Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Máy hút mùi Malloca nhập khẩu chính hãng Châu Âu - Tuấn Đức

Máy Hút Mùi Malloca

Hiển thị:
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ARNO-K0709 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ARNO-K0709 Âm Tủ ..
-17%
5.830.000 đ 4.840.000 đ Trước thuế: 4.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CIRCLE F-188 Áp Tường
Thông tin máy hút khói Malloca F-188 áp tường Má..
-17%
28.600.000 đ 23.740.000 đ Trước thuế: 23.740.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CONCRETE K-400 Đảo
Thông tin máy hút khói Malloca CONCRETE K-400 đảo Máy h&..
-17%
30.800.000 đ 25.560.000 đ Trước thuế: 25.560.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CONCRETE K-400BR Đảo
Thông tin cơ bản máy hút khói Malloca CONCRETE K-400BR đảo ..
-17%
30.800.000 đ 25.560.000 đ Trước thuế: 25.560.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca CUBE F-181 Đảo
Thông tin cơ bản máy hút khói Malloca CUBE F-181 đảo M&aa..
-17%
22.000.000 đ 18.260.000 đ Trước thuế: 18.260.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DELTA-K890V Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DELTA-K890V áp tườ..
-17%
10.450.000 đ 8.670.000 đ Trước thuế: 8.670.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DRIVE F-152B Áp Tường Nghiêng
Thông tin máy hút khói Malloca DRIVE F-152B áp tường M&a..
-17%
26.950.000 đ 22.370.000 đ Trước thuế: 22.370.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DRIVE F-152W Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DRIVE F-152W á..
-17%
26.950.000 đ 22.370.000 đ Trước thuế: 22.370.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca DUNE-I90S Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca DUNE-I90S đảo ..
-17%
30.500.000 đ 25.320.000 đ Trước thuế: 25.320.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ECLIPSE -K600 Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ECLIPSE -K600 đảo ..
-17%
36.300.000 đ 30.130.000 đ Trước thuế: 30.130.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca ELLITTO C-100 Âm Trần
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca ELLITTO C-100 âm tr..
-17%
44.000.000 đ 36.520.000 đ Trước thuế: 36.520.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca FASCIA C-90 Âm Trần
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca FASCIA C-90 âm trần..
-17%
33.000.000 đ 27.390.000 đ Trước thuế: 27.390.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca Gama K3155.7 Áp Tường
Thông máy hút khói Malloca Gama K3155.7 áp tường Máy h..
-17%
11.550.000 đ 9.590.000 đ Trước thuế: 9.590.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca Gama K3155.9 Áp Tường
Thông tin máy hút khói Malloca Gama K3155.9 áp tường Má..
-17%
12.100.000 đ 10.040.000 đ Trước thuế: 10.040.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca GEMINI BLACK-I235F Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca Gemini Black-I235F đ..
-17%
39.500.000 đ 32.790.000 đ Trước thuế: 32.790.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H107 Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H107 Classic M&aacu..
-17%
3.750.000 đ 3.110.000 đ Trước thuế: 3.110.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H107B Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H107B Classic M&aac..
-17%
3.450.000 đ 2.860.000 đ Trước thuế: 2.860.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H107W Cổ Điển
Thông tin máy hút khói Malloca H107W Classic Máy hút k..
-17%
3.450.000 đ 2.860.000 đ Trước thuế: 2.860.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H204.9 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H204.9 Âm Tủ ..
-17%
5.500.000 đ 4.570.000 đ Trước thuế: 4.570.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H205.7-G Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H205.7-WG Âm Tủ ..
-17%
6.270.000 đ 5.200.000 đ Trước thuế: 5.200.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H205.7-WG Âm Tủ
Thông tin cơ bản máy hút khói Malloca H205.7WG Âm Tủ M&a..
-17%
6.270.000 đ 5.200.000 đ Trước thuế: 5.200.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H322.7 NEW Cổ Điển
Thông tin máy hút khói Malloca H322.7 Classic Máy hút ..
-17%
4.950.000 đ 4.110.000 đ Trước thuế: 4.110.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H342.6 TC Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H342.6 TC Classic M..
-17%
4.840.000 đ 4.020.000 đ Trước thuế: 4.020.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H342.7 TC Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H342.7 TC Classic M..
-17%
5.280.000 đ 4.380.000 đ Trước thuế: 4.380.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H342.9 TC Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H342.9 TC Classic M..
-17%
5.610.000 đ 4.660.000 đ Trước thuế: 4.660.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H365.7 Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H365.7 Classic M&aa..
-17%
4.290.000 đ 3.560.000 đ Trước thuế: 3.560.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca H365.7B Cổ Điển
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca H365.7B Classic M&a..
-17%
4.075.000 đ 3.380.000 đ Trước thuế: 3.380.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca HJ-168 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca HJ-168 Âm Tủ ..
-17%
10.230.000 đ 8.490.000 đ Trước thuế: 8.490.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca Horizon K1574 Áp Tường Nghiêng
Thông tin máy hút khói Malloca Horizon K1574 nghiêng ..
-17%
19.250.000 đ 15.980.000 đ Trước thuế: 15.980.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca JOINT-I900A Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca JOINT-I900A đảo ..
-17%
31.500.000 đ 26.150.000 đ Trước thuế: 26.150.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K-3410DR Âm Bàn
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K-3410DR Classic M&..
-17%
45.500.000 đ 37.770.000 đ Trước thuế: 37.770.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1153 Âm Tủ
Thông tin máy hút khói Malloca K1153 âm tủ Máy h&u..
-17%
5.500.000 đ 4.570.000 đ Trước thuế: 4.570.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1506 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1506 Âm Tủ M..
-17%
4.840.000 đ 4.020.000 đ Trước thuế: 4.020.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1506 TC Âm Tủ
Thông tin máy hút mùi Malloca K1506 TC Âm Tủ Máy ..
-17%
6.160.000 đ 5.110.000 đ Trước thuế: 5.110.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1507 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1507 Âm Tủ M..
-17%
5.170.000 đ 4.290.000 đ Trước thuế: 4.290.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1507 TC Âm Tủ
Thông tin máy hút khói Malloca K1507 TC âm tủ Máy ..
-17%
6.600.000 đ 5.480.000 đ Trước thuế: 5.480.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1509 Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1509 Âm Tủ M..
-17%
5.830.000 đ 4.840.000 đ Trước thuế: 4.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K1509 TC Âm Tủ
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K1509 TC Âm Tủ ..
-17%
7.150.000 đ 5.930.000 đ Trước thuế: 5.930.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K900A Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K900A áp tường ..
-17%
23.900.000 đ 19.840.000 đ Trước thuế: 19.840.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca K90S Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca K90S áp tường ..
-17%
27.800.000 đ 23.070.000 đ Trước thuế: 23.070.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 1090 Áp Tường
Thông tin máy hút khói Malloca MC 1090 áp tường M&aacut..
-17%
9.900.000 đ 8.220.000 đ Trước thuế: 8.220.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 60GT-B Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 60GT-B áp tường..
-17%
15.180.000 đ 12.600.000 đ Trước thuế: 12.600.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 60GT-G Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 60GT-G áp tường..
-17%
15.400.000 đ 12.780.000 đ Trước thuế: 12.780.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 7018HS Áp Tường
Thông tin cơ bản máy hút khói Malloca MC 7018HS áp tường ..
-17%
8.470.000 đ 7.030.000 đ Trước thuế: 7.030.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 7086HS Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản máy hút khói Malloca MC 7086HS áp tường M&a..
-17%
9.900.000 đ 8.220.000 đ Trước thuế: 8.220.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 750E Áp Tường
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 750E áp tường ..
-17%
7.150.000 đ 5.930.000 đ Trước thuế: 5.930.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9018HS Áp Tường
Thông tin máy hút khói Malloca MC 9018HS áp tường Máy ..
-17%
8.800.000 đ 7.300.000 đ Trước thuế: 7.300.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9039B Áp Tường Nghiêng
Thông tin máy hút khói Malloca MC 9039B nghiêng M&a..
-17%
16.720.000 đ 13.880.000 đ Trước thuế: 13.880.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9039W Áp Tường Nghiêng
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 9039W áp tường ..
-17%
16.720.000 đ 13.880.000 đ Trước thuế: 13.880.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC 9082 ISLAND Đảo
Thông tin cơ bản hút khói, khử mùi Malloca MC 9082 ISLAND đảo ..
-17%
16.900.000 đ 14.030.000 đ Trước thuế: 14.030.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC-9003 Áp Tường Nghiêng
Thông tin máy hút khói Malloca MC-9003 áp tường nghi&eci..
-17%
12.650.000 đ 10.500.000 đ Trước thuế: 10.500.000 đ
Máy Hút Khói Khử Mùi Malloca MC-9053 ISLA Đảo
Thông tin máy hút khói Malloca MC-9053 ISLA đảo Má..
-17%
16.500.000 đ 13.700.000 đ Trước thuế: 13.700.000 đ

