GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Trọn bộ combo thiết bị vệ sinh Inax đầy đủ cho nhà tắm chiết khấu cao

Combo Inax

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Combo INAX 84 Bộ C-504VAN + L-288V/L-288VC + LFV-1402S + BFV-1403S-4C

Thông tin bồn cầu C-504VAN Kích thước bồn cầu C-504VAN : 733 x 390 x 756 (d&agrav..

-20% 9.613.000 đ 7.650.000 đ

Combo INAX 20 Trọn Bộ C-108VA + L-280V

Thông tin bồn cầu C-108VA Kích thước bồn cầu C-108VA : 688 x 370 x ..

-23% 3.102.000 đ 2.380.000 đ

Combo INAX 63 Bộ C-504VAN + L-284V/L-284VC + LFV-1402S + BFV-1403S-4C

Thông tin bồn cầu C-504VAN Kích thước bồn cầu C-504VAN : 733 x 390 x 756 (d&agrav..

-21% 9.112.000 đ 7.210.000 đ

Combo INAX 1 Trọn Bộ C-117VA + L-280V

Thông tin bồn cầu C-117VA Kích thước bồn cầu C-117VA: 688 x 370 x  770 ..

-15% 2.680.000 đ 2.290.000 đ

Combo INAX 60 Trọn Bộ C-504VAN + L-284V/L-284VC

Thông tin bồn cầu C-504VAN Kích thước bồn cầu C-504VAN : 733 x 390 x 756 (d&agrav..

-19% 4.712.000 đ 3.800.000 đ

Combo INAX 23 Trọn Bộ C-108VA + L-282V

Thông tin bồn cầu C-108VA Kích thước bồn cầu C-108VA : 688 x 370 x ..

-23% 3.220.000 đ 2.480.000 đ

Combo INAX 4 Trọn Bộ C-117VA + L-282V

Thông tin bồn cầu C-117VA Kích thước bồn cầu C-117VA: 688 x 370 x  770 ..

-9% 2.798.000 đ 2.550.000 đ

Combo INAX 10 Trọn Bộ C-117VA + L-284V

Thông tin bồn cầu C-117VA Kích thước bồn cầu C-117VA: 688 x 370 x  770 ..

-11% 2.916.000 đ 2.600.000 đ

Combo INAX 42 Trọn Bộ C-306VA + L-285V/L-288VC

Thông tin bồn cầu C-306VA Kích thước bồn cầu C-306VA : 740 x 440 x..

-16% 4.340.000 đ 3.630.000 đ

Combo INAX 70 Trọn Bộ C-504VAN + L-285V/L-288VC

Thông tin bồn cầu C-504VAN Kích thước bồn cầu C-504VAN : 733 x 390 x 756 (d&agrav..

-18% 4.850.000 đ 3.960.000 đ

Combo INAX 29 Trọn Bộ C-108VA + L-284V

Thông tin bồn cầu C-108VA Kích thước bồn cầu C-108VA : 688 x 370 x ..

-23% 3.338.000 đ 2.560.000 đ

Combo INAX 1A AC-602VN+L-312V+LFV-612S+BFV-615S-8C

Thông tin combo INAX 1A AC-602VN + L-312V + LFV-612S+BFV-615S-8C Bộ Combo INAX 1A bao gồ..

-41% 19.420.000 đ 11.550.000 đ

Combo INAX 80 Trọn Bộ C-504VAN + L-288V/L-288VC

Thông tin bồn cầu C-504VAN Kích thước bồn cầu C-504VAN : 733 x 390 x 756 (d&agrav..

-19% 5.213.000 đ 4.240.000 đ

Combo INAX 36 Trọn Bộ C-306VA + L-284V

Thông tin bồn cầu C-306VA Kích thước bồn cầu C-306VA : 740 x 440 x 770 ..

-14% 3.525.000 đ 3.020.000 đ

Combo INAX 5A AC-902VN+AL-312V+LFV-612S+BFV-615S-8C

Thông tin Combo INAX 5A AC-902VN+AL-312V+LFV-612S+BFV-615S-8C Bộ Combo INAX 1A bao gồm: ..

