GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Van nước âm tường Toto - Van âm tường chuyển hướng nhiệt độ tự động

Van Điều Chỉnh

Sản phẩm

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS04304B Kèm Nút Chuyển Hướng

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS04304B  Mã sản phẩm..

-17% 3.650.000 đ 3.030.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG04304BA/TBN01001B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG04304BA/TBN01001B Mã sản..

-20% 6.760.000 đ 5.412.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG11304VA/TBN01001B 2 Đường Nước

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG11304VA/TBN01001B Mã sản..

-20% 7.880.000 đ 6.303.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV02406B/TBN01001B Nút Nhấn

Thông tin van điều chỉnh TOTO TBV02406B/TBN01001B nóng lạnh Mã sản phẩm: T..

-20% 19.410.000 đ 15.532.000 đ

Van Chuyển Hướng TOTO TBV02103B/TBN01102B 2 Đường Nước

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV02103B/TBN01102B Mã sản phẩm: TBV02103B/TBN011..

-20% 6.040.000 đ 4.829.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01406B/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh TOTO TBV01406B/TBN01001B nóng lạnh Mã sản phẩm: T..

-20% 11.530.000 đ 9.229.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS04303B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS04303B Mã sản phẩm: TBS0..

-17% 2.580.000 đ 2.150.000 đ

Van Điều Chuyển Hướng TOTO TBV02105B/TBN01001B Nút Nhấn

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV02105B/TBN01001B Mã sản phẩm: TBV02105B/TBN010..

-20% 16.480.000 đ 13.189.000 đ

Van Chuyển Hướng TOTO TBV02102B/TBN01101B 3 Đường Nước

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV02102B/TBN01101B Mã sản phẩm: TBV02102B/T..

-20% 6.040.000 đ 4.829.000 đ

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV02404B/TBN01001B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh TOTO TBV02404B/TBN01001B nóng lạnh Mã sản ..

-20% 14.920.000 đ 11.935.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG04303BA (TBG04303B)/TBN01001B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG04303BA/TBN01001B Mã sản..

-20% 5.710.000 đ 4.576.000 đ

Phụ Kiện TOTO TBN01001B Sen Tắm Âm Tường 3 Đường Nước

Phụ kiện sen tắm TOTO TBN01001B âm tường 3 đường nước ra Mã sản phẩm: TBN01001B ..

-16% 2.250.000 đ 1.890.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG10304VA/TBN01001B 2 Đường Nước

Thông tin van điều chỉnh TOTO TBG10304VA/TBN01001B 2 đường nước Mã sản phẩm: TBG1..

-20% 9.190.000 đ 7.359.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Âm Tường TOTO TBV02405B/TBN01001B Điều Chỉnh Nhiệt Độ Nút Nhấn

Thông tin van điều chỉnh TOTO TBV02405B/TBN01001B nhiệt độ Mã sản phẩm: TBV02405B..

-20% 16.310.000 đ 13.057.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV02402B/TBN01001B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nhiệt độ TOTO TBV02402B/TBN01001B Mã sản phẩm: TB..

-20% 11.720.000 đ 9.383.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG02304BA/TBN01001B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG01304B/TBN01001B Mã sản ..

-20% 7.880.000 đ 6.303.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Chuyển Hướng TOTO TBV01103B/TBN01102B 2 Đường Nước

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV01103B/TBN01102B Mã sản phẩm: TBV01103B/TBN011..

-20% 5.820.000 đ 4.653.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBV01407B/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBV01407B/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 13.760.000 đ 11.011.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Chuyển Hướng TOTO TBV01104B/TBN01103B 3 Đường Nước

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV01104B/TBN01103B Mã sản phẩm: TBV01104B/TBN011..

-20% 5.820.000 đ 4.653.000 đ

Sen Âm Tường TOTO TBV01408B/TBN01001B Nhiệt Độ Chuyển Hướng 2 Thiết Bị

Thông tin vòi sen tắm âm tường TOTO TBV01408B/TBN01001B Mã sản phẩm:..

-20% 14.750.000 đ 11.803.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh TOTO TBG07303VA/TBN01001B Âm Tường

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG07303VA/TBN01001B Mã sản phẩm: ..

