Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Bồn cầu Viglacera - Bệ xí bệt bàn cầu vệ sinh báo giá rẻ nhất - Tuấn Đức

Bồn cầu VIGLACERA

Hiển thị:
Bàn Cầu 2 Khối Viglacera VI88 Nắp Êm Kèm VTL2
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI88 Bàn cầu Viglacera VI88 hai khối ..
-40%
2.980.000 đ 1.790.000 đ Trước thuế: 1.790.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Bồn Cầu Một Khối Viglacera V42 Nắp Êm + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V42 Bồn cầu Viglacera V42 một khối (két liền) ..
-42%
5.120.000 đ 2.950.000 đ Trước thuế: 2.950.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V90
Thông tinh cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V90 Mã sản phẩm: V90 Hệ th..
-30%
26.180.000 đ 18.300.000 đ Trước thuế: 18.300.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V91
Thông tin cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V91 Mã sản phẩm: V91 Hệ thố..
-47%
45.800.000 đ 24.330.000 đ Trước thuế: 24.330.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V93
Thông tin cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V93 Mã sản phẩm: V93 Hệ thố..
-52%
23.500.000 đ 11.200.000 đ Trước thuế: 11.200.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V93.GW
Thông tinh cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V93.GW Mã sản phẩm: V93..
-53%
26.600.000 đ 12.370.000 đ Trước thuế: 12.370.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V93.RW
Thông tin bồn cầu thông minh Viglacera V93.RW Mã sản phẩm: V93.RW Hệ thốn..
-54%
25.800.000 đ 11.850.000 đ Trước thuế: 11.850.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V93.WB
Thông tinh cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V93.WB Mã sản phẩm: V93.WB ..
-54%
25.800.000 đ 11.850.000 đ Trước thuế: 11.850.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V94
Thông tinh cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V94 Mã sản phẩm: V94 Hệ th..
-52%
23.500.000 đ 11.200.000 đ Trước thuế: 11.200.000 đ
Dựa trên 5 đánh giá.
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V94.GW
Thông tinh cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V94.GW Mã sản phẩm: V94.GW ..
-53%
26.600.000 đ 12.370.000 đ Trước thuế: 12.370.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V94.R
Thông tin cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V94.R Mã sản phẩm: V94R Hệ ..
-54%
25.800.000 đ 11.850.000 đ Trước thuế: 11.850.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V94.RW
Thông tinh cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V94.RW Mã sản phẩm: V94.RW ..
-54%
25.800.000 đ 11.850.000 đ Trước thuế: 11.850.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V95
Thông tin cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V95 Mã sản phẩm: V95 Hệ thố..
-54%
22.100.000 đ 10.170.000 đ Trước thuế: 10.170.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V96
Thông tin cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V96 Mã sản phẩm: V96 Hệ thố..
-54%
22.100.000 đ 10.100.000 đ Trước thuế: 10.100.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V97
Thông tin cơ bản bồn cầu thông minh Viglacera V97 Mã sản phẩm: V97 Hệ thố..
16.300.000 đ Trước thuế: 16.300.000 đ
Bồn Cầu Thông Minh Viglacera V97.WB
Thông tinh bồn cầu thông minh Viglacera V97.WB Mã sản phẩm: V97.WB Hệ thố..
17.655.000 đ Trước thuế: 17.655.000 đ
Bồn Cầu Viglacera BL5 Nắp Êm V37 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera BL5 Bồn cầu Viglacera BL5 một khối (két liền)&..
-39%
3.670.000 đ 2.240.000 đ Trước thuế: 2.240.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera BL5V Nắp V37 Xả Xoáy + Xịt VG826
Thông tin bồn cầu Viglacera BL5V nắp V37 Bồn cầu Viglacera BL5V một khối (két liề..
-37%
3.920.000 đ 2.460.000 đ Trước thuế: 2.460.000 đ
Dựa trên 11 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera BTE 1 Khối Xả Nhấn Trẻ Em
Thông tin cơ bản bồn cầu trẻ em Viglacera BTE Bồn cầu Viglacera 1 khối BTE&nbs..
-40%
2.280.000 đ 1.360.000 đ Trước thuế: 1.360.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera C0504 Nắp Êm V39M  1 Khối
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera C0504 Bồn cầu Viglacera C0504 một khối (két li..
-45%
3.870.000 đ 2.130.000 đ Trước thuế: 2.130.000 đ
Bồn Cầu Viglacera C109 Nắp Êm V38 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera C109 Bồn cầu Viglacera C109 một khối (k&eac..
-41%
4.170.000 đ 2.460.000 đ Trước thuế: 2.460.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V199 Nắp Êm V86 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V199 xả xoáy Bồn cầu Viglacera V199 một khối (..
-45%
7.000.000 đ 3.880.000 đ Trước thuế: 3.880.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V35 Nắp Êm V86 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V35 Bồn cầu Viglacera V35 một khối (két liền) ..
-43%
5.070.000 đ 2.880.000 đ Trước thuế: 2.880.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V37 Nắp Êm V37 + Vòi Xịt VG826
Thông tin bồn cầu 1 khối Viglacera V37M nắp V37 Bồn cầu Viglacera V37M một khối (k&eacut..
-41%
4.000.000 đ 2.350.000 đ Trước thuế: 2.350.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V37 Nắp V68 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V37 Bồn cầu Viglacera V37 một khối (két liền) ..
-30%
4.000.000 đ 2.800.000 đ Trước thuế: 2.800.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V38 Nắp Êm V38M + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V38 Bồn cầu Viglacera V38 một khối (két l..
-44%
4.170.000 đ 2.350.000 đ Trước thuế: 2.350.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V39 Nắp Êm V37 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V39 Bồn cầu Viglacera V39 một khối (két liền) ..
-37%
3.780.000 đ 2.380.000 đ Trước thuế: 2.380.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V39M Nắp Êm V39 Xả Xoáy + Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V39M nắp V39 Bồn cầu Viglacera V39M một khối (k&eacut..
-37%
4.080.000 đ 2.560.000 đ Trước thuế: 2.560.000 đ
Dựa trên 5 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V41 Nắp Êm V86 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V41 Bồn cầu Viglacera V41 một khối (két liền) ..
-43%
5.170.000 đ 2.970.000 đ Trước thuế: 2.970.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V45 Nắp Êm V68 + Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V45 Bồn cầu Viglacera V45 một khối (két liền) ..
-41%
4.720.000 đ 2.800.000 đ Trước thuế: 2.800.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V55 Treo Tường Thoát Ngang
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V55 két âm tường Mã sản phẩm: V55..
-39%
11.800.000 đ 7.160.000 đ Trước thuế: 7.160.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V62 Nắp Êm V68 1 Khối Tặng Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V62  Bồn cầu Viglacera V62 một khối (k&eacu..
-46%
6.130.000 đ 3.290.000 đ Trước thuế: 3.290.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V63 Nắp Êm V68 Tặng Vòi Xịt VG826
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V63  Bồn cầu Viglacera V63 một khối (k&eacu..
-44%
5.970.000 đ 3.320.000 đ Trước thuế: 3.320.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera V64 Nắp Êm V68 1 Khối
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera V64 Bồn cầu Viglacera V64 một khối (két l..
-45%
5.770.000 đ 3.200.000 đ Trước thuế: 3.200.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI107 Hai Khối Nắp V68 Xả Nhấn
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI107 Bàn cầu Viglacera VI107 hai khối&nb..
-43%
3.500.000 đ 2.000.000 đ Trước thuế: 2.000.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI107M 2 Khối Nắp V37
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI107 Bàn cầu Viglacera VI107 hai khối&nb..
-42%
2.870.000 đ 1.660.000 đ Trước thuế: 1.660.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI44 2 Khối Nắp Thường
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI44 Bàn cầu Viglacera V144 hai khối (ké..
-28%
2.470.000 đ 1.780.000 đ Trước thuế: 1.780.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI6 2 Khối Nắp Êm
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI6  Bàn cầu Viglacera VI6 hai khối ..
-31%
3.300.000 đ 2.280.000 đ Trước thuế: 2.280.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI66 2 Khối Nắp êm
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI66 Bàn cầu Viglacera VI66 hai khối ..
-53%
3.080.000 đ 1.440.000 đ Trước thuế: 1.440.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI66 2 Khối Nắp Êm Kèm Lavabo VTL2
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI66 Bàn cầu Viglacera VI66 hai khối ..
-50%
3.280.000 đ 1.640.000 đ Trước thuế: 1.640.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI77 2 Khối Nắp Thường Kèm Lavabo VTL2
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VI77 Bàn cầu Viglacera VI77 hai khối ..
-44%
2.500.000 đ 1.400.000 đ Trước thuế: 1.400.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VI88 2 Khối Xả Nhấn Nắp Êm
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera Vl88 Bàn cầu Viglacera VI88 hai khối ..
-48%
2.780.000 đ 1.440.000 đ Trước thuế: 1.440.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VT18M 2 Khối Nắp Êm Kèm Chậu VTL2
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VT18M Bàn cầu Viglacera VT18M hai khối&nb..
-43%
2.750.000 đ 1.560.000 đ Trước thuế: 1.560.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bồn Cầu Viglacera VT34 2 Khối Nắp Êm
Thông tin cơ bản bồn cầu Viglacera VT34 Bàn cầu Viglacera VT 34 hai khối (k&eacut..
-47%
2.750.000 đ 1.470.000 đ Trước thuế: 1.470.000 đ

