GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Đại lý bồn inox - bình téc nước Tân Á Đại Thành giá rẻ nhất

Bồn Nước Inox Đại Thành

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Nước Đại Thành Inox 1000L Ngang

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-21% 5.099.000 đ 4.020.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-16% 3.079.000 đ 2.580.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-22% 7.709.000 đ 6.040.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-23% 10.069.000 đ 7.770.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 5000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-25% 23.949.000 đ 17.930.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 1000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-23% 4.799.000 đ 3.710.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 6000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-25% 28.599.000 đ 21.380.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 4000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-25% 19.059.000 đ 14.250.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-19% 3.795.000 đ 3.080.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 3000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-24% 14.839.000 đ 11.240.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 310 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-9% 2.398.000 đ 2.190.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-23% 9.719.000 đ 7.480.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..

-17% 2.929.000 đ 2.430.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-23% 7.439.000 đ 5.760.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-23% 12.489.000 đ 9.610.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 310 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..

-10% 2.268.000 đ 2.050.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..

-20% 3.645.000 đ 2.920.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1000L Ngang

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn: Ino..

-11% 6.229.000 đ 5.550.000 đ

Bồn Nước Inox 500L Ngang Vigo SUS 316 Đại Thành

Thông số bồn nước Inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 316 - Chất liệu thân..

-7% 3.629.000 đ 3.360.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-25% 14.229.000 đ 10.620.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-26% 18.299.000 đ 13.470.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-26% 23.099.000 đ 17.070.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 4500L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước Inox Đại Thành 4500 lít ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Su..

-22% 21.379.000 đ 16.680.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1500L Ngang Mới

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn: Ino..

-11% 9.519.000 đ 8.430.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Mới Vigo SUS 316 700L Ngang

Thông số bồn nước Inox Đại Thành 700 lít ngang SUS 316 - Chất liệu thân..

-9% 4.565.000 đ 4.160.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 500L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox ..

-8% 3.479.000 đ 3.200.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-27% 27.339.000 đ 20.090.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 8000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 8000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-7% 40.900.000 đ 38.200.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 2000L Ngang

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn: Ino..

-12% 12.559.000 đ 11.000.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-24% 12.009.000 đ 9.110.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1000L Đứng Mới

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox..

-10% 5.999.000 đ 5.370.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 7000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 7000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-7% 35.500.000 đ 33.120.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 8000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 8000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-9% 34.900.000 đ 31.780.000 đ

Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 1500L Đứng Mới

Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox..

-12% 9.219.000 đ 8.120.000 đ

Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 2000L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox..

-1% 12.159.000 đ 10.600 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 7000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 7000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-8% 32.100.000 đ 29.480.000 đ

Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 700L Đứng

Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Inox ..

-9% 4.415.000 đ 4.000.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 9000L Ngang SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 9000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..

-7% 44.700.000 đ 41.570.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 9000L Đứng SUS 304

Thông số bồn nước inox Đại Thành 9000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..

-9% 38.700.000 đ 35.150.000 đ

Hiển thị 1 đến 39 trong 39 (1 Trang)

Giới thiệu bồn chứa nước inox Tân Á Đại Thành

Bồn nước inox Đại Thành một loại bồn chứa linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng từ nhà dân đến các nhà cao tầng. Sử dụng sản phẩm bồn inox Đại Thành, bồn chứa nước inox Đại Thành, téc nước bằng inox Tân Á là một lựa chọn rất tốt cho các chủ đầu tư xây dựng những công trình từ nhỏ đến lớn với giá cả hợp lý nhất. Tất cả sản phẩm đều có đầy đủ giấy CNXX CO CQ cho công trình.

Các loại bể nước Tân Á Đại Thành 

Téc nước Đại Thành có hai loại chính:

 • Bồn nước inox Tân Á Đại Thành

Bể nước inox Tân Á Đại Thành được sản xuất từ chất liệu inox SUS 304 hoặc inox SUS 316, có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, chống gỉ sét tốt. Bồn chứa nước inox Đại Thành có nhiều kiểu dáng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều hộ gia đình, công trình dân dụng và công nghiệp.

 • Bể nước nhựa Tân Á Đại Thành

Bồn nước nhựa Đại Thành được sản xuất từ chất liệu nhựa nguyên sinh, có độ bền cao, khả năng chịu va đập tốt. Bồn nước nhựa Tân Á Đại Thành có giá thành rẻ hơn bồn nước inox.

Ưu điểm của bể chứa nước Đại Thành

 • Chất liệu: Téc nước Tân Á Đại Thành được sản xuất từ chất liệu inox SUS 304, inox SUS 316 và nhựa nguyên sinh cao cấp, có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, chống gỉ sét tốt. Loại Inox SUS 304 cũng là loại inox được sử dụng trong ngành thực phẩm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
 • Kiểu dáng đa dạng: Bồn chứa nước Đại Thành có nhiều kiểu dáng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều hộ gia đình, công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Khả năng chịu nhiệt tốt: Bể đựng nước Tân Á Đại Thành có khả năng chịu nhiệt tốt, có thể sử dụng để chứa nước nóng.

Giá bồn nước inox Tân Á Đại Thành chính hãng bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán bồn nước Inox Tân Á Đại Thành với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Chính vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các đại lý bán thiết bị vệ sinh, thiết bị nước uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá téc nước Inox Tân Á Đại Thành một cách chi tiết nhất.

Giá bồn nước Inox Tân Á Đại Thành phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Dung tích bồn nước: Bồn nước inox có nhiều dung tích khác nhau, từ 500 lít đến 10.000 lít. Giá bồn nước inox thường tăng dần theo dung tích.
 • Chất liệu inox: Bồn nước inox Tân Á Đại Thành có thể được làm từ inox SUS 304, inox SUS 316.

Tại Việt Nam, giá bồn nước Inox Tân Á Đại Thành dao động từ 2 triệu đồng đến 41,5 triệu đồng, tùy thuộc vào các yếu tố trên.

Dưới đây là bảng giá téc nước Inox Tân Á Đại Thành được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Bồn nước inox Đại Thành đứng 304

2.000.000 đến 35.100.000 đ

2

Bồn chứa nước inox Đại Thành ngang 304

2.200.000 đến 41.500.000 đ

3

Bồn đựng nước inox Đại Thành đứng 316

3.300.000 đến 11.100.000 đ

4

Bể nước inox Đại Thành ngang 316

3.500.000 đến 11.600.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 9/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Đại lý téc inox Tân Á Đại Thành ở đâu giá rẻ

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu bồn nước inox khác nhau và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

TDM Tuấn Đức hiện đang phân phối các thương hiệu bồn chứa nước inox sau: Bồn Inox Đại Thành (phía bắc là Bồn Inox Tân Á), Bồn Inox Sơn Hà, Bồn Inox Toàn Mỹ. Với 4 showroom chính của TDM tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương hỗ trợ khách hàng trên toàn Việt Nam giao hàng tận nơi, tại nhà.

Mạng lưới chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương và có thể giao hàng tất cả tỉnh thành trên toàn quốc. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng. Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

 • Đại lý Bồn nước Tân Á Đại Thành Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
 • Đại lý Bồn nước Tân Á Đại Thành Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

 • Đại lý Bồn nước Tân Á Đại Thành Bình Dương: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

 • Đại lý Bồn nước Tân Á Đại Thành Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899 
, , , ,
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)