-20% 9.820.000 đ 7.865.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBP02302B/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBP02302B/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 20.480.000 đ 16.390.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG11303V/TBN01001B 1 Đường Nước (TDM)

Thông tin van sen âm tường TOTO TBG11303V/TBN01001B Mã sản phẩm: TBG11303V/..

-20% 6.580.000 đ 5.269.000 đ

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV02401B/TBN01001B

Thông tin van gật gù chỉnh nhiệt độ TOTO TBV02401B/TBN01001B âm tường M&ati..

-20% 11.750.000 đ 9.405.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG09304V/TBN01001B (TDM)

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG09304V/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-27% 9.360.000 đ 6.800.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS01304B Kèm Nút Chuyển Hướng

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS01304B  Mã sản phẩm..

-17% 3.660.000 đ 3.040.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS02304B Kèm Nút Chuyển Hướng

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS02304B Mã sản phẩm: TBS0..

-17% 3.660.000 đ 3.040.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG01304BA/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG01304BA/TBN01001B Mã sản phẩm c..

-20% 8.580.000 đ 6.864.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[CLC] Van Dừng Kèm Phụ Kiện Âm Tường TOTO TBV02101B/TBN01104B

Thông tin van dừng kèm phụ kiện TOTO TBV02101B/TBN01104B âm tường Mã..

-46% 4.970.000 đ 2.700.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS02303B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS02303B Mã sản phẩm: TBS0..

-17% 2.810.000 đ 2.330.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG01303BA/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG01303BA/TBN01001B Mã sản phẩm c..

-20% 7.100.000 đ 5.687.000 đ

Van Chuyển Hướng TOTO TBV01102B/TBN01101B 3 Đường Nước

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV01102B/TBN01101B Mã sản phẩm: TBV01102B/TBN011..

-20% 5.820.000 đ 4.653.000 đ

Van Dừng Kèm Phụ Kiện Âm Tường TOTO TBV01101B/TBN01104B

Thông tin van dừng kèm phụ kiện TOTO TBV01101B/TBN01104B âm tường Mã..

-20% 4.750.000 đ 3.795.000 đ

Van Điều Chỉnh TOTO TBG07304VA/TBN01001B Sen Âm Tường

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG07304VA/TBN01001B Mã sản phẩm: ..

-20% 12.110.000 đ 9.691.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Chuyển Hướng TOTO TBV02104B/TBN01103B 3 Đường Nước

Thông tin van chuyển hướng TOTO TBV02104B/TBN01103B Mã sản phẩm: TBV02104B/TBN011..

-20% 6.040.000 đ 4.829.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG02303BA/TBN01001B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG02303B/TBN01001B  Mã..

-20% 6.580.000 đ 5.269.000 đ

Sen Âm Tường TOTO TBV02403B/TBN01001B Nhiệt Độ 1 Đường Nước

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBV02403B/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 13.960.000 đ 11.176.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS03303B

Thông tin cơ bản van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS03303B Mã sản phẩm: TBS0..

-17% 2.580.000 đ 2.150.000 đ

Van Điều Chỉnh TOTO TBG08303VA/TBN01001B Âm Tường

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG08303VA/TBN01001B Mã sản phẩm: ..

-20% 9.820.000 đ 7.865.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBS01303B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBS01303B Mã sản phẩm: TBS01303B ..

-17% 2.810.000 đ 2.330.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG09303V/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG09303V/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 7.720.000 đ 6.182.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG10303V/TBN01001B 1 Đường Nước

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG10303V/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 7.560.000 đ 6.050.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBP02301B/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBP02301B/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 17.300.000 đ 13.849.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG03303B/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG03303B/TBN01001B  Mã sản p..

-20% 6.360.000 đ 5.093.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG08304V/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG08304V/TBN01001B Mã sản phẩm: T..

-20% 12.110.000 đ 9.691.000 đ

Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG03304BA/TBN01001B

Thông tin van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG03304BA/TBN01001B  Mã sản ..

-20% 7.610.000 đ 6.094.000 đ

Đầu Phun Sen Âm Tường TOTO TBW08008A 1 Chế Độ

Thông tin đầu phun sen âm tường TOTO TBW08008A Mã sản phẩm: TBW08008A&..

