GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Bảng báo giá công tắc ổ cắm Panasonic dòng Minerva Series mới nhất

Công Tắc Ổ Cắm Minerva

Sản phẩm

Công Tắc Panasonic WMT505-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT505-VN dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-25% 235.000 đ 176.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7813-VN Minerva Vuông 3 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7813-VN dòng Minerva Mặt vuô..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT501-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT501-VN dòng Minerva Bộ công tắc ..

-25% 110.000 đ 83.000 đ

Mặt Kín Đơn Công Tắc Panasonic WMT6891-VN Minerva

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT6891-VN dòng Minerva Mặt kí..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT503MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT503MYH dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 184.000 đ 138.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT596MYZ-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT596MYZ dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 797.000 đ 598.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707MYH-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707MYH-VN dòng Minerva Đè..

-25% 2.840.000 đ 2.130.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707MYZ-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707MYZ-VN dòng Minerva Đè..

-25% 2.840.000 đ 2.130.000 đ

Mặt công Tắc Panasonic WMT7811MYZ-VN Minerva Vuông 1 Thiết Bị

Thông tin Mặt công tắc Panasonic WMT7811MYZ-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 89.000 đ 67.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7811-VN Minerva Vuông 1 Thiết Bị

Thông tin Mặt công tắc Panasonic WMT7811-VN dòng Minerva Mặt vuô..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT508MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT508MYH dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 492.000 đ 369.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7813MYH-VN Minerva Vuông 3 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7813MYH-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 89.000 đ 67.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7812-VN Minerva Vuông 2 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7812-VN dòng Minerva Mặt vuô..

-25% 68.000 đ 51.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT501MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT501MYH dòng Minerva Bộ công tắc ..

-25% 121.000 đ 91.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT508-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT508-VN dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-30% 439.000 đ 307.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT504-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT504-VN dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 209.000 đ 157.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT503-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT503-VN dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 165.000 đ 116.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7813MYZ-VN Minerva Vuông 3 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7813MYZ-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 89.000 đ 67.000 đ

Nút Nhân Chuông Panasonic WMT540108-VN Minerva Màu Trắng

Thông tin nút nhấn chuông WMT540108-VN màu trắng dòng Min..

-30% 160.000 đ 112.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT505MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT505MYZ dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-30% 245.000 đ 172.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT502MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT502MYZ dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-25% 146.000 đ 110.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7812MYH-VN Minerva Vuông 2 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7812MYH-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-29% 85.000 đ 60.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT502MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT502MYH dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-25% 139.000 đ 104.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT507MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT507MYH dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 415.000 đ 311.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7811MYH-VN Minerva Vuông 1 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7811MYH-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-29% 85.000 đ 60.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT594MYZ-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT594MYZ dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-25% 395.000 đ 296.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT503MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT503MYZ dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 184.000 đ 138.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT504MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT504MYH dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 209.000 đ 146.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT507-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT507-VN dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 385.000 đ 289.000 đ

Nút Nhân Chuông Panasonic WMT540108MYZ-VN Minerva Màu Vàng Ánh Kim

Thông tin nút nhấn chuông WMT540108MYZ-VN dòng Minerva M&a..

-30% 199.000 đ 139.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT505MYH-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT505MYH dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-25% 245.000 đ 184.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT502-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT502-VN dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-30% 129.000 đ 90.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT596-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT596-VN dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-25% 734.000 đ 551.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707MYZK-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707MYZK-VN dòng Minerva Đ&e..

-25% 2.700.000 đ 2.025.000 đ

Đèn Gắn Tường Soi Lối Đi Panasonic WMT707-VN Minerva Có Cảm Biến

Thông tin đèn gắn tường Panasonic WMT707-VN dòng Minerva Đèn g..

-25% 2.630.000 đ 1.973.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT506MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT506MYZ dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-30% 259.000 đ 181.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT594-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT594-VN dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-30% 365.000 đ 256.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT504MYZ-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT504MYZ dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 209.000 đ 146.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT596MYH-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT596MYH dòng Minerva Bộ 2 công tắ..

