GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Bộ tay khóa gạt Yale thân khóa ruột khóa rời chính hãng TPHCM - Tuấn Đức

Tay Khóa Gạt Rời Yale

Sản phẩm

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL020 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL20 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Tay n..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-11 Một Đầu Chìa Màu Nikel Mờ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-22-11 một đầu chìa Chiều dài: 32/32 ..

-19% 385.000 đ 310.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 Hai Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1002-3232-00-22-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 32/32 - Tổng..

-52% 462.000 đ 221.000 đ

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YEM 4585 US15 Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất l..

-20% 352.000 đ 280.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 Một Đầu Chìa, Một Đầu Chốt Vặn

Ruột Khóa Yale 10-1003-3232-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-21% 517.000 đ 410.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL060 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 418.000 đ 330.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D Cửa Phòng Inox Mờ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-151 US32D  Tên sản phẩm: Tay nắm gạt t..

-24% 1.925.000 đ 1.470.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-010 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-21% 950.000 đ 750.000 đ

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152 US32D Cửa Phòng

Tay Nắm Gạt Trên Đế Yale YSP-152US32D - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt trên đế - Lớ..

-24% 1.925.000 đ 1.470.000 đ

Thân Khóa Yale YML01AD/6085 US32D Cửa Chính Backset 60mm

Thân Khóa Yale YML01AD/6085​ US32D Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN122..

-22% 693.000 đ 540.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-02-01 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-02-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-21% 517.000 đ 410.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-040 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-040 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản ..

-23% 1.370.000 đ 1.060.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-030 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL-030US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm: ..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 Một Đầu Chìa Màu Chrome Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-11-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-20% 561.000 đ 450.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-22-01 Cửa Phòng

Ruột Khóa Yale 10-1003-3535-CK-22-01 một đầu chìa, một đầu chốt vặn - Chiều d&..

-20% 528.000 đ 420.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-02-11 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-0503-3232-CK-02-11 một đầu chìa, một đầu chốt vặn Ruột kh..

-20% 374.000 đ 300.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-02-01​​ phòng vệ sinh Chiều dài: 35/3..

-21% 341.000 đ 270.000 đ

Thân Khóa Yale YDL-010 US32D Cửa Lùa Backset 60mm

Thân Khóa Yale YDL-010 US32D​​ Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chất..

-20% 539.000 đ 430.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-146 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩm..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL010 US32D Inox Rỗng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL010 US32D Rỗng Màu Inox Mô tả sản phẩm:..

-49% 418.000 đ 215.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-11-01 Hai Đầu Chìa Màu Chrome Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-11-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-53% 506.000 đ 237.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-02-11 Một Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-0503-3535-CK-02-11 một đầu chìa, một đầu chốt vặn Ruột kh..

-19% 385.000 đ 310.000 đ

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3 Cửa Chính

Thân Khóa Yale YSP-ML 6085 US3​ Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Chấ..

-23% 1.078.000 đ 830.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1001-0035-00-22-01 Một Đầu Chìa

Ruột Khóa Yale 10-1001-0035-00-22-01​ một đầu chìa - Chiều dài: 35/10 ..

-52% 407.000 đ 194.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-02-01 Hai Đầu Chìa Màu Đồng Bóng

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-02-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-56% 473.000 đ 207.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US26 Đặc Màu Inox

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US26 Đặc Màu Inox - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt ..

-41% 1.441.000 đ 847.000 đ

Thân Khóa Yale YML01AD/4585 US32D Cửa Chính Backset 45mm

Thân Khóa Yale YML01AD/4585​ US32D Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN122..

-22% 638.000 đ 500.000 đ

Thân Khóa Yale YEM 6085 US15 Cửa Chính Backset 60mm

Thân Khóa Yale YEM 6085 US15 Cửa Chính​ Tiêu chuẩn: EN12209 Lưỡi g..

-19% 396.000 đ 320.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-111 US32D Inox Đặc Ốp Tròn

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-111 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-23% 1.155.000 đ 890.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-104 US32D Màu Inox Mô tả sản phẩm: Ta..

-24% 2.035.000 đ 1.550.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-121 US32D Inox Đặc

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSLH-121 US32D​ Đặc Màu Inox Mô tả sản phẩ..

-23% 1.083.000 đ 830.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-22-01 Hai Đầu Chìa Màu Bạc

Ruột Khóa Yale 10-1002-3535-00-22-01 hai đầu chìa - Chiều dài: 35/35 - Tổng..

-53% 473.000 đ 224.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-612 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-612 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-24% 1.903.000 đ 1.450.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-108 US32D Đặc Ốp Tròn

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-108 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-23% 1.529.000 đ 1.170.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Ốp Vuông

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YPSL-112 US32D Đặc Màu Inox Mô tả sản..

-25% 2.398.000 đ 1.810.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US3 Đặc Màu Đồng

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B20 US3 Đặc Màu Đồng  - Tên sản phẩm: Tay nắm..

-24% 1.441.000 đ 1.100.000 đ

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-22-01 Phòng Vệ Sinh

Ruột Khóa Yale 10-0513-3535-CK-22-01​​ phòng vệ sinh - Chiều dài: 35/35..

-20% 352.000 đ 280.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B22 US3

Tay nắm gạt cửa phòng Yale B22 US3 màu đồng  - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt..

-24% 1.639.000 đ 1.250.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B22 US26

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale B22 US26 Màu Inox - Tên sản phẩm: Tay nắm gạt ốp t..

-41% 1.441.000 đ 855.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL070 US32D Inox Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL070 US32D Inox mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa p..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL090 US32D Inox Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL090 US32D Inox mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa p..

-20% 528.000 đ 420.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL030 US32D Inox

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL030 US32D Inox Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa ph&o..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YSL020 US32D Inox Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YSL020 US32D Inox mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa p..

-23% 1.089.000 đ 840.000 đ

Tay Gạt Cửa Phòng Yale YTL010 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay Gạt Cửa Phòng Yale YTL010 US19 Rỗng màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Ta..

-23% 671.000 đ 520.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL040 US32D Inox

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL040 US32D Inox Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa ph&o..

-20% 462.000 đ 370.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL020 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL020 US19 màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm ..

-23% 671.000 đ 520.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL050 US32D Inox Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL050 US32D Inox mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm gạt cửa p..

-22% 693.000 đ 540.000 đ

Tay Nắm Gạt Cửa Phòng Yale YTL050 US19 Inox Màu Đen Mờ

Tay nắm gạt cửa phòng yale YTL050 US19 màu đen mờ Mô tả sản phẩm: Tay nắm ..

-22% 902.000 đ 700.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 64 (2 Trang)

Khóa cửa tay gạt rời phòng ngủ Yale là gì?

Khóa cửa cho phòng ngủ thường làm từ gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo, cửa nhôm, cửa sắt. Thường dùng các loại khóa tay gạt ruột đặc, rỗng, phụ kiện thân khóa và ruột khóa rời với nhiều chất liệu màu sắc khác nhau.

Dòng khóa tay gạt rời này còn dùng khóa cửa thông phòng, ổ khóa phòng vệ sinh nhà tắm, khóa cửa phòng làm việc... mang thương hiệu YALE

Giá thành thường rẻ hơn loại khóa cửa chính và khá đa dạng về mẫu mã thiết kế.

Mua khóa Yale tay gạt thân ruột khóa rời ở đâu?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 các hãng khóa YALE luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM,  Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)