-36% 25.045.000 đ 16.070.000 đ

Combo INAX 6A AC-902VN+AL-345V+LFV-612S+BFV-615S-8C

Thông tin Combo INAX 6A AC-902VN+AL-345V+LFV-612S+BFV-615S-8C Bộ Combo INAX 1A bao gồm: ..

-36% 25.968.000 đ 16.740.000 đ

Combo INAX 11A AC-1032VN+AL-632V+LFV-632S+0014068-WC+BFV-635S

Thông tin Combo INAX 11A AC-1032VN+AL-632V+LFV-632S+0014068-WC+BFV-635S Bộ Combo INAX 11..

36.608.000 đ

Combo INAX 2A AC-602VN+L-312V+LFV-612S2

Thông tin combo INAX 2A AC-602VN + L-312V + LFV-612S Bộ Combo INAX 2A bao gồm: 1 bồn cầu..

-35% 8.720.000 đ 5.670.000 đ

Combo INAX 8A C-514VAN+L-312V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C

Thông tin Combo INAX 8A C-514VAN+L-312V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C Bộ Combo INAX 1A bao gồm:..

-31% 9.827.000 đ 6.780.000 đ

Combo INAX 12A AC-832VN+AL-632V+LFV-632S+0014068-WC+BFV-635S

Thông tin Combo INAX 12A AC-832VN+AL-632V+LFV-632S+0014068-WC+BFV-635S Bộ Combo INAX 11A..

29.745.000 đ

Combo INAX H1 C-514VAN+L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-4C

Thông tin Combo INAX H1 C-514VAN+L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-4C Bộ Combo INAX bao gồm: 1 ..

-26% 8.494.000 đ 6.300.000 đ

Combo INAX 3A AC-602VN+L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C

Thông tin Combo INAX 3A AC-602VN+L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C Bộ Combo INAX 1A bao gồm:..

-30% 9.827.000 đ 6.900.000 đ

Combo INAX 4A C-514VAN + L-285V + CFV-102A

Thông tin Combo INAX 4A C-514VAN + L-285V + CFV-102A Bộ Combo INAX 2A bao gồm: 1 bồn cầu..

-21% 4.484.000 đ 3.520.000 đ

Combo INAX 9A AC-1052VN+ AL-642V

Thông tin Combo INAX 9A AC-1052VN+ AL-642V Bộ Combo INAX 9A bao gồm: 1 bồn cầu 1 khối, 1..

-27% 25.070.000 đ 18.240.000 đ

Combo INAX 10A AC-1052+CW-S32VN+AL-S620V

Thông tin Combo INAX 10A AC-1052+CW-S32VN+AL-S620V Bộ Combo INAX 10A bao gồm: 1 bồn cầu ..

-21% 31.490.000 đ 24.930.000 đ

Combo INAX H4 AC-602VN+AL-345V+LFV-612S+BFV-615S-8C

Thông tin combo INAX H4 AC-602VN + AL-345V + LFV-612S+BFV-615S-8C Bộ Combo INAX 1A bao g..

-20% 21.380.000 đ 17.120.000 đ

Combo INAX H3 AC-602VN+L-312V+LFV-1402S+BFV-1403S-4C

Thông tin Combo INAX H3 AC-602VN+L-312V+LFV-1402S+BFV-1403S-4C Bộ Combo INAX bao gồm: 1 ..

-15% 10.740.000 đ 9.140.000 đ

Combo INAX H7 LFV-1402SH+BFV-3413T-3C

Thông tin Combo INAX H7 LFV-1402SH+BFV-3413T-3C Bộ Combo INAX H6 bao gồm: 1 vòi l..

-16% 7.570.000 đ 6.360.000 đ

Combo INAX H6 LFV-1402S+BFV-3413T-8C

Thông tin Combo INAX H6 LFV-1402S+BFV-3413T-8C Bộ Combo INAX H6 bao gồm: 1 vòi la..

