GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Vòi bồn tắm Toto - Vòi sen xả bồn tắm nằm Toto nóng lạnh - Tuấn Đức

Vòi Sen Xả Bồn TOTO

Sản phẩm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR   ..

-24% 9.170.000 đ 6.996.000 đ

Hoàn tiền : 780.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B  T&eci..

-24% 10.220.000 đ 7.788.000 đ

Hoàn tiền : 920.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG02306B/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG02306B/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-21% 33.640.000 đ 26.410.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TX494SQBR Đặt Sàn

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TX494SQBR  Mã sản phẩm: TX494S..

-18% 33.960.000 đ 27.710.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG11306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG11306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-21% 36.890.000 đ 28.960.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG01306B/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG01306B/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-22% 40.310.000 đ 31.640.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A  T&eci..

-24% 14.200.000 đ 10.824.000 đ

Hoàn tiền : 1.290.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO DM359CF Nóng Lạnh Đặt Sàn

Thông số vòi xả bồn tắm TOTO DM359CF nóng lạnh Mã sản phẩ..

-18% 47.500.000 đ 38.770.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TX445SESV3 Đặt Sàn

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TX445SESV3 Mã sản phẩm: TX445SESV3 ..

-22% 18.940.000 đ 14.860.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBP01301A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBP01301A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-23% 89.370.000 đ 68.940.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02305BB (TBG02305B) Gật Gù 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG02305BB Tên sản phẩm : Vòi xả ..

-21% 13.950.000 đ 10.960.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMN40TEC Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMN40TEC Mã sản phẩm: TMN40TEC T..

24.170.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO DM324CF Nóng Lạnh Đặt Sàn

Thông số vòi xả bồn tắm TOTO DM324CF nóng lạnh Mã sản phẩm:&nb..

-18% 62.880.000 đ 51.310.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10201B 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG10201B  Mã sản phẩm : TBG10201B ..

-28% 11.490.000 đ 8.240.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A  T&eci..

-24% 11.190.000 đ 8.525.000 đ

Hoàn tiền : 990.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG10305AA (TBG10305A) Gật Gù 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG10305AA gật gù 3 lỗ Mã sản ph..

-28% 17.190.000 đ 12.320.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02201B 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG02201B Mã sản phẩm : TBG02201B Tê..

-22% 11.060.000 đ 8.680.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBP03301AA/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBP03301AA/TBN01105B Mã sản phẩm cũ..

-23% 96.670.000 đ 74.550.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG10306AA/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG10306A/TBN01105B Mã sản phẩm cũ ..

-27% 43.920.000 đ 31.940.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRSN 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRSN 4 lỗ Mã sản phẩm : TX447SRSN Tên sản phẩm ..

13.800.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn

 Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR   Tê..

-21% 10.820.000 đ 8.510.000 đ

Hoàn tiền : 940.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR   ..

-24% 9.820.000 đ 7.491.000 đ

Hoàn tiền : 820.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A  T&eci..

-24% 11.890.000 đ 9.064.000 đ

Hoàn tiền : 1.070.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-24% 13.540.000 đ 10.318.000 đ

Hoàn tiền : 1.230.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG1130..

-22% 13.930.000 đ 10.930.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBP02303A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBP02303A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-23% 112.970.000 đ 87.110.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRSN Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRSN Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TX496SR..

11.880.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A  T&eci..

-24% 11.190.000 đ 8.525.000 đ

Hoàn tiền : 990.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRR Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRR Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TX496SRR..

11.760.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR Xả Bồn

  Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR   Tên..

-24% 11.470.000 đ 8.745.000 đ

Hoàn tiền : 980.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG09306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG09306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-23% 44.760.000 đ 34.580.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRR 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX447SRR 4 lỗ Mã sản phẩm : TX447SRR Tên sản ph..

-16% 12.940.000 đ 10.820.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A  T&eci..

-24% 12.840.000 đ 9.779.000 đ

Hoàn tiền : 1.150.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG08306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG08306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-23% 59.370.000 đ 45.830.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02202BA (TBG02202B) 4 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG02202BA 4 lỗ Mã sản phẩm cũ: TBG02202B ..

-22% 20.080.000 đ 15.760.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-24% 11.870.000 đ 9.042.000 đ

Hoàn tiền : 1.080.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01202B 4 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01202B 4 lỗ Mã sản phẩm : TBS01202B Tên sản ..

-22% 13.040.000 đ 10.230.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A  T&eci..

-24% 12.550.000 đ 9.570.000 đ

Hoàn tiền : 1.130.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A  T&eci..

-24% 11.890.000 đ 9.064.000 đ

Hoàn tiền : 1.070.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01305BB (TBG01305B) Gật Gù 3 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBG01305BB (TBG01305B) Gật Gù 3 Lỗ M&at..

-22% 15.700.000 đ 12.320.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09201B 3 Lỗ

Thông số vòi xả bồn tắm TOTO TBG09201B  Mã sản phẩm : TBG09201B ..

-23% 11.740.000 đ 9.040.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG01202B 4 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBP02202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG01202B T&e..

-22% 22.590.000 đ 17.720.000 đ

Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG07306A/TBN01105B

Thông tin vòi sen xả bồn tắm TOTO TBG07306A/TBN01105B Mã sản phẩm: TB..

-23% 59.370.000 đ 45.830.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08305A Gật Gù 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG08305A Gật Gù 3 Lỗ Mã sản phẩm : TBG0830..

-23% 24.350.000 đ 18.750.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBP02202A 4 Lỗ

Thông tin vòi xả bồn tắm TOTO TBP02202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBP02202A T&e..

-23% 73.730.000 đ 56.790.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG11202A 4 Lỗ

Vòi bồn tắm TOTO TBG11202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG11202A  Tên s..

-22% 20.060.000 đ 15.740.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09202A 4 Lỗ

Thông số Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG09202A 4 lỗ Mã sản phẩm : TBG09202A&n..

-23% 25.320.000 đ 19.500.000 đ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01201B 3 Lỗ

Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBS01201B Mã sản phẩm : TBS01201B Tên sản phẩm : V&o..

-21% 8.140.000 đ 6.390.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 70 (2 Trang)

Giới thiệu vòi bồn tắm Toto nóng lạnh

Vòi sen bồn tắm nằm Toto có thể gắn tường như vòi hoa sen thông thường như có đầu xả chậu dài hơn để xả vào bồn tắm. Hoặc loại vòi xả bồn tắm Toto gắn trên thành bồn hoặc trên mặt đá, gạch men sát mép được xây bên cạnh bồn tắm.

Bồn tắm lập thể, bồn tắm đặt sàn được đặt độc lập giữa phòng tắm thì có thể sử dụng vòi bồn tắm đặt sàn Toto có đầu vòi cao hơn bồn tắm để cấp nước cho bồn tắm.

Mua vòi sen xả bồn tắm nằm Toto giá rẻ ở đâu?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh Toto cao cấp luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)