GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bảng báo giá công tắc ổ cắm Panasonic dòng Minerva Series mới nhất

Công Tắc Ổ Cắm Minerva

Sản phẩm

Công Tắc Panasonic WMT505-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT505-VN dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-25% 235.000 đ 176.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT501-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT501-VN dòng Minerva Bộ công tắc ..

-25% 110.000 đ 83.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7813-VN Minerva Vuông 3 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7813-VN dòng Minerva Mặt vuô..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT503MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT503MYH dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 184.000 đ 138.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT596MYZ-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT596MYZ dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 797.000 đ 598.000 đ

Mặt Kín Đơn Công Tắc Panasonic WMT6891-VN Minerva

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT6891-VN dòng Minerva Mặt kí..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707MYZ-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707MYZ-VN dòng Minerva Đè..

-25% 2.840.000 đ 2.130.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707MYH-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707MYH-VN dòng Minerva Đè..

-25% 2.840.000 đ 2.130.000 đ

Mặt công Tắc Panasonic WMT7811MYZ-VN Minerva Vuông 1 Thiết Bị

Thông tin Mặt công tắc Panasonic WMT7811MYZ-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 89.000 đ 67.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7811-VN Minerva Vuông 1 Thiết Bị

Thông tin Mặt công tắc Panasonic WMT7811-VN dòng Minerva Mặt vuô..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT508MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT508MYH dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 492.000 đ 369.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT501MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT501MYH dòng Minerva Bộ công tắc ..

-25% 121.000 đ 91.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7813MYH-VN Minerva Vuông 3 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7813MYH-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 89.000 đ 67.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT508-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT508-VN dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-30% 439.000 đ 307.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT503-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT503-VN dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 165.000 đ 116.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7813MYZ-VN Minerva Vuông 3 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7813MYZ-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 89.000 đ 67.000 đ

Nút Nhân Chuông Panasonic WMT540108-VN Minerva Màu Trắng

Thông tin nút nhấn chuông WMT540108-VN màu trắng dòng Min..

-30% 160.000 đ 112.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT504-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT504-VN dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 209.000 đ 157.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7812-VN Minerva Vuông 2 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7812-VN dòng Minerva Mặt vuô..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT505MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT505MYZ dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-30% 245.000 đ 172.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7812MYH-VN Minerva Vuông 2 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7812MYH-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-29% 85.000 đ 60.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT504MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT504MYH dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 209.000 đ 146.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT507MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT507MYH dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 415.000 đ 311.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT505MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT505MYH dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-25% 245.000 đ 184.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT502MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT502MYZ dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-25% 146.000 đ 110.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT503MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT503MYZ dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 184.000 đ 138.000 đ

Nút Nhân Chuông Panasonic WMT540108MYZ-VN Minerva Màu Vàng Ánh Kim

Thông tin nút nhấn chuông WMT540108MYZ-VN dòng Minerva M&a..

-30% 199.000 đ 139.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7811MYH-VN Minerva Vuông 1 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7811MYH-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-29% 85.000 đ 60.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT502MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT502MYH dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-25% 139.000 đ 104.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT502-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT502-VN dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-30% 129.000 đ 90.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT594MYZ-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT594MYZ dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-25% 395.000 đ 296.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT596-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT596-VN dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 734.000 đ 551.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT507-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT507-VN dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 385.000 đ 289.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707MYZK-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707MYZK-VN dòng Minerva Đ&e..

-25% 2.700.000 đ 2.025.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707-VN dòng Minerva Đèn g..

-25% 2.630.000 đ 1.973.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT594-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT594-VN dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-30% 365.000 đ 256.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT504MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT504MYZ dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 209.000 đ 146.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT596MYH-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT596MYH dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 759.000 đ 531.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT506MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT506MYZ dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-30% 259.000 đ 181.000 đ

Mặt Kín Đơn Công Tắc Panasonic WMT6891MYZ-VN Minerva

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT6891MYZ-VN dòng Minerva Mặt k&iacu..

-25% 85.000 đ 64.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT506-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT506-VN dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-25% 239.000 đ 179.000 đ

Mặt Kín Đơn Công Tắc Panasonic WMT6891MYH-VN Minerva

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT6891MYH-VN dòng Minerva Mặt k&iacu..

-25% 85.000 đ 64.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT506MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT506MYH dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-30% 259.000 đ 181.000 đ

Nút Nhân Chuông Panasonic WMT540108MYH-VN Minerva Màu Xám Ánh Kim

Thông tin nút nhấn chuông WMT540108MYH-VN dòng Minerva M&a..

-25% 199.000 đ 149.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT507MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT507MYZ dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 395.000 đ 296.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT501MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT501MYZ dòng Minerva Bộ công tắc ..

-30% 115.000 đ 81.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7812MYZ-VN Minerva Vuông 2 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7812MYZ-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 85.000 đ 64.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT508MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT508MYZ dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 469.000 đ 352.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 49 (2 Trang)

Giới thiệu công tắc ổ cắm Panasonic dòng Minerva

Công tắc ổ cắm dòng Minerva là dòng series của thương hiệu ổ cắm Panasonic mới ra mắt thị trường tiêu dùng từ tháng 6/2019 nhưng ngày càng trở nên thông dùng một cách nhanh chóng và gần gũi hơn với người dùng Việt. Dễ dàng bắt gặp các dòng công tắc ổ cắm Mineva tại những căn hộ mới xây hoặc đang được trùng tu xây mới.

