GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Vòi chậu rửa mặt TOTO âm tường gắn lavabo đặt bàn không lỗ - Tuấn Đức

Vòi Âm Tường TOTO

Sản phẩm

Vòi Lavabo TOTO TLG02311BB Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG02311BB gắn tường Tên sản phẩm..

-20% 9.370.000 đ 7.491.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG11308BA (TLG11308B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu âm tường TOTO TLG11308BA nóng lạnh M..

-20% 9.360.000 đ 7.491.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08308B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG08308B nóng lạnh gắn tường..

-20% 16.370.000 đ 13.101.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG02310BB (TLG02310B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG02310BB nóng lạnh gắn tườn..

-20% 9.160.000 đ 7.326.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS01310B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLS01310B gắn tường Mã sản phẩm: TLS0..

-20% 6.870.000 đ 5.500.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS02308B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS02308B nóng lạnh gắn tường..

-20% 6.870.000 đ 5.500.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS04309B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS04309B nóng lạnh gắn tường..

-20% 6.630.000 đ 5.302.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS03308B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi chậu gắn tường TOTO TLS03308B nóng lạnh Mã sản ph..

-20% 6.630.000 đ 5.302.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TX120LQBR Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TX120LQBR nóng lạnh gắn tường..

-15% 9.790.000 đ 8.340.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG04309BB (TLG04309B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG04309BB nóng lạnh gắn tườn..

-20% 7.330.000 đ 5.863.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS03307B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS03307B nóng lạnh gắn tường..

-20% 6.490.000 đ 5.192.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG09308BB (TLG09308B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG09308BB nóng lạnh gắn tườn..

-20% 11.810.000 đ 9.449.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG04310BB Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi chậu rửa mặt TOTO TLG04310BB nóng lạnh gắn tường Tên sả..

-20% 7.500.000 đ 5.995.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS02307B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS02307B nóng lạnh gắn tường..

-20% 6.630.000 đ 5.302.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG11307BA (TLG11307B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG11307BA nóng lạnh gắn tườn..

-20% 9.150.000 đ 7.315.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01311BB (TLG01311B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG01311BB nóng lạnh gắn tườn..

-20% 10.550.000 đ 8.437.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG07307B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG07307B nóng lạnh gắn tường..

-18% 15.530.000 đ 12.790.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLP02309B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLP02309B nóng lạnh gắn tường..

-18% 51.910.000 đ 42.770.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10307BB (TLG10307B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG10307BB nóng lạnh gắn tườn..

-20% 11.290.000 đ 9.031.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS04308B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS04308B nóng lạnh gắn tường..

-20% 6.490.000 đ 5.192.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10308BA (TLG10308B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG10308BA nóng lạnh gắn tườn..

-20% 11.550.000 đ 9.240.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG07308BB (TLG07308B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG07308BB nóng lạnh gắn tường M..

-20% 16.370.000 đ 13.101.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03308BB Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG03308BB gắn tường Tên sản phẩm..

-20% 8.900.000 đ 7.117.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG09307B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG09307B nóng lạnh gắn tường..

-20% 11.550.000 đ 9.240.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS01309B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số vòi lavabo gắn tường TOTO TLS01309B nóng lạnh Mã sản ..

-20% 6.630.000 đ 5.302.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03307B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG03307B nóng lạnh gắn tường..

-20% 8.700.000 đ 6.963.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08307B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG08307B nóng lạnh gắn tường..

-20% 16.000.000 đ 12.804.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01310BB (TLG01310B) Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG01310BB nóng lạnh gắn tườn..

-20% 10.310.000 đ 8.250.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLP02310B Nóng Lạnh Gắn Tường

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLP02310B nóng lạnh gắn tường..

-20% 54.670.000 đ 43.736.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG02311BB#PFG Nóng Lạnh Gắn Tường vàng Pháp Bóng (TDM)

Thông số vòi chậu rửa mặt TOTO TLG02311BB#PFG gắn tường Mã sản phẩm : ..

-34% 11.280.000 đ 7.400.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10308BB#PFG Nóng Lạnh Gắn Tường Vàng Pháp Bóng

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG10308BB#PFG gắn tường Mã ..

12.990.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03308BB#PFG Nóng Lạnh Gắn Tường Vàng Pháp Bóng

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG03308BB#PFG gắn tường Mã ..

11.990.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10308BB#PBR Nóng Lạnh Gắn Tường Đồng Bóng

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG10308BB#PBR gắn tường Mã ..

12.990.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01311BB#PFG Nóng Lạnh Gắn Tường vàng Pháp Bóng

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG01311BB#PFG gắn tường Mã ..

-20% 12.680.000 đ 10.144.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG04309BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG04309BB#MBL nóng lạnh gắn tường..

-18% 11.730.000 đ 9.570.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08308BA#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG08308BA#MBL nóng lạnh ..

-18% 26.180.000 đ 21.360.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08307BA#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG08307BA#MBL nóng lạnh ..

-18% 25.600.000 đ 20.890.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG09307BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG09307BB#MBL nóng lạnh ..

-18% 18.480.000 đ 15.080.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG04310BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin vòi chậu gật gù TOTO TLG04310BB#MBL nóng lạnh M..

-18% 12.000.000 đ 9.800.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10308BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin vòi chậu gật gù TOTO TLG10308BB#MBL nóng lạnh M..

-18% 18.480.000 đ 15.080.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLP02310BA#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin vòi chậu gật gù TOTO TLP02310BA#MBL nóng lạnh gắn tường M..

