GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Vòi chậu rửa mặt TOTO cao cổ dùng lavabo đặt trên bàn đá - Tuấn Đức

Vòi Cao Cổ

Sản phẩm

Vòi Lavabo TOTO TLG04307V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG04307V nóng lạnh   M&ati..

-24% 4.630.000 đ 3.531.000 đ

Hoàn tiền : 390.000 đ

Vòi Lavabo Cổ Cao TOTO TVLM106CR Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TVLM106CR Bộ sưu tập RUFICE (dà..

-20% 3.430.000 đ 2.739.000 đ

Hoàn tiền : 310.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS02305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLS02305V nóng lạnh   Sản p..

-24% 3.590.000 đ 2.739.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01307V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG01307V nóng lạnh  Sản p..

-24% 6.140.000 đ 4.675.000 đ

Hoàn tiền : 570.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG11305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG11305V nóng lạnh   ..

-24% 5.680.000 đ 4.323.000 đ

Hoàn tiền : 750.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TX116LESN Cổ Cao Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TX116LESN Bộ sưu tập EGO-II  của ..

-17% 6.470.000 đ 5.340.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG02307V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG02307V GR nóng lạnh  Sản phẩm..

-24% 5.680.000 đ 4.323.000 đ

Hoàn tiền : 520.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TTLR302FV-1 Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TTLR302FV-1 Bộ sưu tập REI-S (dành c..

-20% 6.040.000 đ 4.829.000 đ

Vòi Gật Gù Nóng Lạnh TOTO TS240AY

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TS240AY Bộ sưu tập GRAND A của h&atild..

5.850.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG09305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG09305V nóng lạnh &nbs..

-23% 7.310.000 đ 5.630.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TVLM112NS Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TVLM112NS nóng lạnh  Sản ph..

-22% 2.960.000 đ 2.310.000 đ

Hoàn tiền : 230.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS01307V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS01307V nóng lạnh   ..

-24% 3.590.000 đ 2.739.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TX116LESV4BR Cổ Cao Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo thân cao TOTO TX116LESV4BR Bộ sưu tập EGO-..

-20% 5.600.000 đ 4.477.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG03305V nóng lạnh   ..

-24% 5.550.000 đ 4.235.000 đ

Hoàn tiền : 520.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG07305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG07305V nóng lạnh   ..

-23% 10.110.000 đ 7.780.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLG10305V nóng lạnh &nbs..

-31% 6.730.000 đ 4.675.000 đ

Hoàn tiền : 810.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS03305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS03305V nóng lạnh   ..

-27% 3.520.000 đ 2.563.000 đ

Hoàn tiền : 290.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLP03301A1 Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLP03301A1 nóng lạnh   ..

-24% 67.410.000 đ 51.410.000 đ

Vòi Lavabo Cổ Cao TOTO TVLM109RU Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TVLM109RU nóng lạnh Bộ sưu tập RUFIC..

-20% 4.790.000 đ 3.828.000 đ

Hoàn tiền : 470.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLS04306V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu gật gù TOTO TLS04306V nóng lạnh   ..

-27% 3.520.000 đ 2.563.000 đ

Hoàn tiền : 290.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG02309BA (TLG02309B) Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG02309BA nóng lạnh  Mã ..

-21% 8.010.000 đ 6.290.000 đ

Vòi Gật Gù Nóng Lạnh TOTO DL345A1 Cổ Cao

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO DL345A1 Bộ sưu tập LOOTS của hã..

8.230.000 đ

Vòi Gật Gù Nóng Lạnh TOTO DL342-1 Cổ Cao

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO DL342-1 Bộ sưu tập BASIC+  của h&..

5.720.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TX116LQBR Cổ Cao Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TX116LQBR  Bộ sưu tập EGO-II &nbs..

-18% 18.260.000 đ 14.900.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TTLR301FV-1 Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TTLR301FV-1 Bộ sưu tập REI-R của h&ati..

-17% 6.040.000 đ 5.020.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01309BA (TLG01309B) Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG01309BA nóng lạnh  Mã ..

-22% 9.010.000 đ 7.070.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08305V Nóng Lạnh Cổ Cao

Thông số kỹ thuật vòi chậu rửa mặt TOTO TLG08305V nóng lạnh   ..

-23% 10.110.000 đ 7.780.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TTLR302FV-1R Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi lavabo TOTO TTLR302FV-1R Bộ sưu tập REI-S (dành ..

-24% 3.590.000 đ 2.739.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG02307B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG02307B#PFG GR nóng lạnh  M&at..

-20% 8.370.000 đ 6.696.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG11305B#PN Nóng Lạnh Cổ Cao Nickel Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG11305B#PN nóng lạnh  M&a..

-20% 6.490.000 đ 5.192.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03305B#PBR Nóng Lạnh Cổ Cao Đồng Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG03305B#PBR nóng lạnh  M&..

-20% 7.410.000 đ 5.928.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG10305B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG10305B#PFG nóng lạnh  M&..

-20% 7.600.000 đ 6.080.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG04307B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG04307B#PFG nóng lạnh  M&..

-20% 5.730.000 đ 4.584.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLP03301A1#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLP03301A1#PFG nóng lạnh  M..

-20% 81.900.000 đ 65.520.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG01307B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG01307B#PFG nóng lạnh  M&..

-20% 8.800.000 đ 7.040.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08305B#PBR Nóng Lạnh Cổ Cao Đồng Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG08305B#PBR nóng lạnh  M&..

-20% 13.230.000 đ 10.584.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG03305B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG03305B#PFG nóng lạnh  M&..

-20% 6.880.000 đ 5.504.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08305B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG08305B#PFG nóng lạnh  M&..

-20% 12.290.000 đ 9.832.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG07305B#PFG Nóng Lạnh Cổ Cao Vàng Pháp Bóng

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG07305B#PFG nóng lạnh  M&..

-20% 12.290.000 đ 9.832.000 đ

Vòi Lavabo TOTO TLG08305B#BN Nóng Lạnh Cổ Cao Nickel Mờ

Thông số vòi chậu gật gù TOTO TLG08305B#BN nóng lạnh  Mã..

-20% 12.290.000 đ 9.832.000 đ

Hiển thị 1 đến 40 trong 40 (1 Trang)

Giới thiệu vòi chậu rửa mặt TOTO cao cổ

Đây là một thiết bị cấp nước cho bồn lavabo kiểu đặt trên bàn đá. Vòi này có các loại như vòi lavabo TOTO nóng lạnh với nhiều kiểu dáng và giá thành khác nhau.

Chúng tôi khuyến nghị quý khách nên sử dụng các loại vòi TOTO chính hãng để đảm bảo độ bền được tốt nhất, tránh xảy ra vấn để hư hỏng, sửa chữa.

Mua vòi nước lavabo rửa tay TOTO gắn chậu đặt trên bàn ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh TOTO luôn báo giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)