GIAO HÀNG NỘI THÀNH 24H. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠI NHÀ

Bồn cầu 2 khối TOTO - Bệ bệt bàn cầu vệ sinh hai khối rời giá rẻ - Tuấn Đức

Bồn Cầu TOTO 2 Khối

Sản phẩm

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT3Y1 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DT3Y1 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ s..

-16% 3.260.000 đ 2.739.000 đ

Hoàn tiền : 50.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS320DRT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ ..

-16% 4.340.000 đ 3.641.000 đ

Hoàn tiền : 90.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS945DNT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO T..

-16% 7.187.000 đ 6.070.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS769DRT8 (CS769DT8) Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT8 Mã sản phẩm: CS769DRT8#XW Tên sản p..

-22% 8.420.000 đ 6.578.000 đ

Hoàn tiền : 180.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS325DRT3 Hãng: Thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm..

-16% 4.340.000 đ 3.641.000 đ

Hoàn tiền : 90.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT3 Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS300DRT3 hai khối Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh ..

-13% 3.330.000 đ 2.910.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT8 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO C838 nắp TC..

-22% 8.420.000 đ 6.578.000 đ

Hoàn tiền : 520.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS767RT8 (CS767T8) Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS767RT8 Mã sản phẩm: CS767RT8#XW Tên sản phẩ..

-22% 8.420.000 đ 6.578.000 đ

Hoàn tiền : 180.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT8 Mã sản phẩm: CS948DT8#XW Tên sản..

-22% 8.420.000 đ 6.578.000 đ

Hoàn tiền : 520.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945DNT8 Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS945DNT8 Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO ..

-18% 7.776.000 đ 6.372.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS735DT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT8  Mã sản phẩm: CS735DT8#XW ..

-13% 5.744.000 đ 4.990.000 đ

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS320PDRT3 Nắp TC385VS Thoát Ngang

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO 2 khối, nắp ..

-13% 4.340.000 đ 3.790.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS769DRT3 (CS769DT3) Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT3 Mã sản phẩm: CS769DRT3#XW Tên sản p..

-19% 7.770.000 đ 6.310.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT3  Mã sản phẩm: CS948DT3#XW T&..

-19% 7.770.000 đ 6.310.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS735DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS735DT3  Mã sản phẩm: CS735DT3#XW Thiết ..

-18% 5.230.000 đ 4.290.000 đ

Hoàn tiền : 340.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT3 Thoát Ngang

Bộ sưu tập LE BLANC của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOT..

-20% 8.150.000 đ 6.550.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS818DT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh T..

7.187.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS320DRT2 Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS320DRT2 hai khối Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO hai khối, nắp..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS320DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS320DRT8 Hãng: thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS945DNT2 2 Khối Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS945DN..

-16% 7.776.000 đ 6.560.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS735DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS735DT2  Mã sản phẩm: CS735DT2 Thiết kế : T..

-13% 5.744.000 đ 4.990.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT8 Nắp TC600VS

Bộ bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS818DT8, b..

7.776.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT3 Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT3  Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO 2&nbs..

-19% 7.770.000 đ 6.310.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS767RT3 (CS767T3) Hai Khối Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS767RT3  Mã sản phẩm: CS767RT3#XW T&ec..

-19% 7.770.000 đ 6.310.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS660DT1Y1 Nắp TC392VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn kho Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS660DT1Y1 T&e..

3.690.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS945PDT2 Thoát Ngang

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS945PDT2 Bộ sưu tập LE BLANC của thương hi..

-16% 8.360.000 đ 7.060.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS761DT5 2 Khối Nắp TC384CVK

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS761DT5 Hệ thống xả: Tornado Siphonic Jet Lượng nư..

-18% 13.940.000 đ 11.490.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS325DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS325DRT8 Thương hiệu: TOTO Tên sản phẩm: Bồn..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT8 Nắp TC600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT8 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-14% 9.180.000 đ 7.900.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS761PDT5 Thoát Ngang

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS761PDT5 Hệ thống xả: Tornado Siphonic Jet Lượng n..

-18% 11.700.000 đ 9.640.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS351DT2 Nắp TC393VS

Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS351DT2..

-13% 4.550.000 đ 3.970.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS769DRT2 (CS769DT2) Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS769DRT2 Mã sản phẩm: CS769DRT2#XW Tên sản p..

-14% 7.874.000 đ 6.780.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DT2Y1 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS300DT2Y1 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO hai khối CS300..