-18% 87.480.000 đ 71.380.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLP02309BA#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin vòi chậu gật gù TOTO TLP02310BA#MBL nóng lạnh gắn tường M..

-18% 85.550.000 đ 69.810.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG02311BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG02311BB#MBL gắn tường Mã sản phẩm:..

-18% 15.000.000 đ 12.240.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01311BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG01311BB nóng lạnh gắn tườn..

-18% 16.870.000 đ 13.770.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03308BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG03308BB gắn tường Mã sản phẩm..

-18% 14.230.000 đ 11.610.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01310BB#MBL Nóng Lạnh Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin vòi chậu gật gù TOTO TLG01310BB#MBL nóng lạnh gắn tường M..

-18% 16.500.000 đ 13.460.000 đ

Hiển thị 1 đến 46 trong 46 (1 Trang)

Giới thiệu vòi chậu rửa mặt TOTO gắn tường

Vòi lavabo âm tường TOTO là một loại vòi rửa lavabo được thiết kế để được lắp đặt vào tường, thay vì lắp trực tiếp trên mặt bàn hoặc chậu rửa. Điều này tạo ra một kiểu dáng gọn gàng và tinh tế, giúp tối ưu hóa không gian và tạo điểm nhấn cho phòng tắm của bạn.

Đây là một thiết bị cấp nước cho bồn lavabo kiểu đặt trên bàn đá không có lỗ trên chậu. Vòi này có các loại như vòi lavabo TOTO nóng lạnh với kiểu thiết kế đơn giản, tinh tế, sang trọng.

Có nên chọn vòi lavabo âm tường TOTO không?

Việc sử dụng vòi lavabo âm tường mang lại một số ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm của vòi gắn tường TOTO:

  • Tinh tế và hiện đại: Vòi âm tường TOTO mang đến vẻ đẹp tinh tế và hiện đại cho không gian lavabo. Thiết kế ẩn trong tường tạo ra một diện mạo gọn gàng và thanh lịch. Vòi lavabo treo tường TOTO có nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn có thể tùy chỉnh và phối hợp với phong cách trang trí và thiết kế của phòng tắm.
  • Tiết kiệm không gian: Với vòi âm tường, không cần phải cài đặt trực tiếp trên mặt bàn hoặc chậu rửa, giúp tiết kiệm không gian và tạo ra một không gian mở rộng hơn.
  • Dễ dàng vệ sinh: Bề mặt của vòi âm tường ít có khe hở và rỗng nên việc vệ sinh và bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần lau sạch bề mặt của nó mà không phải lo lắng về các khe hở hay bụi bẩn bám vào.

Nhược điểm của vòi chậu rửa mặt âm tường TOTO:

  • Phức tạp trong lắp đặt: Vòi âm tường lavabo TOTO yêu cầu công việc lắp đặt phức tạp hơn so với vòi trên mặt bàn hoặc chậu rửa. Đòi hỏi quy trình lắp đặt chính xác và phải được thực hiện bởi các thợ lành nghề.
  • Chi phí lắp đặt: Do tính phức tạp của quy trình lắp đặt, việc cài đặt vòi âm tường TOTO có thể tốn kém hơn so với vòi trên mặt bàn hoặc chậu rửa.
  • Khả năng sửa chữa: Trong trường hợp cần sửa chữa, việc truy cập và tháo rời vòi âm tường có thể gặp khó khăn và tốn thời gian hơn so với vòi trên mặt bàn.
  • Giới hạn lựa chọn: Vòi gắn tường chậu rửa TOTO có một số giới hạn về kiểu dáng và chất liệu so với các loại vòi trên mặt bàn hoặc chậu rửa. Điều này có thể hạn chế sự lựa chọn của bạn trong việc tùy chỉnh và phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Giá vòi rửa lavabo TOTO gắn tường bao nhiêu?

Giá vòi lavabo âm tường TOTO có thể thay đổi tùy theo mẫu mã và tính năng của từng sản phẩm.
Mức giá vòi gắn tường chậu lavabo TOTO 1 khối thường dao động từ 5.300.000 đến 43.800.000 VNĐ tuỳ vào từng loại sản phẩm và thời điểm mua hàng.
Dưới đây là bảng giá vòi TOTO gắn tường một số mẫu quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Vòi Lavabo TOTO TLG02311BB Nóng Lạnh Gắn Tường

7.570.000 đ

2

Vòi Lavabo TOTO TLG11308BA (TLG11308B) Nóng Lạnh Gắn Tường

7.560.000 đ

3

Vòi Lavabo TOTO TLG02310BB (TLG02310B) Nóng Lạnh Gắn Tường

7.400.000 đ

4

Vòi Lavabo TOTO TLS01310B Nóng Lạnh Gắn Tường

5.550.000 đ

5

Vòi Lavabo TOTO TLS03307B Nóng Lạnh Gắn Tường

5.240.000 đ

Lưu ý: Giá có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm mua hàng.

Mua vòi lavabo TOTO âm tường cho chậu đặt bàn ở đâu?

Điều quan trọng khi mua vòi lavabo âm tường TOTO là không chỉ xem xét về giá, mà cũng cần xem xét về chất lượng và độ bền của sản phẩm. Quý khách hàng nên đảm bảo mua từ các đại lý đáng tin cậy để đảm bảo sản phẩm chất lượng và dịch vụ sau bán hàng tốt. Để mua các loại vòi lavabo gắn tường giá rẻ, quý khách hàng có thể tham khảo tại Đại lý thiết bị vệ sinh TDM Tuấn Đức chúng tôi.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh TOTO luôn báo giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)