Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Đại lý bồn inox - bình téc chứa nước Sơn Hà bảng báo giá rẻ nhất

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Hiển thị:
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-33%
4.600.000 đ 3.070.000 đ Trước thuế: 3.070.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
4.220.000 đ 2.810.000 đ Trước thuế: 2.810.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1200 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
5.050.000 đ 3.370.000 đ Trước thuế: 3.370.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-33%
7.100.000 đ 4.730.000 đ Trước thuế: 4.730.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
6.580.000 đ 4.380.000 đ Trước thuế: 4.380.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-33%
8.940.000 đ 5.960.000 đ Trước thuế: 5.960.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
8.250.000 đ 5.500.000 đ Trước thuế: 5.500.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..
-33%
9.880.000 đ 6.580.000 đ Trước thuế: 6.580.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-34%
9.550.000 đ 6.330.000 đ Trước thuế: 6.330.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-33%
14.800.000 đ 9.860.000 đ Trước thuế: 9.860.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-33%
13.560.000 đ 9.040.000 đ Trước thuế: 9.040.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-32%
13.400.000 đ 9.130.000 đ Trước thuế: 9.130.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
12.600.000 đ 8.400.000 đ Trước thuế: 8.400.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-30%
2.600.000 đ 1.820.000 đ Trước thuế: 1.820.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-29%
2.450.000 đ 1.750.000 đ Trước thuế: 1.750.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-33%
15.200.000 đ 10.130.000 đ Trước thuế: 10.130.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3500 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-33%
16.650.000 đ 11.100.000 đ Trước thuế: 11.100.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-33%
16.680.000 đ 11.120.000 đ Trước thuế: 11.120.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-33%
17.650.000 đ 11.760.000 đ Trước thuế: 11.760.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
16.150.000 đ 10.760.000 đ Trước thuế: 10.760.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
15.600.000 đ 10.400.000 đ Trước thuế: 10.400.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-32%
19.100.000 đ 13.020.000 đ Trước thuế: 13.020.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Ngang Phi 1420
  Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít ngang SUS 304 Ø 142..
-32%
19.900.000 đ 13.560.000 đ Trước thuế: 13.560.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
18.000.000 đ 12.000.000 đ Trước thuế: 12.000.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 4500L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 4500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
17.200.000 đ 11.460.000 đ Trước thuế: 11.460.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-33%
21.150.000 đ 14.090.000 đ Trước thuế: 14.090.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-33%
22.050.000 đ 14.690.000 đ Trước thuế: 14.690.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
19.700.000 đ 13.130.000 đ Trước thuế: 13.130.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Đứng Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 5000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
20.500.000 đ 13.660.000 đ Trước thuế: 13.660.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-30%
3.180.000 đ 2.230.000 đ Trước thuế: 2.230.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-30%
2.920.000 đ 2.040.000 đ Trước thuế: 2.040.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..
-33%
24.050.000 đ 16.030.000 đ Trước thuế: 16.030.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-33%
25.400.000 đ 16.930.000 đ Trước thuế: 16.930.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Lùn Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
23.700.000 đ 15.790.000 đ Trước thuế: 15.790.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Đứng Phi 1380
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 6000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-33%
22.530.000 đ 15.010.000 đ Trước thuế: 15.010.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 7000L Ngang Phi 1420
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 7000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..
-8%
20.300.000 đ 18.730.000 đ Trước thuế: 18.730.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Ngang
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..
-30%
3.550.000 đ 2.480.000 đ Trước thuế: 2.480.000 đ
Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Đứng
Thông số bồn nước inox Sơn Hà 700 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..
-30%
3.300.000 đ 2.310.000 đ Trước thuế: 2.310.000 đ

Giới thiệu bồn chứa nước inox Sơn Hà

Bồn nước inox Sơn Hà một loại bồn chứa linh hoạt hơn, dễ thi công hơn và mang lại nhiều thuận tiện trong việc di chuyển ở trên mặt đất cũng như trên cao, trong tất cả các trường hợp xây dựng từ nhà dân đến các nhà cao tầng. Sử dụng sản phẩm bồn inox Sơn Hà, téc chứa nước inox Sơn Hà, bồn nước bằng inox Sơn Hà là một lựa chọn rất tốt cho các chủ đầu tư xây dựng những công trình từ nhỏ đến lớn với giá cả hợp lý nhất. Có đầy đủ giấy CNXX CO CQ cho công trình.

Mua téc nước inox Sơn Hà ở đâu rẻ?

Chúng tôi được ủy quyền phân phối các sản phẩm bồn nước inox của tập đoàn Sơn Hà ở cả nước. Có văn phòng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Giúp cho quý khách hàng dễ dàng mua sản phẩm của hãng. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working