Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội. TDM hoạt động bình thường

Trọn bộ combo thiết bị vệ sinh Caesar đầy đủ cho nhà tắm chiết khấu cao

Combo Caesar

Hiển thị:
Combo Caesar A1 Trọn Bộ CT1325 + L2140
Thông tin bồn cầu CT1325 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 4.5L Hệ thống x..
-13%
2.090.000 đ 1.820.000 đ
Trước thuế: 1.820.000 đ
Combo Caesar A2 Trọn Bộ CT1325 + L2140 + BS304A
Thông tin bồn cầu CT1325 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 4.5L Hệ thống x..
-14%
2.288.000 đ 1.960.000 đ
Trước thuế: 1.960.000 đ
Combo Caesar A3 Trọn Bộ CT1325 + L2140 + B065C
Thông tin bồn cầu CT1325 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 4.5L Hệ thống x..
-15%
2.442.000 đ 2.080.000 đ
Trước thuế: 2.080.000 đ
Combo Caesar A4 Trọn Bộ CT1325 + L2140 + M804
Thông tin bồn cầu CT1325 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 4.5L Hệ thống x..
-15%
2.497.000 đ 2.110.000 đ
Trước thuế: 2.110.000 đ
Combo Caesar A5 Trọn Bộ CT1325 + L2140 + P2440
Thông tin bồn cầu CT1325 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 4.5L Hệ thống x..
-14%
2.574.000 đ 2.220.000 đ
Trước thuế: 2.220.000 đ
Combo Caesar D1 Trọn Bộ CTS1338 + L2140
Thông tin bồn cầu CTS1338 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 6L Hệ thống xả..
-12%
2.475.000 đ 2.190.000 đ
Trước thuế: 2.190.000 đ
Combo Caesar D2 Trọn Bộ CTS1338 + L2140 + BS304A
Thông tin bồn cầu CTS1338 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 6L Hệ thống xả..
-13%
2.673.000 đ 2.330.000 đ
Trước thuế: 2.330.000 đ
Combo Caesar D3 Trọn Bộ CTS1338 + L2140 + P2440 + B076C
Thông tin bồn cầu CTS1338 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 6L Hệ thống xả..
-13%
3.487.000 đ 3.020.000 đ
Trước thuế: 3.020.000 đ
Combo Caesar D4 Trọn Bộ CTS1338 + L2140 + M927
Thông tin bồn cầu CTS1338 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 6L Hệ thống xả..
-14%
2.882.000 đ 2.480.000 đ
Trước thuế: 2.480.000 đ
Combo Caesar D5 Trọn Bộ CTS1338 + L2140 + P2440
Thông tin bồn cầu CTS1338 Chế độ xả: 1 nút nhấn Lượng nước xả: 6L Hệ thống xả..
-11%
2.959.000 đ 2.620.000 đ
Trước thuế: 2.620.000 đ
Combo Caesar E1 Trọn Bộ CD1325 + L2140
Thông tin bồn cầu CD1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thống..
-11%
2.255.000 đ 2.010.000 đ
Trước thuế: 2.010.000 đ
Combo Caesar E2 Trọn Bộ CD1325 + L2140 + BS304A
Thông tin bồn cầu CD1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thống..
-12%
2.453.000 đ 2.150.000 đ
Trước thuế: 2.150.000 đ
Combo Caesar E3 Trọn Bộ CD1325 + L2140 + B120CU + S123C
Thông tin bồn cầu CD1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thống..
-16%
4.257.000 đ 3.560.000 đ
Trước thuế: 3.560.000 đ
Combo Caesar E4 Trọn Bộ CD1325 + L2140 + M803
Thông tin bồn cầu CD1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thống..
-15%
2.816.000 đ 2.380.000 đ
Trước thuế: 2.380.000 đ
Combo Caesar E5 Trọn Bộ CD1325 + L2140 + P2440
Thông tin bồn cầu CD1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thống..
-12%
2.739.000 đ 2.400.000 đ
Trước thuế: 2.400.000 đ
Combo Caesar F1 Trọn Bộ CDS1325 + L2140
Thông tin bồn cầu CDS1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thốn..
-11%
2.453.000 đ 2.180.000 đ
Trước thuế: 2.180.000 đ
Combo Caesar F2 Trọn Bộ CDS1325 + L2140 + BS304A
Thông tin bồn cầu CDS1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thốn..
-12%
2.651.000 đ 2.320.000 đ
Trước thuế: 2.320.000 đ
Combo Caesar F3 Trọn Bộ CDS1325 + L2140 + B260CU + S360C
Thông tin bồn cầu CDS1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thốn..
-15%
5.038.000 đ 4.260.000 đ
Trước thuế: 4.260.000 đ
Combo Caesar F4 Trọn Bộ CDS1325 + L2140 + M803
Thông tin bồn cầu CDS1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thốn..
-14%
3.014.000 đ 2.590.000 đ
Trước thuế: 2.590.000 đ
Combo Caesar F5 Trọn Bộ CDS1325 + L2140 + P2440
Thông tin bồn cầu CDS1325 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/4.5L Hệ thốn..
-11%
2.937.000 đ 2.610.000 đ
Trước thuế: 2.610.000 đ
Combo Caesar G1 Trọn Bộ CD1338 + L2140
Thông tin bồn cầu CD1338  Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ t..
-10%
2.431.000 đ 2.190.000 đ
Trước thuế: 2.190.000 đ
Combo Caesar G2 Trọn Bộ CD1338 + L2140 + BS304A
Thông tin bồn cầu CD1338  Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ t..
-11%
2.629.000 đ 2.330.000 đ
Trước thuế: 2.330.000 đ
Combo Caesar G4 Trọn Bộ CD1338 + L2140 + M810
Thông tin bồn cầu CD1338  Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ t..
-13%
2.992.000 đ 2.600.000 đ
Trước thuế: 2.600.000 đ
Combo Caesar G5 Trọn Bộ CD1338 + L2140 + P2440
Thông tin bồn cầu CD1338  Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ t..
-10%
2.915.000 đ 2.620.000 đ
Trước thuế: 2.620.000 đ
Combo Caesar H1 Trọn Bộ CDS1338 + L2140
Thông tin bồn cầu CDS1338 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ thống ..
-11%
2.640.000 đ 2.360.000 đ
Trước thuế: 2.360.000 đ
Combo Caesar H2 Trọn Bộ CDS1338 + L2140 + BS304A
Thông tin bồn cầu CDS1338 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ thống ..
-12%
2.838.000 đ 2.500.000 đ
Trước thuế: 2.500.000 đ
Combo Caesar H3 Trọn Bộ CDS1338 + L2140 + B260CU + S360C
Thông tin bồn cầu CDS1338 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ thống ..
-16%
5.203.000 đ 4.380.000 đ
Trước thuế: 4.380.000 đ
Combo Caesar H4 Trọn Bộ CDS1338 + L2140 + M810
Thông tin bồn cầu CDS1338 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ thống ..
-14%
3.201.000 đ 2.760.000 đ
Trước thuế: 2.760.000 đ
Combo Caesar H5 Trọn Bộ CDS1338 + L2140 + P2440
Thông tin bồn cầu CDS1338 Chế độ xả: 2 nút nhấn Lượng nước xả: 3/6L Hệ thống ..
-11%
3.124.000 đ 2.790.000 đ
Trước thuế: 2.790.000 đ
Combo Caesar J1 Trọn Bộ CD1340 + L2150
Thông số kỹ thuật của bàn cầu CAESAR CD1340 Xả 2 nhấn: 3/6L Hệ thống xả: X..
-11%
3.443.000 đ 3.080.000 đ
Trước thuế: 3.080.000 đ

