GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bồn cầu 2 khối TOTO - Bệ bệt bàn cầu vệ sinh hai khối rời giá rẻ - Tuấn Đức

Bồn Cầu TOTO 2 Khối

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT3Y1 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DT3Y1 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ s..

-13% 3.201.000 đ 2.800.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS320DRT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ ..

-16% 4.291.000 đ 3.610.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[CLC] Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS945DNT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO T..

-25% 7.187.000 đ 5.410.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS769DRT8 (CS769DT8) Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT8 Mã sản phẩm: CS769DRT8#XW Tên sản p..

-18% 8.267.000 đ 6.782.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS325DRT3 Hãng: Thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm..

-16% 4.291.000 đ 3.610.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS948DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT8 Mã sản phẩm: CS948DT8#XW Tên sản..

-18% 8.267.000 đ 6.780.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS767RT8 (CS767T8) Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS767RT8 Mã sản phẩm: CS767RT8#XW Tên sản phẩ..

-18% 8.267.000 đ 6.782.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS300DRT3 hai khối Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh ..

-13% 3.250.000 đ 2.840.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT8 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO C838 nắp TC..

-18% 8.267.000 đ 6.782.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS326DT10 Nắp Êm TC395VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS326DT10  Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS326D..

-16% 4.615.000 đ 3.880.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT8 Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS945DNT8 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO ..

-15% 7.920.000 đ 6.750.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS735DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS735DT3  Mã sản phẩm: CS735DT3#XW Thiết ..

-18% 5.282.000 đ 4.330.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS818DT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh T..

7.187.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS769DRT3 (CS769DT3) Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT3 Mã sản phẩm: CS769DRT3#XW Tên sản p..

-18% 7.843.000 đ 6.431.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS302DT10#W Nắp Êm TC395VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS302DT10  Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS302D..

-16% 3.584.000 đ 3.010.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT3 Thoát Ngang

Bộ sưu tập LE BLANC của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOT..

-18% 8.208.000 đ 6.728.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT3  Mã sản phẩm: CS948DT3#XW T&..

-18% 7.843.000 đ 6.431.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS320PDRT3 Nắp TC385VS Thoát Ngang

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO 2 khối, nắp ..

-16% 4.291.000 đ 3.607.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT3  Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO 2&nbs..

-18% 7.843.000 đ 6.431.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[HTK] Bồn Cầu TOTO CS761DT5 2 Khối Nắp TC384CVK

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS761DT5 Hệ thống xả: Tornado Siphonic Jet Lượng nư..

-40% 13.940.000 đ 8.376.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS325DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS325DRT8 Thương hiệu: TOTO Tên sản phẩm: Bồn..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS320DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS320DRT8 Hãng: thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS767RT2 (CS767T2) Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS767RT2  Mã sản phẩm: CS767RT2#XW Tên s..

-18% 8.420.000 đ 6.904.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS735DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT8  Mã sản phẩm: CS735DT8#XW ..

-18% 5.850.000 đ 4.797.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS300DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu Toto CS300DRT8 Hãng: Thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản..

-13% 3.840.000 đ 3.350.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT8 Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT8 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-18% 9.180.000 đ 7.528.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS660DT1Y1 Nắp TC392VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn kho Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS660DT1Y1 T&e..

3.690.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT2 Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS320DRT2 hai khối Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO hai khối, nắp..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS735DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT2  Mã sản phẩm: CS735DT2 Thiết kế : T..

-18% 5.850.000 đ 4.797.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS767RT3 (CS767T3) Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS767RT3  Mã sản phẩm: CS767RT3#XW T&ec..

-18% 7.843.000 đ 6.431.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS769DRT2 (CS769DT2) Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT2 Mã sản phẩm: CS769DRT2#XW Tên sản p..

-18% 8.420.000 đ 6.904.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS945DNT2 2 Khối Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS945DN..

-15% 7.920.000 đ 6.750.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT2  Mã sản phẩm: CS948DT2#XW T&..

-18% 8.420.000 đ 6.904.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu TOTO CS838DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT2   Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO..

-18% 8.420.000 đ 6.904.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT2 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT2 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-18% 9.926.000 đ 8.140.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS761PDT5 Thoát Ngang

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS761PDT5 Hệ thống xả: Tornado Siphonic Jet Lượng n..

-17% 11.700.000 đ 9.740.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT8 Nắp TC600VS

Bộ bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS818DT8, b..

7.776.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS819DST2 Nắp TC393VS

Bàn cầu trong bộ sưu tập AVANTE của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩ..

8.380.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT2 Thoát Ngang

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS945PDT2 Bộ sưu tập LE BLANC của thương hi..

-16% 8.360.000 đ 7.060.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT2 Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu 2 khối TOTO CS300DRT2 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS300DRT2#W, bồ..

-13% 3.840.000 đ 3.350.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT2Y1 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DT2Y1 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO hai khối CS300..

-13% 3.800.000 đ 3.300.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT2 Nắp TC393VS

Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS818DT2, bồn c..

7.776.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS350DT2 Nắp TC393VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn kho Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO ..

4.550.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT9 Nắp Êm

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT9  Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ s..

-18% 11.006.000 đ 9.030.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT2 Nắp TC393VS

Bộ sưu tập BASIC + của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS32..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS351DT2 Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS351DT2..

4.550.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-18% 9.167.000 đ 7.517.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[HTK] Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS680DT4 Nắp TC375CVK

Thông tin bồn cầu 2 khối CS680DT4 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS68..

