GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Đại lý cấp 1 gương kính Đình Quốc chính thức tại TPHCM, Bình Dương

Kính Đình Quốc

Sản phẩm

Gương Đình Quốc ĐQ 99904 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 99904 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.015.000 đ 3.100.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 500 x 700 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.730.000 đ 4.200.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 1.918.000 đ 2.950.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.080.000 đ 3.200.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69023 Đèn Led Tròn 600*600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 1.918.000 đ 2.950.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 500 x 700 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Inox Tên sản phẩm:..

-35% 3.640.000 đ 5.600.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 66670 Đèn Led Hình Vuông 700 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 66670 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.178.000 đ 3.350.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69016 Dây Da Đèn Led 700*700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69016 đèn LED viền nhôm Tên sản..

-35% 5.168.000 đ 7.950.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7780 Đèn Led 600 x 1600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7780 đèn LED Tên sản phẩm: Gương..

-35% 3.835.000 đ 5.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69003 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69003 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.080.000 đ 3.200.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 66670 Đèn Led Hình Vuông 1000 x 1000 mm

Thông tin gương Đình Quốc 66670 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.485.000 đ 6.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 600*800 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.030.000 đ 6.200.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền inox Tên sản phẩm:..

-35% 3.868.000 đ 5.950.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 500*700 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED viền inox Tên sản phẩm:..

-35% 3.640.000 đ 5.600.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7772 600 x 800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 7772 Tên sản phẩm: Gương phò..

-25% 1.695.000 đ 2.260.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67014 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67014 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.178.000 đ 3.350.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72020 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72020 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.543.000 đ 5.450.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67014 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67014 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 1.918.000 đ 2.950.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99902 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99902 đèn LED cảm ứng Tên sản phẩm:&n..

-35% 3.803.000 đ 5.850.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99904 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 99904 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.405.000 đ 3.700.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67063 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67063 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 1.918.000 đ 2.950.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69003 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69003 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.470.000 đ 3.800.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7779 Không Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7779 Tên sản phẩm: Gương phò..

-29% 3.430.000 đ 4.800.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67063 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67063 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.178.000 đ 3.350.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7771 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 1200 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7771 đèn LED Tên sản phẩm: Gương..

-35% 4.225.000 đ 6.500.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7771 Không Đèn Led Chữ Nhật 500 x 1200 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7771 không đèn LED Tên sản phẩm..

-29% 3.430.000 đ 4.800.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99902 Đèn Led 500 x 700 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99902 đèn LED cảm ứng Tên sản phẩm:&n..

-35% 3.510.000 đ 5.400.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72023 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 900 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.095.000 đ 6.300.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72023 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.705.000 đ 5.700.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72020 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 900 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72020 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.900.000 đ 6.000.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7772 500 x 700 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 7772 Tên sản phẩm: Gương phò..

-25% 1.095.000 đ 1.460.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7779 Không Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7779 Tên sản phẩm: Gương phò..

-25% 2.920.000 đ 3.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7771 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 1500 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7771 đèn LED Tên sản phẩm: Gương..

-35% 4.485.000 đ 6.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7771 Không Đèn Led Chữ Nhật 500 x 1500 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7771  Tên sản phẩm: Gương ph&..

-29% 3.930.000 đ 5.500.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 450 x 600 mm Khung Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.925.000 đ 4.500.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99906 Đèn Led 600*600 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99906 đèn LED viền nhôm Tên sản..

-35% 3.835.000 đ 5.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99906 Đèn Led 600*600 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99906 đèn LED viền inox Tên sản phẩm:..

-35% 4.030.000 đ 6.200.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 600*800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.185.000 đ 4.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 450 x 600 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Nhôm Tên sản..

-35% 2.600.000 đ 4.000.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 77701 Đèn Led 600 x 800 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 77701 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.770.000 đ 5.800.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 600 x 800 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.185.000 đ 4.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99902 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99902 đèn LED cảm ứng Tên sản phẩm:&n..

-35% 3.088.000 đ 4.750.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7002 Gương Chữ Nhật 600 x 1600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7002 viền gỗ sồi Tên sản phẩm: Gương&nb..

-25% 3.450.000 đ 4.600.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7002 Gương Đứng Chữ Nhật 500 x 1600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7002 viền gỗ sồi Tên sản phẩm: Gương&nb..

-25% 3.938.000 đ 5.250.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 77701 Đèn Led 600 x 1600 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 77701 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 6.175.000 đ 9.500.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99904 Đèn Led Chữ Nhật 450 x 600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 99904 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 1.625.000 đ 2.500.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Nhôm Tên sản..

-35% 3.315.000 đ 5.100.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019A Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019A đèn LED Tên sản phẩm: Gươ..

-35% 2.080.000 đ 3.200.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 77 (2 Trang)

Giới thiệu gương kính Đình Quốc

Đình Quốc là một trong những thương hiệu gương kính nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, được thành lập từ năm 1998. Trải qua 23 năm phát triển, Đình Quốc đã không ngừng khẳng định vị thế và uy tín của mình trên thị trường. Thương hiệu này hiện là sự lựa chọn hàng đầu của những công trình cao cấp, sang trọng, cũng là cái tên đảm bảo chất lượng và sự tin cậy.

