Chào mừng chi nhánh TDM Gò Vấp chính thức hoạt động

Vòi rửa chén Malloca - Vòi nước chậu rửa bát nóng lạnh gắn bồn bếp

Vòi Rửa Chén Malloca

Hiển thị:
Vòi Bếp Inox Malloca K046-S Nóng Lạnh Dây Rút
Thông tin vòi bếp Malloca K046-S nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
4.510.000 đ 3.740.000 đ Trước thuế: 3.740.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K060-S Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K060-S nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
4.400.000 đ 3.650.000 đ Trước thuế: 3.650.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K061-S Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K061-S nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
2.970.000 đ 2.470.000 đ Trước thuế: 2.470.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K095-S Nóng Lạnh Dây Rút
Thông tin vòi bếp Malloca K095-S nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
4.290.000 đ 3.560.000 đ Trước thuế: 3.560.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K110-S Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K110-S nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
3.850.000 đ 3.200.000 đ Trước thuế: 3.200.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K118-S Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K118-S nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.850.000 đ 3.200.000 đ Trước thuế: 3.200.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K120N Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K120N nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
1.815.000 đ 1.510.000 đ Trước thuế: 1.510.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K121N Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K121N nóng lạnh Vòi rửa chén ..
-40%
1.980.000 đ 1.180.000 đ Trước thuế: 1.180.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K129T Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K129T nóng lạnh Vòi rửa chén ..
-17%
2.805.000 đ 2.330.000 đ Trước thuế: 2.330.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K130-S Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K130-S nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
4.180.000 đ 3.470.000 đ Trước thuế: 3.470.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K151T Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K151T nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
2.475.000 đ 2.050.000 đ Trước thuế: 2.050.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K1603CL Lạnh
Thông tin vòi bếp lạnh Malloca K1603CL Vòi rửa chén 1 nguồn ..
-17%
1.540.000 đ 1.280.000 đ Trước thuế: 1.280.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K279N Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K279N nóng lạnh Vòi rửa chén ..
-17%
2.970.000 đ 2.470.000 đ Trước thuế: 2.470.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K289C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K289C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.850.000 đ 3.200.000 đ Trước thuế: 3.200.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K559-SN Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K559-SN nóng lạnh Vòi rửa ché..
-17%
3.520.000 đ 2.920.000 đ Trước thuế: 2.920.000 đ
Vòi Bếp Inox Malloca K569-SN Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K569-SN nóng lạnh : Vòi rửa ch&eacut..
-17%
3.520.000 đ 2.920.000 đ Trước thuế: 2.920.000 đ
Vòi Bếp Malloca K012C Dây Rút Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K012C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.300.000 đ 2.740.000 đ Trước thuế: 2.740.000 đ
Vòi Bếp Malloca K014C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K014C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
4.950.000 đ 4.110.000 đ Trước thuế: 4.110.000 đ
Vòi Bếp Malloca K081C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K081C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.520.000 đ 2.920.000 đ Trước thuế: 2.920.000 đ
Vòi Bếp Malloca K119N9 Dây Rút Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K119N9 nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.080.000 đ 2.560.000 đ Trước thuế: 2.560.000 đ
Vòi Bếp Malloca K119T1 Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K119T1 nóng lạnh : 2 nguồn: nóng, lạ..
-17%
2.805.000 đ 2.330.000 đ Trước thuế: 2.330.000 đ
Vòi Bếp Malloca K119T3 Dây Rút Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K119T3 nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
2.805.000 đ 2.330.000 đ Trước thuế: 2.330.000 đ
Vòi Bếp Malloca K119T4 Dây Rút Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K119T4 nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
2.750.000 đ 2.280.000 đ Trước thuế: 2.280.000 đ
Vòi Bếp Malloca K131BL Nóng Lạnh Màu Đen
Thông tin vòi rửa bát Malloca K131BL màu đen Vòi rửa ch&eacu..
-17%
4.180.000 đ 3.470.000 đ Trước thuế: 3.470.000 đ
Vòi Bếp Malloca K131GR Nóng Lạnh Màu Xám
Thông tin vòi rửa bát Malloca K131GR màu xám Vòi rửa ..
-17%
4.180.000 đ 3.470.000 đ Trước thuế: 3.470.000 đ
Vòi Bếp Malloca K140 Dây Rút Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K140 nóng lạnh : Vòi rửa chén..
-17%
2.860.000 đ 2.370.000 đ Trước thuế: 2.370.000 đ
Vòi Bếp Malloca K150DW Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K150DW nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
4.510.000 đ 3.740.000 đ Trước thuế: 3.740.000 đ
Vòi Bếp Malloca K275C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K275C mạ men trắng Vòi rửa chén ..
-17%
5.170.000 đ 4.290.000 đ Trước thuế: 4.290.000 đ
Vòi Bếp Malloca K290C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K290C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.520.000 đ 2.920.000 đ Trước thuế: 2.920.000 đ
Vòi Bếp Malloca K291C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K291C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
4.620.000 đ 3.830.000 đ Trước thuế: 3.830.000 đ
Vòi Bếp Malloca K292C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K292C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.520.000 đ 2.920.000 đ Trước thuế: 2.920.000 đ
Vòi Bếp Malloca K298C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K298C nóng lạnh : Vòi rửa ché..
-17%
3.410.000 đ 2.830.000 đ Trước thuế: 2.830.000 đ
Vòi Bếp Malloca K77C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K77C nóng lạnh : Vòi rửa chén..
-17%
2.550.000 đ 2.120.000 đ Trước thuế: 2.120.000 đ
Vòi Bếp Malloca K79C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K79C nóng lạnh Vòi rửa chén ..
-17%
4.950.000 đ 4.110.000 đ Trước thuế: 4.110.000 đ
Vòi Bếp Malloca K82C Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K82C nóng lạnh : Vòi rửa chén..
-17%
3.630.000 đ 3.010.000 đ Trước thuế: 3.010.000 đ
Vòi Bếp Malloca K94C Dây Rút Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca K94C nóng lạnh Vòi rửa chén d..
-17%
5.280.000 đ 4.380.000 đ Trước thuế: 4.380.000 đ
Vòi Bếp Malloca MF-040 Nóng Lạnh
Thông tin vòi rửa bát Malloca MF-040 mạ đen Vòi rửa chén ..
-17%
7.920.000 đ 6.570.000 đ Trước thuế: 6.570.000 đ
Vòi Bếp Malloca MF-043 Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca MF-043 nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
7.920.000 đ 6.570.000 đ Trước thuế: 6.570.000 đ
Vòi Bếp Malloca MF-062 Nóng Lạnh
Thông tin vòi bếp Malloca MF 062 nóng lạnh Vòi rửa chén..
-17%
7.920.000 đ 6.570.000 đ Trước thuế: 6.570.000 đ
Vòi Bếp Malloca MF-073 Nóng Lạnh
Thông tin vòi rửa chén Malloca MF073 nóng lạnh Vòi rửa ..
-17%
7.920.000 đ 6.570.000 đ Trước thuế: 6.570.000 đ

