Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Đại lý bồn (téc) chứa nước inox ngang đứng giá rẻ nhất TPHCM Hà Nội

Bồn Nước Inox

Hiển thị:
Bồn Nước Inox 500L Ngang Vigo SUS 316 Đại Thành
Thông số bồn nước Inox Đại Thành 500 lít ngang SUS 316 - Chất liệu th&aci..
-16%
3.389.000 đ 2.850.000 đ Trước thuế: 2.850.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
4.600.000 đ 3.610.000 đ Trước thuế: 3.610.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
4.220.000 đ 3.310.000 đ Trước thuế: 3.310.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1200 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
5.050.000 đ 3.960.000 đ Trước thuế: 3.960.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
7.100.000 đ 5.570.000 đ Trước thuế: 5.570.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
6.580.000 đ 5.160.000 đ Trước thuế: 5.160.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
8.940.000 đ 7.010.000 đ Trước thuế: 7.010.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
8.250.000 đ 6.470.000 đ Trước thuế: 6.470.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-22%
9.880.000 đ 7.750.000 đ Trước thuế: 7.750.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
9.500.000 đ 7.450.000 đ Trước thuế: 7.450.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
14.800.000 đ 11.600.000 đ Trước thuế: 11.600.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
13.560.000 đ 10.630.000 đ Trước thuế: 10.630.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
13.400.000 đ 10.510.000 đ Trước thuế: 10.510.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
12.600.000 đ 9.880.000 đ Trước thuế: 9.880.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-18%
2.600.000 đ 2.140.000 đ Trước thuế: 2.140.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-18%
2.450.000 đ 2.020.000 đ Trước thuế: 2.020.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
15.200.000 đ 11.920.000 đ Trước thuế: 11.920.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
16.650.000 đ 13.050.000 đ Trước thuế: 13.050.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
16.680.000 đ 13.080.000 đ Trước thuế: 13.080.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
17.650.000 đ 13.840.000 đ Trước thuế: 13.840.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
16.150.000 đ 12.660.000 đ Trước thuế: 12.660.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
15.600.000 đ 12.230.000 đ Trước thuế: 12.230.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
19.100.000 đ 14.970.000 đ Trước thuế: 14.970.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1420
  Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít ngang SUS 304 Ø 142..
-22%
19.900.000 đ 15.600.000 đ Trước thuế: 15.600.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
18.000.000 đ 14.110.000 đ Trước thuế: 14.110.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
17.200.000 đ 13.480.000 đ Trước thuế: 13.480.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
21.150.000 đ 16.580.000 đ Trước thuế: 16.580.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
22.050.000 đ 17.290.000 đ Trước thuế: 17.290.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
19.700.000 đ 15.440.000 đ Trước thuế: 15.440.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
20.500.000 đ 16.070.000 đ Trước thuế: 16.070.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-18%
3.180.000 đ 2.620.000 đ Trước thuế: 2.620.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-18%
2.920.000 đ 2.400.000 đ Trước thuế: 2.400.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-22%
24.050.000 đ 18.860.000 đ Trước thuế: 18.860.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-22%
25.400.000 đ 19.910.000 đ Trước thuế: 19.910.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
23.700.000 đ 18.580.000 đ Trước thuế: 18.580.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-22%
22.530.000 đ 17.660.000 đ Trước thuế: 17.660.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 7000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 7000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-8%
20.300.000 đ 18.730.000 đ Trước thuế: 18.730.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-18%
3.550.000 đ 2.920.000 đ Trước thuế: 2.920.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-18%
3.300.000 đ 2.720.000 đ Trước thuế: 2.720.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 1000L ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 n..
-8%
3.880.000 đ 3.570.000 đ Trước thuế: 3.570.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 1000L đứng SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 ng..
-8%
3.630.000 đ 3.330.000 đ Trước thuế: 3.330.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 1500L ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 n..
-8%
5.820.000 đ 5.350.000 đ Trước thuế: 5.350.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 1500L đứng SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 ng..
-9%
5.520.000 đ 5.030.000 đ Trước thuế: 5.030.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 2000L ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 n..
-10%
7.590.000 đ 6.830.000 đ Trước thuế: 6.830.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2000L Ngang SUS 304 ɸ 1420
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 2000L ngang SUS 304 lùn Chất liệu: Ino..
-8%
9.160.000 đ 8.420.000 đ Trước thuế: 8.420.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2000L Đứng Lùn SUS 304 ɸ1420
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 2000L đứng lùn SUS 304 Chất liệu: Inox..
-9%
8.220.000 đ 7.500.000 đ Trước thuế: 7.500.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 2000L đứng SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 ng..
-11%
7.300.000 đ 6.520.000 đ Trước thuế: 6.520.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2500L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 2500L ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 n..
-9%
10.820.000 đ 9.860.000 đ Trước thuế: 9.860.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2500L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 2500L đứng SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 ng..
-10%
10.370.000 đ 9.370.000 đ Trước thuế: 9.370.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 3000L Ngang SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 3000L ngang SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 n..
-10%
12.330.000 đ 11.040.000 đ Trước thuế: 11.040.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 3000L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 3000L đứng SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 ng..
-11%
11.560.000 đ 10.330.000 đ Trước thuế: 10.330.000 đ
Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 310L Đứng SUS 304
Thông số bồn nước Inox Toàn Mỹ 300L đứng SUS 304 Chất liệu: Inox Sus 304 ngoại nh..
-1%
1.900.000 đ 1.880.000 đ Trước thuế: 1.880.000 đ

Giới thiệu téc chứa nước Inox

Bồn nước inox một loại bồn chứa nước linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng từ nhà dân đến các nhà cao tầng. Sử dụng sản phẩm bồn nước bằng inox là một lựa chọn rất tốt cho các chủ đầu tư xây dựng những công trình từ nhỏ đến lớn với giá cả hợp lý nhất.

Đại lý bán bồn nước inox giá rẻ ở đâu?

DNTN Tuấn Đức (TDM) cung cấp phân phối các loại téc chứa nước inox của các hãng Đại Thành, Tân Á, Sơn Hà, Toàn Mỹ, Đại Thống, Bình Minh.. với đủ dung tích chứa khác nhau để bạn lựa chọn. Quý khách cũng dễ dàng lựa chọn thương hiệu quen thuộc hoặc chọn sản phẩm có giá thành phù hợp hoặc các dòng sản phẩm chất lượng cao giá cực kỳ cạnh tranh. Giao hàng tận nội các khu vực Dĩ An - Bình Dương, Thủ Đức

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working