Giao hàng MIỄN PHÍ 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội. Dịch vụ lắp đặt.

Bồn cầu 1 khối TOTO - Bệt bàn cầu vệ sinh liền một khối giá rẻ - Tuấn Đức

Bồn Cầu TOTO 1 Khối

Sản phẩm

Bồn cầu TOTO MS885DT8 MS885T8 MS 885 DT8

Bồn Cầu TOTO MS885DT8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS885DT8  Mã sản phẩm: MS885DT8#XW Thiế..

-15% 10.320.000 đ 8.770.000 đ

Hoàn tiền : 600.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS889DRT8 (MS889DT8) Một Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS889DRT8 (MS889DT8) Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS889DRT8 Thiết kế : Thân dài Hệ thống..

-15% 12.330.000 đ 10.480.000 đ

Hoàn tiền : 700.000 đ
Bồn cầu TOTO MS885DT2 MS885T2 MS 885 DT2 MS 885DT2

Bồn Cầu TOTO MS885DT2 Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS885DT2 Thiết kế : Thân dài Hệ thống ..

-15% 10.320.000 đ 8.770.000 đ

Hoàn tiền : 600.000 đ
Bàn Cầu TOTO MS688T2 Một Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bàn Cầu TOTO MS688T2 Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu Toto MS688T2 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO T&..

-15% 15.770.000 đ 13.400.000 đ

Hoàn tiền : 1.000.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS887RT8 (MS887T8) Một Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS887RT8 (MS887T8) Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS887RT8 Thiết kế : Thân dài Hệ thống ..

-15% 12.330.000 đ 10.480.000 đ

Hoàn tiền : 700.000 đ
Bàn Cầu TOTO MS366T7 Một Khối Nắp TC6040S Bồn Cầu Vệ Sinh

Bàn Cầu TOTO MS366T7 Một Khối Nắp TC6040S

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS366T7 1 khối Bàn cầu của thương hiệu thiết b..

-20% 18.570.000 đ 14.861.000 đ

Hoàn tiền : 1.000.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS636DT2 1 Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS636DT2 1 Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS636DT2 1 khối Bàn cầu của thương hiệu thiết ..

-20% 22.010.000 đ 17.611.000 đ

Hoàn tiền : 800.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS855DT8 Một Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS855DT8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS855DT8  Thiết kế : Thân dài Hệ ..

-15% 8.020.000 đ 6.820.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS885DT3 Một Khối Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS885DT3 Một Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS885DT3 Thiết kế : Thân dài Hệ thống ..

-18% 9.770.000 đ 8.008.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS884T8 Một Khối Nắp TC600VS

Bồn Cầu TOTO MS884T8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS884T8 Tên sản phẩm: Bàn cầu TOTO&..

-16% 10.320.000 đ 8.710.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS636DT8 1 Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS636DT8 1 Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS636DT8 1 khối Bàn cầu của thương hiệu thiết ..

-20% 22.010.000 đ 17.611.000 đ

Hoàn tiền : 800.000 đ
Bàn Cầu TOTO MS914RT8 (MS914T8) Một Khối Nắp Êm TC600VS

Bàn Cầu TOTO MS914RT8 (MS914T8) Một Khối Nắp Êm TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS914RT8 Tên sản phẩm: Bàn cầu TOTO MS91..

-16% 12.950.000 đ 10.830.000 đ

Bồn Cầu Một Khối TOTO MS904T2 Nắp Êm TC393VS

Bồn Cầu Một Khối TOTO MS904T2 Nắp Êm TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS904T2 1 khối Bàn cầu của thương hiệu thiết b..

-18% 17.800.000 đ 14.530.000 đ

Bồn Cầu Một Khối TOTO MS864T2 Nắp TC393VS

Bồn Cầu Một Khối TOTO MS864T2 Nắp TC393VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn. Chọn mẫu tương tự: MS855DT2 Thông tin cơ bản bồn cầu ..

-15% 8.020.000 đ 6.780.000 đ

Bàn Cầu TOTO MS884T2 Một Khối Nắp TC393VS

Bàn Cầu TOTO MS884T2 Một Khối Nắp TC393VS

SẢN PHẨM BỎ MẪU, HẾT HÀNG TỒN, Chọn dòng tương tự: MS885DT2 , MS885DT8 Thông ..

-16% 10.320.000 đ 8.710.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS688T8 Một Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS688T8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu Toto MS688T8 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-15% 15.770.000 đ 13.400.000 đ

Hoàn tiền : 1.000.000 đ
Bàn Cầu TOTO MS914RT2 (MS914T2) Một Khối Nắp Êm TC393VS

Bàn Cầu TOTO MS914RT2 (MS914T2) Một Khối Nắp Êm TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS914RT2 Tên sản phẩm: Bàn cầu TOTO MS91..

-16% 12.950.000 đ 10.830.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS855DT3 Một Khối Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS855DT3 Một Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO MS855DT3 Mã sản phẩm: MS855DT3#XW Tên sả..

-18% 7.470.000 đ 6.127.000 đ

Bàn Cầu TOTO CW823NW/F Một Khối Nắp TC393VS

Bàn Cầu TOTO CW823NW/F Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CW823NW/F 1 khối Bàn cầu của thương hiệu thiết..

-18% 20.350.000 đ 16.610.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS855DT2 Một Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS855DT2 Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS855DT2 Thiết kế : Thân dài Hệ thống ..