Giới thiệu bồn cầu vệ sinh Viglacera

Bàn cầu Viglacera là một trong sản phẩm chất lượng nhất trong các sản phẩm vệ sinh thương hiệu Việt Nam. Công ty Viglacera sử dụng công nghệ dây chuyền từ châu Âu để sản xuất ra bệt xí cao cấp này.

Do hãng Viglacera xuất phát từ sản xuất gạch nên việc sản xuất phần sứ vệ sinh là một lợi thế. Ứng dụng công nghệ men nano nung giúp tiêu diệt vi khuẩn khi bám lên về mặt nội thất phòng tắm.

Có nên mua bàn cầu Viglacera sử dụng tốt không?

Riêng sản phẩm bệ xí liền khối thì không có 1 hãng nào có thể cạnh tranh cả chất lượng và giá cả sản phẩm bảo hành men vĩnh viễn. Có đầy đủ những mẫu đẹp nhất, tinh tế nhất với các đường nét phong cách từ Ý.

Bồn cầu Viglacera sử dụng bộ xả và nắp nhựa bệt vệ sinh cao cấp như các hãng cao cấp quốc tế khác. Giá thành luôn cực kỳ ưu đãi cho người tiêu dùng và rất được người Việt Nam tin dùng là một thương hiệu của quốc gia.

Mua bệ xí bệt Viglacera ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 của thiết bị vệ sinh Viglacera ở khu vực TPHCM, Hà Nội, Bình Dương đáp cho cả nước. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working