Phòng bếp là nơi bạn nấu nướng, chế biến thức ăn mỗi ngày. Tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ gặp phải vấn đề là khói cũng như mùi trong quá trình nấu ăn sẽ "ám" vào quần áo cũng như bay mùi ra khắp phòng gây cảm giác hôi hám, khó chịu.Máy hút mùi là giải pháp được rất nhiều người lựa chọn để giải quyết vấn đề trên vì hiệu quả  và tính năng mà nó mang lại. Các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu thì máy hút mùi Malloca đang nổi lên như một sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Máy hút mùi Malloca nhập khẩu, chính hãng từ châu Âu

Máy hút mùi Malloca sử dụng công nghệ SuperSilence chạy siêu êm với công suất hút mạnh.Máy hút mùi nhà bếp Malloca hút mùi, khử khuẩn, mang lại không khí trong lành cho căn bếp. Sản phẩm máy hút mùi Malloca được sản xuất bằng công nghệ hiện đại thiết kế nổi bật giúp trang trí không gian phòng bếp hiện đại nhà bạn thêm sang trọng. Bạn sẽ không phải lo lắng về mùi và ẩm mốc trong phòng bếp vì đã có máy hút mùi Malloca giúp bạn hút sạch mùi khó chịu. 

Không chỉ có tác dụng làm sạch không khí nơi gian bếp, chiếc máy hút mùi Malloca còn giống như một vật dụng trang trí cho căn bếp nhà bạn thêm sinh động và đẹp mắt hơn. Nếu bố trí hợp lý, thẩm mỹ, căn bếp của ngôi nhà bạn sẽ trở nên sang trọng, thông thoáng, sạch sẽ và ấn tượng.

Showroom Malloca Tuấn Đức phân phối máy hút mùi

Máy hút mùi Malloca nhập khẩu hiện đang được bày bán tại siêu thị TDM Tuấn Đức đều được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và được lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt Nam.Các mẫu mới nhất hiện đã có mặt tại TDM Tuấn Đức quý khách có thể yên tâm về nguồn gốc sản phẩm cũng như chính sách bảo hành chính hãng. 

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working