Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Đại lý bồn inox - bình téc nước Tân Á Đại Thành giá rẻ nhất

Bồn Nước Inox Đại Thành

Hiển thị:
Bồn Nước Inox 500L Ngang Vigo SUS 316 Đại Thành
Thông số bồn nước Inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 316 - Chất liệu th&aci..
-16%
3.389.000 đ 2.850.000 đ Trước thuế: 2.850.000 đ
Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 1500L Đứng Mới
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: In..
-21%
8.499.000 đ 6.690.000 đ Trước thuế: 6.690.000 đ
Bồn Nước Inox Vigo SUS 316 Đại Thành 700L Đứng
Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Ino..
-20%
4.079.000 đ 3.280.000 đ Trước thuế: 3.280.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành 1000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-24%
4.419.000 đ 3.370.000 đ Trước thuế: 3.370.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 310 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-11%
2.249.000 đ 2.000.000 đ Trước thuế: 2.000.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành 310L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 310 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..
-12%
2.119.000 đ 1.870.000 đ Trước thuế: 1.870.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-16%
2.839.000 đ 2.390.000 đ Trước thuế: 2.390.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành 500L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..
-17%
2.689.000 đ 2.220.000 đ Trước thuế: 2.220.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-20%
3.459.000 đ 2.770.000 đ Trước thuế: 2.770.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành 700L Đứng
Thông số bồn nước inox Đại Thành 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox ..
-21%
3.309.000 đ 2.620.000 đ Trước thuế: 2.620.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành Mới Vigo SUS 316 700L Ngang
Thông số bồn nước Inox Đại Thành 700 lít ngang SUS 316 - Chất liệu thâ..
-20%
4.229.000 đ 3.400.000 đ Trước thuế: 3.400.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1000L Ngang
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn: I..
-21%
5.749.000 đ 4.560.000 đ Trước thuế: 4.560.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1000L Đứng Mới
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: In..
-22%
5.519.000 đ 4.310.000 đ Trước thuế: 4.310.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 1500L Ngang Mới
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn:..
-20%
8.799.000 đ 7.020.000 đ Trước thuế: 7.020.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 2000L Ngang
Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít ngang SUS 316 Chất liệu bồn:..
-21%
11.599.000 đ 9.130.000 đ Trước thuế: 9.130.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 2000L Đứng
Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: In..
-22%
11.199.000 đ 8.700.000 đ Trước thuế: 8.700.000 đ
Bồn Nước Inox Đại Thành Vigo SUS 316 500L Đứng
Thông số bồn nước inox Đại Thành 500 lít đứng SUS 316 Chất liệu bồn: Ino..
-17%
3.239.000 đ 2.700.000 đ Trước thuế: 2.700.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 1000L Ngang
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-22%
4.619.000 đ 3.590.000 đ Trước thuế: 3.590.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-22%
6.989.000 đ 5.440.000 đ Trước thuế: 5.440.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 1500L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-23%
6.719.000 đ 5.160.000 đ Trước thuế: 5.160.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-23%
9.109.000 đ 7.030.000 đ Trước thuế: 7.030.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-24%
8.759.000 đ 6.660.000 đ Trước thuế: 6.660.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-24%
11.289.000 đ 8.610.000 đ Trước thuế: 8.610.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-25%
10.809.000 đ 8.090.000 đ Trước thuế: 8.090.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 3000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-24%
13.399.000 đ 10.170.000 đ Trước thuế: 10.170.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-26%
12.789.000 đ 9.510.000 đ Trước thuế: 9.510.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 4000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-26%
17.139.000 đ 12.670.000 đ Trước thuế: 12.670.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-28%
16.379.000 đ 11.870.000 đ Trước thuế: 11.870.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 4500L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước Inox Đại Thành 4500 lít ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Su..
-26%
19.219.000 đ 14.190.000 đ Trước thuế: 14.190.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 5000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-26%
21.549.000 đ 15.960.000 đ Trước thuế: 15.960.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-27%
20.699.000 đ 15.070.000 đ Trước thuế: 15.070.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 6000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-26%
25.719.000 đ 19.010.000 đ Trước thuế: 19.010.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-28%
24.459.000 đ 17.690.000 đ Trước thuế: 17.690.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 7000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 7000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-17%
31.000.000 đ 25.680.000 đ Trước thuế: 25.680.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 7000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 7000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-19%
29.000.000 đ 23.540.000 đ Trước thuế: 23.540.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 8000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 8000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-18%
34.000.000 đ 27.820.000 đ Trước thuế: 27.820.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 8000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 8000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-20%
32.000.000 đ 25.680.000 đ Trước thuế: 25.680.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 9000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 9000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Ino..
-19%
37.000.000 đ 29.960.000 đ Trước thuế: 29.960.000 đ
Bồn Nước Đại Thành Inox 9000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước inox Đại Thành 9000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox..
-21%
35.000.000 đ 27.820.000 đ Trước thuế: 27.820.000 đ

Giới thiệu bồn chứa nước inox Tân Á Đại Thành

Bồn nước inox Đại Thành một loại bồn chứa linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng từ nhà dân đến các nhà cao tầng. Sử dụng sản phẩm bồn inox Đại Thành, bồn chứa nước inox Đại Thành, téc nước bằng inox Tân Á là một lựa chọn rất tốt cho các chủ đầu tư xây dựng những công trình từ nhỏ đến lớn với giá cả hợp lý nhất. Tất cả sản phẩm đều có đầy đủ giấy CNXX CO CQ cho công trình.

Đại lý téc inox Tân Á Đại Thành ở đâu giá rẻ

Mạng lưới chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương và có thể giao hàng tất cả tỉnh thành trên toàn quốc. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working