-15% 7.010.000 đ 5.940.000 đ

Combo INAX H2 C-514VAN+L-288V+LFV-1402S+BFV-1403S-3C

Thông tin Combo INAX H2 C-514VAN+L-288V+LFV-1402S+BFV-1403S-3C Bộ Combo INAX bao gồm: 1 ..

-30% 9.307.000 đ 6.540.000 đ

Combo INAX H8 LFV-1402SH+BFV-1405S

Thông tin Combo INAX H8 LFV-1402SH+BFV-1405S Bộ Combo INAX H6 bao gồm: 1 vòi lava..

-19% 10.120.000 đ 8.210.000 đ

Combo INAX H11 AC-1032VN+AL-312V

Thông tin Combo INAX H11 AC-1032VN+AL-312V Bộ Combo INAX 11A bao gồm: 1 bồn cầu 1 khối, ..

-27% 16.940.000 đ 12.380.000 đ

Combo INAX H10 LFV-1402SH+BFV-3415T-8C

Thông tin Combo INAX H10 LFV-1402SH+BFV-3415T-8C Bộ Combo INAX H6 bao gồm: 1 vòi ..

-43% 15.590.000 đ 8.880.000 đ

Combo INAX H9 LFV-1402S+BFV-3415T

Thông tin Combo INAX H9 LFV-1402S+BFV-3415T Bộ Combo INAX H6 bao gồm: 1 vòi ..

-43% 15.060.000 đ 8.540.000 đ

Combo INAX H12 AC-832VN+AL-312V

Thông tin Combo INAX H12 AC-832VN+AL-312V Bộ Combo INAX H12 bao gồm: 1 bồn cầu 2 khối, 1..

9.307.000 đ

Combo INAX H5 LFV-1402SH+BFV-1403S-8C

Thông tin Combo INAX H5 LFV-1402SH+BFV-1403S-8C Bộ Combo INAX H5 bao gồm: 1 vòi l..

-30% 5.320.000 đ 3.710.000 đ

Hiển thị 1 đến 36 trong 36 (1 Trang)

Giới thiệu bộ thiết bị vệ sinh INAX

Thiết bị vệ sinh là một trong đồ vật quan trọng và cần thiết trong mỗi gia đình, và đây lựa chọn phù hợp có thể mang lại sự tiện ích và thẩm mỹ cho không gian phòng tắm. Hiện nay, có nhiều hãng cung cấp các sản phẩm thiết bị vệ sinh với đa dạng ưu điểm và lựa chọn cho khách hàng. Một trong những nơi cung cấp thiết bị vệ sinh đáng tin cậy là Đại lý thiết bị vệ sinh TDM Tuấn Đức, cửa hàng INAX Tuấn Đức là cửa hàng uy tín được hãng ủy quyền chính thức để cung cấp sản phẩm tốt nhất, giá thành tốt nhất đến tay người tiêu dùng tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương. Với tiêu chí nhanh, rẻ và uy tín trong năm 2017 và được mọi người tin tưởng ủng hộ.

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm vệ sinh INAX đa dạng mẫu mã, chức năng; đặc biệt là Combo Thiết Bị Vệ Sinh INAX giá rẻ để khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Combo thiết bị vệ sinh INAX gồm những gì?

Đại lý INAX Tuấn Đức tự hào mang đến cho khách hàng một bộ sưu tập đa dạng với hơn 30 combo thiết bị vệ sinh INAX. Với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại, chúng tôi cam kết cung cấp những giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng.

Mỗi combo thiết bị vệ sinh INAX mà chúng tôi cung cấp đều bao gồm những dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều phong cách và sở thích khác nhau. Khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tạo nên không gian phòng tắm hoàn hảo theo ý muốn của mình.

Những dòng sản phẩm trong combo thiết bị vệ sinh INAX hiện đang được bán như:

Mỗi gói combo thiết bị vệ sinh INAX sẽ khác nhau, phản ánh sự đa dạng và phù hợp với các ngân sách khác nhau. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn gói combo phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình.

Tại sao nên mua trọn bộ thiết bị vệ sinh INAX?

