Khuyến mãi trọn bộ thiết bị vệ sinh Caesar 2018

Chương trình khuyến mãi trọn bộ thiết bị vệ sinh Caesar giá hấp dẫn nhất năm 2018. Rất phù hợp với những công trình công cộng, nhà xưởng, chung cư, công trình quy mô lớn và nhỏ đều được Đại lý Tuấn Đức chiết khấu với mức giá ưu đãi lên đến 30%.

Trọn bộ nhà vệ sinh cơ bản với giá khuyến mãi giảm đến 30%

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar giá rẻ nhất

 • Combo A1: gồm 1,2 (CT1325 + L2140): giá gốc 2.375.000đ giảm giá còn 1.800.000
 • Combo A2: gồm 1,2,3 (CT1325 + L2140 + B101C): giá gốc 2.832.000đ giảm giá còn 2.110.000
 • Combo A3: gồm 1,2,4 (CT1325 + L2140 + M804): giá gốc 2.772.000đ giảm giá còn 2.070.000
 • Combo A4: gồm 1,2,5 (CT1325 + L2140 + BS304): giá gốc 2.560.000đ giảm giá còn 1.920.000
 • Combo A5: gồm 1,2,6 (CT1325 + L2140/P2440): giá gốc 2.980.000đ giảm giá còn 2.190.000

Xem chi tiết sản phẩm:

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-caesar-ct1325-2-khoi-1-nhan-nap-thuong.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-lanh-lavabo-CAESAR-B101C.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-caesar-m804-500-700.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Khi chọn mua 2 sản phẩm trở lên trong các sản phẩm dưới đây, bạn sẽ được mua với giá ưu đãi

combo 2 sản phẩm thiết bị vệ sinh caesar

 • Combo B1: gồm 1,2 (CTS1325 + L2140): giá gốc 2.507.000đ giảm giá còn 1.950.000
 • Combo B2: gồm 1,2,3 (CTS1325 + L2140 + B104C): giá gốc 2.867.000đ giảm giá còn 2.160.000
 • Combo B3: gồm 1,2,4 (CTS1325 + L2140 + M804): giá gốc 2.904.000đ giảm giá còn 2.120.000
 • Combo B4: gồm 1,2,5 (CTS1325 + L2140 + BS304): giá gốc 2.692.000đ giảm giá còn 2.070.000
 • Combo B5: gồm 1,2,6 (CTS1325 + L2140/P2440): giá gốc 2.963.000đ giảm giá còn 2.340.000

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-ban-cau-caesar-cts1325-hai-khoi-1-nhan-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-lanh-lavabo-CAESAR-B104C.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-caesar-m804-500-700.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Trọn bộ nhà vệ sinh với bồn cầu CT1338 được thiết kế nhỏ gọn, cùng các thiết bị vệ sinh đồng bộ.

trọn bộ nhà vệ sinh caesar giá rẻ

 • Combo C1: gồm 1,2 (CT1338 + L2140): giá gốc 2.529.000đ chỉ còn 2.050.000
 • Combo C2: gồm 1,2,3 (CT1338 + L2140 + B105C): giá gốc 2.885.000đ chỉ còn 2.280.000
 • Combo C3: gồm 1,2,4 (CT1338 + L2140 + M927): giá gốc 2.926.000đ chỉ còn 2.300.000
 • Combo C4: gồm 1,2,5 (CT1338 + L2140 + BS304): giá gốc 2.714.000đ chỉ còn 2.170.000
 • Combo C5: gồm 1,2,6 (CT1338 + L2140/P2440): giá gốc 2.985.000đ chỉ còn 2.440.000

Số 1: https://www.tdm.vn/ban-bon-cau-caesar-ct1338-2-khoi-1-nhan-nap-thuong.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-lanh-lavabo-CAESAR-B105C.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-soi-CAESAR-M927.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Trọn bộ nhà vệ sinh cơ bản giá tốt cho công trình dân dụng

