Giao hàng MIỄN PHÍ 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội. Dịch vụ lắp đặt.

Bồn cầu 2 khối TOTO - Bệ bệt bàn cầu vệ sinh hai khối rời giá rẻ - Tuấn Đức

Bồn Cầu TOTO 2 Khối

Sản phẩm

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT3Y1 CS 300DT3Y1 CS300DT3 Y1

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT3Y1 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DT3Y1 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ s..

-15% 3.100.000 đ 2.640.000 đ

Hoàn tiền : 70.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT3 Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS320DRT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ ..

-15% 4.130.000 đ 3.510.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS945DNT3 CS 945DNT3 CS 945 DNT3

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT3 Nắp TC385VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS945DNT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh..

-18% 6.970.000 đ 5.720.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS769DRT8 (CS769DT8) Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS769DRT8 (CS769DT8) Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT8 Mã sản phẩm: CS769DRT8#XW Tên sản p..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT3 Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS325DRT3 Hãng: Thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm..

-15% 4.130.000 đ 3.510.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS767T8 (CS767RT8) Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS767T8 (CS767RT8) Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS767T8 Mã sản phẩm: CS767T8#XW Tên sản phẩm:..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT3 Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT3 Nắp TC385VS

Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS300DRT3, bồn ..

-13% 3.170.000 đ 2.770.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT8 Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS838DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT8 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO C838 nắp TC..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT8 Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT8 Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS945DNT8 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO ..

-18% 7.540.000 đ 6.182.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT2 Thoát Ngang Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT2 Thoát Ngang

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS945PDT2 Bộ sưu tập LE BLANC của thương hi..

-16% 7.960.000 đ 6.720.000 đ

Bồn cầu TOTO CS818DT3 CS 818DT3 CS 818 DT3

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS818DT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh T..

-15% 6.970.000 đ 5.890.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT8 CS948 CS948T8

Bồn Cầu TOTO CS948DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT8 Mã sản phẩm: CS948DT8#XW Tên sản..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS735DT3 Hai Khối Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS735DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT3  Mã sản phẩm: CS735DT3 Th..

-18% 4.980.000 đ 4.081.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS735DT8 Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS735DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT8  Mã sản phẩm: CS735DT8#XW ..

-18% 5.570.000 đ 4.565.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS769DRT3 (CS769DT3) Hai Khối Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS769DRT3 (CS769DT3) Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT3 Mã sản phẩm: CS769DRT3#XW Tên sản p..

-18% 7.110.000 đ 5.830.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT3 CS948 CS948T3

Bồn Cầu TOTO CS948DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT3  Mã sản phẩm: CS948DT3#XW T&..

-18% 7.110.000 đ 5.830.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS320PDRT3 Nắp TC385VS Thoát Ngang Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS320PDRT3 Nắp TC385VS Thoát Ngang

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS320PD..

-13% 4.130.000 đ 3.600.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT2Y1 CS 300DT2Y1 CS300DT2 Y1

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT2Y1 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DT2Y1 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO hai khối CS300..

-16% 3.620.000 đ 3.036.000 đ

Hoàn tiền : 200.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS735DT2 Hai Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS735DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT2  Mã sản phẩm: CS735DT2 Thiết kế : T..

-18% 5.570.000 đ 4.565.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT2 Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT2 Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS320DR..

-13% 4.640.000 đ 4.050.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT8 Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT8 Nắp TC600VS

Bộ bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS818DT8, b..

-18% 7.540.000 đ 6.182.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT2 Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT2 Nắp TC393VS

Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS818DT2, bồn c..

-18% 7.540.000 đ 6.182.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS945DNT2 2 Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS945DNT2 2 Khối Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS945DN..

-18% 7.540.000 đ 6.182.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS761PDT5 Thoát Ngang Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS761PDT5 Thoát Ngang

Bộ sưu tập BASIC + của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS76..

-18% 11.700.000 đ 9.640.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS761DT5 2 Khối Nắp TC384CVK Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS761DT5 2 Khối Nắp TC384CVK

Bộ sưu tập BASIC + của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO..

-20% 13.940.000 đ 11.154.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT3 Thoát Ngang

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT3 Thoát Ngang

Bộ sưu tập LE BLANC của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOT..

-16% 7.390.000 đ 6.240.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT2 Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT2 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DRT2 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS300DRT2, bồn ..

-13% 3.660.000 đ 3.190.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS660DT1Y1 Nắp TC392VS

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS660DT1Y1 Nắp TC392VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn kho Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS660DT1Y1 T&e..

-12% 3.690.000 đ 3.230.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS320DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS320DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS320DRT8 Hãng: thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm..

