GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bộ tay khóa gạt Yale thân khóa ruột khóa rời chính hãng TPHCM - Tuấn Đức

Tay Khóa Gạt Rời Yale

Sản phẩm

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL020 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL20 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Tay n..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-11 Một Đầu Chìa Màu Nikel Mờ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-11 một đầu chìa Chiều dài: 32/32 ..

-19% 385.000 đ 310.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 Hai Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 32/32 - Tổng..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-02-01 Hai Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-02-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-20% 473.000 đ 380.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 950.000 đ 750.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa, Một Đầu Chốt Vặn

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-21% 517.000 đ 410.000 đ

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất l..

-20% 352.000 đ 280.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D Cửa Phòng Inox Mờ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D  Tên sản phẩm: Tay nắm gạt t..

-24% 1.925.000 đ 1.470.000 đ

Thân Khóa Yale YML01AD/6085 US32D Cửa Chính Backset 60mm

Thân Khóa Yale YML01AD/6085​ US32D Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN122..

-22% 693.000 đ 540.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US26 Đặc Màu Inox

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US26 Đặc Màu Inox - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt ..

-24% 1.441.000 đ 1.100.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152 US32D Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152US32D - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt trên đế - Lớ..

-24% 1.925.000 đ 1.470.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-040 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-040 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản ..

-23% 1.370.000 đ 1.060.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-030 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-030US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm: ..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01​​ phòng vệ sinh Chiều dài: 35/3..

-21% 341.000 đ 270.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-02-01 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-02-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-21% 517.000 đ 410.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-02-11 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-02-11 một đầu chìa, một đầu chốt vặn Ruột kh..

-20% 374.000 đ 300.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 Một Đầu Chìa Màu Chrome Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-20% 561.000 đ 450.000 đ

Thân Khóa Yale YDL-010 US32D Cửa Lùa Backset 60mm

Thân Khóa Yale YDL-010 US32D​​ Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất..

-20% 539.000 đ 430.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-22-01 Cửa Phòng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-20% 528.000 đ 420.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL010 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL010 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-02-11 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-02-11 một đầu chìa, một đầu chốt vặn Ruột kh..

-19% 385.000 đ 310.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-11-01 Hai Đầu Chìa Màu Chrome Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-11-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-21% 506.000 đ 400.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1001-0035-00-22-01 Một Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1001-0035-00-22-01​ một đầu chìa - Chiều dài: 35/10 ..

-21% 407.000 đ 320.000 đ

Thân Khóa Yale YEM 6085 US15 Cửa Chính Backset 60mm

Thân Khóa Yale YEM 6085 US15 Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Lưỡi g..

-19% 396.000 đ 320.000 đ

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3 Cửa Chính

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3​ Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chấ..

-23% 1.078.000 đ 830.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-111 US32D Inox Đặc Ốp Tròn

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-111 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-23% 1.155.000 đ 890.000 đ

Thân Khóa Yale YML01AD/4585 US32D Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YML01AD/4585​ US32D Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN122..

-22% 638.000 đ 500.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Ta..

-24% 2.035.000 đ 1.550.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-121 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-121 US32D​ Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩ..

-23% 1.083.000 đ 830.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-22-01 Hai Đầu Chìa Màu Bạc

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-22-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-20% 473.000 đ 380.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-612 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-612 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-24% 1.903.000 đ 1.450.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-108 US32D Đặc Ốp Tròn

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-108 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-23% 1.529.000 đ 1.170.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-22-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-22-01​​ phòng vệ sinh - Chiều dài: 35/35..

-20% 352.000 đ 280.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-25% 2.398.000 đ 1.810.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US3 Đặc Màu Đồng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US3 Đặc Màu Đồng  - Tên sản phẩm: Tay nắm..

-24% 1.441.000 đ 1.100.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B22 US3

Tay nắm gạt cửa phòng Yale B22 US3 màu đồng  - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt..

-24% 1.639.000 đ 1.250.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B22 US26

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B22 US26 Màu Inox - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt ốp t..

-24% 1.441.000 đ 1.100.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-09-11 Một Đầu Chìa Một Đầu Vặn Màu Đồng Rêu

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-09-11 một đầu chìa một đầu vặn  M&atild..