-53% 34.510.000 đ 16.332.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 64 (2 Trang)

Bồn cầu TOTO 2 khối là gì?

Bàn cầu TOTO 2 khối là một loại thiết bị vệ sinh được sản xuất bởi TOTO, nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh. 
Bàn cầu 2 khối TOTO bao gồm hai phần chính: két nước và bệt (thân bồn) riêng biệt. Điều này tạo ra một cấu trúc hai khối riêng biệt, giúp việc lắp đặt và vệ sinh dễ dàng hơn. Thường thì bàn cầu TOTO 2 khối két nước có xu hướng cao và tạo ra áp lực mạnh khi xả nước hơn so với loại 1 khối.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các hãng sản xuất những mẫu bệt TOTO 2 khối với thân kín và nhìn không khác và có mẫu tương tự sản phẩm bồn cầu TOTO 1 khối và rất thẩm mỹ.

Có nên sử dụng bàn cầu 2 khối không?

Việc sử dụng bàn cầu TOTO 2 khối phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn. Dưới đây là một số lợi ích của bồn cầu 2 khối TOTO để bạn có thể xem xét:

  • Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh: Thiết kế hai khối của bệt 2 khối TOTO cho phép bạn tháo rời bể nước và bệt một cách dễ dàng, giúp việc lắp đặt và vệ sinh trở nên thuận tiện hơn.
  • Tiết kiệm nước: Bàn cầu TOTO 2 khối thường được trang bị công nghệ xả tiên tiến, giúp giảm lượng nước sử dụng mỗi lần xả. Điều này có thể giúp tiết kiệm nước và giảm tiền điện nước trong quá trình sử dụng.
  • Lực nước: Lực xả nước thường mạnh cuốn trôi chất bẩn và phù hợp với đường hơi yếu, công trình cũ không cải tạo được đường thoát tốt.
  • Giá thành: Thường thì bồn cầu 2 khối TOTO có giá rẻ hơn do 1 phần làm cho quy trình sản xuất được tiết giảm nguyên vật liệu, thường tỷ lệ đạt khi sản xuất cao.

Giá bán bàn cầu TOTO 2 khối

Giá bán bồn cầu TOTO 2 khối thường phụ thuộc vào mẫu mã, chất liệu và tính năng của sản phẩm. Mức giá có thể thay đổi từ dòng sản phẩm phổ thông đến dòng cao cấp. 

Mức giá bàn cầu TOTO 2 khối thường dao động từ 3.000.000 đến 34.500.000 VNĐ tuỳ vào từng loại sản phẩm và thời điểm mua hàng.

Dưới đây là bảng giá bồn cầu TOTO 2 khối một số mẫu quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT3Y1 Nắp TC385VS

2.770.000 VNĐ

2

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT3 Nắp TC385VS

3.690.000 VNĐ

3

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT3 Nắp TC385VS

6.250.000 VNĐ

4

Bồn Cầu TOTO CS769DRT8 (CS769DT8) Hai Khối Nắp TC600VS

6.990.000 VNĐ

Giá cập nhật đến tháng 6/2023 (giá có thể thay đổi tùy thời điểm mua hàng)

Để biết rõ hơn về giá bệt TOTO 2 khối quý khách hàng nên tra cứu thông tin từ nguồn đại lý chính thống của TOTO để biết được mức giá bàn cầu TOTO 2 khối rẻ nhất và ưu đãi nhất.

Mua bồn cầu 2 khối  TOTO ở đâu tại TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội

Trong các hãng thiết bị vệ sinh thì TOTO khá ít đại lý chính thức được hãng ủy quyền. Đây là sản phẩm cao cấp nên TOTO không muốn đại trà ra các cửa hàng nên chỉ chọn ra mỗi khu vực 1 đối tác để đảm bảo đưa dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng. Và thiết bị vệ sinh TOTO hàng giả, hàng nhái hiện cũng khá tràn lan trên thị trường, mức độ tinh vi khá cao rất khó để phát hiện. Nên lời khuyên là hãy tìm đại lý TOTO chính thức để mua thiết bị vệ sinh TOTO chính hãng. Khu vực đại lý thiết bị vệ sinh TOTO TPHCM và thiết bị vệ sinh TOTO Hà Nội là có nhiều đại lý nhất.

TDM Tuấn Đức khá vinh dự khi là 1 trong những đại lý showroom TOTO được quyền từ năm 2016 đến nay. Năm 2017 là năm vượt bậc của đại lý Tuấn Đức khi đạt được 3 giải thưởng là doanh số bán thứ 3 miền nam, đại lý bán nắp rửa cơ - nắp rửa Washlet tốt nhất, đại lý có tốc độ tăng trưởng tốt nhất 2017. Và năm 2018, 2019, 2020 đều được vinh danh là đại lý có doanh số 1, bán nắp rửa số 1, bán sen vòi số 1 tại khu vực.

Đến hiện tại thì TOTO Tuấn Đức thì chúng tôi đang có 3 chi nhánh chính thức tại: Đại lý TOTO Tuấn Đức tại Bình Dương, Đại lý TOTO tại TPHCM, Đại lý TOTO tại Hà Nội. Có showroom trưng bày đầy đủ sản phẩm TOTO, đặc biệt chi nhánh chính tại Bình Dương trưng bày gần như 90% sản phẩm nội thất Toto.vn. 

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom TOTO Tuấn Đức theo địa chỉ sau:
TP.HCM:

  • Showroom TOTO Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
  • Showroom TOTO Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom TOTO Bình Dương:203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom TOTO Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)