GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Quạt hút thông gió Panasonic âm gắn tường chính hãng ở TPHCM

Quạt Hút Panasonic

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Quạt Hút Panasonic FV-20CUT1 Âm Trần

Thông tin quạt hút Panasonic FV-20CUT1 âm trần Quạt hút â..

-25% 950.000 đ 713.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-17CU9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-17CU9 âm trần Quạt h..

-25% 2.440.000 đ 1.830.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24CU9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CU9 âm trần Quạt h..

-25% 3.010.000 đ 2.258.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-15TGU1 Âm Trần

Thông tin quạt hút Panasonic FV-15TGU1 âm trần Quạt hút â..

-25% 840.000 đ 630.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24CD9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CD9 âm trần Quạt h..

-25% 3.100.000 đ 2.325.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25TGU5 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25TGU5 âm trần Quạt ..

-25% 1.050.000 đ 788.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-15EGF1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGF1 gắn tường M&at..

-25% 1.250.000 đ 938.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-20AL1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20AL1 gắn tường Mã..

-25% 1.060.000 đ 795.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24CH9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CH9 âm trần Quạt h..

-25% 3.280.000 đ 2.460.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-15AUL Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15AUL gắn tường Mã..

-25% 1.040.000 đ 780.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25AL1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25AL1 gắn tường Mã..

-25% 1.170.000 đ 878.000 đ

Máy Phát Nanoe-X Panasonic FV-15CSD1 Khủ Mùi Âm Trần

Thông tin máy phát ion khử mùi Panasonic FV-15CSD1 âm trần M&..

-25% 7.520.000 đ 5.640.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-30RL1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30RL1 gắn tường Mã..

-25% 2.414.000 đ 1.811.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-30AL1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30AL1 gắn tường Mã..

-25% 2.330.000 đ 1.748.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-27CH9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-27CH9 âm trần Quạt h..

-25% 4.850.000 đ 3.638.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25RL1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25RL1 gắn tường Mã..

-25% 2.060.000 đ 1.545.000 đ

Quạt Hút Thông Gió Và Sưởi Ấm Panasonic FV-27BV1 Âm Trần

Thông tin quạt hút Panasonic FV-27BV1 âm trần Máy sưởi dù..

-25% 6.390.000 đ 4.793.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-40GS4 Công Nghiệp

Thông tin quạt hút Panasonic FV-40GS4 công nghiệp Mã sản p..

-25% 10.190.000 đ 7.643.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-10EGF1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGF1 gắn tường M&at..

-25% 1.000.000 đ 750.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-20AU1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20AU1 gắn tường Mã..

-25% 850.000 đ 638.000 đ

Quạt Cấp Gió Panasonic FV-01NAP1 Cabinet

Thông tin quạt cấp gió Cabinet FV-01NAP1 Panasonic Quạt cấp gió Cabinet FV..

-25% 13.125.000 đ 9.844.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-35GS4 Công Nghiệp

Thông tin quạt hút Panasonic FV-35GS4 công nghiệp Mã sản p..

-25% 7.980.000 đ 5.985.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-15WU4 Ốp Vách Kính

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15WU4 ốp vách kính..

-25% 940.000 đ 705.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25GS4 Công Nghiệp

Thông tin quạt hút Panasonic FV-25GS4 công nghiệp Mã sản p..

-25% 4.710.000 đ 3.533.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-30GS4 Công Nghiệp

Thông tin quạt hút Panasonic FV-30GS4 công nghiệp Mã sản p..

-25% 6.520.000 đ 4.890.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-32CD9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-32CD9 âm trần Quạt h..

-25% 6.490.000 đ 4.868.000 đ

Quạt Hút Thông Gió Và Sưởi Ấm Panasonic FV-30BY1 Âm Trần Có Remote

Thông tin quạt hút Panasonic FV-30BY1 âm trần Quạt đa năng c&oacu..

-25% 6.690.000 đ 5.018.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-20RL1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20RL1 gắn tường Mã..

-25% 1.685.000 đ 1.264.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25RG7 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-25RG7 gắn tường Mã..

1.670.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24CHRV1 Âm Trần Có Sensor

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CHRV1 âm trần Quạt..

-25% 5.920.000 đ 4.440.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25NF3 Cabinet

Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-25NF3 Panasonic Quạt h&uacut..

-25% 14.280.000 đ 10.710.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-30AU1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30AU1 gắn tường Mã..

-25% 1.550.000 đ 1.163.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-12NS3 Cabinet

Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-12NS3 Panasonic Quạt h&uacut..

-25% 3.255.000 đ 2.441.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-38CD8 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-38CD8 âm trần Quạt h..

-25% 8.790.000 đ 6.593.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-45GS4 Công Nghiệp

Thông tin quạt hút Panasonic FV-45GS4 công nghiệp Mã sản p..

-30% 15.700.000 đ 10.990.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24JA2 Âm Trần Có Sensor

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24JA2 âm trần Quạt h..

4.350.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-32CH9 Âm Trần

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-32CH9 âm trần Quạt h..

