GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT!

Bồn cầu INAX - Bệ xí bệt bàn cầu Inax vệ sinh khuyến mãi giá tốt

Bồn cầu INAX

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Cầu INAX AC-969VN (AC969VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969VN Sản phẩm bồn cầu INAX  AC 969 VN 1 khối..

-27% 5.626.000 đ 4.130.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-902VN Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của INAX Kiểu ..

-28% 9.622.000 đ 6.880.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-602VN 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-602VN 2 khối Bồn cầu AC-602VN thộc bộ sưu tập: S200 LINE ..

-28% 4.281.000 đ 3.090.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959VAN (AC959VAN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-959VAN Dòng sản phẩm bồn cầu 1 khối xả nhấn nắp ..

-24% 7.167.000 đ 5.460.000 đ

Bồn Cầu INAX C-504VAN (C504VAN) Hai Khối Nắp Êm

Thông tin bồn cầu INAX C-504VAN 2 khối Bàn cầu hai khối nắp êm đến từ thươn..

-8% 3.338.000 đ 3.060.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-919VRN (AC919VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-919VRN 1 khối Loại: Bồn cầu 1 khối xả 2 cửa Côn..

-26% 10.761.000 đ 7.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-832VN 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-832VN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INA..

-28% 7.324.000 đ 5.250.000 đ

Bồn Cầu INAX C-117VA (C117VA) 2 Khối Xả Gạt Nắp Thường

Thông tin bồn cầu INAX C-117VA 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-117VA 2 khối n..

-5% 2.219.000 đ 2.110.000 đ

Bồn Cầu INAX C-108VA (C108VA) 2 Khối Xả Nhấn Nắp Thường

Thông tin bồn cầu INAX C-108VA 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-108VA nắp thườ..

-4% 2.435.000 đ 2.340.000 đ

Bồn Cầu INAX C-514VAN (C514VAN ) 2 Khối

Thông tin bồn cầu INAX C-514VAN 2 khối Bàn cầu INAX C-514VAN hai khối nắp &e..

-8% 3.338.000 đ 3.060.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-909VRN (AC909VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-909VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-909VRN 1 khối xả g..

10.530.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900VRN (AC900VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu AC-900VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-900..

-36% 9.720.000 đ 6.230.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969VN-2 (AC969VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp CF-600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969VN-2 Sản phẩm bồn cầu INAX  AC969VN-2 1 kh..

-27% 5.626.000 đ 4.130.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-504VAN (AC504VAN) 2 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-504VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-504VAN hai ..

-11% 3.908.000 đ 3.470.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-902/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-902/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-902/CW-S32..

-36% 11.330.000 đ 7.290.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1032VN (AC1032VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-1032VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX xả..

-33% 14.187.000 đ 9.470.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1008VRN (AC1008VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Nhấn

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1008VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX..

-35% 13.873.000 đ 9.020.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939VN (AC939VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-939VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX&nbs..

-23% 8.738.000 đ 6.760.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-700VAN (AC700VAN) 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-700VAN Bàn cầu 2 khối xả nhấn nắp êm đến từ thươn..

4.380.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-514VAN (AC514VAN ) 2 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-514VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-514VAN..

-11% 3.908.000 đ 3.470.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-952VN (AC952VN) Treo Tường

Thông tin bồn cầu treo tường INAX AC-952VN Bàn cầu treo tường thoát ngang,..

-12% 14.492.000 đ 12.810.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-912VN xả gạt Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của INAX ..

-29% 9.151.000 đ 6.540.000 đ

Bàn Cầu INAX C-306VA (C306VN) 2 Khối Nắp Thường

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX C-306VA Dòng sản phẩm bàn cầu INAX..

-7% 2.828.000 đ 2.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-989VN (AC989VN) 1 Khối Nắp Êm

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-989VN Kiểu xả 2 nhấn 4.5/3 lít Kích thư..

-36% 6.800.000 đ 4.350.000 đ

Bồn Cầu INAX C-306VAN (C306VAN)2 Khối Nắp Êm

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX C-306VAN Dòng sản phẩm bàn cầu INAX C306VAN ..

-6% 3.053.000 đ 2.880.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-2700VN (AC2700VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-2700VN Bồn cầu INAX xả nhấn 1 khối hãng thi..

-43% 20.147.000 đ 11.490.000 đ

Bồn Cầu INAX C-108VAN (C108VAN) 2 Khối Xả Nhấn Nắp Êm

Thông tin bồn cầu INAX C-108VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-108VAN nắp &e..

