GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bộ vòi sen cây tắm Moen tự điều chỉnh nhiệt độ cao cấp - Tuấn Đức

Vòi Sen Cây Moen

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bộ Sen Cây Moen M22021ABL + 2297BL + 63332HBL Nóng Lạnh Màu Đen

Thông tin vòi sen cây Moen M22021ABL + 2297BL + 63332HBL Vòi se..

-30% 30.665.000 đ 21.540.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 12132B Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen 12132B Vòi sen cây của ..

-30% 9.880.000 đ 6.940.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 10135 + M22035 + 2298 nóng lạnh

Thông tin cơ bản bộ sen cây York 10135/M22035/2298 Vòi sen cây của th..

-30% 11.729.000 đ 8.260.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 2232P/MCL6320P/16132P Màu Vàng

Thông tin vòi sen cây Moen 2232P/MCL6320P/16132P Vòi sen cây c..

-25% 35.500.000 đ 26.630.000 đ

Bộ Sen Cây Moen HK91016ECP Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen HK91016ECP Vòi sen cây ..

-30% 12.210.000 đ 8.570.000 đ

Bộ Sen Cây Moen S880BN/MCL6320BN/S521BN nóng lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen S880BN/MCL6320BN/S521BN Vòi s..

-25% 43.575.000 đ 32.680.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 70333/70333B/M22063 Nóng Lạnh TORONTO

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen 70333/70333B/M22063  Vòi..

-30% 32.100.000 đ 22.530.000 đ

Bộ Sen Cây Moen Diamond 2232A/M22064/68132 nóng lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen 2232A/M22064/68132 Vòi sen c&..

-30% 24.340.000 đ 17.090.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 15142H + M22032 + 2277 nóng lạnh

Thông tin cơ bản bộ sen cây 15142H + M22032 + 2277 Vòi sen cây của th..

-30% 11.990.000 đ 8.420.000 đ

Bộ Sen Cây Moen M22020/66232L nóng lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen M22020/66232L Vòi sen cây củ..

-25% 28.298.000 đ 21.220.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 2232A/M22033/21132H nóng lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen M22033 + 2232A + 63132H Vòi s..

-30% 15.280.000 đ 10.730.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 61132SRN/2299SRN/MCL6320BN nóng lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen 61132SRN/2299SRN/MCL6320BN Vò..

-30% 35.940.000 đ 25.230.000 đ

Bộ Sen Cây Moen M22035 + 2298 + 10136 Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen M22035 + 2298 + 10136 Vòi sen..

-30% 10.530.000 đ 7.390.000 đ

Bộ Sen Cây Moen PH2296R-30 + V14132 Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen PH2296R-30 + V14132 Vòi sen c..

-30% 9.420.000 đ 6.610.000 đ

Bộ Sen Cây Moen M22037+70334B+68234 Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen cây Moen M22037+70334B+68234 Vòi sen câ..

-30% 34.705.000 đ 24.370.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 57136+2298+M22072 Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen 57136+2298+M22072 Vòi sen c&a..

-30% 16.690.000 đ 11.720.000 đ

Bộ Sen Cây Moen PH2296R-30 + V12132 Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen cây Moen PH2296R-30 + V12132 Vòi sen c..

-30% 8.870.000 đ 6.230.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 63132H + M22033 + 2232A nóng lạnh

Thông tin cơ bản bộ sen cây 63132H + M22033 + 2232A Vòi sen cây của t..

-25% 13.860.000 đ 10.400.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 57400+2276-01+M22033 Nhiệt Độ

Thông tin vòi sen cây Moen 57400+2276-01+M22033 Vòi sen cây củ..

-30% 21.400.000 đ 15.020.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 15134BL+2333BL+M22196BL Nóng Lạnh ESSEN Màu Đen

Thông tin vòi sen cây Moen 15134BL+2333BL màu đen Vòi sen c&a..

-30% 25.900.000 đ 18.180.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2299

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2299 Moen Thân sen cây của ..

