GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Bồn cầu thông minh Cotto - Bệ xí bệt vệ sinh nắp điện tử tự rửa - Tuấn Đức

Bồn Cầu Nắp Rửa COTTO

Sản phẩm

Bồn Cầu Thông Minh COTTO C10257 Optimum

Thông tin bồn cầu thông minh Cotto C10257 Sản phẩm của thương hiệu thiết bị v..

-34% 59.500.000 đ 39.070.000 đ

Bồn Cầu Cảm Ứng COTTO C10237 Tunio RX

Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sinh COTTO Bàn cầu thông minh Cotto C10237&..

-29% 90.490.000 đ 64.110.000 đ

Bàn Cầu 1 khối COTTO C1142(CN1) Priz ll Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Cotto C1142(CN1) Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sinh COTTO B&a..

-29% 11.000.000 đ 7.810.000 đ

Bàn Cầu Cảm Ứng COTTO C10227 Tunio

Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sinh COTTO Bàn cầu thông minh Cotto C10227&..

-32% 52.990.000 đ 36.190.000 đ

Bàn Cầu COTTO C10327 (CV8) Nắp Điện Tử Simply Modish

Thông tin cơ bản bồn cầu Cotto C10327 (CV8) Simply Modish Sản phẩm thuộc bộ sư..

-31% 39.000.000 đ 26.860.000 đ

Bàn Cầu 2 khối COTTO C17087(CN) Tetragon Nắp Êm

Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sinh COTTO Bàn cầu hai khối Cotto C17087(CN) ..

-31% 12.000.000 đ 8.300.000 đ

Bàn Cầu 1 khối COTTO C107127(CN) Tetragon Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Cotto C107127(CN) 1 khối Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sin..

-22% 15.000.000 đ 11.720.000 đ

Bàn Cầu COTTO C110507(CV5) Nắp Điện Tử Harmony

Thông tin cơ bản bồn cầu Cotto C110507(CV5) Harmony  Sản phẩm thuộc bộ sư..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu COTTO C1182(CN1) 2 Khối 3x3-E

Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sinh COTTO Bàn cầu hai khối Cotto C1182(CN1) ..

-28% 8.290.000 đ 5.930.000 đ

Bàn Cầu 1 khối COTTO C1141(CN1) Priz Nắp Êm

Sản phẩm của thương hiệu thiết bị vệ sinh COTTO Bàn cầu một khối Cotto C1141(CN1) ..

-29% 10.590.000 đ 7.570.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh COTTO C10207 VERZO

Thông tin bồn cầu thông minh Cotto C10207 VERZO Sản phẩm của thương hiệu thiết bị ..

-34% 59.500.000 đ 39.070.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C105267(CV10) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C105267(CV10) Bàn cầu 01 khối (Nắ..

-29% 48.000.000 đ 34.180.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C110507(CV7) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C110507(CV7) Bàn cầu 01 khối (Nắp..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu Hai khối COTTO C167507(CN1) Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu nắp rửa cơ Cotto C167507(CN1) Bàn cầu 02 khối Harmony + CVN9220..

-29% 13.000.000 đ 9.280.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C1142(CV5) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C1142(CV5) Bàn cầu 01 khối nắp đi..

-28% 27.000.000 đ 19.530.000 đ

Bàn Cầu Một khối COTTO C105337(CN5) Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu nắp rửa cơ Cotto C105337(CN5) Bàn cầu 01 khối, nắp rửa cơ + CVN..

-27% 8.800.000 đ 6.410.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C167507(CV6) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C167507(CV6)  Bàn cầu 02 khố..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C135127(CV9) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C135127(CV9) Bàn cầu 02 khối Herc..

-30% 35.000.000 đ 24.420.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C103247(CV8) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C103247(CV8) Bàn cầu 01 khối Simp..

-30% 34.990.000 đ 24.420.000 đ

Bàn Cầu Điển Tử COTTO C125317(CV4) 2 Khối

Thông tin bồn cầu nắp điện tử Cotto C125317(CV4) Bàn cầu 02 khối Simply Conn..

-27% 25.000.000 đ 18.310.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C167507(CV3) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C167507(CV3) Bàn cầu 02 khối Harm..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu COTTO C101927(CV9) Nắp Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C101927(CV9) Bàn cầu 01 khối (Nắp..

-27% 50.000.000 đ 36.620.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C103327(CV4) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C103327(CV4) Bàn cầu 01 khối (Nắp..

