TDM hiện vẫn hoạt động bình thường. Có thể giao thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, nước.

Vòi bồn tắm Toto - Vòi sen xả bồn tắm nằm Toto nóng lạnh - Tuấn Đức

Vòi Sen Xả Bồn TOTO

Sản phẩm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR   T&ec..

-20% 8.320.000 đ 6.655.000 đ

Hoàn tiền : 700.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40ECR Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40ECR Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40ECR Mã sản phẩm: TMGG40EC ..

-18% 10.400.000 đ 8.570.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG11306A/TBN01105B Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG11306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG11306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-18% 33.460.000 đ 27.300.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40E Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40E Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40E xả bồn Mã sản phẩm: T..

-18% 10.490.000 đ 8.640.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A  Tên..

-20% 10.150.000 đ 8.118.000 đ

Hoàn tiền : 900.000 đ
Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11201B  Mã sản phẩm : TBG11201B  Tên sả..

-18% 8.440.000 đ 6.960.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08305A Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG0830..

-18% 21.680.000 đ 17.690.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A  Tên..

-20% 10.790.000 đ 8.632.000 đ

Hoàn tiền : 1.000.000 đ
Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRR Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRR Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRR Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TX496SRR..

-16% 11.760.000 đ 9.880.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11305A Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG1130..

-18% 12.640.000 đ 10.310.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMN40TEC Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMN40TEC Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMN40TEC Mã sản phẩm: TMN40TEC T..

-18% 24.170.000 đ 19.720.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11202A 4 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11202A 4 Lỗ

Vòi bồn tắm TOTO TBG11202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG11202A  Tên s..

-18% 18.190.000 đ 14.840.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBP03301A/TBN01105B Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBP03301A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBP03301A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-18% 86.160.000 đ 70.300.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR   T&ec..

-20% 8.910.000 đ 7.128.000 đ

Hoàn tiền : 700.000 đ
Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10305A Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG1030..

-18% 14.240.000 đ 11.620.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10201B 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG10201B  Mã sản phẩm : TBG10201B ..

-18% 9.510.000 đ 7.840.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG07305A Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG07305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG07305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG0730..

-18% 21.680.000 đ 17.690.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG04201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG04201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG04201B Mã sản phẩm : TBG04201B Tên sản phẩm : V&o..

-18% 8.160.000 đ 6.720.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02201B 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG02201B Mã sản phẩm : TBG02201B Tê..

-16% 10.030.000 đ 8.420.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40QE Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40QE Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40QE Mã sản phẩm: TMGG40Q..

-18% 11.140.000 đ 9.180.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40J Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40J Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40J Mã sản phẩm: TMGG40J T&e..

-18% 11.730.000 đ 9.660.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn

 Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR   Tê..

-20% 9.780.000 đ 7.824.000 đ

Hoàn tiền : 800.000 đ
Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10202A 4 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10202A 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG10202A  Tê..

-18% 20.490.000 đ 16.720.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09202A 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09202A 4 Lỗ

Thông số Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG09202A&n..

-18% 22.530.000 đ 18.390.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01305B Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01305B Gật Gù 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG01305B Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩ..

-18% 14.240.000 đ 11.620.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO DM359CF Nóng Lạnh Đặt Sàn Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO DM359CF Nóng Lạnh Đặt Sàn

Thông số vòi xả bồn tắm TOTO DM359CF nóng lạnh Mã sản phẩ..

-18% 47.500.000 đ 38.770.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG10306A/TBN01105B Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG10306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG10306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-18% 36.910.000 đ 30.110.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG08306A/TBN01105B Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG08306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG08306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-18% 52.960.000 đ 43.220.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40QJ Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40QJ Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40QJ Mã sản phẩm: TMGG40QJ T..

-18% 11.730.000 đ 9.660.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40E3 Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40E3 Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40E3 Tên sản phẩm: Sen tắm nhiệ..

-18% 9.880.000 đ 8.150.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A  Tên..

-20% 11.650.000 đ 9.328.000 đ

Hoàn tiền : 1.100.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR   T&ec..

-20% 10.410.000 đ 8.338.000 đ

Hoàn tiền : 800.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A  Tên..

-20% 11.390.000 đ 9.108.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRSN 4 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRSN 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRSN 4 lỗ Mã sản phẩm : TX447SRSN Tên sản phẩm ..

-16% 13.140.000 đ 10.990.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09305A Gật Gù 3 Lỗ  Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG0930..

-18% 15.650.000 đ 12.770.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02202B 4 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02202B 4 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG02202B 4 lỗ Mã sản phẩm: TBG02202B T&ec..

-18% 18.210.000 đ 14.860.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01202B 4 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01202B 4 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBP02202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG01202B T&e..

-18% 20.490.000 đ 16.720.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG07306A/TBN01105B Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG07306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG07306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-18% 52.960.000 đ 43.220.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 10.770.000 đ 8.624.000 đ

Hoàn tiền : 900.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A Xả Bồn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A  Tên..

-20% 11.650.000 đ 9.328.000 đ

Hoàn tiền : 1.100.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A Xả Bồn Vòi Sen TOTO

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A Xả Bồn

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A  Tên..

-20% 10.790.000 đ 8.630.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS02201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS02201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS02201B Mã sản phẩm : TBS02201B Tên sản phẩm : V&o..

-18% 7.380.000 đ 6.080.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01201B Mã sản phẩm : TBS01201B Tên sản phẩm : V&o..

-18% 7.380.000 đ 6.080.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08201B 3 Lỗ

Vòi bồn tắm TOTO TBG08201B  Mã sản phẩm : TBG08201B  Tên sản phẩm : Vòi sen gắn th..

-18% 14.480.000 đ 11.810.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG07201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG07201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG07201B  Mã sản phẩm : TBG07201B  Tên sả..

-18% 14.480.000 đ 11.810.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG03202B 4 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG03202B 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG03202B Mã sản phẩm : TBG03202B Tên sản phẩm : V&o..

-18% 17.300.000 đ 14.110.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG03201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG03201B 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG03201B Mã sản phẩm : TBG03201B Tê..

-18% 9.520.000 đ 7.840.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01201B 3 Lỗ Bộ Vòi Sen Bồn Tắm

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01201B 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG01201B Mã sản phẩm : TBG01201B Tê..

-18% 11.280.000 đ 9.290.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 73 (2 Trang)

Giới thiệu vòi bồn tắm Toto nóng lạnh

Vòi sen bồn tắm nằm Toto có thể gắn tường như vòi hoa sen thông thường như có đầu xả chậu dài hơn để xả vào bồn tắm. Hoặc loại vòi xả bồn tắm Toto gắn trên thành bồn hoặc trên mặt đá, gạch men sát mép được xây bên cạnh bồn tắm.

Bồn tắm lập thể, bồn tắm đặt sàn được đặt độc lập giữa phòng tắm thì có thể sử dụng vòi bồn tắm đặt sàn Toto có đầu vòi cao hơn bồn tắm để cấp nước cho bồn tắm.

Mua vòi sen xả bồn tắm nằm Toto giá rẻ ở đâu?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh Toto cao cấp luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.