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar cho khách sạn

 • Combo D1: gồm 1,2 (CTS1338 + L2140): giá gốc 2.690.000đ chỉ còn 2.170.000
 • Combo D2: gồm 1,2,3 (CTS1338 + L2140 + B109CU): giá gốc 3.317.000đ chỉ còn 2.800.000
 • Combo D3: gồm 1,2,4 (CTS1338 + L2140 + M927): giá gốc 3.087.000đ chỉ còn 2.420.000
 • Combo D4: gồm 1,2,5 (CTS1338 + L2140 + BS304): giá gốc 2.875.000đ chỉ còn 2.270.000
 • Combo D5: gồm 1,2,6 (CTS1338 + L2140/P2440): giá gốc 3.146.000đ chỉ còn 2.550.000

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cts1338-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-lanh-lavabo-CAESAR-B109C.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-soi-CAESAR-M927.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Trọn bộ thiết bị vệ sinh với bồn cầu CD1325 2 nhấn tiết kiệm nước cùng các thiết bị đồng bộ khác

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar nhà cấp 4

 • Combo E1: gồm 1,2 (CD1325 + L2140): giá gốc 2.473.000đ chỉ còn 1.980.000
 • Combo E2: gồm 1,2,3,7 (CD1325 L2140 + B109CU + S360CP): giá gốc 4.290.000đ chỉ còn 3.440.000
 • Combo E3: gồm 1,2,4 (CD1325 + L2140 + M803): giá gốc 3.127.000đ chỉ còn 2.350.000
 • Combo E4: gồm 1,2,5 (CD1325 + L2140 + BS304): giá gốc 2.785.000đ chỉ còn 2.100.000
 • Combo E5: gồm 1,2,6 (CD1325 + L2140/P2440): giá gốc 3.029.000đ chỉ còn 2.360.000

Số 1: https://www.tdm.vn/ban-bon-cau-caesar-cd1325-2-khoi-2-nhan-nap-thuong.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-lanh-lavabo-CAESAR-B109C.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-caesar-m803-800-600.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Số 7: https://www.tdm.vn/voi-sen-nong-lanh-CAESAR-S360C.html

Trọn bộ nhà vệ sinh với bồn cầu CDS1325 2 nhấn, nắp êm tiết kiệm nước

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar cho nhà xưởng

 • Combo F1: gồm 1,2 (CD1325 + L2140): giá gốc 2.705.000đ chỉ còn 2.130.000
 • Combo F2: gồm 1,2,3,7 (CD1325 L2140 + B260CU + S360C): giá gốc 4.840.000đ chỉ còn 3.750.000
 • Combo F3: gồm 1,2,4 (CD1325 + L2140 + M803): giá gốc 3.259.000đ chỉ còn 2.510.000
 • Combo F4: gồm 1,2,5 (CD1325 + L2140 + BS304): giá gốc 2.890.000đ chỉ còn 2.230.000
 • Combo F5: gồm 1,2,6 (CD1325 + L2140/P2440): giá gốc 3.161.000đ chỉ còn 2.520.000

Số 1: https://www.tdm.vn/ban-bon-cau-caesar-cd1325-2-khoi-2-nhan-nap-thuong.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-CAESAR-B260CP.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-caesar-m803-800-600.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Số 7: https://www.tdm.vn/voi-sen-nong-lanh-CAESAR-S360C.html

Trọn bộ nhà vệ sinh với bồn cầu CDS1338 2 nhấn nắp êm, tiết kiềm nước cùng tay sen 3 chế độ

trọn bộ thiết bị vệ sinh giá rẻ 2018

 • Combo G1: gồm 1,2 (CDS1338 + L2140): giá gốc 2.888.000đ chỉ còn 2.300.000
 • Combo G2: gồm 1,2,3,7 (CDS1338 + L2140 + B150CU + S350C): giá gốc 5.302.000đ chỉ còn 4.240.000
 • Combo G3: gồm 1,2,4 (CDS1338 + L2140 + M810): giá gốc 3.411.000đ chỉ còn 2.700.000
 • Combo G4: gồm 1,2,5 (CDS1338 + L2140 + BS304): giá gốc 3.073.000đ chỉ còn 2.420.000
 • Combo G5: gồm 1,2,6 (CDS1338 + L2140/P2440): giá gốc 3.161.000đ chỉ còn 2.710.000