-5% 2.641.000 đ 2.510.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959VAN-2 (AC959VAN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp Mỏng

Thông tin bồn cầu Inax AC-959VAN-2 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 95..

-25% 7.167.000 đ 5.390.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-902VN (ACT902VN) 1 Khối Dòng S200 Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-902VN xả tự động Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của IN..

-24% 11.576.000 đ 8.820.000 đ

Bàn Cầu INAX C-117VAN (C117VAN) Hai Khối Xả Gạt Nắp Êm

Thông tin bồn cầu INAX C-117VAN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX C-117VAN 2 khối..

-4% 2.366.000 đ 2.280.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1017VRN (AC1017VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1017VRN Bồn cầu INAX AC-1017 VRN xả gạt 1 khối đến từ t..

-37% 13.755.000 đ 8.730.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-23PVN (AC23PVN) Treo Tường Thùng Nước Âm

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-23PVN Bàn cầu treo tường thoát ngang, k&e..

-3% 10.800.000 đ 10.450.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1052VN (AC1052VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-1052VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu xả..

-33% 18.900.000 đ 12.630.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-832VN 2 Khối Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-832VN 2 khối xả tự động Dòng sản phẩm bồn cầu INAX ACT..

-22% 9.494.000 đ 7.400.000 đ

Bàn Cầu INAX AC-909VRN-1 (AC909VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-909VRN-1 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-909..

10.430.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-808VN (AC808VN) 2 Khối Xả Nhấn Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-808VN 2 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-808VN 2 khối..

4.770.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-991VRN (AC991VRN) 1 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-991VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-991VRN 1 kh..

-14% 9.370.000 đ 8.040.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-602VN 2 Khối Xả Cảm Ứng Chạm

Thông tin bồn cầu Inax ACT-602VN 2 khối xả tự động Bồn cầu ACT-602VN thuộc bộ sưu t..

-20% 6.539.000 đ 5.210.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939VN-2 (AC939VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-939VN-2 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC..

-24% 8.738.000 đ 6.600.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918VRN-1 (AC918VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918VRN-1 Bồn cầu INAX AC-918VRN-1 xả gạt 1 khối h&atild..

9.800.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX thuộc ..

-31% 7.040.000 đ 4.880.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-959A/CW-S32VN nắp rửa cơ Kích thước bồn cầu: 736 x..

-33% 8.728.000 đ 5.840.000 đ

Bồn Cầu Nắp Điện Tử INAX AC-902/CW-H18VN

Thông tin bồn cầu Inax AC-902+CW-H18VN/BW1 Tên sản phẩm: Bồn cầu một khối nắp rửa ..

-43% 20.225.000 đ 11.570.000 đ

Bồn Cầu INAX C-504VAN-2 (C504VAN-2) Hai Khối Nắp Êm CF-600VS

Thông tin bồn cầu INAX C-504VAN-2 nắp êm mỏng Dòng sản phẩm bồn cầu IN..

-8% 3.338.000 đ 3.060.000 đ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN Satis Trắng

Thông tin bồn cầu thông minh Inax AC-G216VN Satis Nước cấp: Nối trực tiếp từ ..

-39% 109.210.000 đ 66.630.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-959A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX l&agr..

-32% 8.247.000 đ 5.570.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-710VAN (AC710VAN) 2 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-710VAN Bồn cầu INAX AC 710 VAN 2 khối xả gạt đến từ thương hiệ..

4.380.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918VRN (AC918VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX ..

9.960.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 211 (5 Trang)

Bồn cầu INAX là gì?

Bàn cầu INAX là 1 sản phẩm của thương hiệu INAX đến từ Nhật Bản của tập đoàn Lixil với hơn 100 năm trong ngành sản xuất sứ vệ sinh. Bồn cầu INAX là thiết bị để sử dụng trong nhà vệ sinh và được coi là bộ phận quan trọng nhất.

Có những loại bàn cầu INAX nào?

Ở INAX Việt Nam thì có chia ra 4 loại chính như sau:

  • Bồn cầu INAX thông minh: Đây là dòng bồn cầu có sử dụng nắp có chức năng rửa, dùng điện hoặc loại không dùng điện và là mặt hàng chủ lực của hãng.
  • Bồn cầu INAX 1 khối: Sản phẩm này là loại bồn cầu có két nước và thân cầu liền nhau thành 1 khối với nhiều mẫu mã kiểu dáng.
  • Bồn cầu INAX 2 khối: Giống như xí bệt trên nhưng loại này có két nước và thân cầu rời nhau, giá thành rẻ hơn.
  • Bồn cầu INAX treo tường: Mẫu bồn cầu này sẽ có phần két nước âm trong tường, thân bồn cầu có thể treo hoặc đặt sàn.