-30% 759.000 đ 531.000 đ

Mặt Kín Đơn Công Tắc Panasonic WMT6891MYH-VN Minerva

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT6891MYH-VN dòng Minerva Mặt k&iacu..

-25% 85.000 đ 64.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT501MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT501MYZ dòng Minerva Bộ công tắc ..

-30% 115.000 đ 81.000 đ

Nút Nhân Chuông Panasonic WMT540108MYH-VN Minerva Màu Xám Ánh Kim

Thông tin nút nhấn chuông WMT540108MYH-VN dòng Minerva M&a..

-25% 199.000 đ 149.000 đ

Mặt Kín Đơn Công Tắc Panasonic WMT6891MYZ-VN Minerva

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT6891MYZ-VN dòng Minerva Mặt k&iacu..

-25% 85.000 đ 64.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT506-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT506-VN dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-25% 239.000 đ 179.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT506MYH-VN Minerva 2 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT506MYH dòng Minerva Bộ 3 công tắ..

-30% 259.000 đ 181.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT507MYZ-VN Minerva 1 Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT507MYZ dòng Minerva Bộ 4 công tắ..

-25% 395.000 đ 296.000 đ

Công Tắc Panasonic WMT594MYH-VN Minerva Đảo Chiều

Thông tin công tắc Panasonic WMT594MYH dòng Minerva Bộ 1 công tắ..

-30% 395.000 đ 277.000 đ

Mặt Công Tắc Panasonic WMT7812MYZ-VN Minerva Vuông 2 Thiết Bị

Thông tin mặt công tắc Panasonic WMT7812MYZ-VN dòng Minerva Mặt vu&oci..

-25% 85.000 đ 64.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 49 (2 Trang)

Công tắc ổ cắm dòng Minerva là dòng series của thương hiệu ổ cắm Panasonic mới ra mắt thị trường tiêu dùng từ tháng 6/2019 nhưng ngày càng trở nên thông dùng một cách nhanh chóng và gần gũi hơn với người dùng Việt. Dễ dàng bắt gặp các dòng công tắc ổ cắm Mineva tại những căn hộ mới xây hoặc đang được trùng tu xây mới.

Ổ cắm liền công tắc dòng Minerva nổi bật với các đặc tính sau:

Bề mặt láng mịn

Sử dụng nhựa cao cấp, đồng thời phủ các chất liệu tạo độ bóng và chống bám bẩn, giúp ổ cắm, công tắc sang trọng và tinh tế hơn rất nhiều.

Mặt nhấn lớn, không viền

Mặt nhấn lớn việc vận hành dễ dàng hơn, thao tác cũng đơn giản. Dòng sản phẩm công tắc Mineva cũng rất được người lớn tuổi ưa thích vì dễ nhìn và dễ thao tác.

Góc lệch khi đóng mở nhỏ

Với bề mặt lớn và góc lệch đóng mở nhỏ thì dù bạn đang bật hay đang tắt thì công tắc  Mineva vẫn rất đẹp và không ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mỹ chung.

Cấu tạo của Công tắc ổ cắm dòng Minerva

Panasonic đã có rất nhiều cải tiến trong việc đơn giản hóa việc lắp đặt các loại công tắc, ổ cắm của mình, trong đó có dòng Mineva. Hiện nay việc nối dây Mineva vô cùng đơn giản bởi nẹp giữ dây điện chắc chắn. Công tắc ổ cắm dòng Mineva phù hợp với các kích thước gồm:  1.5m2, 2.5m2, 4.0m2 hoặc các lõi dây lớn từ 7 đến hơn 15 lõi.
Ưu điểm thứ hai trong cấu tạo của Công tắc ổ cắm dòng Mineva khả năng đàn hồi cao của giắc cắm bằng đồng, cho phép bạn thao tác đến hơn 5.000 lần.
Và điểm nhấn cuối cùng là chất liệu chống cháy cao cấp, cho phép chịu nhiệt và ít sản sinh khí độc nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.
Nhanh tay đặt hàng các sản phẩm Công tắc ổ cắm dòng Mineva ngay hôm nay vì đang có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)