Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội. TDM hoạt động bình thường

Quạt hút thông gió âm trần gắn tường chính hãng tại TPHCM

Quạt Hút Thông Gió

Hiển thị:
Quạt Hút Panasonic FV-10BAT1 Gắn Tường
Thông tin quạt hút Panasonic FV-10BAT1 gắn tường Mã sản phầm:&nb..
1.980.000 đ
Trước thuế: 1.980.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-10EGF1 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGF1 gắn tường M&at..
950.000 đ
Trước thuế: 950.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-10EGK Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGK gắn tường M&ati..
835.000 đ
Trước thuế: 835.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-10EGS1 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGS1 gắn tường M&at..
770.000 đ
Trước thuế: 770.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-12NS3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-12NS3 Panasonic Quạt h&uacut..
2.950.000 đ
Trước thuế: 2.950.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-15AUL Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15AUL gắn tường Mã..
980.000 đ
Trước thuế: 980.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-15EGF1 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGF1 gắn tường M&at..
1.190.000 đ
Trước thuế: 1.190.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-15EGK Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGK gắn tường M&ati..
1.065.000 đ
Trước thuế: 1.065.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-15EGS1 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGS1 gắn tường M&at..
930.000 đ
Trước thuế: 930.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-15NS3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-15NS3 Panasonic Quạt h&uacut..
3.900.000 đ
Trước thuế: 3.900.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-15WU4 Ốp Vách Kính
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15WU4 ốp vách kính..
950.000 đ
Trước thuế: 950.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-17CU8 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-17CU8 âm trần Quạt h..
2.305.000 đ
Trước thuế: 2.305.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-18NF3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-18NF3 Panasonic Quạt h&uacut..
5.650.000 đ
Trước thuế: 5.650.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-18NS3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-18NS3 Panasonic Quạt h&uacut..
4.650.000 đ
Trước thuế: 4.650.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20AL9 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20AL9 gắn tường Mã..
1.000.000 đ
Trước thuế: 1.000.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20AU9 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20AU9 gắn tường Mã..
800.000 đ
Trước thuế: 800.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20CUT1 Âm Trần
Thông tin quạt hút Panasonic FV-20CUT1 âm trần Quạt hút â..
890.000 đ
Trước thuế: 890.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20NS3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-20NS3 Panasonic Quạt h&uacut..
6.990.000 đ
Trước thuế: 6.990.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20RG7 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20RG7 gắn tường Mã..
1.460.000 đ
Trước thuế: 1.460.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20RL7 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20RL7gắn tường Mã ..
1.600.000 đ
Trước thuế: 1.600.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-20WU4 Ốp Vách Kính
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20WU4 ốp vách kính..
1.210.000 đ
Trước thuế: 1.210.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-23NL3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-23NL3 Panasonic Quạt h&uacut..
8.550.000 đ
Trước thuế: 8.550.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CD8 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CD8 âm trần Quạt h..
2.950.000 đ
Trước thuế: 2.950.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CH8 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CH8 âm trần Quạt h..
3.095.000 đ
Trước thuế: 3.095.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CHR1 Âm Trần Có Sensor
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CHR1 âm trần Quạt ..
4.300.000 đ
Trước thuế: 4.300.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CHRV1 Âm Trần Có Sensor
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CHRV1 âm trần Quạt..
5.700.000 đ
Trước thuế: 5.700.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CU8 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CU8 âm trần Quạt h..
2.860.000 đ
Trước thuế: 2.860.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CUR1 Âm Trần Có Sensor
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CUR1 âm trần Quạt ..
4.100.000 đ
Trước thuế: 4.100.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24CURV1 Âm Trần Có Sensor
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CURV1 âm trần Quạt..
4.100.000 đ
Trước thuế: 4.100.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24JA2 Âm Trần Có Sensor
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24JA2 âm trần Quạt h..
4.350.000 đ
Trước thuế: 4.350.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-24JR2 Âm Trần Có Sensor
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24JR2 âm trần Quạt h..
5.000.000 đ
Trước thuế: 5.000.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25AL9 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25AL9 gắn tường Mã..
1.105.000 đ
Trước thuế: 1.105.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25AU9 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25AU9 gắn tường Mã..
905.000 đ
Trước thuế: 905.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25AUF1 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25AUF1 gắn tường Điện..
1.510.000 đ
Trước thuế: 1.510.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25GS4 Công Nghiệp
Thông tin quạt hút Panasonic FV-25GS4 công nghiệp Mã sản p..
4.450.000 đ
Trước thuế: 4.450.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25NF3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-25NF3 Panasonic Quạt h&uacut..
12.990.000 đ
Trước thuế: 12.990.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25NS3 Cabinet
Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-25NS3 Panasonic Quạt h&uacut..
11.300.000 đ
Trước thuế: 11.300.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25RG7 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25RG7 gắn tường Mã..
1.670.000 đ
Trước thuế: 1.670.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25RL7 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25RL7 gắn tường Mã..
1.960.000 đ
Trước thuế: 1.960.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-25TGU5 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25TGU5 âm trần Quạt ..
990.000 đ
Trước thuế: 990.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-27CH9 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-27CH9 âm trần Quạt h..
4.550.000 đ
Trước thuế: 4.550.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-30AL7 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30AL7 gắn tường Mã..
2.220.000 đ
Trước thuế: 2.220.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-30AU9 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30AU9 gắn tường Mã..
1.470.000 đ
Trước thuế: 1.470.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-30GS4 Công Nghiệp
Thông tin quạt hút Panasonic FV-30GS4 công nghiệp Mã sản p..
6.150.000 đ
Trước thuế: 6.150.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-30RG7 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30RG7 gắn tường Mã..
2.020.000 đ
Trước thuế: 2.020.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-30RL6 Gắn Tường
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30RL6 gắn tường Mã..
2.300.000 đ
Trước thuế: 2.300.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-32CD9 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-32CD9 âm trần Quạt h..
6.100.000 đ
Trước thuế: 6.100.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-32CH9 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-32CH9 âm trần Quạt h..
6.650.000 đ
Trước thuế: 6.650.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-35GS4 Công Nghiệp
Thông tin quạt hút Panasonic FV-35GS4 công nghiệp Mã sản p..
7.550.000 đ
Trước thuế: 7.550.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-38CD8 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-38CD8 âm trần Quạt h..
8.300.000 đ
Trước thuế: 8.300.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-38CH8 Âm Trần
Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-38CH8 âm trần Quạt h..
9.000.000 đ
Trước thuế: 9.000.000 đ
Quạt Hút Panasonic FV-40GS4 Công Nghiệp
Thông tin quạt hút Panasonic FV-40GS4 công nghiệp Mã sản p..
9.600.000 đ
Trước thuế: 9.600.000 đ

Quạt hút thông gió là gì?

Quạt hút âm trần là thiết bị có nhiệm vụ lưu chuyển không khí, duy trì không khí trong lành, đưa không khí từ bên trong tòa nhà ra bên ngoài, khử mùi, loại bỏ bụi bẩn, ẩm mốc và nguồn không khí ô nhiễm để không khí luôn được tươi mới. Quạt thường được lắp ở những vị trí không khí khó tự lưu chuyển được như: nhà vệ sinh, nhà bếp, kho chứa đồ, phòng không có cửa sổ.
Sử dụng quạt hút gắn tường là cách tiết kiệm, đơn giản để nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ gia đình. Thực phẩm sạch, nước uống tinh khiết và không khí tươi mát là những yếu tố cần thiết để có môi trường sống tốt.

Đặc điểm quạt hút gió siêu êm:

Dễ dàng lắp đặt và vận hành ở nhiều khu vực trong nhà ở, tiết kiệm diện tích lắp đặt. Quạt sử dụng động cơ DC giúp tiết kiệm điện của thiết bị điện năng hơn quạt thông thường đến 35%. Quạt hút gió sử dụng động cơ trục bi, ít tạo ma sát và vận hành êm ái hơn động cơ trục bạc thông thường.
Quạt hút âm trần còn sử dụng cánh quạt khí động học, kích thước cánh to, giúp lưu chuyển không khí nhanh hơn, hạn chế áp lực cho động cơ và giảm tiếng ồn. Công nghệ khí động học đã giúp các thiết bị của hãng hàng đầu nâng hiệu suất chuyển hóa điện năng lên nhiều lần so với các loại máy cùng công suất tiêu thụ trên thị trường.

Các chủng loại quạt hút mùi, hút gió gắn tường:

Quạt hút thông gió được phân thành nhiều loại, nhiều công suất khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh điện gia dụng. Quạt hút cao cấp có các loại sau: quạt hút bếp panasonic, Quạt hút công nghiệp, Quạt hút gắn tường, Quạt hút âm trần, quạt hút gắn trần, quạt hút cabinet, quạt hút nối ống gió, quạt hút nhà vệ sinh...
Quạt hút siêu êm cũng rất đa dạng về công suất tiêu thụ từ 5.5W, 6,2W, 8W, 11W đến các công suất tiêu thụ lớn như 45W, 55W. Thường các loại máy hút phòng làm việc, phòng ngủ, nhà bếp sẽ có công suất khá nhỏ, còn các loại máy hút công nghiệp sẽ có công suất lớn hơn.

Lợi ích khi mua tại đại lý quạt hút ốp trần Tuấn Đức:

Bạn sẽ được báo giá quạt hút chính xác và nhanh chóng nhất thông qua tổng đài 24/7. Chúng tôi có hỗ trợ báo giá công trình.
Được hưởng giá chiết khấu tốt và chế độ bảo hành linh hoạt. Tuấn Đức tự tin sẽ mang đến mức giá tốt cho quý khách khi là đại lý cấp 1 của Panasonic.
Quý khách còn được miễn phí vận chuyển đến chân công trình  cho đơn hàng trong bán kính 20Km.
Cập nhật thông tin khuyến mãi và các chiến dịch hậu mãi đặc biệt trên website của chúng tôi thường xuyên.

logo tdm
tmd info working