-30% 5.900.000 đ 4.140.000 đ

Bộ Sen Cây Moen M22021A+2297+63332H Nóng Lạnh FASCINATION

Thông tin vòi sen cây Moen M22021A+2297+63332H Vòi sen cây của..

-30% 22.000.000 đ 15.440.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 62136/2232A/M22063 Nóng Lạnh SERENITY

Thông tin vòi sen cây Moen 62136+2232A+M22063 Vòi sen cây..

-30% 17.000.000 đ 11.930.000 đ

Bộ Sen Cây Moen M22036+2232A+63332H Nhiệt Độ FASCINATION

Thông tin vòi sen cây Moen M22036+2232A+63332H Vòi sen cây của..

-30% 25.100.000 đ 17.620.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 15132S Nóng Lạnh SIENA

Thông tin vòi sen cây Moen 15132S tắm đứng Vòi sen cây củ..

-30% 12.000.000 đ 8.420.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 15132M+202010+202011+2298 Nóng Lạnh SIENA

Thông tin vòi sen cây Moen 15132M+202010+202011+2298 Vòi sen c&..

-30% 15.300.000 đ 10.740.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 15134+2332 Nóng Lạnh ESSEN

Thông tin vòi sen cây Moen 15134+2332 Vòi sen cây của thương h..

-30% 17.500.000 đ 12.290.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 10136B Nóng Lạnh LUBECK

Thông tin vòi sen cây Moen 10136B tắm đứng Vòi sen câ..

-30% 11.000.000 đ 7.720.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 10136MCL01/PH2296R-30 Nóng Lạnh WALES

Thông tin vòi sen cây Moen 10136MCL01/PH2296R-30 tắm đứng Vòi s..

-30% 10.500.000 đ 7.370.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 58332HA+2298+M22033 Nhiệt Độ FASCINATION

Thông tin vòi sen cây Moen 58332HA+2298+M22033 Vòi sen cây của..

-30% 18.200.000 đ 12.780.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 61132+2232A+MCL6320 Nóng Lạnh MONT BARD

Thông tin vòi sen cây Moen 61132+2232A+MCL6320 Vòi sen cây của..

-30% 24.200.000 đ 16.990.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 21132B Nóng Lạnh AURELIA

Thông tin vòi sen cây Moen 21132B tắm đứng Vòi sen cây củ..

-30% 14.200.000 đ 9.970.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2296

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2296 Moen Thân sen cây của ..

-30% 4.800.000 đ 3.370.000 đ

Bộ Sen Cây Moen M22037+2238+63335 Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen cây Moen M22037+2238+63335 Vòi sen cây ..

-30% 24.700.000 đ 17.340.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2277

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2277 Moen Thân sen cây..

-29% 3.900.000 đ 2.760.000 đ

Bộ Sen Cây Moen 59142+M22032+2276-01 Nóng Lạnh FIESTA

Thông tin vòi sen cây Moen 59142+M22032+2276-01 Vòi sen câ..

-30% 15.000.000 đ 10.530.000 đ

Đầu Sen Phun Mưa Moen 57902A 216 mm

Đầu sen phun mưa 57902A Moen Mã sản phẩm: 57902A  Đầu sen phun mưa 21...

-28% 1.860.000 đ 1.330.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2298

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2298 Moen Thân sen cây của ..

-30% 5.687.000 đ 3.990.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2297

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2297 Moen Thân sen cây của ..

-30% 5.390.000 đ 3.780.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2238

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2238 Moen Thân sen cây của ..

-30% 6.600.000 đ 4.630.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2232A

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2232A Moen Thân sen cây của..

-30% 4.880.000 đ 3.430.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2297BL Màu Đen

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2297BL Moen Thân sen câ..

-30% 8.800.000 đ 6.180.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 57902A

Thông tin thân cây sen tắm đứng 57902A Moen Thân sen câ..

-30% 7.100.000 đ 4.980.000 đ

Đầu Sen Phun Mưa Moen M22036 250 mm 2 Chức Năng

Đầu sen phun mưa M22036 Moen 2 chức năng Mã sản phẩm: M22036  Đầu sen ..

