TDM hiện vẫn hoạt động bình thường. Có thể giao thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, nước.

Bồn nước Đại Thành - Téc nước Tân Á đựng chứa chính hãng giá rẻ

Bồn Nước Đại Thành

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 500L ngang nhựa Đường kính: 440 mm K&ia..

-31% 1.829.000 đ 1.260.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 1000L Ngang

Bồn Nước Đại Thành Inox 1000L Ngang

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-22% 4.619.000 đ 3.590.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1000L ngang nhựa Đường kính: 440 mm K&i..

-34% 3.429.000 đ 2.250.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L đứng nhựa Đường kính: 990 mm C..

-41% 2.969.000 đ 1.750.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 5000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-26% 21.549.000 đ 15.960.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 500L đứng nhựa Đường kính: 760 mm Chiều..

-35% 1.609.000 đ 1.050.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 2000L đứng nhựa Đường kính: 1230 mm ..

-44% 5.598.000 đ 3.140.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Ngang SUS 304

Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-16% 2.839.000 đ 2.390.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 3000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 3000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 3000L đứng nhựa Đường kính: 1500 mm Chi..

-36% 9.967.000 đ 6.350.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-24% 8.759.000 đ 6.660.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 4000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-26% 17.139.000 đ 12.670.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 4000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 4000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 4000L đứng nhựa Đường kính: 1730 mm Chi..

--467% 1.435.000 đ 8.140.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-22% 6.989.000 đ 5.440.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 5000L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 5000L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 5000L đứng nhựa Đường kính: 1730 mm Chi..

-36% 17.295.000 đ 11.110.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Đứng SUS 304

Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..

-17% 2.689.000 đ 2.220.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Ngang SUS 304

Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 310 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-11% 2.249.000 đ 2.000.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-23% 9.109.000 đ 7.030.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Đứng

Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..

-21% 3.309.000 đ 2.620.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Đứng SUS 304

Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 310 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..

-12% 2.119.000 đ 1.870.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 1000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Inox Đại Thành 1000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-24% 4.419.000 đ 3.370.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 3000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-24% 13.399.000 đ 10.170.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 700L ngang nhựa Đường kính: 440 mm K..

-33% 2.507.000 đ 1.690.000 đ

Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 1500L Đứng Mới

Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 1500L Đứng Mới

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox..

-21% 8.499.000 đ 6.690.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 8000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 8000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 8000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-20% 32.000.000 đ 25.680.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-27% 20.699.000 đ 15.070.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-26% 12.789.000 đ 9.510.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 6000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-26% 25.719.000 đ 19.010.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Ngang SUS 304

Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-20% 3.459.000 đ 2.770.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-23% 6.719.000 đ 5.160.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 300L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 300L đứng nhựa Đường kính: 650 mm Chiều..

-24% 1.241.000 đ 940.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-28% 16.379.000 đ 11.870.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 500L Đứng

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 500L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox ..

-17% 3.239.000 đ 2.700.000 đ

Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 700L Đứng

Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 700L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox ..

-20% 4.079.000 đ 3.280.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 500L ngang nhựa thế hệ mới Kí..

-28% 2.049.000 đ 1.470.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 1500L đứng nhựa Đường kính: 1200 mm Chi..

-43% 4.278.000 đ 2.440.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1500L Ngang Mới

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1500L Ngang Mới

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn: Ino..

-20% 8.799.000 đ 7.020.000 đ

Bồn Nước Inox 500L Ngang Vigo SUS 316 Đại Thành

Bồn Nước Inox 500L Ngang Vigo SUS 316 Đại Thành

Thông số bồn nước Inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 316 - Chất liệu thân..

-16% 3.389.000 đ 2.850.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-28% 24.459.000 đ 17.690.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 2000L Đứng

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 2000L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox..

-22% 11.199.000 đ 8.700.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 10000L Ngang Ø 1,7m

Bồn Nước Đại Thành Inox 10000L Ngang Ø 1,7m

Thông số bồn nước inox Đại Thành 10000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: In..