-13% 4.640.000 đ 4.050.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS819DST3 Nắp TC385VS

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS819DST3 Nắp TC385VS

Bàn cầu trong bộ sưu tập AVANTE của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: ..

-18% 7.840.000 đ 6.460.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS351DT2 Nắp TC393VS

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS351DT2 Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS351DT2..

-13% 4.550.000 đ 3.970.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT2 Hai Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS838DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT2   Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS325DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS325DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS325DRT8 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-13% 4.640.000 đ 4.050.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT8 Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT8 Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT8 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-18% 8.900.000 đ 7.293.000 đ

Hoàn tiền : 500.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS767T3 (CS767RT3) Hai Khối Nắp TC385VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS767T3 (CS767RT3) Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS767T3  Mã sản phẩm: CS767T3#XW T&ecir..

-16% 7.110.000 đ 6.000.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT2 Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT2 Nắp TC393VS

Bộ sưu tập BASIC + của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS32..

-16% 4.640.000 đ 3.894.000 đ

Hoàn tiền : 300.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS769DRT2 (CS769DT2) Hai Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS769DRT2 (CS769DT2) Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT2 Mã sản phẩm: CS769DRT2#XW Tên sản p..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu TOTO CS838DT3 C838T3, CS838T3

Bồn Cầu TOTO CS838DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT3  Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO 2&nbs..

-16% 7.110.000 đ 6.000.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS819DST2 Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS819DST2 Nắp TC393VS

Bàn cầu trong bộ sưu tập AVANTE của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩ..

-18% 8.380.000 đ 6.900.000 đ

Bồn Cầu TOTO CW811PJWS/SW811JPW/F 2 Khối Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CW811PJWS/SW811JPW/F 2 Khối

Thông số kỹ thuật bồn cầu TOTO CW811PJWS/SW811JPW/F Bộ sưu tập: LE MUSE Mã..

-18% 21.670.000 đ 17.680.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT9 Nắp Êm Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT9 Nắp Êm

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT9  Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ s..

-18% 9.000.000 đ 7.381.000 đ

Hoàn tiền : 500.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT8 Thoát Ngang Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT8 Thoát Ngang

Thông tin bồn cầu TOTO CS945PDT8 2 khối Mã sản phẩm: CS945PDT8#W T&ec..

-16% 7.960.000 đ 6.720.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS819DST8 Hai Khối Nắp TC600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS819DST8 Hai Khối Nắp TC600VS

Bàn cầu trong bộ sưu tập AVANTE của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: ..

-18% 8.380.000 đ 6.900.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS767T2 (CS767RT2) Hai Khối Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu TOTO CS767T2 (CS767RT2) Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS767T2  Mã sản phẩm: CS767T2#XW Tên sản..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu TOTO CW190K/SW190K 2 Khối

Bồn Cầu TOTO CW190K/SW190K 2 Khối

Thông số kỹ thuật bồn cầu TOTO CW190K/SW190K  Bộ sưu tập: WILLOW M&atil..

-18% 20.268.000 đ 16.550.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT2 CS948 CS948T2 948dT2

Bồn Cầu TOTO CS948DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT2  Mã sản phẩm: CS948DT2#XW T&..

-18% 7.640.000 đ 6.270.000 đ

Hoàn tiền : 400.000 đ
Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS350DT2 Nắp TC393VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS350DT2 Nắp TC393VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn kho Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO ..

-13% 4.550.000 đ 3.970.000 đ

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS680DT4 Nắp TC375CVK Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS680DT4 Nắp TC375CVK

Thông số kỹ thuật bồn cầu CS680DT4   Tên sản phẩm: Bồn cầ..

-18% 34.510.000 đ 28.160.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 51 (2 Trang)

Bồn cầu 2 khối TOTO là gì?

Sản phẩm bàn cầu hai khối TOTO có cấu tạo thùng nước và thân cầu tách rời nhau. Thường thì bệt vệ sinh TOTO khối rời này thùng nước có xu hướng cao và tạo ra áp lực mạnh khi xả nước.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các hãng sản xuất những mẫu bồn cầu hai khối với thân kín và nhìn không khác sản phẩm bồn cầu liền khối và rất thẩm mỹ.

Có mua sử dụng bàn cầu TOTO 2 khối rời?

Sản phẩm này là giá thành thường rẻ hơn do 1 phần làm cho quý trình sản xuất được tiết giảm nguyên vậy liệu và chi phí sản xuất.

Ưu điểm của xí bệt TOTO 2 khối là lực xả nước thường mạnh cuốn trôi chất bẩn và phù hợp với đường hơi yếu, công trình cũ không cải tạo được đường thoát tốt.

Ở đâu bán bồn cầu hai khối TOTO giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 thiết bị vệ sinh TOTO cao cấp luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.