-30% 5.930.000 đ 4.160.000 đ

Thân Cây Tắm Đứng Moen 2276-01

Thông tin thân cây sen tắm đứng 2276-01 Moen Thân sen cây c..

-30% 6.300.000 đ 4.420.000 đ

Hiển thị 1 đến 45 trong 45 (1 Trang)

Giới thiệu vòi sen cây tắm Moen nóng lạnh

Bộ sen cây nhiệt độ Moen thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ bao gồm van trộn nước, van điều chỉnh cấp nước, bát sen cây, tay sen. Thường thì bát của sen cây hình tròn hoặc vuông và có kích thước lớn một số người còn gọi là vòi phun mưa do tạo ra hiệu ứng như mưa. Các hãng vệ sinh cho ra đời khá nhiều mẫu mã và chức năng khác nhau để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ở dòng cao cấp của Moen có van điều chỉnh nhiệt độ tự động ở 1 nhiệt độ được thiết lập sẵn tránh bị bỏng do nước quá nóng. Ở dòng tiết kiệm thì các hãng thường phối hợp bộ phụ kiện sen cây bao gồm cây sen để kết hợp với vòi sen tắm thông thường giúp giá thành rẻ, phù hợp nhà đã sử dụng sẵn vòi sen nóng lạnh giờ muốn lắp đặt thêm cây sen.

Sen cây tắm đứng Moen có tốt không?

  • Chất lượng cao: Moen được biết đến với việc sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Công ty này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và sử dụng các vật liệu chất lượng tốt để đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáng tin cậy và bền bỉ.
  • Thiết kế đẹp mắt: Cây sen tắm đứng Moen có thiết kế hiện đại và sang trọng, mang lại vẻ đẹp nghệ thuật cho phòng tắm của bạn. Các sản phẩm Moen được chú trọng đến cảm giác thẩm mỹ và sự tinh tế trong từng chi tiết thiết kế.
  • Công nghệ tiên tiến: Moen áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc phát triển sản phẩm của mình. Điều này bao gồm các tính năng thông minh như điều chỉnh nhiệt độ, áp lực nước và chế độ tiết kiệm nước, tạo ra trải nghiệm tắm tối ưu và tiện lợi.
  • Sự đa dạng và linh hoạt: Moen cung cấp một loạt các mẫu mã và kiểu dáng cây tắm đứng, cho phép người dùng lựa chọn phù hợp với phong cách và nhu cầu của mình. Bạn có thể tìm thấy từ những mẫu vòi sen đơn giản và tối giản cho đến những sản phẩm cao cấp và đầy tính nghệ thuật.

Sen cây tắm Moen giá bao nhiêu?

Giá sen cây tắm Moen chính hãng phụ thuộc vào một số yếu tố như loại sản phẩm, chất liệu, tính năng và thời điểm mua hàng. Để biết giá chính xác, bạn có thể tham khảo thông tin từ các nhà cung cấp, nhà phân phối và đại lý chính thức Moen đáng tin cậy.

Dưới đây là bảng giá quý khách hàng có thể tham khảo. Tuy nhiên, giá cả có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời điểm mua hàng.

STT

Sản phẩm

Giá

1

Bộ Sen Xả Bồn Tắm Moen S3105BL + TS50110 Đặt Sàn Màu Đen

85.030.000 đ

2

Bộ Sen Cây Moen 12132B Nóng Lạnh

6.940.000 đ

3

Bộ Sen Cây Moen M22021ABL + 2297BL + 63332HBL Nóng Lạnh Màu Đen

18.480.000 đ

4

Bộ Sen Cây Moen HK91016ECP Nóng Lạnh

8.570.000 đ

5

Bộ Sen Cây Moen 10135 + M22035 + 2298 nóng lạnh

7.710.000 đ

6

Bộ Sen Cây Moen M22020/66232L nóng lạnh

21.220.000 đ

Mua sen cây nhiệt độ Moen chính hãng ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh Moen luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)