GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Đại lý thiết bị nhà bếp Chefs Việt Nam chính hãng - Tuấn Đức

Chefs

Sản phẩm

Bếp Từ Chefs EH-DIH888V 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH888V 2 vùng nấu Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 v..

-30% 15.750.000 đ 22.500.000 đ

Bếp Hồng Ngoại Đơn Chefs EH-HL2000A 1 Vùng Nấu Lắp Nổi

Thông tin bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A độc lập Tên sản phẩm: Bếp hồng ..

-12% 1.110.000 đ 1.265.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH888/P/S 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp điện từ Chefs EH-DIH888 P/S Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng..

-30% 15.750.000 đ 22.500.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R822E3 Đảo

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R822E3 đảo Tên sả..

-21% 9.030.000 đ 11.490.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-IH536 3 Vùng Nấu

Thông tin bếp điện từ Chefs EH-IH536  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 3 vùn..

-28% 12.950.000 đ 17.990.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX544P 3 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX544P Tên sản phẩm: Bếp điện từ Che..

-28% 12.950.000 đ 17.990.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R706E7B Gắn Tường

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R706E7B gắn tường ..

-30% 5.590.000 đ 7.990.000 đ

Bếp Từ Đơn Chefs EH-IH2000A 1 Vùng Nấu Lắp Nổi

Thông tin bếp từ đơn Chefs EH-IH2000A độc lập Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 1 v&ugrav..

-12% 1.400.000 đ 1.590.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH866G 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH866G  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng n..

-30% 11.130.000 đ 15.900.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R502E7T Gắn Tường

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R502E7T gắn tường ..

-30% 4.540.000 đ 6.490.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH888E 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp điện từ Chefs EH-DIH888E  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vù..

-29% 16.030.000 đ 22.500.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH868 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH868  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-30% 11.830.000 đ 16.900.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R506E7G Gắn Tường (TDM)

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R506E7G gắn tường ..

-52% 2.500.000 đ 5.190.000 đ

Bếp Từ Đơn Chefs EH-IH22A 1 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ đơn Chefs EH-IH22A  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 1  v&ugr..

-16% 1.850.000 đ 2.190.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A 2 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX2000A  Tên sản phẩm: Bếp điện..

-30% 5.310.000 đ 7.590.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH890N 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH890N  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng n..

-30% 17.710.000 đ 25.300.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333 2 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX333  Tên sản phẩm: Bếp điện t..

-30% 9.730.000 đ 13.900.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH220 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH220  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-30% 7.350.000 đ 10.500.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX330 2 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX330  Tên sản phẩm: Bếp điện t..

-30% 10.150.000 đ 14.500.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH2000A  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng ..

-30% 5.310.000 đ 7.590.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R906E7T Âm Tủ

Thông tin máy hút khói, khử mùi Chefs EH-R906E7T gắn tường ..

-30% 3.140.000 đ 4.490.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH666G 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH666G  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng n..

-30% 10.850.000 đ 15.500.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R107E7G Gắn Tường

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R107E7G gắn tường ..

-30% 4.540.000 đ 6.490.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH328 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH328  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-30% 9.730.000 đ 13.900.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366 2 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX366  Tên sản phẩm: Bếp điện t..

-30% 13.650.000 đ 19.500.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH890 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH890 Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấu M&..

-30% 18.130.000 đ 25.900.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-IH555 3 Vùng Nấu

Thông tin bếp điện từ Chefs EH-IH555 Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 3 vùng nấu ..

-30% 17.150.000 đ 24.500.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX545N 3 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX545N Tên sản phẩm: Bếp điện từ Che..

-30% 12.590.000 đ 17.990.000 đ

Bếp Hồng Ngoại Chefs EH-DHL321 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL321  Tên sản phẩm: Bếp hồng ngoại Chefs ..

-30% 6.990.000 đ 9.990.000 đ

Lò Nướng Chefs EH-BO600B Âm Tủ 56L

Thông tin lò nướng Chefs EH-BO600B âm tủ Tên sản phẩm: L&og..

-30% 9.030.000 đ 12.900.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH333 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH333  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-30% 9.730.000 đ 13.900.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH366 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH366  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-30% 13.650.000 đ 19.500.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH666 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH666  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-25% 10.850.000 đ 14.500.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH326 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH326 Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấu M&..

-30% 10.360.000 đ 14.800.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX321 2 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông tin bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX321  Tên sản phẩm: Bếp điện t..

-30% 6.990.000 đ 9.990.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH32B 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH32B Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấu M&..