Điểm nổi bật của gương nhà vệ sinh Đình Quốc là các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp, sử dụng công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh các sản phẩm cơ bản, Đình Quốc còn tập trung phát triển các sản phẩm kính nội thất thông minh, đầy tính sáng tạo thời trang và có tính thẩm mỹ cao. Các sản phẩm này được thiết kế với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Với những ưu điểm vượt trội của mình, Đình Quốc đã trở thành một thương hiệu gương kính uy tín, được nhiều người tin dùng trên thị trường Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm gương kính chất lượng cao, giá thành hợp lý, thì Đình Quốc là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tầm nhìn và sứ mệnh của Kính Đình Quốc

  • Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong giải pháp không gian kính.
  • Góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế và đất nước.
  • Tạo dựng một phong cách sống đẳng cấp, dịch vụ chất lượng, tận tâm, hệ thống sản phẩm kính nội thất với thiết kế thông minh, phát minh sáng tạo cùng công nghệ thân thiện môi trường.
  • Đưa thương hiệu Việt vươn đến tầm thế giới, trở thành đối tác tin cậy và sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng toàn cầu.
  • Mang đến cho người tiêu dùng các giải pháp thiết kế sáng tạo cho không gian sống với chi phí phù hợp.

Có những loại gương Đình Quốc nào?

Gương LED Đình Quốc: Là một loại gương phòng tắm được tích hợp đèn LED chiếu sáng. Thông thường, đèn LED được đặt trên viền hoặc xung quanh gương nhằm tạo ra ánh sáng đều và không gây chói mắt. Gương được thiết kế tích hợp nhiều tính năng thông minh như cảm ứng, điều chỉnh độ sáng, màu sắc ánh sáng. Gương LED nhà tắm Đình Quốc là một sản phẩm phổ biến trong các phòng tắm hiện đại và thường được sử dụng như một phụ kiện trang trí nổi bật trong nhà tắm.

Gương soi nhà tắm Đình Quốc treo tường truyền thống: Đơn thuần chỉ là gương phẳng, có thêm khung viền bao quanh hoặc gương trơn. Chúng được biết đến với công dụng soi chiếu như những chiếc gương bình thường, chỉ khác 1 điều là hiện nay dòng gương này được cải tiến mẫu mã, chất liệu tráng gương sắc nét và khung gương được thiết kế đẳng cấp hơn.

Những lý do nên chọn mua gương kính Đình Quốc

1. Chất lượng cao, độ bền tốt

Các sản phẩm của Đình Quốc được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp, sử dụng công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của Việt Nam và quốc tế. Các sản phẩm của Đình Quốc có độ bền cao, có thể sử dụng trong thời gian dài mà không bị hư hỏng.

2. Đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc

Đình Quốc cung cấp đa dạng các sản phẩm gương với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Bạn có thể dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với sở thích và phong cách của mình.

3. Giá thành hợp lý

Là một thương hiệu đến từ Việt Nam, gương Đình Quốc có giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền của nhiều người. Bạn có thể sở hữu những sản phẩm chất lượng cao với mức giá phải chăng.

4. Thiết kế sang trọng, hiện đại

Hầu hết tất cả các sản phẩm của Đình Quốc được thiết kế với kiểu dáng sang trọng, hiện đại, giúp tô điểm cho không gian sống của bạn thêm đẹp mắt. Các mẫu gương kính có những loại thiết kế khác nhau như gương vuông, gương Đình Quốc tròn, gương oval, gương hình chữ nhật, gương đèn led... đa dạng mẫu mã và thiết kế cho người dùng lựa chọn.

Giá gương kính Đình Quốc chính hãng bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán gương nhà tắm có đèn LED Đình Quốc với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Chính vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các đại lý bán thiết bị vệ sinh uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá gương có đèn nhà tắm Đình Quốc một cách chi tiết nhất.

Thông thường, hiện nay, các mẫu gương nhà tắm Đình Quốc có đèn có mức giá dao động tầm 2.000.000 đ trở lên. Nhưng giá gương và phụ kiện nhà tắm cũng sẽ tuỳ thuộc vào từng mẫu mã cũng như thời điểm và nơi mua hàng của quý khách.

Dưới đây là bảng giá gương phòng tắm đèn LED Đình Quốc giá rẻ được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách hàng cũng có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Mức giá

1

Gương phòng tắm có đèn LED Đình Quốc hình chữ nhật

2.000.000 đến 5.000.000 đ

2

Gương đèn LED hãng Đình Quốc hình vuông

Khoảng 6.000.0000 đ trở lên

3

Gương đèn LED Đình Quốc hình tròn

2.400.000 đến 3.500.000 đ

4

Gương đèn LED Đình Quốc hình oval

Khoảng 3.500.000 đ trở lên

Lưu ý: Giá cập nhật đến tháng 12/2023 và có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm mua hàng.

Đại lý của Gương Đình Quốc chính thức ở TPHCM, Hà Nội, Bình Dương

TDM phân phối kính Đình Quốc với các sản phẩm gương phòng tắm, gương led phòng tắm, gương led trang trí, phòng tắm kính đứng. Kính Đình Quốc cũng là một trong sản phẩm thị trường Việt Nam khá tin dùng và có uy tín trong nhiều năm nay từ khi thâm nhập thị trường. Chúng tôi cung cấp sản phẩm Đình Quốc cho thị trường với bảng báo giá thành cạnh tranh nhất, giá chiết khấu tốt nhất cho khách hàng.

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường thiết bị vệ sinh, TDM Tuấn Đức vinh dự là đại lý được uỷ quyền chính thức của nhiều hãng thiết bị vệ sinh như Toto, Inax, Caesar, Teka, Hafele, Bosch,...trong đó có cả gương kính Đình Quốc.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng gương kính Đình Quốc luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom gương kính Đình Quốc TDM Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028.6675.5504 
  • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)