Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Bồn cầu thông minh INAX - Bệ xí bệt vệ sinh nắp điện tử tự rửa - Tuấn Đức

Bồn Cầu Điện Tử INAX

Hiển thị:
Bàn Cầu Cảm Ứng ỨNG INAX REGIO DV-R115VH-VN/BKG
- Dòng sản phẩm bồn cầu cảm ứng INAX DV-R115VH-VN/BKG đến từ thương hiệu ..
-31%
140.140.000 đ 96.050.000 đ Trước thuế: 96.050.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1008R/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1008R/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu IN..
-23%
18.830.000 đ 14.470.000 đ Trước thuế: 14.470.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1008R/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1008R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu ..
-14%
22.510.000 đ 19.400.000 đ Trước thuế: 19.400.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1017R/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1017R/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu IN..
-23%
18.670.000 đ 14.340.000 đ Trước thuế: 14.340.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1017R/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1017R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu ..
-14%
22.340.000 đ 19.260.000 đ Trước thuế: 19.260.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1035/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1035/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
24.410.000 đ 21.040.000 đ Trước thuế: 21.040.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1052/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1052/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-10%
23.230.000 đ 20.910.000 đ Trước thuế: 20.910.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1135/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1135/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
24.630.000 đ 21.230.000 đ Trước thuế: 21.230.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-2700/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-2700/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-17%
26.000.000 đ 21.610.000 đ Trước thuế: 21.610.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-4005/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-4005/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-19%
28.700.000 đ 23.260.000 đ Trước thuế: 23.260.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-504A/CW-H17VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-504A/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-14%
10.940.000 đ 9.390.000 đ Trước thuế: 9.390.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-504A/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-504A/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-..
-14%
12.080.000 đ 10.380.000 đ Trước thuế: 10.380.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-700A/CW-H17VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-700A/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-13%
11.390.000 đ 9.900.000 đ Trước thuế: 9.900.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-700A/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-700A/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-14%
12.540.000 đ 10.800.000 đ Trước thuế: 10.800.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-832/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-832/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX..
-15%
14.590.000 đ 12.420.000 đ Trước thuế: 12.420.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-900R/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-900R/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-25%
17.240.000 đ 12.880.000 đ Trước thuế: 12.880.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-900R/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-900R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-15%
18.930.000 đ 16.120.000 đ Trước thuế: 16.120.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-909R/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-28%
17.430.000 đ 12.480.000 đ Trước thuế: 12.480.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-909R/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
19.890.000 đ 17.140.000 đ Trước thuế: 17.140.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-918R/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-918R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
19.340.000 đ 16.670.000 đ Trước thuế: 16.670.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-939/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-939/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu IN..
-14%
18.230.000 đ 15.710.000 đ Trước thuế: 15.710.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-952/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-952/CW-H18VN treo tường Dòng sản phẩm b..
-17%
19.700.000 đ 16.360.000 đ Trước thuế: 16.360.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-959A/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-959A/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..
-17%
14.230.000 đ 11.810.000 đ Trước thuế: 11.810.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-959A/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-959A/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
16.850.000 đ 14.520.000 đ Trước thuế: 14.520.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX C-504A/CW-H17VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax C-504A/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-50..
-13%
10.550.000 đ 9.170.000 đ Trước thuế: 9.170.000 đ
Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX C-504A/CW-H18VN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax C-504A/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX..
-13%
11.760.000 đ 10.220.000 đ Trước thuế: 10.220.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1008R/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1008R/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu ..
-14%
29.310.000 đ 25.270.000 đ Trước thuế: 25.270.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1017R/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1017R/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu ..
-14%
29.120.000 đ 25.110.000 đ Trước thuế: 25.110.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1032/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1032/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-10%
34.650.000 đ 31.190.000 đ Trước thuế: 31.190.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1032/CW-KB22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1032/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-10%
24.150.000 đ 21.740.000 đ Trước thuế: 21.740.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1035/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1035/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
30.830.000 đ 26.590.000 đ Trước thuế: 26.590.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1135/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-1135/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
31.050.000 đ 26.780.000 đ Trước thuế: 26.780.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-2700/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-2700/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-17%
32.960.000 đ 27.400.000 đ Trước thuế: 27.400.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-4005/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-4005​/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu ..
-19%
35.540.000 đ 28.800.000 đ Trước thuế: 28.800.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-618VN (AC618VN)
Thông tin cơ vản bồn cầu thông minh Inax AC-618VN Nước cấp: Nối trực tiếp từ ..
-12%
94.490.000 đ 83.500.000 đ Trước thuế: 83.500.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-900R/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-900R/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-15%
25.790.000 đ 21.970.000 đ Trước thuế: 21.970.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-909R/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
26.290.000 đ 22.670.000 đ Trước thuế: 22.670.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-918R/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-918R/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
25.930.000 đ 22.360.000 đ Trước thuế: 22.360.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-939/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-939/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu IN..
-14%
25.400.000 đ 21.900.000 đ Trước thuế: 21.900.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-959A/CW-KA22AVN
Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-959A/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..
-14%
23.600.000 đ 20.350.000 đ Trước thuế: 20.350.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN
Thông tin bồn cầu thông minh Inax AC-G216VN Nước cấp: Nối trực tiếp từ đường ..
-27%
99.000.000 đ 72.050.000 đ Trước thuế: 72.050.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN/BKG Màu Đen
Thông tin bồn cầu thông minh Inax SATIS AC-G216VN/BKG màu đen Nước cấp..
-27%
144.000.000 đ 104.810.000 đ Trước thuế: 104.810.000 đ
Nắp Bồn Cầu Điện Tử INAX CW-H17VN Shower Toilet
Thông tin cơ bản nắp rửa điện tử Inax CW-H17VN Dung tích két nước n&o..
-25%
9.720.000 đ 7.320.000 đ Trước thuế: 7.320.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Nắp Bồn Cầu Điện Tử INAX CW-H18VN Shower Toilet
Thông tin cơ bản nắp rửa điện tử Inax CW-H18VN Dung tích két nước n&o..
-27%
11.110.000 đ 8.140.000 đ Trước thuế: 8.140.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Nắp Điện Tử INAX CW-EA24 Bảng Điều Khiển Từ Xa
Sản phẩm sắp ra mắt Thông tin nắp bồn cầu Inax CW-EA24 Lá chắn khí..
0 đ Trước thuế: 0 đ
Nắp Điện Tử INAX CW-KA22AVN Bảng Điều Khiển Từ Xa
Chức năng nắp bồn cầu Inax CW-KA22AVN E-Clean: Phun rửa tự động trước sau Nước cấp: Nối trực..
-17%
23.940.000 đ 19.890.000 đ Trước thuế: 19.890.000 đ
Nắp Điện Tử INAX CW-KB22AVN Shower Toilet
Chức năng nắp bồn cầu Inax CW-KB22AVN E-Clean: Phun rửa tự động trước sau Nước cấp: Nối trực..
-17%
15.670.000 đ 13.010.000 đ Trước thuế: 13.010.000 đ

