GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Bồn cầu thông minh INAX - Bệ xí bệt vệ sinh nắp điện tử tự rửa - Tuấn Đức

Bồn Cầu Điện Tử INAX

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Nắp Bồn Cầu Điện Tử INAX CW-H18VN Shower Toilet

Thông tin nắp rửa điện tử Inax CW-H18VN Dung tích két nước nón..

-40% 12.740.000 đ 7.700.000 đ

Nắp Điện Tử INAX CW-KB22AVN Shower Toilet

Chức năng nắp bồn cầu Inax CW-KB22AVN E-Clean: Phun rửa tự động trước sau Nước cấp: Nối trực..

-32% 17.620.000 đ 11.920.000 đ

Nắp Điện Tử INAX CW-KA22AVN Bảng Điều Khiển Từ Xa

Chức năng nắp bồn cầu Inax CW-KA22AVN E-Clean: Phun rửa tự động trước sau Nước cấp: Nối trực..

-31% 25.640.000 đ 17.620.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN

Thông tin bồn cầu thông minh Inax AC-G216VN Nước cấp: Nối trực tiếp từ đường ..

-38% 109.210.000 đ 67.860.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-902/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-902+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rửa ..

-43% 20.600.000 đ 11.780.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-618VN (AC618VN)

Thông tin cơ vản bồn cầu thông minh Inax AC-618VN Nước cấp: Nối trực tiếp từ ..

-37% 106.210.000 đ 67.340.000 đ

Nắp Bồn Cầu Điện Tử INAX CW-H17VN Shower Toilet

Thông tin nắp rửa điện tử Inax CW-H17VN Dung tích két nước nón..

-38% 10.830.000 đ 6.740.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN/BKG Màu Đen

Thông tin bồn cầu thông minh Inax SATIS AC-G216VN/BKG màu đen Nước cấp..

-39% 158.850.000 đ 97.530.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-909R/CW-H18VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..

20.040.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1008R/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-1008R+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rử..

-40% 22.140.000 đ 13.290.000 đ

Bàn Cầu Cảm Ứng ỨNG INAX REGIO DV-R115VH-VN/BKG

Thông tin bồn cầu thông minh INAX Regio DV-R115VH-VN/BKG Kiểu dáng và..

-31% 140.140.000 đ 96.050.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1032/CW-KA22AVN

Thông tin cơ bản bàn cầu Inax AC-1032+CW-KA22AVN Tên sản phẩm: Bồn cầu..

-27% 36.680.000 đ 26.680.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-2700/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-35% 30.030.000 đ 19.380.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-2700/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-35% 42.570.000 đ 27.600.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-832/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-832+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu hai khối nắp rửa&..

-29% 16.940.000 đ 12.110.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-902/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-902+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa&..

-30% 21.600.000 đ 15.120.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1017R/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-1017R+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rử..

-40% 21.960.000 đ 13.180.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-959A/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-959A+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-31% 29.940.000 đ 20.570.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-909R/CW-KA22AVN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-KA22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..

31.550.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-902/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-902+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa ..

-31% 31.160.000 đ 21.410.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1008R/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rử..

-35% 26.940.000 đ 17.390.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1035/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-35% 29.220.000 đ 18.860.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1032/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1032+CW-KB22AVN Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rử..

-27% 27.130.000 đ 19.760.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-952/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-952+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu treo tường nắp rử..

-17% 22.770.000 đ 18.920.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-900R/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-900R+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rửa..

-42% 20.620.000 đ 12.040.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-939/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-939+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa ..

-31% 30.510.000 đ 20.960.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-912/CW-H18VN Xả Gạt

Thông tin bồn cầu Inax AC-912+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rửa&..

-40% 20.240.000 đ 12.080.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-959A/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-959A+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-27% 18.930.000 đ 13.780.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1008R/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rử..

-35% 36.620.000 đ 23.630.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-700A/CW-H17VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-700A/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu cao cấp ..