-30% 40.000.000 đ 28.000.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 7000L Ngang SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 7000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 7000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-17% 31.000.000 đ 25.680.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 15000L Đứng SUS 304 Ø1,9m Bồn Nước Inox

Bồn Nước Đại Thành Inox 15000L Đứng SUS 304 Ø1,9m

Thông số bồn nước inox Đại Thành 15000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-38% 79.000.000 đ 49.220.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Ngang

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L Ngang

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 1000L ngang nhựa thế hệ mới K&iacut..

-30% 3.929.000 đ 2.740.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Đại Thành 750L đứng nhựa thế hệ mới Chiều cao: 1070 mm ..

-34% 2.679.000 đ 1.770.000 đ

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng

Bồn Nước Nhựa Đại Thành 700L Đứng

Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà 700L đứng nhựa Đường kính: 850 mm Chiều..

-40% 2.097.000 đ 1.260.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 20000L Đứng SUS 304 Ø2,2m Bồn Nước Inox

Bồn Nước Đại Thành Inox 20000L Đứng SUS 304 Ø2,2m

Thông số bồn nước inox Đại Thành 20000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-20% 72.000.000 đ 57.780.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1000L Đứng Mới Bồn Nước

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1000L Đứng Mới

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít đứng SUS 316Chất liệu bồn: Inox Sus 316Chất liệu chân bồn:..

-22% 5.519.000 đ 4.310.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Đứng SUS 304

Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-25% 10.809.000 đ 8.090.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 89 (2 Trang)

Bồn nước Đại Thành là gì?

Bồn nước Đại Thành còn tên gọi khác là Téc nước Tân Á (phía Bắc), bồn Đại Thành, bồn chứa nước Đại Thành, bồn nước Tân Á thì các tên gọi trên thì cũng là sản phẩm bồn nước của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Do hãng phân chia ra 2 thương hiệu riêng biệt cho 2 thị trường miền Nam và Bắc mà thôi còn công nghệ, mẫu mã cũng gần như nhau và chất lượng cũng vậy. Bồn nước Đại Thành là sản phẩm để chứa đựng nước, dung dịch và bồn nhựa có thể chứa cả hóa chất rất tiện dụng và thuận tiện.

Bồn nước Tân Á Đại Thành có những loại nào?

Thời điểm hiện tại thì bồn chứa nước Đại Thành có 5 dòng sản phẩm khách nhau và được phân ra 2 dòng bồn inox Đại Thành và 3 dòng bồn nhựa Đại Thành

  • Bồn Inox 304 Đại Thành: Đây là dòng bình nước Đại Thành thông dụng và bán chạy nhất. Chất liệu sử dụng thân bồn là Inox 304 và có bồn inox 304 Đại Thành đứng và bồn inox 304 Đại Thành ngang. Dung tích bồn khá đa dạng và có nhiều trong bồn nước công nghiệp cỡ lớn.
  • Bồn Inox 316 Đại Thành: Là dòng bồn nước Inox cao cấp nhất của Đại Thành khi sử dụng chất liệu Inox 316 y tế để sử dụng cho thân bồn, giúp bảo vệ nguồn nước tối đa. Mẫu này cũng có bồn inox 316 Đại Thành đứng và bồn inox 316 Đại Thành ngang. Dung tích bồn khá ít chủ yếu để phục vụ khách gia đình hoặc chế biến thực phẩm.
  • Bồn nhựa Đại Thành đa năng: Đây là dòng Téc nước Đại Thành chất liệu bằng nhựa dòng kinh tế, chỉ có 2 lớp nên giá thành khá rẻ còn được gọi bồn nhựa Đại Thành giá rẻ. Dùng để chứa hóa chất, nước mặn, nước phèn.
  • Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới: Là dòng bồn Đại Thành chất liệu bằng nhựa với nhiều lớp được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, thân bồn có gân nên rất cứng cáp. Phù hợp sử dụng chứa nước sinh hoạt, nước sau lọc hoặc hóa chất cũng khá tốt. Dung tích khá đa dạng với nhiều dung tích lớn, có bồn nhựa Đại Thành đứng và bồn nhựa Đại Thành ngang.
  • Bồn nhựa Plasman Đại Thành: Đây là dòng bồn nước ra mắt mới nhất của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Ưu điểm nội bật của bồn này chống va đập cực cao và không bị nứt bể so với các dòng khác do được sản xuất theo công nghệ thổi với số lớp nhựa lên đến 7 lớp.