Bồn cầu thông minh INAX là gì?

Những năm gần đây bàn cầu thông minh INAX được nhắc đến khá nhiều khi chúng ta tiếp xúc nền văn hóa phòng vệ sinh tại Nhật Bản. Sản phẩm này có 1 chiếc nắp khác với các nắp xí bệt thông thường là sử dụng điện và tích hợp các chức năng đặc biệt lên nó như tự rửa sau khi đi vệ sinh, khử mùi, làm ấm nắp ngồi hoặc những dòng cao cấp có thể tự mở nắp khi cần sử dụng và tự xả nước sau khi sử dụng xong.

Ngoài tên gọi bồn cầu thông mình thì còn gọi là bàn cầu nắp rửa điện tử INAX là tên chính xác. Còn nó có đầy đủ các tính năng trên thì thực sự nó trở thành 1 sản phẩm thông minh trong phòng tắm.

Có nên sử dụng bàn cầu điện tử INAX không?

Theo quan điểm các chuyên gia về sức khỏe thì sản phẩm này cực kỳ có lợi trong vấn đề đi vệ sinh của con người. Nếu bạn có dịp đi Nhật Bản thì tất cả các công trình công cộng, khách sạn, nhà hàng thì nhà vệ sinh bất cứ đâu cũng trang bị sản phẩm nắp bồn cầu điện tử. Do đó nó là minh chứng có tác dụng quan trọng cho con người thế nào.

Ngoài ra nếu tính về vấn đề kinh tế thì có những sản phẩm giá thành không qua đắt đỏ để mua 1 sản phẩm bệt nắp điện tử thì so với việc sử dụng giấy hay tệ hơn mắc bệnh thì việc đầu tư nó mang lại rất nhiều lợi ích.

Mua xí bệt nắp điện tử INAX ở đâu đảm bảo, giá rẻ nhất?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh INAX luôn có giá rẻ nhất cho sản phẩm bồn cầu nắp điện tử tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Với kinh nghiệm bán rất nhiều sản phẩm này sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng có nhu cầu.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working