GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Gương Led Đình Quốc ánh sáng ngoài, trong có khung chính hãng

Gương Led Đình Quốc

Sản phẩm

Gương Đình Quốc ĐQ 99904 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 99904 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.100.000 đ 2.015.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 500 x 700 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.200.000 đ 2.730.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.950.000 đ 1.918.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.200.000 đ 2.080.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69023 Đèn Led Tròn 600*600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.950.000 đ 1.918.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 500 x 700 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Inox Tên sản phẩm:..

-35% 5.600.000 đ 3.640.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 66670 Đèn Led Hình Vuông 700 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 66670 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.350.000 đ 2.178.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69016 Dây Da Đèn Led 700*700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69016 đèn LED viền nhôm Tên sản..

-35% 7.950.000 đ 5.168.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7780 Đèn Led 600 x 1600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7780 đèn LED Tên sản phẩm: Gương..

-35% 5.900.000 đ 3.835.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69003 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69003 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.200.000 đ 2.080.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 600*800 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 6.200.000 đ 4.030.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 66670 Đèn Led Hình Vuông 1000 x 1000 mm

Thông tin gương Đình Quốc 66670 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 6.900.000 đ 4.485.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 500*700 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED viền inox Tên sản phẩm:..

-35% 5.600.000 đ 3.640.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền inox Tên sản phẩm:..

-35% 5.950.000 đ 3.868.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72020 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72020 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 5.450.000 đ 3.543.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67014 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67014 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.350.000 đ 2.178.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67014 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67014 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.950.000 đ 1.918.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99902 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99902 đèn LED cảm ứng Tên sản phẩm:&n..

-35% 5.850.000 đ 3.803.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99904 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 99904 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.700.000 đ 2.405.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67063 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67063 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.950.000 đ 1.918.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69003 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69003 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.800.000 đ 2.470.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67063 Đèn Led Chữ Nhật 600 x 800 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67063 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.350.000 đ 2.178.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7771 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 1200 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7771 đèn LED Tên sản phẩm: Gương..

-35% 6.500.000 đ 4.225.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99902 Đèn Led 500 x 700 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99902 đèn LED cảm ứng Tên sản phẩm:&n..

-35% 5.400.000 đ 3.510.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72023 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 5.700.000 đ 3.705.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72023 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 900 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 6.300.000 đ 4.095.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 72020 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 900 mm

Thông tin gương Đình Quốc 72020 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 6.000.000 đ 3.900.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 7771 Đèn Led Chữ Nhật 500 x 1500 mm

Thông tin gương Đình Quốc 7771 đèn LED Tên sản phẩm: Gương..

-35% 6.900.000 đ 4.485.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99906 Đèn Led 600*600 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99906 đèn LED viền nhôm Tên sản..

-35% 5.900.000 đ 3.835.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99906 Đèn Led 600*600 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99906 đèn LED viền inox Tên sản phẩm:..

-35% 6.200.000 đ 4.030.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 600*800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.900.000 đ 3.185.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 450 x 600 mm Khung Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.500.000 đ 2.925.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 77701 Đèn Led 600 x 1600 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 77701 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 9.500.000 đ 6.175.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019 Đèn Led Chữ Nhật 450 x 600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.200.000 đ 1.430.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 600 x 800 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 4.900.000 đ 3.185.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99904 Đèn Led Chữ Nhật 450 x 600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 99904 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 2.500.000 đ 1.625.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 77701 Đèn Led 600 x 800 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 77701 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 5.800.000 đ 3.770.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 69023 Đèn Led Tròn 700*700 mm

Thông tin gương Đình Quốc 69023 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.900.000 đ 2.535.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99902 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99902 đèn LED cảm ứng Tên sản phẩm:&n..

-35% 4.750.000 đ 3.088.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99907 Đèn Led 500*700 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99907 đèn LED viền Nhôm Tên sản..

-35% 4.200.000 đ 2.730.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 450 x 600 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Nhôm Tên sản..

-35% 4.000.000 đ 2.600.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 600 x 800 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Nhôm Tên sản..

-35% 5.100.000 đ 3.315.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67019A Đèn Led Chữ Nhật 450 x 600 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67019A đèn LED Tên sản phẩm: Gươ..

-35% 2.200.000 đ 1.430.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 600 x 800 mm Khung Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 5.850.000 đ 3.803.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 450 x 600 mm Viền Inox

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Inox Tên sản phẩm:..

-35% 4.700.000 đ 3.055.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99903 Đèn Led 450 x 600 mm Khung Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99903 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 3.800.000 đ 2.470.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 67063 Đèn Led Chữ Nhật 800 x 1000 mm

Thông tin gương Đình Quốc 67063 đèn LED Tên sản phẩm: Gươn..

-35% 5.550.000 đ 3.608.000 đ

Gương Đình Quốc ĐQ 99905 Đèn Led 500 x 700 mm Viền Nhôm

Thông tin gương Đình Quốc 99905 đèn LED viền Nhôm Tên sản..