-25% 7.840.000 đ 10.500.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R820E5 Đảo

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R820E5 đảo Tê..

-30% 8.040.000 đ 11.490.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH321 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH321 Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấu M&..

-30% 6.990.000 đ 9.990.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R107E9 Gắn Tường

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R107E9 gắn tường T..

-30% 5.590.000 đ 7.990.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R705E9 Cổ Điển

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-R705E9 cổ điển T&e..

-30% 5.590.000 đ 7.990.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-NARSIS90T Gắn Tường

Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Chefs EH-NARSIS90T gắn tường T&e..

-30% 8.040.000 đ 11.490.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH320 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH320  Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấ..

-30% 7.350.000 đ 10.500.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-IH534 3 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-IH534 Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 3 vùng nấu ..

-30% 11.130.000 đ 15.900.000 đ

Bếp Từ Chefs EH-DIH866N 2 Vùng Nấu

Thông tin bếp từ Chefs EH-DIH866N Tên sản phẩm: Bếp từ Chefs 2 vùng nấu M..

-30% 11.130.000 đ 15.900.000 đ

Bếp Hồng Ngoại Đơn Chefs EH-HL22A 1 Vùng Nấu

Thông số Kỹ thuật bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL22A độc lập Mã sản phẩm: &nb..

-13% 1.900.000 đ 2.190.000 đ

Bếp Từ Đơn Chefs EH-IH33A 1 Vùng Nấu

Thông số kỹ thuật bếp từ đơn Chefs EH-IH33A Mã sản phẩm : EH-IH33A  Loại s..

-20% 1.750.000 đ 2.190.000 đ

Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX534 3 Vùng Nấu Kết Hợp

Thông số kỹ thuật bếp từ kết hợp hồng ngoại Chefs EH-MIX534 Mã sản phẩm: EH-MIX53..

-30% 11.130.000 đ 15.900.000 đ

Máy Hút Khói Khử Mùi Chefs EH-R107E7D Gắn Tường

Thông tin kỹ thuật hút khói, khử mùi Chefs EH-R107E7D gắn tường ..

-30% 5.243.000 đ 7.490.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 60 (2 Trang)

Giới thiệu về thiết bị bếp Chefs Việt Nam

Tập Đoàn Chef’s Vietnam – Chuyên gia bếp từ, với sức mạnh công nghệ đến từ tập đoàn E.G.O, SCHOTT CERAN. Cho tới nay Chef’s đã có hơn 30 mã sản phẩm khác nhau bao gồm 6 mã hút mùi và 24 mã bếp nấu. Tuy nhiên một trong những dòng sản phẩm của Chef’s được người nội trợ tin dùng nhất chính là bếp từ. Bếp từ của Chef’s có thiết kế tinh tế, ấn tượng, đặc biệt đáp ứng hoàn hảo hai mong muốn lớn nhất của người tiêu dùng: an toàn và tiết kiệm. Những chiếc bếp từ Chef’s hội tụ trong đó nhiều tính năng an toàn như: khóa trẻ em, hiển thị nhiệt độ dư, hệ thống bảo động bằng âm thanh, cảnh báo chống tràn độc đáo, hẹn thời gian nấu thông minh. Nhờ sử dụng các linh kiện của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới mà các sản phẩm bếp Chef’s có chất lượng tốt, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng Hiểu được những mong muốn và khó khăn của người nội trợ, chúng tôi muốn mang đến những sản phẩm với chất lượng quốc tế và mẫu mã đa dạng, để đem bữa ăn hoàn hảo nhất nhằm gìn giữ hạnh phúc gia đình Việt

Chefs kinh doanh những sản phẩm gì?

Chefs chủ yếu kinh doanh những sản phẩm cao cấp trong nhà bếp như: Lò nướng, lò vì sóng âm tủ, máy hút mùi, bếp gas, bếp điện từ

Lò nướng, lò vi sóng âm tủ. Những lò vi sóng hay lò nướng của Chefs đều được thiết kế lắp âm vào tường hoặc tủ nhằm đem lại sự sang trọng cho không gian sống cho gia đình bạn. Thiết kế sang trọng, hiện đại cho không gian sống của bạn. Đa dạng chức năng nấu, nướng, sử dụng an toàn với chức năng khoá trẻ em. Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại kèm màn hình LED… Lò nướng với chức năng tự làm sạch lò giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn, không tốn nhiều công sức. Dung tích lớn đáp ứng được nhu cầu nấu nướng với lượng thực phẩm nhiều.