Dòng công tắc ổ cắm Minerva của Panasonic mang đến vẻ sang trọng, tinh tế cho ngôi nhà của bạn. Với thiết kế tỉ mỉ, bề mặt được sơn bằng chất liệu cải tiến công nghệ cao, tạo ra bề mặt bóng, mịn, mượt mà. Các góc cạnh bo tròn, vuông vắn tạo sự đổ bóng hài hòa, đẹp mắt. Góc đảo chiều và bật tắt nhỏ gọn giúp thiết kế thanh mảnh, thích nghi với mọi không gian, mang đến thao tác sử dụng thoải mái và hoàn hảo. Đây là dòng sản phẩm mới được nhiều gia đình lựa chọn cho ngôi nhà của mình.

Ổ cắm liền công tắc dòng Minerva nổi bật với các đặc tính sau

  • Bề mặt láng mịn

Sử dụng nhựa cao cấp, đồng thời phủ các chất liệu tạo độ bóng và chống bám bẩn, giúp ổ cắm, công tắc sang trọng và tinh tế hơn rất nhiều.

  • Mặt nhấn lớn, không viền

Mặt nhấn lớn việc vận hành dễ dàng hơn, thao tác cũng đơn giản. Dòng sản phẩm công tắc Mineva cũng rất được người lớn tuổi ưa thích vì dễ nhìn và dễ thao tác.

  • Góc lệch khi đóng mở nhỏ

Với bề mặt lớn và góc lệch đóng mở nhỏ thì dù bạn đang bật hay đang tắt thì công tắc  Mineva vẫn rất đẹp và không ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mỹ chung.

Cấu tạo của công tắc ổ cắm dòng Minerva

  • Panasonic đã có rất nhiều cải tiến trong việc đơn giản hóa việc lắp đặt các loại công tắc, ổ cắm của mình, trong đó có dòng Mineva. Hiện nay việc nối dây Mineva vô cùng đơn giản bởi nẹp giữ dây điện chắc chắn. Công tắc ổ cắm dòng Mineva phù hợp với các kích thước gồm:  1.5m2, 2.5m2, 4.0m2 hoặc các lõi dây lớn từ 7 đến hơn 15 lõi.
  • Ưu điểm thứ hai trong cấu tạo của công tắc ổ cắm dòng Mineva khả năng đàn hồi cao của giắc cắm bằng đồng, cho phép bạn thao tác đến hơn 5.000 lần.
  • Và điểm nhấn cuối cùng là chất liệu chống cháy cao cấp, cho phép chịu nhiệt và ít sản sinh khí độc nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.

Giá ổ cắm công tắc điện Panasonic dòng Minerva chính hãng bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán các loại thiết bị điện Panasonic như công tắc, ổ cắm điện... với nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao. Chính vì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nên để không mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách hàng nên tham khảo giá ở các nhà phân phối, các đại lý bán thiết bị điện uy tín trên thị trường để được tư vấn cũng như biết được mức giá một cách chi tiết nhất.

Dưới đây là bảng giá công tắc ổ cắm điện Panasonic series Minerva được bán tại TDM Tuấn Đức chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Mặt nạ công tắc Panasonic Minerva

Dao động ~ 100.000 đ

2

Công tắc Minerva Panasonic 1 chiều

81.000 đến 300.000 đ

3

Công tắc 2 chiều Panasonic Minerva

90.000 đến 350.000 đ

4

Công tắc Minerva Panasonic đảo chiều

250.000 đến 600.000 đ

5

Công tắc Panasonic có cảm biến dòng Minerva

1.900.000 đến 2.100.000 đ

Lưu ý: Giá được cập nhật đến tháng 12/2023. Giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua bán.

Địa chỉ đại lý chuyên bán công tắc, ổ cắm điện Panasonic Minerva chính hãng giá tốt tại TPHCM

Thiết bị dân dụng Tuấn Đức hiện đang là công ty chuyên cung cấp các loại thiết bị điện chính hãng đến từ các thương hiệu lớn, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng cho các công trình của bạn. Địa chỉ công ty Tuấn Đức tại Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương là điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng với chất lượng đảm bảo, giá bán cạnh tranh và chiết khấu tốt, bên cạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng từ hỗ trợ đổi trả hàng, bảo hành chính hãng đến hỗ trợ vận chuyển, đặc biệt miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng trong bán kính 20km… Ổ cắm, Công Tắc Panasonic, Sino, Schneider… chất lượng cao, giá tốt cho các khách hàng nhu cầu mua hàng số lượng lớn, Tuấn Đức cam kết trở thành đối tác tin cậy cho các chủ đầu tư, thầu xây dựng và công trình nhà ở dân dụng của bạn.

TDM Tuấn Đức có mạng lưới cung cấp sản phẩm thiết bị điện Panasonic uy tín chúng tôi có 4 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương sẽ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028.6675.5504 
  • Showroom TDM Tuấn Đức Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.6681.8685

Bình Dương:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom TDM Tuấn Đức Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899
zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)