-35% 4.400.000 đ 2.860.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 58 (2 Trang)

Giới thiệu phụ kiện gương LED phòng tắm Đình Quốc ĐQ

Gương LED Đình Quốc là một loại gương phòng tắm được tích hợp đèn LED chiếu sáng. Thông thường, đèn LED được đặt trên viền hoặc xung quanh gương nhằm tạo ra ánh sáng đều và không gây chói mắt.

Gương LED phòng tắm Đình Quốc được thiết kế tích hợp nhiều tính năng thông minh như cảm ứng, điều chỉnh độ sáng, màu sắc ánh sáng. Gương LED nhà tắm Đình Quốc là một sản phẩm phổ biến trong các phòng tắm hiện đại và thường được sử dụng như một phụ kiện trang trí nổi bật trong nhà tắm.

Cách bảo quản gương LED nhà tắm Đình Quốc bền lâu

Để bảo quản gương có đèn LED Đình Quốc được lâu dài, khi sử dụng khách hàng nên lưu ý một số điều sau:

Thường xuyên vệ sinh gương LED, sử dụng các vải mềm hoặc chất tẩy rửa nhẹ để lau chùi bụi bẩn và dấu vân tay trên bề mặt gương. Tránh sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc chất tẩy rửa chứa cồn để tránh bị hư hỏng lớp phủ bảo vệ trên bề mặt gương.

Hạn chế tiếp xúc với nước và các chất lỏng khác để tránh tình trạng nhiễm điện đèn LED. Nếu bị ướt có thể dùng khăn khô lau sạch ngay và để khô tự nhiên.

Không sử dụng các loại đèn khác để thay thế cho đèn LED. Nếu muốn thay đổi màu sắc đèn, bạn nên lựa chọn các loại đèn LED chuyên dụng dành cho gương đèn LED.

Có những kiểu gương đèn LED Đình Quốc nào?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều kiểu hình dáng gương LED để phù hợp với mọi nhu cầu, mọi không gian phòng tắm và sở thích của người dùng. Một vài kiểu dáng gương có đèn thông minh phổ biến như:

  • Gương phòng tắm đèn LED Đình Quốc dáng tròn
  • Gương LED nhà tắm Đình Quốc hình oval
  • Gương phòng tắm có đèn LED Đình Quốc dáng vuông
  • Gương LED phòng tắm Đình Quốc hình chữ nhật

Giá gương nhà tắm có đèn LED Đình Quốc bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán gương nhà tắm có đèn LED Đình Quốc với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Chính vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các đại lý bán thiết bị vệ sinh uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá gương có đèn nhà tắm Đình Quốc một cách chi tiết nhất.

Thông thường, hiện nay, các mẫu gương nhà tắm Đình Quốc có đèn có mức giá dao động tầm 2.000.000 đ trở lên. Nhưng giá gương và phụ kiện nhà tắm cũng sẽ tuỳ thuộc vào từng mẫu mã cũng như thời điểm và nơi mua hàng của quý khách.

Dưới đây là bảng giá gương phòng tắm đèn LED Đình Quốc giá rẻ được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách hàng cũng có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Mức giá

1

Gương phòng tắm có đèn LED Đình Quốc hình chữ nhật

2.000.000 đến 5.000.000 đ

2

Gương đèn LED hãng Đình Quốc hình vuông

Khoảng 6.000.0000 đ trở lên

3

Gương đèn LED Đình Quốc hình tròn

2.400.000 đến 3.500.000 đ

4

Gương đèn LED Đình Quốc hình oval

Khoảng 3.500.000 đ trở lên

Lưu ý: Giá cập nhật đến tháng 7/2023 và có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm mua hàng.

Nơi bán gương nhà tắm đèn LED Đình Quốc chính hãng giá rẻ?

Hiện nay mặt hàng gương nhà tắm có đèn Đình Quốc cực kỳ đa dạng từ mẫu mã, giá cả nhưng để tìm ra sản phẩm đúng thương hiệu, đúng giá, đúng tính năng và bền bỉ lâu dài thì không thực sự dễ. Do giá hàng kém chất lượng so với hàng chính hãng khá chênh lệch nhau. TDM Tuấn Đức luôn giữ tiêu chí mang đến những sản phẩm của thương hiệu uy tín, chất lượng và được nhiều khách hàng lựa chọn chứ không phải vì giá rẻ để cung cấp đến quý khách hàng.

Những thương hiệu gương đèn LED bên TDM đang cung cấp có những nhãn hiệu sau: Gương phòng tắm có đèn LED Đình Quốc, Gương đèn LED nhà tắm GLS.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng gương kính Đình Quốc luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Ngoài ra, với mạng lưới 4 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương cũng như khách hàng thường xuyên ở cách tỉnh miền Nam và miền Bắc chúng tôi gần như phân phối đi 63 tỉnh thành trên cả nước.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)