Mua trọn bộ thiết bị vệ sinh INAX có nhiều ưu điểm phải kể đến như:

  • Đầu tiên, mua trọn combo thiết bị vệ sinh INAX giúp tiết kiệm chi phí hơn, nhận được mức giá ưu đãi hơn so với việc mua từng sản phẩm riêng lẻ.
  • Thứ hai, mua trọn bộ INAX sẽ tiết kiệm thời gian vì không cần phải tìm kiếm từng sản phẩm và xem xét sự kết hợp giữa chúng.
  • Thứ ba, mua trọn bộ thiết bị vệ sinh INAX đảm bảo tính đồng bộ và hài hòa cho phòng tắm của bạn, vì các sản phẩm đã được thiết kế và kết hợp với nhau một cách tương thích.

Giá trọn bộ combo thiết bị vệ sinh INAX bao nhiêu chính hãng?

Giá bộ combo thiết bị vệ sinh INAX có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như mẫu mã của sản phẩm, chất liệu, tính năng, và địa điểm mua hàng. Để biết chính xác giá trọn bộ thiết bị vệ sinh INAX chính hãng, bạn nên liên hệ trực tiếp với Đại lý INAX chính hãng hoặc các nhà cung cấp thiết bị vệ sinh uy tín.

Các gói combo thiết bị vệ sinh INAX thường được thiết kế để cung cấp sự tiện ích và thẩm mỹ cho phòng tắm, vì thế giá cả phụ thuộc vào số lượng và loại sản phẩm trong gói combo. Điều quan trọng là tìm hiểu và so sánh giá cả từ nhiều nguồn khác nhau để lựa chọn được mức giá hấp dẫn nhất và ưu đãi nhất.

Hiện nay ở Đại lý INAX Tuấn Đức chúng tôi đang cung cấp hơn 30 combo thiết bị vệ sinh INAX với mức giá dao động từ 2.300.000 VNĐ đến 23.350.000 VNĐ.

Lưu ý rằng giá có thể thay đổi theo thời gian và thị trường, do đó hãy kiểm tra thông tin cập nhật từ các nguồn tin cậy hoặc liên hệ trực tiếp với Đại lý INAX Tuấn Đức để biết thông tin chi tiết về giá trọn bộ combo thiết bị vệ sinh INAX chính hãng.

Mua combo thiết bị INAX ở showroom nào tại TPHCM, Hà Nội ?

Hiện nay, có rất nhiều nhà cung cấp, đại lý thiết bị vệ sinh INAX trên thị trường. Quý khách hàng muốn mua sản phẩm của INAX nên lưu ý tìm những nơi uy tín, chính hãng INAX để tránh mua phải những hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Để mua combo nhà tắm INAX chính hãng, quý khách hàng có thể tham khảo:

  • Các cửa hàng và đại lý chính hãng của INAX: Tìm hiểu về các cửa hàng và đại lý chính hãng của INAX trong khu vực quý khách đang sinh sống hoặc muốn lặp đặt để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng và có đầy đủ chế độ bảo hành.
  • Nhà phân phối độc quyền: Kiểm tra với nhà phân phối độc quyền của INAX trong khu vực để được cung cấp các sản phẩm INAX chính hãng và hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm và mua hàng.

Điều quan trọng khi mua trọn bộ vệ sinh INAX là không chỉ xem xét về giá, mà cũng cần xem xét về chất lượng và độ bền của sản phẩm. Quý khách hàng nên đảm bảo mua từ các đại lý đáng tin cậy để đảm bảo sản phẩm chất lượng và dịch vụ sau bán hàng tốt. Để mua các gói combo thiết bị vệ sinh, quý khách hàng có thể tham khảo tại Đại lý thiết bị vệ sinh INAX Tuấn Đức chúng tôi.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh INAX luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Với mạng lưới 4 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương cũng như khách hàng thường xuyên ở cách tỉnh miền Nam và miền Bắc chúng tôi gần như phân phối đi 63 tỉnh thành trên cả nước.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)