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cds1338-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2140.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B150CP.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-soi-phong-tam-CAESAR-M810.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-rua-mat-lavabo-caesar-kem-chan-dai-LF2270-PF2470.html

Trọn bộ nhà vệ sinh với bồn cầu 2 khối CD1340 và vòi sen cao cấp S350C

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar cao cấp

 • Combo H1: gồm 1,2 (CD1340 + L2150): giá gốc 3.873.000đ chỉ còn 3.090.000
 • Combo H2: gồm 1,2,3,7 (CD1340 + L2150 + B150CU + S350C): giá gốc 6.287.000đ chỉ còn 5.010.000
 • Combo H3: gồm 1,2,4 (CD1340 + L2150 + M937): giá gốc 4.427.000đ chỉ còn 3.450.000
 • Combo H4: gồm 1,2,5 (CD1340 + L2150 + BS304): giá gốc 4.058.000đ chỉ còn 3.210.000
 • Combo H5: gồm 1,2,6 (CD1340 + L2150/P2441): giá gốc 4.329.000đ chỉ còn 3.460.000

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1340-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2150.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B150CP.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-soi-phong-tam-CAESAR-M937.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-caesar-chan-ngan-treo-tuong-L2150-P2441.html

Số 7: https://www.tdm.vn/voi-sen-nong-lanh-CAESAR-S350C.html

Trọn bộ nhà vệ sinh với bồn cầu CD1341 và sen tắm cao cấp S563C

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar cho khách sạn 3 sao

 • Combo I1: gồm 1,2 (CD1341 + L2150): giá gốc 4.731.000đ chỉ còn 3.770.000
 • Combo I2: gồm 1,2,3,7 (CD1341 + L2150 + B560CU + S563C): giá gốc 7.420.000đ chỉ còn 5.870.000
 • Combo I3: gồm 1,2,4 (CD1341 + L2150 + M937): giá gốc 5.285.000đ chỉ còn 4.150.000
 • Combo I4: gồm 1,2,5 (CD1341 + L2150 + BS304): giá gốc 4.916.000đ chỉ còn 3.880.000
 • Combo I5: gồm 1,2,6 (CD1341 + L2150/P2441): giá gốc 5.197.000đ chỉ còn 4.170.000

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1341-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-treo-tuong-CAESAR-L2150.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B560CP.html

Số 4: https://www.tdm.vn/guong-soi-phong-tam-CAESAR-M937.html

Số 5: https://www.tdm.vn/voi-xit-toilet-Caesar-BS304.html

Số 6: https://www.tdm.vn/chau-lavabo-caesar-chan-ngan-treo-tuong-L2150-P2441.html

Số 7: https://www.tdm.vn/voi-sen-nong-lanh-CAESAR-S563C.html

Combo sản phẩm bồn cầu 2 khối CD1341 kết hợp lavabo tủ và vòi lavabo nóng lạnh

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar kèm tủ lavabo

 • Combo J1: gồm 1,2,3 (CD1341, LF5253/EH152V,BT490CP): giá gốc 10.548.000đ giảm còn 7.660.000
 • Kích thước lavabo LF5252: 450 x 500 x 145 mm (dài x rộng x cao)
 • Kích thước tủ EH152V: 440 x 480 x 545 mm (dài x rộng x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1341-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-treo-tuong-lf5253-eh152v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

 • Combo J2: gồm 1,2,3 (CD1341, LF5255/EH154V,BT490CP): giá gốc 9.512.000đ giảm còn 6.990.000
 • Kích thước lavabo LF5255 : 450 x 450 x 120 mm (rộng x dài  x cao)
 • Kích thước tủ EH154V : 440 x 435 x 400 mm (rộng x dài  x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1341-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-lf5255-eh154v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

