TDM hiện vẫn hoạt động bình thường. Có thể giao thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, nước.

Bồn cầu 1 khối INAX - Bệt bàn cầu vệ sinh liền một khối giá rẻ - Tuấn Đức

Bồn Cầu INAX 1 Khối

Sản phẩm

Bồn Cầu INAX AC-969VN (AC969VN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-969VN (AC969VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969VN Sản phẩm bồn cầu INAX  AC 969 VN 1 khối xả nh..

-28% 5.200.000 đ 3.760.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200 Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-902VN Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của INAX Kiểu xả 2 n..

-25% 8.810.000 đ 6.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-909VRN (AC909VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-909VRN (AC909VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-909VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-909VRN 1 kh..

-23% 10.340.000 đ 7.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959VAN (AC959VAN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-959VAN (AC959VAN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-959VAN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 959 VAN 1 k..

-19% 6.560.000 đ 5.300.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900VRN (AC900VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-900VRN (AC900VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu AC-900VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-900..

-37% 9.070.000 đ 5.750.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1008VRN (AC1008VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Nhấn Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1008VRN (AC1008VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Nhấn

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1008VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-1008VRN xả..

-24% 12.940.000 đ 9.790.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939VN (AC939VN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-939VN (AC939VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-939VN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 939 VRN 1..

-23% 8.150.000 đ 6.290.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-2700VN (AC2700VN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-2700VN (AC2700VN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-2700VN Bồn cầu INAX AC-2700 VN xả nhấn 1 khối hã..

-43% 18.630.000 đ 10.580.000 đ

Bàn Cầu INAX AC-909VRN-1 (AC909VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối  Bồn Cầu Vệ Sinh

Bàn Cầu INAX AC-909VRN-1 (AC909VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-909VRN-1 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-909..

-22% 10.240.000 đ 7.940.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1032VN (AC1032VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1032VN (AC1032VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-1032VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC..

-13% 12.980.000 đ 11.340.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918VRN (AC918VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-918VRN (AC918VRN) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918VRN Dòng sản phẩm bồn cầu INAX ..

-20% 9.670.000 đ 7.690.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-902VN (ACT902VN) 1 Khối Dòng S200 Xả Tự Động Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX ACT-902VN (ACT902VN) 1 Khối Dòng S200 Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-902VN xả tự động Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của IN..

-10% 10.800.000 đ 9.720.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918VRN-1 (AC918VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-918VRN-1 (AC918VRN1) Aqua Ceramic 1 Khối

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918VRN-1 Bồn cầu INAX AC-918VRN-1 xả gạt 1 khối h&atild..

-22% 9.510.000 đ 7.380.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969VN-2 (AC969VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp CF-600VS

Bồn Cầu INAX AC-969VN-2 (AC969VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp CF-600VS

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969VN-2 Sản phẩm bồn cầu INAX  AC969VN-2 1 kh..

-15% 5.350.000 đ 4.530.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-991VRN (AC991VRN) 1 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-991VRN (AC991VRN) 1 Khối Xả Gạt Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-991VRN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC-991VRN 1 kh..

-14% 8.920.000 đ 7.660.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1052VN (AC1052VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1052VN (AC1052VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu INAX AC-1052VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu IN..

-27% 16.970.000 đ 12.330.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1017VRN (AC1017VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1017VRN (AC1017VRN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1017VRN Bồn cầu INAX AC-1017 VRN xả nhấn 1 khối đến từ ..

-26% 12.700.000 đ 9.370.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200 Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-912VN xả gạt Thuộc bộ sưu tập : S200 mới nhất của INAX ..

-25% 8.550.000 đ 6.440.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959VAN-2 (AC959VAN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp Mỏng

Bồn Cầu INAX AC-959VAN-2 (AC959VAN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp Mỏng

Thông tin bồn cầu Inax AC-959VAN-2 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX AC 959 VAN-2 1 khối..

-13% 6.710.000 đ 5.850.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939VN-2 (AC939VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic

Bồn Cầu INAX AC-939VN-2 (AC939VN-2) 1 Khối Aqua Ceramic

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-939VN-2 Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC..

-13% 8.300.000 đ 7.250.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1035VN (AC1035VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1035VN (AC1035VN) 1 Khối Nắp Êm Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu INAX AC-1035VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-1035V..

-41% 16.100.000 đ 9.450.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1135VN (AC1135VN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-1135VN (AC1135VN) 1 Khối Aqua Ceramic Xả Gạt

Thông tin bồn cầu INAX AC-1135VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-1135V..

-39% 15.950.000 đ 9.720.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900VRN-2 (AC900VRN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp

Bồn Cầu INAX AC-900VRN-2 (AC900VRN-2) 1 Khối Aqua Ceramic Nắp

Thông tin cơ bản bồn cầu AC-900VRN-2 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-9..

-11% 9.220.000 đ 8.220.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-4005VN (AC4005VN) Một Khối Aqua Ceramic Mới Bồn Cầu Vệ Sinh

Bồn Cầu INAX AC-4005VN (AC4005VN) Một Khối Aqua Ceramic Mới

Thông tin bồn cầu INAX AC-4005VN 1 khối Dòng sản phẩm bồn cầu INAX  AC-4005V..

-42% 20.750.000 đ 12.050.000 đ

Hiển thị 1 đến 24 trong 24 (1 Trang)

Bồn cầu 1 khối INAX là gì?

Cấu tạo bàn cầu thân và két nước dính liền thành 1 khối không thể tách rời nhau. Về hình dáng cấu tạo thì bàn cầu một khối thường có thân kín, ít góc cạnh và thẩm mỹ cao dễ dàng bố trí trong những phòng tắm sang trọng, cao cấp.

Tất cả sản phẩm này đều được ứng dụng công nghệ men chống bám bẩn AQUA CERAMIC giúp vết bẩn dễ dàng bị đánh trôi và luôn trắng sáng. Công nghệ xả nước luôn được cải tiến trên dòng bệt liền khối này.

Mua bàn cầu INAX một khối ở đâu rẻ, uy tín?

TDM Tuấn Đức chúng tôi là đại lý chính thức của INAX và được hãng ủy quyền trong hệ thống phân phối. Với chính nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương sẽ giúp tất cả khách hàng có thể tiếp cận được bệt vệ sinh 1 khối INAX hàng thật, giá rẻ và dịch vụ tốt nhất.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.