Giá bồn cầu INAX bao nhiêu là chính hãng?

Trên thị trường hiện nay mặt hàng giả khá nhiều với giá thành thấp hơn chính hãng nên chúng tôi đưa ra mức giá để không mua phải hàng giả

STT

Sản phẩm

Mức giá

1

Giá bàn cầu điện tử INAX 

8.000.000đ đến 97.600.000đ

2

Giá bồn cầu INAX nắp rửa cơ 

3.500.000đ đến 15.500.000đ

3

Giá bàn cầu INAX 1 khối 

4.300.000đ đến 13.000.000đ

4

Giá bệt INAX 2 khối 

2.000.000đ đến 7.600.000đ

5

Giá bồn cầu treo tường INAX

10.700.000đ đến 30.500.000đ

Bồn cầu INAX có tốt không?

Bồn cầu hiệu INAX sử dụng công nghệ men siêu ưa nước, công nghệ Aquaceramic 100 năm trắng sáng giúp sản phẩm bồn cầu INAX luôn trắng sáng chống bám bẩn sau thời gian dài sử dụng.

Hiện nay INAX Việt Nam đã đầu từ dây chuyền sản phẩm với công suất lớn tại Việt Nam tại Hà Nội, Bình Dương và Quảng Nam cũng làm phần nào giá rẻ hơn trước kia và dễ dàng đáp ứng được nhu cầu trong nước. Nhưng với công nghệ từ Nhật Bản không giảm chất lượng hay tiêu chuẩn so với sản phẩm tại Nhật Bản... Vì hàng hóa vẫn xuất khẩu qua các thị trường khác tiêu thụ cả tại thị trường Nhật Bản.

Bồn vệ sinh INAX không những tốt mà còn giúp chúng ta bảo vệ được sức khỏe, môi trường sống. Thông qua việc phát triển công nghệ men tốt là việc vi khuẩn không phát triển được. Tính năng rửa của nắp rửa cơ, bồn cầu thông minh giảm sử dụng giấy vừa tốt cho sức khỏe và không phá hoại tài nguyên thiên nhiên. Do đó rất nhiều khách hàng chúng tôi sau 4-5 năm sử dụng với luôn có báo về thông điệp tốt về xí bệt INAX.

Mua xí bệt INAX chính hãng ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức khá vinh dự khi là 1 trong những đại lý showroom INAX được INAX ủy quyền từ năm 2016 đến nay. Năm 2017 - 2018 - 2019 là năm vượt bậc của đại lý Tuấn Đức khi liên tục đạt doanh số 1 tại Bình Dương. Và năm 2020 - 2021 đều được vinh danh là đại lý có doanh số 1, bán nắp rửa số 1, bán sen vòi số 1 tại khu vực.

Ngoài sản phẩm chính là bồn cầu INAX thì đại lý chúng tôi luôn hỗ trợ các phụ bộ xả bồn cầu INAX, van cấp nước bồn cầu INAX, phụ kiện bồn cầu INAX, phao bồn cầu INAX và vòi xịt bồn cầu INAX để quý khách hàng an tâm sử dụng sản phẩm được lâu dài.

Đến năm 2023 thì INAX Tuấn Đức thì chúng tôi đang có 4 chi nhánh chính thức tại: Đại lý INAX Tuấn Đức tại Bình Dương, Đại lý INAX tại Gò Vấp TPHCM, Đại lý INAX tại Quận 7 TPHCM, Đại lý INAX tại Hà Nội cũng như khách hàng thường xuyên ở cách tỉnh miền Nam và miền Bắc chúng tôi gần như phân phối đi 63 tỉnh thành trên cả nước. Đại lý INAX Tuấn Đức hiện có showroom trưng bày đầy đủ sản phẩm INAX, đặc biệt chi nhánh chính tại Bình Dương trưng bày gần như 80% sản phẩm nội thất INAX.vn.

Quý khách hàng có thể liên hệ đến các showroom TDM Tuấn Đức theo địa chỉ sau:

TP.HCM:

  • Showroom INAX Gò Vấp - TP.HCM: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện Golf Tân Sơn Nhất) - 028667.55504 
  • Showroom INAX Quận 7 - TP.HCM: 142 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM - 028.66.818685

Bình Dương:

  • Showroom INAX Bình Dương: 203 QL1A, kp Bình Đường 3, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương - 028.2244.8333

Hà Nội:

  • Showroom INAX Hà Nội: DVTM-1 Tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - 024.6689.7899

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)