Ngoài phân theo các dòng sản phẩm thì bồn nước Đại Thành cũng có khá nhiều dùng tích và đa dạng ở các dòng sản phẩm sẽ có dung tích sau: bồn nước Đại Thành 300l, bồn Đại Thành 500l, bồn nước Đại Thành 1000 lít, bồn nước Đại Thành 1000l, bồn nước 1000l Đại Thành, bồn nước Đại Thành 1500l, bồn nước Đại Thành 2000l, bồn Đại Thành 2000l, bồn nước Đại Thành 3000l, bồn nước Đại Thành 4000l, bồn nước Đại Thành 5000l, bồn nước Đại Thành 6000l

Có nên mua bồn Tân Á Đại Thành không?

  • Chất lượng của bồn: Bồn nước Tân Á Đại Thành hiện nay có hai loại là bồn nước nhựa và bồn inox, trong đó, bồn inox rất được lòng người sử dụng. Bởi, cả hai dòng sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu cao cấp, inox SUS 304, inox SUS 316 và nhựa nguyên sinh. Cả ba nguyên liệu này đều được dùng trong công nghệ thực phẩm và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Inox và que hàn cao cấp, chân bồn làm bằng thép không gỉ cùng với đó là dây chuyền thiết bị đều được nhập khẩu tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc,...
  • Giá thành: Ngoài sản phẩm có chất lượng cao thì sản phẩm còn có giá thành vô cùng hợp lý. Vì sử dụng cùng nguyên liệu đầu vào, cùng công nghệ sản xuất, nên giá thành của các hãng không chênh lệch nhiều so với các thương hiệu khác. Ngoài ra, người tiêu dùng còn dễ dàng tham khảo giá thành bồn nước Đại Thành trên trang web chính thức của nhà sản xuất.
  • Vị trí lắp đặt: Dù sử dụng sản phẩm của bất kỳ thương hiệu nào thì vị trí lắp đặt cũng đóng vai trò quan trọng. Mặt bằng lắp đặt yêu cầu phải phẳng và có độ cứng nhất định, chịu được tải lớn gấp hai lần tải bồn nước. Trước khi lắp đặt người tiêu dùng nên lựa chọn vị trí thích hợp nhất, nên đặt bồn trên cao để tăng áp lực nước đến các vị trí trong nhà.
  • Tuổi thọ sản phẩm: Vì sản phẩm được làm với chất lượng cao, nguyên liệu nhập khẩu nên độ bền cực kỳ cao. Đặc biệt, téc nước Tân Á Đại Thành còn có khả năng chống lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ vậy sản phẩm còn được bảo hành tới 10 năm và có ưu đãi về giá đối với người tiêu dùng đổi bồn cũ lấy bồn mới.
  • Có thể tự lắp đặt: Như đã nói bồn nước Đại Thành có thiết kế đơn giản, nên việc lắp đặt bồn cũng cực kỳ dễ dàng. Người tiêu dùng có thể mua tại các nhà phân phối và tự tay lắp đặt tại nhà mà không tốn nhiều thời gian.

Mua téc nước Tân Á Đại Thành ở đâu chính hãng giá rẻ?

TDM Tuấn Đức chúng tôi vinh dự khi được tập đoàn Tân Á Đại Thành ủy quyền cho phân phối tất cả sản phẩm của Đại Thành Miền Nam và Tân Á Phía Bắc thông qua 3 chi nhánh của TDM: Đại lý Đại Thành tại Bình Dương, Đại lý Đại Thành tại TPHCM, và Đại lý Tân Á tại Hà Nội. Khu vực phân phối của đại lý Tuấn Đức hiện tại là toàn khu vực miền Nam và miền Bắc. Hỗ trợ giao hàng hóa tại nhà và bảo hành sản phẩm tại nhà cho quý khách hàng thông qua hệ thống của hãng. Và khách hàng sẽ cực kỳ an tâm về hàng hóa vì tiêu chí của TDM luôn là đưa lợi ích khách hàng lên đầu để quý khách luôn nhận được giá cả ưu đãi nhất, đúng chất lượng sản phẩm và đảm bảo 100% hàng chính hãng.