Tuấn Đức phân phối trọn bộ thiết bị vệ sinh Caesar ưu đãi

Cửa hàng Caesar Tuấn Đức là cửa hàng uy tín được hãng ủy quyền chính thức để cung cấp sản phẩm tốt nhất, giá thành tốt nhất đến tay người tiêu dùng tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương. Với tiêu chí nhanh, rẻ và uy tín trong năm 2017 và được mọi người tin tưởng ủng hộ.

TDM Tuấn Đức cung cấp các dòng sản phẩm chính bồn tắm, bồn cầu, bệ tiệu nam, chậu lavabo, vòi lavabo, vòi sen tắm, sen nóng lạnh, phụ kiện phòng tắm. Combo thiết bị nhà tắm Caesar cũng là một trong sản phẩm thị trường Việt Nam khá tin dùng và có uy tín trong nhiều năm nay từ khi thâm nhập thị trường. Chúng tôi cung cấp sản phẩm Combo thiết bị nhà vệ sinh Caesar cho thị trường với bảng báo giá thành cạnh tranh nhất, giá chiết khấu tốt nhất cho khách hàng.

Mua combo thiết bị Caesar ở showroom nào tại TPHCM, Hà Nội ?

Mạng lưới chi nhánh Tuấn Đức tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu tham quan showroom có thể đến trực tiếp các cửa hàng chính thức của chúng tôi sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình và nhiều thông tin bổ ích giúp quý khách dễ dàng chọn lựa.

logo tdm
tmd info working