Máy hút mùi của Chefs với thiết kế tinh tế, kiểu dáng đa dạng phù hợp với nhiều không gian nhà bếp. Một số ưu điểm của máy hút mùi Chefs: Thiết kế âm tường, âm tủ tiện nghi, hiện đại. Khử mùi bằng than hoạt tính đem lại hiệu quả cao. Độ ồn thấp, công suất hút mạnh. Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, có đèn LED hiển thị.

Các sản phẩm bếp gas, bếp điện như: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp từ kết hợp hồng ngoại của Chefs đều được thiết kế âm nhằm tạo sự sang trọng, tiết kiệm không gian cho gian bếp nhà bạn. Ưu điểm của các sản phẩm bếp của Chefs: Chất liệu mặt bếp được làm bằng kính cường lực, kính Eurokera cao cấp, chịu nhiệt, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh. Bếp điện với nhiều mức lựa chọn nhiệt độ, công suất cao giúp nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Chức năng khoá an toàn khi sử dụng trong nhà có trẻ em, bếp điện tự ngắt khi quá tải.

Ngoài ra hãng Chefs còn kinh doanh những sản phẩm như: máy rửa chén, máy sấy chén, lò hấp, máy pha cà phê, chậu, vòi nước nhằm mang lại sự tiện nghi nhất cho ngôi nhà của bạn.

Tại sao nên chọn thiệt bị bếp Chefs?

Chefs là một thương hiệu thiết bị bếp nổi tiếng đến từ Việt Nam với có nhiều ưu điểm nổi bật, khiến thương hiệu này được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Thiết bị bếp Chefs là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người tiêu dùng đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng và đa dạng về mẫu mã bởi những ưu điểm vượt trội như:

  • Chất lượng cao: Chefs sử dụng các linh kiện cao cấp của hãng EGO, một trong những tập đoàn sản xuất linh kiện bếp từ hàng đầu thế giới. Các linh kiện này có độ bền cao, giúp bếp hoạt động ổn định và bền bỉ trong thời gian dài.
  • Đa dạng về mẫu mã: Thiết bị bếp của Chef's cung cấp đa dạng các sản phẩm thiết bị bếp, từ bếp từ, máy hút mùi, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt đến máy rửa chén. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.
  • Giá cả phải chăng: Chefs là một thương hiệu Việt Nam, nên giá cả của các sản phẩm thiết bị bếp Chefs thường thấp hơn so với các thương hiệu nhập khẩu. Điều này giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Giá thiết bị nhà bếp Chef's chính hãng bao nhiêu?

Dưới đây là một số mẫu sản phẩm của thiết bị bếp Chefs và giá cả tham khảo:

STT

Sản phẩm

Mức giá

1

Bếp hồng ngoại kết hợp bếp từ Chefs 2 vùng nấu

5.300.000 đến 13.600.000 đ

2

Bếp điện hồng ngoại kết hợp bếp từ Chefs 3 vùng nấu

9.700.000 đến 12.900.00 đ

3

Bếp điện kết hợp từ hồng ngoại Chefs

5.300.000 đến 13.600.000 đ

4

Bếp điện từ đơn Chefs

1.400.000 đến 1.850.000 đ

5

Bếp điện từ đôi Chefs 2 vùng nấu

5.300.000 đến 18.100.000 đ

6

Bếp từ Chefs 3 vùng nấu

11.100.000 đến 17.100.000 đ

7

Bếp hồng ngoại đơn Chefs 

1.100.000 đến 1.900.000 đ

8

Bếp hồng ngoại đôi Chefs 2 vùng nấu

5.300.000 đến 7.000.000 đ

9

Máy hút mùi Chefs gắn tường

3.600.000 đến 8.000.000 đ

10

Máy hút mùi đảo Chefs

8.000.000 đến 10.200.000 đ

11

Máy hút mùi âm tủ Chefs

2.800.000 đến 3.200.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 12/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua hàng

Đại lý thiết bị bếp Chefs ở đâu chính hãng? Khu vực giao hàng bếp từ Chefs

TDM Tuấn Đức là đại lý chính thức phân phối thiết bị bếp Chefs hàng thật giá gốc tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương với các sản phẩm: bếp điện từ Chefs, bếp gas Chefs, bếp gas Chefs, máy hút mùi Chefs,....  Chúng tôi luôn có bảng báo giá thiết bị nhà bếp Chef's tốt nhất cho mọi công trình trong Việt Nam khi cần sản phẩm nội thất phòng bếp cao cấp.

Mạng lưới chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom Chefs Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom Chefs Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028.6675.5504 
  • Showroom Chefs Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom Chefs Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom Chefs Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)