-15% 8.020.000 đ 6.820.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu TOTO CW895JW/F#W Một Khối Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CW895JW/F#W Một Khối

Thông tin bồn cầu TOTO CW895JW Mã sản phẩm: CW895JW/F#W Tên sản phẩm..

-18% 15.410.000 đ 12.580.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS889DRT3 (MS889DT3) Một Khối Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO MS889DRT3 (MS889DT3) Một Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS889DRT3 Thiết kế : Thân dài Hệ thống..

-16% 11.770.000 đ 9.940.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS884T3 1 Khối Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO MS884T3 1 Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS884T3 Tên sản phẩm: Bàn cầu TOTO&..

-16% 9.770.000 đ 8.250.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS436T2 1 Khối Nắp TC393VS

Bồn Cầu TOTO MS436T2 1 Khối Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO MS436T2, bệt ..

-14% 11.180.000 đ 9.620.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS864T3 1 Khối Xả Gạt Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO MS864T3 1 Khối Xả Gạt Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS864T3 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh..

-16% 7.470.000 đ 6.310.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS688T3 1 Khối Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO MS688T3 1 Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu MS688T3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-16% 15.190.000 đ 12.700.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS887RT2 (MS887T2) Một Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS887RT2 (MS887T2) Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS887RT2 Thiết kế : Thân dài Hệ thống ..

-15% 12.330.000 đ 10.480.000 đ

Hoàn tiền : 700.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS887RT3 (MS887T3) Một Khối Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO MS887RT3 (MS887T3) Một Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS887RT3 Thiết kế : Thân dài Hệ thống ..

-16% 11.770.000 đ 9.940.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS889DRT2 (MS889DT2) Một Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO MS889DRT2 (MS889DT2) Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS889DRT2 Thiết kế : Thân dài Hệ thống..

-15% 12.330.000 đ 10.480.000 đ

Hoàn tiền : 700.000 đ
Bồn cầu TOTO CW166RB CW166RB/TC384CVK CW166RB-TC384CVK CW166RB+TC384CVK

Bồn Cầu TOTO CW166RB/TC384CVK Một Khối Nắp Êm

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CW166RB/TC384CVK 1 khối Mã sản phẩm: CW..

-20% 32.780.000 đ 26.224.000 đ

Bồn Cầu TOTO CW823RAT8 Một Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CW823RAT8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CW823RAT8 Mã sản phẩm: CW823RAT8#W T&ec..

-20% 21.370.000 đ 17.094.000 đ

Hoàn tiền : 800.000 đ
Bồn Cầu TOTO MS905T8 Một Khối Nắp TC600VS

Bồn Cầu TOTO MS905T8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS905T8 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ si..

-16% 9.870.000 đ 8.340.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS904T8 Một Khối Nắp Êm TC600VS

Bồn Cầu TOTO MS904T8 Một Khối Nắp Êm TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS904T8 1 khối Bàn cầu của thương hiệu th..

-18% 17.800.000 đ 14.530.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS864T8 Một Khối Nắp TC600VS

Bồn Cầu TOTO MS864T8 Một Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS864T8 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO..

-15% 8.020.000 đ 6.780.000 đ

Bồn Cầu TOTO CW823RAT3 Một Khối Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO CW823RAT3 Một Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CW823RAT3 1 khối Thiết kế : Thân dài Hệ thống xả :..

-20% 20.780.000 đ 16.621.000 đ

Bồn Cầu Một Khối TOTO MS905T2 Nắp TC393VS

Bồn Cầu Một Khối TOTO MS905T2 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS905T2 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ si..

-16% 9.870.000 đ 8.340.000 đ

Bàn Cầu TOTO MS914RT3 (MS914T3) Một Khối Nắp Êm TC385VS

Bàn Cầu TOTO MS914RT3 (MS914T3) Một Khối Nắp Êm TC385VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO MS914RT3, bệ..

-16% 12.360.000 đ 10.330.000 đ

Bồn Cầu TOTO MS905T3 Một Khối Nắp TC385VS

Bồn Cầu TOTO MS905T3 Một Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO MS905T3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị ..

-16% 9.300.000 đ 7.850.000 đ

Bồn Cầu TOTO CW823RAT2 Một Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CW823RAT2 Một Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CW823RAT2 Mã sản phẩm: CW823RAT2#W Tên..

-20% 21.370.000 đ 17.094.000 đ

Hoàn tiền : 800.000 đ
Hiển thị 1 đến 39 trong 39 (1 Trang)

Bồn cầu 1 khối TOTO là gì?

Cấu tạo bàn cầu thân và két nước dính liền thành 1 khối không thể tách rời nhau. Về hình dáng cấu tạo thì bàn cầu một khối thường có thân kín, ít góc cạnh và thẩm mỹ cao dễ dàng bố trí trong những phòng tắm sang trọng, cao cấp.

Tất cả sản phẩm này đều được ứng dụng công nghệ men chống bám bẩn Cifontech giúp vết bẩn dễ dàng bị đánh trôi và luôn trắng sáng. Công nghệ xả nước luôn được cải tiến trên dòng bệt liền khối này.

Mua bàn cầu TOTO một khối ở đâu rẻ, uy tín?

TDM Tuấn Đức chúng tôi là đại lý chính thức của TOTO và được hãng ủy quyền trong hệ thống phân phối. Với chính nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương sẽ giúp tất cả khách hàng có thể tiếp cận được bệt vệ sinh 1 khối TOTO hàng thật, giá rẻ và dịch vụ tốt nhất.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.