-30% 28.000.000 đ 19.530.000 đ

Bàn Cầu 1 khối COTTO C110507(CN1) Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu nắp rửa cơ Cotto C110507(CN1) Bàn cầu 01 khối, nắp rửa cơ CVN92..

-28% 13.500.000 đ 9.770.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C167507(CV7) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C167507(CV7) Bàn cầu 02 khối Harm..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C10527(CV1) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C10527(CV1) Bàn cầu 01 khối Grand..

-30% 34.990.000 đ 24.420.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C110507(CV3) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C110507(CV3) Bàn cầu 02 khối (Nắp..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C10527(CV3) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C10527(CV3) Bàn cầu 01 khối, nắp ..

-28% 34.000.000 đ 24.420.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C13527(CV3) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C13527(CV3) Bàn cầu 02 khối (Nắp ..

-30% 35.000.000 đ 24.420.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C13547(CV10) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C13547(CV10) Bàn cầu 02 khối (Nắp..

-27% 42.000.000 đ 30.520.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C167507(CV5) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C167507(CV5) Bàn cầu 02 khối Harm..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu Hai Khối COTTO C126207(CV7) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C126207(CV7) Bàn cầu 02 khối Mood..

-27% 25.000.000 đ 18.310.000 đ

Bàn Cầu 1 Khối COTTO C103347(CV4) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu nắp điện tử Cotto C103347(CV4) Bàn cầu 01 khối Simp..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu COTTO C110507(CV6) Nắp Điện Tử Harmony

Thông tin cơ bản bồn cầu Cotto C110507(CV6) Harmony  Tên sản phẩm: ..

-27% 30.000.000 đ 21.970.000 đ

Bàn Cầu Treo Tường COTTO C1322BI Dùng Van Xả Trực Tiếp

Thông tin cơ bản bồn cầu treo tường Cotto C1322BI Tên sản phẩm: Bàn cầ..

-26% 9.000.000 đ 6.650.000 đ

Bàn Cầu Treo Tường COTTO SC197627(CV8) Nắp Rửa Điện Tử

Thông tin cơ bản bồn cầu treo tường nắp điện tử Cotto SC197627(CV8) Tên sản p..

30.520.000 đ 30.520.000 đ

Hiển thị 1 đến 36 trong 36 (1 Trang)

Bồn cầu thông minh Cotto là gì?

Những năm gần đây bàn cầu thông minh Cotto được nhắc đến khá nhiều khi chúng ta tiếp xúc nền văn hóa phòng vệ sinh tại Thái Lan. Sản phẩm này có 1 chiếc nắp khác với các nắp xí bệt thông thường là sử dụng điện và tích hợp các chức năng đặc biệt lên nó như tự rửa sau khi đi vệ sinh, khử mùi, làm ấm nắp ngồi hoặc những dòng cao cấp có thể tự mở nắp khi cần sử dụng và tự xả nước sau khi sử dụng xong.

Ngoài tên gọi bồn cầu thông mình thì còn gọi là bàn cầu nắp rửa điện tử Cotto là tên chính xác. Còn nó có đầy đủ các tính năng trên thì thực sự nó trở thành 1 sản phẩm thông minh trong phòng tắm.

Có nên sử dụng bàn cầu điện tử Cotto không?

Theo quan điểm các chuyên gia về sức khỏe thì sản phẩm này cực kỳ có lợi trong vấn đề đi vệ sinh của con người. Nếu bạn có dịp đi Nhật Bản thì tất cả các công trình công cộng, khách sạn, nhà hàng thì nhà vệ sinh bất cứ đâu cũng trang bị sản phẩm nắp bồn cầu điện tử. Do đó nó là minh chứng có tác dụng quan trọng cho con người thế nào.

Ngoài ra nếu tính về vấn đề kinh tế thì có những sản phẩm giá thành không qua đắt đỏ để mua 1 sản phẩm bệt nắp điện tử thì so với việc sử dụng giấy hay tệ hơn mắc bệnh thì việc đầu tư nó mang lại rất nhiều lợi ích.

Mua xí bệt nắp điện tử Cotto ở đâu đảm bảo, giá rẻ nhất?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh Cotto luôn có giá rẻ nhất cho sản phẩm bồn cầu nắp điện tử tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Với kinh nghiệm bán rất nhiều sản phẩm này sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng có nhu cầu.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)