-20% 451.000 đ 360.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL040 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YSL040 US19 màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm ..

-23% 1.375.000 đ 1.060.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL060 US19 màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm ..

-23% 671.000 đ 520.000 đ

Thân Khóa Yale YML03/5572 US32D Con Lăn

Thân Khóa Yale YML03/5572US32D Con Lăn Cho cửa gỗ phẳng  Chốt chết được đi..

-20% 550.000 đ 440.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3232-CK-22-11 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3232-CK-22-11 phòng vệ sinh Vật liệu: Đồng 1 đầu k..

-21% 330.000 đ 260.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH179 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YSLH179 US19 màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm..

-23% 1.375.000 đ 1.060.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL020 US32D Inox Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YSL020 US32D Inox mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa p..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL020 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL020 US19 màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm ..

-23% 671.000 đ 520.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-22-11 Một Đầu Chìa Một Đầu Vặn Màu Niken Mờ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-22-11 một đầu chìa một đầu vặn Mã sản phẩm..

-19% 396.000 đ 320.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 73 (2 Trang)

Khóa cửa tay gạt rời phòng ngủ Yale là gì?

Thương hiệu Yale thuộc tập đoàn ASSA ABLOY Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1994. Đây được biết đến và một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực khoá cửa và phụ kiện nổi tiếng trên toàn cầu.

Khoá cửa phòng Yale là loại khóa cửa được sử dụng phổ biến cho các phòng trong nhà, bao gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm,... 

Khóa Yale có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, có khả năng chống trộm cao. Khóa cửa phòng Yale thường được làm bằng chất liệu đồng thau hoặc thép, có độ bền cao. Giá thành thường rẻ hơn loại khóa cửa chính và khá đa dạng về mẫu mã nhãn hiệu.

Một số loại phụ kiện tay khóa rời Yale phổ biến hiện nay

  • Tay khóa: Tay khoá Yale thay thế có nhiều loại như khoá tay gạt, khoá nắm tròn... phù hợp với nhiều kiểu thiết kế, nhu cầu của người dùng đảm bảo độ tương thích khi lựa chọn thay thế phụ kiện khoá Yale chính hãng.
  • Lõi chìa khóa: Lõi chìa khóa là bộ phận nhận tín hiệu từ chìa khóa để mở khóa cửa. Lõi chìa khóa có nhiều loại khác nhau, bao gồm lõi chìa khóa cơ, lõi chìa khóa điện tử, lõi chìa khóa thông minh,...
  • Thân khoá Yale: Thân khoá bao gồm các bộ phận như lưỡi gà, chốt chết bằng đồng và ốp bao xung quanh bằng inox sẽ đảm bảo an toàn và tránh rỉ sét trong những môi trường khác nhau.

Giá phụ kiện thay thế ổ khoá Yale bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán các loại thiết bị khoá cửa của nhiều thương hiệu khác nhau với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Ngoài giá cả của ổ khoá, quý khách hàng cũng nên lưu ý đến thương hiệu, những tính năng an toàn, độ chắc chắn,... chính vì vậy nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các cửa hàng thiết bị chuyên bán ổ khoá cửa uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá một cách chi tiết nhất.

Dưới đây là bảng giá phụ kiện thay thế ổ khoá phòng tay nắm Yale được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Ruột khoá Yale

120.000 đến 360.000 đ 

2

Tay nắm gạt Yale thay thế

220.000 đến 1.800.000 đ

3

Thân khoá chốt chết Yale

280.000 đến 830.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 11/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Mua khóa Yale tay gạt thân ruột khóa rời ở đâu?

Hiện nay trên thị trường rất nhiều thương hiệu khoá cửa khác nhau và không ít thương hiệu kém uy tín. Để phân biệt và mua được sản phẩm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất khó khăn vì sản phẩm này cũng khó phân biệt được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý của hãng, tránh mua những website giả hay nhái hãng sẽ dễ bị mua hàng giả và khó bảo hành về sau.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng khóa cửa Yale nên luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM,  Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom thiết bị khoá cửa Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
  • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)