 • Combo J3: gồm 1,2,3 (CD1341, LF5257/EH155V,BT490CP): giá gốc 8.977.000đ giảm còn 6.600.000
 • Kích thước lavabo LF5257 : 400 x 400 x 120 mm (rộng x dài  x cao)
 • Kích thước tủ EH155V : 385 x 390 x 400 mm (rộng x dài  x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1341-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-lf5257-eh155v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

 • Combo J4: gồm 1,2,3 (CD1341, LF5259/EH156V,BT490CP): giá gốc 10.269.000đ giảm còn 7.470.000
 • Kích thước lavabo LF5259 : 380 x 500 x 120 mm (rộng x dài  x cao)
 • Kích thước tủ EH156V : 365 x 485 x 400 mm (rộng x dài  x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1341-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-lf5259-eh156v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

Combo sản phẩm bồn cầu 2 khối nắp êm, lavabo tủ và vòi lavabo nóng lạnh

trọn bộ thiết bị vệ sinh caesar nhà phố

 • Combo K1: gồm 1,2,3 (CD1340, LF5253/EH152V,BT490CP): giá gốc 9.673.000đ giảm còn 7.030.000
 • Kích thước lavabo LF5252: 450 x 500 x 145 mm (dài x rộng x cao)
 • Kích thước tủ EH152V: 440 x 480 x 545 mm (dài x rộng x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1340-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-treo-tuong-lf5253-eh152v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

 • Combo K2: gồm 1,2,3 (CD1340, LF5255/EH154V,BT490CP): giá gốc 8.637.000đ giảm còn 6.290.000
 • Kích thước lavabo LF5255 : 450 x 450 x 120 mm (rộng x dài  x cao)
 • Kích thước tủ EH154V : 440 x 435 x 400 mm (rộng x dài  x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1340-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-lf5255-eh154v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

 • Combo K3: gồm 1,2,3 (CD1340, LF5257/EH155V,BT490CP): giá gốc 8.102.000đ giảm còn 5.900.000
 • Kích thước lavabo LF5257 : 400 x 400 x 120 mm (rộng x dài  x cao)
 • Kích thước tủ EH155V : 385 x 390 x 400 mm (rộng x dài  x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1340-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-lf5257-eh155v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

 • Combo K4: gồm 1,2,3 (CD1340, LF5259/EH156V,BT490CP): giá gốc 9.394.000đ giảm còn 6.840.000
 • Kích thước lavabo LF5259 : 380 x 500 x 120 mm (rộng x dài  x cao)
 • Kích thước tủ EH156V : 365 x 485 x 400 mm (rộng x dài  x cao)

Số 1: https://www.tdm.vn/bon-cau-CAESAR-cd1340-hai-khoi-nap-em.html

Số 2: https://www.tdm.vn/bo-tu-lavabo-caesar-lf5259-eh156v.html

Số 3: https://www.tdm.vn/voi-nong-lanh-lavabo-caesar-B490CP.html

Liên hệ đại lý

Đại lý Tuấn Đức chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh chính hãng Caesar, tự hào là đại lý cấp 1 luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất và giá thành rẻ nhất cho khách hàng. Tuấn Đức đã và đang cố gắng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, mang đến sự hài lòng cho khách hàng là phương châm phát triển của chúng tôi.

Hãy nhanh chóng liên hệ cho chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu mua các thiết bị vệ sinh chính hãng.

 • TRỤ SỞ CHÍNH
  Địa chỉ: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: 028.2244.8333
  Website: https://www.tdm.vn
 • CHI NHÁNH TẠI TPHCM
  Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, Phường 12, Q.Gò Vấp, TPHCM
  Điện thoại: 028667.55504
 • CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
  Địa chỉ: Số 9, Ngõ 2, Tổ 25, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, Hà Nội
  Điện thoại: 0989.67.8899

– Trinh nhỏ-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *