảm bảo sử dụng trong thời gian dài không bị nứt, vỡ…

Khi mua téc nước nhựa, người dùng nên căn cứ vào nhu cầu sử dụng để chọn ra sản phẩm có dung tích phù hợp nhất, tránh lãng phí:

 • Bồn nước nhựa 500 lít - 1500 lít phù hợp sử dụng cho 1 - 4 người.
 • Bồn nước nhựa 2000 lít - 3000 lít phù hợp sử dụng cho 5 - 8 người.
 • Bồn nước nhựa 4000 lít - 6000 lít phù hợp sử dụng cho 9 - 15 người.
 • Bồn nước nhựa 10000 lít trở lên phù hợp sử dụng tại các nhà máy, trường học, bệnh viện, công trường, nhà hàng, khách sạn…

Giá téc nước nhựa bao nhiêu?

So với bồn nước inox, bồn nước bằng nhựa có mức giá mềm hơn nhiều. Tùy theo dung tích của sản phẩm, giá bồn nước nhựa sẽ giao động như sau

 • Bồn nhựa dung tích 300L - 500L: 1,3  đến 1,5 triệu đồng
 • Bồn nước nhựa 1000L - 1500L: 2 - 3 triệu đồng
 • Téc nước nhựa 2000L - 3000L: 3,8 - 5,7 triệu đồng
 • Bồn nước nhựa 4000L: 7 triệu đồng
 • Bồn nhựa 5000L: 10 triệu đồng

Mua téc nhựa ở đâu chính hãng giá rẻ?

TDM Tuấn Đức hiện đang phân phối các thương hiệu bồn chứa nước nhựa sau: Bồn Inox Đại Thành (phía bắc là Bồn nhựa Tân Á), Bồn nhựa Sơn Hà, Bồn nhựa Toàn Mỹ. Với 3 showroom chính của TDM tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương hỗ trợ khách hàng trên toàn Việt Nam giao hàng tận nơi, tại nhà.

 

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu bồn nước nhựa khác nhau và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.