Khai trương chi nhánh TDM Tuấn Đức Quận 7 nhận nhiều ưu đãi

Bồn cầu INAX - Bệ xí bệt bàn cầu vệ sinh khuyến mãi giá tốt nhất - Tuấn Đức

Bồn cầu INAX

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Cầu INAX AC-969VN (AC969VN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-969VN (AC969VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969VN Sản phẩm bồn cầu INAX  AC 969 VN 1 khối..

-28% 5.510.000 đ 3.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200 Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-902VN Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của INAX Kiểu ..

-26% 9.510.000 đ 7.060.000 đ

Hoàn tiền : 100.000 đ
Bồn Cầu INAX AC-602VN 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-602VN 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-602VN 2 khối Bồn cầu AC-602VN thộc bộ sưu tập: S200 LINE ..

-30% 4.190.000 đ 2.950.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959VAN (AC959VAN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-959VAN (AC959VAN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-959VAN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 959 VAN 1 k..

-20% 6.890.000 đ 5.490.000 đ

Bồn Cầu INAX C-504VAN (C504VAN) Hai Khối Nắp Êm Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX C-504VAN (C504VAN) Hai Khối Nắp Êm

Thông tin bồn cầu INAX C-504VAN 2 khối Bàn cầu hai khối nắp êm đến từ thươn..

-20% 3.270.000 đ 2.630.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-909VRN (AC909VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-909VRN (AC909VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-909VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-909VRN 1 khối xả g..

-15% 10.530.000 đ 8.990.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-832VN AC832VN AC 832 VN

Bồn Cầu INAX AC-832VN 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-832VN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INA..

-19% 7.170.000 đ 5.780.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-700VAN (AC700VAN) 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-700VAN (AC700VAN) 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-700VAN Bàn cầu 2 khối xả nhấn nắp êm đến từ thươn..

-26% 4.380.000 đ 3.220.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-504VAN (AC504VAN) 2 Khối  Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-504VAN (AC504VAN) 2 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-504VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-504VAN hai ..

-26% 3.830.000 đ 2.840.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900VRN (AC900VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-900VRN (AC900VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu AC-900VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-900..

-38% 9.520.000 đ 5.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969VN-2 (AC969VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp CF-600VS Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-969VN-2 (AC969VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp CF-600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969VN-2 Sản phẩm bồn cầu INAX  AC969VN-2 1 kh..

-28% 5.510.000 đ 3.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1008VRN (AC1008VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Nhấn Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1008VRN (AC1008VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Nhấn

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1008VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-1008VRN xả..

-26% 13.460.000 đ 9.990.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-902/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Bồn Cầu Thông Minh

Bồn Cầu INAX AC-902/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-902/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-902/CW-S32..

-37% 11.200.000 đ 7.020.000 đ

Bồn Cầu INAX C-108VA (C108VA) 2 Khối Xả Nhấn Nắp Thường Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX C-108VA (C108VA) 2 Khối Xả Nhấn Nắp Thường

Thông tin bồn cầu INAX C-108VA 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-108VA nắp thườ..

-6% 2.370.000 đ 2.230.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1032VN (AC1032VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1032VN (AC1032VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-1032VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC..

-31% 13.500.000 đ 9.260.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939VN (AC939VN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-939VN (AC939VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-939VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 939 VRN 1..

-25% 8.560.000 đ 6.450.000 đ

Bồn Cầu INAX C-117VA (C117VA) 2 Khối Xả Gạt Nắp Thường Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX C-117VA (C117VA) 2 Khối Xả Gạt Nắp Thường

Thông tin bồn cầu INAX C-117VA 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-117VA 2 khối n..

-16% 2.160.000 đ 1.810.000 đ

Bồn Cầu INAX C-514VAN C514VAN 2 Khối C 514 VAN

Bồn Cầu INAX C-514VAN (C514VAN ) 2 Khối

Thông tin bồn cầu INAX C-514VAN 2 khối Bàn cầu INAX C-514VAN hai khối nắp &e..

-17% 3.270.000 đ 2.730.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-2700VN (AC2700VN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-2700VN (AC2700VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-2700VN Bồn cầu INAX AC-2700 VN xả nhấn 1 khối hã..

-44% 20.120.000 đ 11.190.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-514VN AC514VN 2 Khối  Aqua Ceramic AC 514 VN

Bồn Cầu INAX AC-514VAN (AC514VAN ) 2 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-514VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-514VAN..

-26% 3.830.000 đ 2.820.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200 Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-912VN xả gạt Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của INAX ..

-26% 9.230.000 đ 6.850.000 đ

Bồn Cầu INAX C-306VAN (C306VAN)2 Khối Nắp Êm Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX C-306VAN (C306VAN)2 Khối Nắp Êm

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX C-306VAN Dòng sản phẩm bàn cầu INAX C306VAN ..

-15% 2.990.000 đ 2.550.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-902VN (ACT902VN) 1 Khối Dòng S200 Xả Tự Động Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX ACT-902VN (ACT902VN) 1 Khối Dòng S200 Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-902VN xả tự động Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của IN..

-26% 11.340.000 đ 8.420.000 đ

Bàn Cầu INAX C-306VA (C306VN) 2 Khối Nắp Thường Bồn Cầu Vệ Sinh

Bàn Cầu INAX C-306VA (C306VN) 2 Khối Nắp Thường

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX C-306VA Dòng sản phẩm bàn cầu INAX..

-15% 2.770.000 đ 2.350.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-952VN (AC952VN) Treo Tường Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-952VN (AC952VN) Treo Tường

Thông tin bồn cầu treo tường INAX AC-952VN Bàn cầu treo tường thoát ngang,..

-13% 14.060.000 đ 12.200.000 đ

Bàn Cầu INAX AC-909VRN-1 (AC909VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối  Bồn Cầu Vệ Sinh

Bàn Cầu INAX AC-909VRN-1 (AC909VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-909VRN-1 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-909..

-16% 10.430.000 đ 8.800.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959VAN-2 (AC959VAN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp Mỏng Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-959VAN-2 (AC959VAN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp Mỏng

Thông tin bồn cầu Inax AC-959VAN-2 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 959 VAN-2 1 khối..

-20% 6.890.000 đ 5.490.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-919VRN (AC919VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-919VRN (AC919VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-919VRN Loại: Bồn cầu 1 khối xả 2 cửa Công nghệ xả: ECO..

-21% 10.340.000 đ 8.120.000 đ

Bồn Cầu INAX C-108VAN (C108VAN) 2 Khối Xả Nhấn Nắp Êm Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX C-108VAN (C108VAN) 2 Khối Xả Nhấn Nắp Êm

Thông tin bồn cầu INAX C-108VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-108VAN nắp &e..

-14% 2.570.000 đ 2.200.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1052VN (AC1052VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1052VN (AC1052VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-1052VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu IN..

-31% 17.990.000 đ 12.350.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-23PVN (AC23PVN) Treo Tường Thùng Nước Âm Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-23PVN (AC23PVN) Treo Tường Thùng Nước Âm

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-23PVN Bàn cầu treo tường thoát ngang, k&e..

-4% 10.580.000 đ 10.140.000 đ

Bàn Cầu INAX C-117VAN (C117VAN) Hai Khối Xả Gạt Nắp Êm Bồn Cầu Vệ Sinh

Bàn Cầu INAX C-117VAN (C117VAN) Hai Khối Xả Gạt Nắp Êm

Thông tin bồn cầu INAX C-117VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-117VAN 2 khối..

-15% 2.310.000 đ 1.970.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-991VRN (AC991VRN) 1 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-991VRN (AC991VRN) 1 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-991VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-991VRN 1 kh..

-16% 9.370.000 đ 7.900.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-602VN ACT602VN ACT 602 VN

Bồn Cầu INAX ACT-602VN 2 Khối Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-602VN 2 khối xả tự động Bồn cầu ACT-602VN thuộc bộ sưu t..

-22% 6.400.000 đ 4.980.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-808VN (AC808VN) 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-808VN (AC808VN) 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-808VN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-808VN 2 khối..

-16% 4.770.000 đ 4.010.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-832VN ACT832VN ACT-832VAN

Bồn Cầu INAX ACT-832VN 2 Khối Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-832VN 2 khối xả tự động Dòng sản phẩm bồn cầu INAX ACT..

-24% 9.300.000 đ 7.080.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1017VRN (AC1017VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1017VRN (AC1017VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1017VRN Bồn cầu INAX AC-1017 VRN xả nhấn 1 khối đến từ ..

-28% 13.340.000 đ 9.650.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918VRN-1 (AC918VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-918VRN-1 (AC918VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918VRN-1 Bồn cầu INAX AC-918VRN-1 xả gạt 1 khối h&atild..

-16% 9.800.000 đ 8.260.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918VRN (AC918VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-918VRN (AC918VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX ..

-14% 9.960.000 đ 8.600.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-909R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Bồn Cầu Thông Minh

Bồn Cầu INAX AC-909R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-909R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-909R/CW-S..

-19% 11.910.000 đ 9.680.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-710VAN (AC710VAN) 2 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-710VAN (AC710VAN) 2 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-710VAN Bồn cầu INAX AC 710 VAN 2 khối xả gạt đến từ thương hiệ..

-24% 4.380.000 đ 3.310.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ Bồn Cầu Thông Minh

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-959A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-95..

-34% 8.080.000 đ 5.320.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-959A/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-959A/CWS3..

-35% 8.550.000 đ 5.580.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-909R/CW-H18VN Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-909R/CW-H18VN

Chức năng bồn cầu thông minh Inax AC-909R/CW-H18VN Dòng sản phẩm bồn cầu INA..

-30% 20.040.000 đ 14.100.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939VN-2 (AC939VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-939VN-2 (AC939VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-939VN-2 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC..

-25% 8.560.000 đ 6.450.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900VRN-2 (AC900VRN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp  Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-900VRN-2 (AC900VRN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp

Thông tin cơ bản bồn cầu AC-900VRN-2 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-9..

-38% 9.520.000 đ 5.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-504A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-504A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-504A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-50..

-34% 5.080.000 đ 3.370.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ Bồn Cầu Thông Minh

Bồn Cầu INAX AC-969A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-96..

-33% 6.890.000 đ 4.650.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 154 (4 Trang)

Giới thiệu bồn cầu vệ sinh INAX

Bàn cầu INAX một sản phẩm rất được người Việt Nam ưu chuộng. Do chất lượng sản phẩm, kiểu dáng bệt xí INAX mẫu mã phù hợp sở thích nên luôn được người tiêu dùng lựa chọn đầu tiên khi cần đến nội thất phòng tắm.

Hãng INAX luôn chịu đổi mới về công nghệ và cải tiến mẫu mã ngày càng đẹp hơn, công năng tốt hơn. Cuối năm 2016 INAX đã cho ra mắt công nghệ men AQUA CERAMIC cam kết đến 100 năm trắng sáng.

Ở đâu bán bàn cầu INAX giá rẻ khuyến mãi?

TDM Tuấn Đức là đại lý bán thiết bị vệ sinh INAX chính thức tại khu vực TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Các chương trình khuyến mãi luôn được chúng tôi cung cấp để khách hàng nhận được xí bệt INAX giá tốt nhất và mua được hàng chính hãng.

Ngoài ra hằng năm hãng có chương trình khuyến mãi đặt biệt mùa hè và mùa đông giúp người mua tiếp cận được tốt hơn sản phẩm bệt vệ sinh chất lượng Nhật Bản giá tốt.

Khu vực cung cấp bệt vệ sinh Inax ở đâu?

Mạng lưới cung cấp sản phẩm bồn cầu INAX chúng tôi có 2 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội sẽ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.