-16% 11.960.000 đ 10.020.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-4005/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-4005+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-19% 44.590.000 đ 36.150.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-939/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-939+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa&..

-29% 20.480.000 đ 14.620.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX C-504A/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax C-504A+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu hai khối nắp rửa&..

-14% 13.710.000 đ 11.810.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-700A/CW-H18VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-700A/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu cao cấp ..

-17% 13.170.000 đ 10.930.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1017R/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rử..

-35% 26.740.000 đ 17.260.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-909R/CW-KB22AVN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..

23.070.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-900R/CW-KB22AVN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-900R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu I..

-29% 22.910.000 đ 16.210.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX C-504A/CW-H17VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax C-504A/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-50..

-13% 11.520.000 đ 10.010.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX C-514A/CW-H17VN

Thông tin bàn cầu Inax C-514A+CW-H17VN/BW1 Kích thước bồn cầu: 728 X ..

-32% 11.520.000 đ 7.810.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-959A/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-959A+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rửa..

-17% 17.040.000 đ 14.150.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-919R/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-919R+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rửa..

-44% 21.520.000 đ 12.050.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-504A/CW-H17VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-504A/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu cao cấp ..

-14% 11.950.000 đ 10.260.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-918R/CW-KB22AVN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-918R/CW-KB22AVN Dòng sản phẩm bồn cầu cao cấ..

22.430.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-1135/CW-KB22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-35% 28.540.000 đ 18.420.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-912/CW-KB22AVN Xả Gạt

Thông tin bàn cầu Inax AC-912+CW-KB22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa&..

-30% 21.490.000 đ 15.050.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1135/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-36% 39.120.000 đ 25.210.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-1035/CW-KA22AVN

Thông tin bàn cầu Inax AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu nắp rửa..

-36% 38.850.000 đ 25.040.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-602/CW-H17VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-602/CW-H17VN Dòng sản phẩm bồn cầu 2 kh..

-34% 12.560.000 đ 8.270.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 105 (3 Trang)

Bồn cầu thông minh INAX là gì?

Những năm gần đây bàn cầu thông minh INAX được nhắc đến khá nhiều khi chúng ta tiếp xúc nền văn hóa phòng vệ sinh tại Nhật Bản. Sản phẩm này có 1 chiếc nắp khác với các nắp xí bệt thông thường là sử dụng điện và tích hợp các chức năng đặc biệt lên nó như tự rửa sau khi đi vệ sinh, khử mùi, làm ấm nắp ngồi hoặc những dòng cao cấp có thể tự mở nắp khi cần sử dụng và tự xả nước sau khi sử dụng xong.

Ngoài tên gọi bồn cầu thông mình thì còn gọi là bàn cầu nắp rửa điện tử INAX là tên chính xác. Còn nó có đầy đủ các tính năng trên thì thực sự nó trở thành 1 sản phẩm thông minh trong phòng tắm.

Có nên sử dụng bàn cầu điện tử INAX không?

Theo quan điểm các chuyên gia về sức khỏe thì sản phẩm này cực kỳ có lợi trong vấn đề đi vệ sinh của con người. Nếu bạn có dịp đi Nhật Bản thì tất cả các công trình công cộng, khách sạn, nhà hàng thì nhà vệ sinh bất cứ đâu cũng trang bị sản phẩm nắp bồn cầu điện tử. Do đó nó là minh chứng có tác dụng quan trọng cho con người thế nào.

Ngoài ra nếu tính về vấn đề kinh tế thì có những sản phẩm giá thành không qua đắt đỏ để mua 1 sản phẩm bệt nắp điện tử thì so với việc sử dụng giấy hay tệ hơn mắc bệnh thì việc đầu tư nó mang lại rất nhiều lợi ích.

Mua xí bệt nắp điện tử INAX ở đâu đảm bảo, giá rẻ nhất?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh INAX luôn có giá rẻ nhất cho sản phẩm bồn cầu nắp điện tử tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Với kinh nghiệm bán rất nhiều sản phẩm này sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng có nhu cầu.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)