Vòi rửa chén Malloca chính hãng nhập khẩu Châu Âu

Vòi rửa bát Malloca nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu với nhiều chức năng tối ưu: được làm bằng inox, thép không gỉ, nhôm sứ,.... lõi bên trong của vòi thường được làm bằng đồng cao cấp giúp khả năng chống bám bẩn bên trong tốt, bên ngoài vòi rửa bát thường được làm bằng một lớp crom hoặc bằng các vật liệu trang trí.
Với kiểu dáng sang trọng tiện dụng kèm theo sự kết hợp tinh tế của hai đường nóng lạnh mang lại sự hài hòa cho người sử dụng. Vòi nước Malloca có bộ lọc nước giúp cải thiện 95 % mùi clo và các chất bẩn hữu cơ có trong nước, lưới lọc tạo bọt chống bám cặn cho bản cảm giác vòi luôn sạch sẽ, sáng bóng .

Với sản phẩm vòi rửa bát Malloca chính hãng nhập khẩu hiện nay được bày bán với giá ưu đãi nhất tại TDM Tuấn Đức. Được bảo hành chính hãng và được cam kết về chất lượng cũng như nguồn gốc vòi rửa bát Malloca. Thiết bị nhà bếp Teka là sự lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp nhà bạn.

Mua vòi chậu bếp Malloca cao cấp giá rẻ ở đâu?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị nhà bếp Malloca luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working