-13% 3.620.000 đ 3.132.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS300DRT8 Hai Khối Nắp TC600VS

Thông tin bồn cầu Toto CS300DRT8 Hãng: Thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản..

-13% 3.770.000 đ 3.290.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS948DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin kỹ thuật bồn cầu TOTO CS948DT2  Mã sản phẩm: CS948DT2#XW T&..

-14% 7.874.000 đ 6.780.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS819DST2 Nắp TC393VS

Bàn cầu trong bộ sưu tập AVANTE của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩ..

8.380.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS767RT2 (CS767T2) Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu TOTO CS767RT2  Mã sản phẩm: CS767RT2#XW Tên s..

-15% 8.020.000 đ 6.780.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS818DT2 Nắp TC393VS

Bồn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS818DT2, bồn c..

7.776.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS300DRT2 Nắp TC393VS

Thông tin bồn cầu 2 khối TOTO CS300DRT2 Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS300DRT2#W, bồ..

-13% 3.770.000 đ 3.290.000 đ

Bồn Cầu TOTO CS838DT2 Hai Khối Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS838DT2   Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO..

-14% 7.874.000 đ 6.780.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS325DRT2 Nắp TC393VS

Bộ sưu tập BASIC + của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO CS32..

-11% 4.781.000 đ 4.250.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT2 Nắp TC393VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT2 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-22% 9.820.000 đ 7.667.000 đ

Hoàn tiền : 600.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS350DT2 Nắp TC393VS

Sản phẩm bỏ mẫu, hết hàng tồn kho Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO ..

-13% 4.550.000 đ 3.970.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT9 Nắp Êm

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT9  Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ s..

-22% 9.920.000 đ 7.744.000 đ

Hoàn tiền : 600.000 đ

Bồn Cầu 2 Khối TOTO CS680DT4 Nắp TC375CVK

Thông số kỹ thuật bồn cầu CS680DT4   Tên sản phẩm: Bồn cầ..

34.510.000 đ

Bồn Cầu TOTO CW811PJWS/SW811JPW/F 2 Khối

Thông số kỹ thuật bồn cầu TOTO CW811PJWS/SW811JPW/F Bộ sưu tập: LE MUSE Mã..

-18% 22.347.000 đ 18.230.000 đ

Bồn Cầu Hai Khối TOTO CS986GT3 Nắp TC385VS

Thông tin cơ bản bồn cầu TOTO CS986GT3 Bàn cầu của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-14% 8.571.000 đ 7.370.000 đ

Bồn Cầu TOTO CW190K/SW190K 2 Khối

Thông số kỹ thuật bồn cầu TOTO CW190K/SW190K  Bộ sưu tập: WILLOW M&atil..

-18% 20.268.000 đ 16.550.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 65 (2 Trang)

Bồn cầu TOTO 2 khối là gì?

Sản phẩm bồn cầu 2 khối Toto có cấu tạo thùng nước và thân cầu tách rời nhau. Thường thì bàn cầu Toto 2 khối két nước có xu hướng cao và tạo ra áp lực mạnh khi xả nước hơn so với loại 1 khối.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các hãng sản xuất những mẫu bệt Toto 2 khối với thân kín và nhìn không khác và có mẫu tương tự sản phẩm bồn cầu Toto 1 khối và rất thẩm mỹ.

Có mua sử dụng bàn cầu TOTO 2 khối ?

Giá thành luôn là tiêu chí hàng đầu khi chọn bồn cầu Toto hai khối và giá rẻ do 1 phần làm cho quý trình sản xuất được tiết giảm nguyên vậy liệu, thường tỷ lệ đạt khi sản xuất cao.

Ưu điểm của xí bệt Toto két nước rời là lực xả nước thường mạnh cuốn trôi chất bẩn và phù hợp với đường hơi yếu, công trình cũ không cải tạo được đường thoát tốt.

Giá bán bồn cầu 2 khối TOTO bao nhiêu?

Giá bàn cầu 2 khối Toto rẻ nhất 2.600.000đ cao nhất 11.000.000đ.

Mẫu bồn cầu Toto hai khối bán chạy nhất CS320DRT3, mẫu đẹp nhất CS769DRT8, mẫu có giá thấp nhất CS300DT3Y1.

Đại lý TOTO Tuấn Đức trưng bày đầy đủ các mẫu bồn cầu Toto và là đại lý hàng đầu trong hệ thống Toto nên quý khách hoàn toàn yên tâm trong việc chọn mua sản phẩm.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)