-20% 4.940.000 đ 3.950.000 đ

Đầu Phun Sen Âm Tường TOTO TBW07017A 2 Chế Độ

Thông tin đầu phun sen âm tường TOTO TBW07017A Mã sản phẩm: TBW07017A ..

-17% 2.680.000 đ 2.230.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 66 (2 Trang)

Van điều chỉnh nhiệt độ TOTO là gì?

Van điều chỉnh nhiệt độ TOTO là một loại van điều khiển nhiệt độ nước của hãng TOTO - một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh. Van này được thiết kế để điều chỉnh nhiệt độ nước trong các loại sen tắm âm tường TOTO.

Những ưu điểm của van chỉnh nhiệt độ sen tắm TOTO?

Van điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh sen tắm có nhiều ưu điểm, bao gồm:

  • Điều khiển nhiệt độ nước chính xác: Van điều chỉnh nhiệt độ TOTO giúp điều chỉnh nhiệt độ nước chính xác và ổn định. Khi sử dụng, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác và theo ý muốn, giúp tăng cường trải nghiệm tắm của người dùng.
  • An toàn: Van điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh giúp giảm thiểu nguy cơ bị bỏng hoặc lạnh khi sử dụng nước, đặc biệt là với trẻ em và người già. Nó giúp đảm bảo nhiệt độ nước luôn ổn định và an toàn cho người sử dụng.
  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng: Van điều chỉnh nóng lạnh có thiết kế đơn giản, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Nó có thể được lắp đặt trực tiếp vào ống nước và kết nối với sen tắm một cách dễ dàng.
  • Độ bền cao: Nhiều loại van điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh sen tắm được làm từ các vật liệu chất lượng cao, giúp tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.

Giá van điều chỉnh nóng lạnh TOTO bao nhiêu?

Giá của van điều chỉnh nhiệt độ TOTO có thể khác nhau tùy vào từng sản phẩm và thời điểm điểm bán hàng. Tuy nhiên, thông thường, giá của van điều chỉnh nhiệt độ TOTO dao động từ khoảng 1.700.000 đến 16.500.000 đ tùy vào mẫu mã, chất lượng và tính năng của sản phẩm.

Nếu bạn quan tâm đến việc mua van điều chỉnh nhiệt độ TOTO, tốt nhất là bạn nên tìm kiếm thông tin và tham khảo giá cả từ các cửa hàng và nhà phân phối uy tín trong ngành thiết bị vệ sinh để có thể tìm được sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý nhất.

Dưới đây là bảng giá van điều chỉnh sen tắm TOTO tại đại lý TOTO Tuấn Đức, quý khách hàng có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Mức giá

1

Van điều chỉnh nóng lạnh TOTO

2.000.000 đến 16.000.000 đ

2

Van điều chỉnh nhiệt độ TOTO

9.300.000 đến 15.500.000 đ

3

Van điều chuyển hướng TOTO

2.700.000 đến 13.200.000 đ

Lưu ý: Giá cập nhật đến tháng 9/2023 và có thể thay đổi tuỳ vào từng thời điểm mua hàng và mẫu mã cụ thể.

Mua van điều chỉnh nước sen tắm TOTO ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức tự hào hiện tại là đơn vị về mảng thiết bị vệ sinh Số 1 tại Việt Nam, được các thương hiệu hàng đầu Vòi sen âm tường TOTO, Sen tắm âm tường INAX, Sen tắm âm tường CAESAR, Sen tắm âm tường Grohe, Sen tắm âm tường American Standard, Sen âm tường Cotto.. ủy quyền phân phối các sản phẩm của họ. TDM cũng có showroom rộng khắp tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương để phân phối tất cả tỉnh thành tại miền Nam và miền Bắc. Ngoài ra còn có 1 đội ngũ tư vấn kỹ thuật nắm rõ sản phẩm sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp công trình và tài chính nhất. Đại lý Tuấn Đức luôn cam kết mang đến sản phẩm đúng giá, đảm bảo 100% chính hãng và hỗ trợ bảo hành đầy đủ.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)