-25% 7.050.000 đ 5.288.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24JR2 Âm Trần Có Sensor

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24JR2 âm trần Quạt h..

5.000.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-15NS3 Cabinet

Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-15NS3 Panasonic Quạt h&uacut..

-25% 4.312.000 đ 3.234.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-20NS3 Cabinet

Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-20NS3 Panasonic Quạt h&uacut..

-25% 7.777.000 đ 5.833.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-24CHR1 Âm Trần Có Sensor

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-24CHR1 âm trần Quạt ..

-25% 4.515.000 đ 3.386.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-10EGS1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGS1 gắn tường M&at..

-25% 810.000 đ 608.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-20WU4 Ốp Vách Kính

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-20WU4 ốp vách kính..

1.210.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-15EGS1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGS1 gắn tường M&at..

-25% 980.000 đ 735.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-25NS3 Cabinet

Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-25NS3 Panasonic Quạt h&uacut..

-25% 12.496.000 đ 9.372.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-23NL3 Cabinet

Thông tin quạt hút thông gió Cabinet FV-23NL3 Panasonic Quạt h&uacut..

-25% 9.449.000 đ 7.087.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-30RG7 Gắn Tường

Thông tin quạt hút thông gió Panasonic FV-30RG7 gắn tường Mã..

2.020.000 đ

Quạt Hút Panasonic FV-10BAT1 Gắn Tường

Thông tin quạt hút Panasonic FV-10BAT1 gắn tường Mã sản phầm:&nb..

-30% 1.980.000 đ 1.386.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 62 (2 Trang)

Quạt hút Panasonic là gì?

Quạt hút Panasonic là thiết bị có nhiệm vụ lưu chuyển không khí, duy trì không khí trong lành, đưa không khí từ bên trong tòa nhà ra bên ngoài, khử mùi, loại bỏ bụi bẩn, ẩm mốc và nguồn không khí ô nhiễm để không khí luôn được tươi mới. Quạt thường được lắp ở những vị trí không khí khó tự lưu chuyển được như: nhà vệ sinh, nhà bếp, kho chứa đồ, phòng không có cửa sổ.

Sử dụng quạt hút Panasonic là cách tiết kiệm, đơn giản để nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ gia đình. Thực phẩm sạch, nước uống tinh khiết và không khí tươi mát là những yếu tố cần thiết để có môi trường sống tốt.

Đặc điểm nổi bật của quạt hút gió Panasonic

Dễ dàng lắp đặt và vận hành ở nhiều khu vực trong nhà ở, tiết kiệm diện tích lắp đặt. Quạt sử dụng động cơ DC giúp tiết kiệm điện của thiết bị điện Panasonic năng hơn quạt thông thường đến 35%. Quạt hút gió panasonic sử dụng động cơ trục bi, ít tạo ma sát và vận hành êm ái hơn động cơ trục bạc thông thường.

Quạt hút Panasonic còn sử dụng cánh quạt khí động học, kích thước cánh to, giúp lưu chuyển không khí nhanh hơn, hạn chế áp lực cho động cơ và giảm tiếng ồn. Công nghệ khí động học đã giúp các thiết bị của Panasonic nâng hiệu suất chuyển hóa điện năng lên nhiều lần so với các loại máy cùng công suất tiêu thụ trên thị trường.

Quạt hút gió Panasonic được thiết kế với động cơ mạnh mẽ và cánh quạt hiệu suất cao, giúp tăng cường lưu lượng không khí và đảm bảo thông gió hiệu quả trong không gian. Ngoài ra, Panasonic cũng chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển thiết kế quạt hút gió để đảm bảo hiệu suất tối đa. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tương thích với nhiều loại không gian như nhà bếp, phòng tắm, nhà kho...

Các chủng loại quạt hút mùi, hút gió Panasonic

Quạt hút Panasonic được phân thành nhiều loại, nhiều công suất khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh điện gia dụng. Quạt hút panasonic có các loại sau: quạt hút bếp panasonic, Quạt hút công nghiệp, Quạt hút gắn tường,Quạt hút âm trần, quạt hút gắn trần, quạt hút cabinet, quạt hút nối ống gió panasonic, quạt hút nhà vệ sinh panasonic...

 • Quạt hút bếp Panasonic: Được thiết kế đặc biệt để hút và loại bỏ khói, mùi và hơi nóng trong quá trình nấu nướng. Chúng thường được gắn trên tường hoặc trần của nhà bếp và có các tính năng như động cơ mạnh mẽ, bộ lọc hiệu quả và thiết kế dễ dàng vệ sinh.
 • Quạt hút công nghiệp Panasonic: Được sử dụng trong các môi trường công nghiệp hoặc thương mại lớn. Chúng có công suất lớn và khả năng hút mạnh, giúp thông gió và làm sạch không gian rộng lớn.
 • Quạt hút gắn tường Panasonic: Loại quạt này được gắn trực tiếp lên tường và thường được sử dụng để thông gió trong các phòng, nhà xưởng hoặc văn phòng.
 • Quạt hút âm trần Panasonic: Được thiết kế để gắn vào trần, quạt hút âm trần Panasonic là một lựa chọn phổ biến để thông gió và điều chỉnh không khí trong các căn phòng, phòng tắm hoặc nhà hàng.
 • Quạt hút cabinet Panasonic: Loại quạt này thường được sử dụng trong tủ rack hoặc tủ điện để làm mát và thông gió cho các thiết bị điện tử, máy tính, hoặc các thiết bị công nghiệp khác.

Quạt hút Panasonic cũng rất đa dạng về công suất tiêu thụ từ 5.5W, 6,2W, 8W, 11W đến các công suất tiêu thụ lớn như 45W, 55W. Thường các loại máy hút phòng làm việc, phòng ngủ, nhà bếp sẽ có công suất khá nhỏ, còn các loại máy hút công nghiệp sẽ có công suất lớn hơn.

Giá quạt hút Panasonic chính hãng bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán các loại thiết bị quạt hút mùi Panasonic với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Chính vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các đại lý bán thiết bị điện uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá một cách chi tiết nhất.

Giá quạt thông gió Panasonic được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi có giá dao động từ 710.000 VNĐ trở lên. Dưới đây là bảng giá hút Panasonic được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Quạt hút âm trần Panasonic

630.000 đến 8.200.000 đ

2

Quạt thông gió Panasonic gắn tường

600.000 đến 2.000.000 đ

3

Quạt hút công nghiệp Panasonic

3.500.000 đến 11.000.000 đ

4

Quạt hút Cabinet Panasonic

2.500.000 đến 32.300.000 đ

Giá được cập nhật đến tháng 1/2024. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán. Để biết được tình trạng hàng và giá cả cụ thể, quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến HOTLINE 0933322232 - 02822448333 của TDM Tuấn Đức chúng tôi.

Tại sao nên mua quạt thông gió Panasonic tại TDM Tuấn Đức?

Tuấn Đức luôn tuân thủ phương châm "Chất lượng làm nên thương hiệu" và cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm mà họ cung cấp. Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Tuấn Đức cung cấp các chế độ hậu mãi tuyệt vời như:

 • Tuấn Đức cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chất lượng CO, CQ để xác nhận nguồn gốc sản phẩm chính hãng cho khách hàng khi mua hàng. Khách hàng khi mua hàng tại Tuấn Đức được đảm bảo là hàng chính hãng 100%. Họ sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách bán hàng, bao gồm tem chống hàng giả, bảo hành và đổi trả sản phẩm nếu cần thiết.
 • Tuấn Đức cam kết cung cấp giá thành tốt nhất và mức chiết khấu cạnh tranh, tùy thuộc vào từng đơn hàng cụ thể. Đặc biệt, mức chiết khấu có thể tăng lên đối với khách hàng có đơn hàng lớn, công trình khách sạn hoặc đã có thâm niên cộng tác với công ty trong thời gian dài.
 • Khách hàng sẽ được hưởng miễn phí giao hàng cho các thiết bị điện gia dụng trong bán kính 20km và hỗ trợ phí giao hàng thấp nhất cho các khách hàng ở tỉnh. Ngoài ra, hàng hóa sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán để đảm bảo tính đúng đắn và chất lượng.
 • Tuấn Đức thực hiện các chính sách hậu mãi từ chính hãng và đảm bảo cung cấp thông tin trung thực cho nhu cầu của khách hàng, bao gồm tư vấn mua sắm, tư vấn sử dụng, bảo trì và bảo hành. Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng để phục vụ quá trình mua hàng tại Tuấn Đức và được bảo mật tuyệt đối.

Với những cam kết trên, khách hàng có thể an tâm mua hàng tại Tuấn Đức và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.

Mua quạt gió Panasonic hút mùi ở đâu giá rẻ chính hãng tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương

Thiết bị dân dụng Tuấn Đức hiện đang là công ty chuyên cung cấp các loại thiết bị điện chính hãng đến từ các thương hiệu lớn, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng cho các công trình của bạn. Địa chỉ công ty Tuấn Đức tại Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương là điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng với chất lượng đảm bảo, giá bán cạnh tranh và chiết khấu tốt, bên cạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng từ hỗ trợ đổi trả hàng, bảo hành chính hãng đến hỗ trợ vận chuyển, đặc biệt miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng trong bán kính 20km… Ổ cắm, Công Tắc Panasonic, Sino, Schneider… chất lượng cao, giá tốt cho các khách hàng nhu cầu mua hàng số lượng lớn, Tuấn Đức cam kết trở thành đối tác tin cậy cho các chủ đầu tư, thầu xây dựng và công trình nhà ở dân dụng của bạn.

TDM Tuấn Đức có mạng lưới cung cấp sản phẩm thiết bị điện Panasonic uy tín chúng tôi có 4 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương sẽ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028.6675.5504 
 • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.6681.8685

Bình Dương:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

 • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)