GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax - Bàn cầu bệt vệ sinh shower toilet

Bồn Cầu Rửa Cơ INAX

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Bồn Cầu INAX AC-902/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-902/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-902/CW-S32..

-37% 11.540.000 đ 7.270.000 đ

Nắp Bồn Cầu Rửa Cơ INAX CW-S32VN 2 Chế Độ

Thông tin nắp rửa cơ Inax CW-S32VN Nắp rửa cơ bồn cầu INAX CW S32VN không sư..

-42% 3.130.000 đ 1.830.000 đ

Nắp Bồn Cầu Rửa Cơ INAX CW-S15VN 2 Chế Độ

Thông tin nắp rửa cơ Inax CW-S15VN Nắp rửa cơ bồn cầu INAX CW S15VN không sư..

-38% 2.340.000 đ 1.460.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-969/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX thuộc ..

-32% 7.310.000 đ 4.970.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-959A/CW-S32VN nắp rửa cơ Kích thước bồn cầu: 736 x..

-34% 9.600.000 đ 6.290.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-959A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX l&agr..

-34% 9.160.000 đ 6.010.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-602/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-602/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-602/CW-S32..

-32% 6.530.000 đ 4.430.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-919R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-919R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không ..

-39% 12.800.000 đ 7.870.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-969/CW-S32VN-1 Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-969A/CW-S32VN-1 nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX là ..

-34% 7.580.000 đ 5.040.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-832/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-832/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không s..

-32% 9.430.000 đ 6.420.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-912/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Xả Gạt

Thông tin bồn cầu Inax AC-912/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-912/CW-S32..

-38% 11.550.000 đ 7.190.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-939/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ không sử du..

-16% 9.641.000 đ 8.080.000 đ

Bồn Cầu INAX C-504A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax C-504A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX C-504A..

-16% 4.990.000 đ 4.190.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-909R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-909R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-909R/CW-S..

11.910.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-504A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-504A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-50..

-17% 5.330.000 đ 4.440.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1008R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1008R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ không sử ..

-36% 15.000.000 đ 9.530.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-919R/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-919R/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không ..

-18% 11.970.000 đ 9.870.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-602/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-602/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-602/C..

-32% 5.870.000 đ 3.970.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-700A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-700A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-700A/CW-S..

-15% 5.840.000 đ 4.950.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1052/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-1052/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX kh&oc..

-24% 20.050.000 đ 15.220.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1032/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1032/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không ..

-23% 15.330.000 đ 11.730.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-909R/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-909R/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-90..

11.380.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-939/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-939/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không s..

-17% 10.702.000 đ 8.860.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-514A/CW-S32VN-1 Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-514A/CW-S32VN-1 nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-50..

-36% 6.220.000 đ 4.010.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900R/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-900R/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-90..

-41% 11.110.000 đ 6.540.000 đ

Bồn Cầu INAX C-514A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax C-514A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX C-504A/CW-S15..

-32% 4.990.000 đ 3.380.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-900R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-900R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-90..

-40% 11.800.000 đ 7.090.000 đ

Nắp Bồn Cầu Rửa Cơ INAX CW-S32VN-1 Bàn Cầu 2 Khối

Thông tin nắp rửa cơ Inax CW-S32VN-1 bồn cầu 2 khối Nắp rửa cơ bồn cầu INAX CW S32..

-20% 3.130.000 đ 2.490.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1017R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1017R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không..

-36% 14.970.000 đ 9.510.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-902/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Cảm ứng Chạm

Thông tin bồn cầu Inax ACT-902/CW-S32VN 2 khối xả tự động Bồn cầu ACT-902/CW-S32VN ..

-26% 13.460.000 đ 9.970.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-514A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ Aqua Ceramic

Thông tin bồn cầu Inax AC-514A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-504A..

-32% 5.330.000 đ 3.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-710A/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-710A/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-71..

-15% 5.840.000 đ 4.950.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1008R/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1008R/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không..

-17% 12.850.000 đ 10.670.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1035/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1035/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ không sử d..

-19% 14.770.000 đ 11.960.000 đ

Bồn Cầu INAX C-969-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax C-969-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX thuộc d&og..

-32% 6.220.000 đ 4.260.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-700A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-700A/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không ..

-15% 6.650.000 đ 5.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-918R/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-91..

11.460.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-4005/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-4005/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-40..

-19% 18.520.000 đ 15.000.000 đ

Bồn Cầu Treo Tường INAX AC-952/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu nắp rửa cơ Inax AC-952/CW-S32VN Mã sản phẩm: AC-952/CW-S32..

-19% 16.780.000 đ 13.540.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-832/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-832/CW-S32VN 2 khối xả tự động Bồn cầu ACT-832/CW-S32VN ..

-22% 12.380.000 đ 9.700.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1017R/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1017R/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-1017R/CW..

-16% 12.410.000 đ 10.400.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-602/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-602/CW-S32VN 2 khối xả tự động Bồn cầu ACT-602/CW-S32VN ..

-18% 9.480.000 đ 7.820.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-1135/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-1135/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không ..

-17% 16.430.000 đ 13.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-918R/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-918R/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX không ..

10.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-710A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin cơ bản bồn cầu Inax AC-710A/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-71..

-15% 6.650.000 đ 5.640.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-989+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-989/CW-S32VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-989/CW-S32..

-33% 8.460.000 đ 5.650.000 đ

Bồn Cầu INAX ACT-902+CW-S15VN Nắp Rửa Cơ Xả Tự Động

Thông tin bồn cầu Inax ACT-902/CW-S15VN 2 khối xả tự động Bồn cầu ACT-902/CW-S15VN ..

-26% 13.080.000 đ 9.710.000 đ

Bồn Cầu INAX AC-989/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

Thông tin bồn cầu Inax AC-989/CW-S15VN nắp rửa cơ Bồn cầu nắp rửa cơ INAX AC-989/C..

-33% 7.890.000 đ 5.270.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 55 (2 Trang)

Giới thiệu bồn cầu nắp rửa cơ Inax

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax với kiểu dáng sang trọng thanh lịch mang đến một không gian riêng tư tiện nghi, hoàn hảo. Không những thế, còn là nơi thư giãn và thiền định, mang lại tính năng vượt trội thoải mãn nhu cầu của bạn hơn cả sự mong đợi.

Các công ty thiết bị vệ sinh không ngừng phát triển, nghiên cứu các công nghệ cải tiến sản phẩm bàn cầu nắp rửa shower toilet Inax cao cấp để đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn sống cao cấp. Mỗi bồn cầu Inax nắp rửa cơ giá tốt chính hãng đều thể hiện những nét khác biệt phong phú về truyền thống, hiện đại và đặc biệt tính chất lượng cao.

Cấu tạo bồn cầu rửa cơ Inax

Bàn cầu nắp rửa cơ Inax là một loại bồn cầu vệ sinh được trang bị tính năng nắp rửa bằng cơ học.
Bồn cầu rửa cơ Inax thường có các cần gạt hoặc nút điều chỉnh nằm ở bên cạnh nắp bồn cầu. Khi sử dụng, quý khách có thể kéo hoặc đẩy các cần gạt hoặc nút điều chỉnh để kích hoạt quá trình rửa sạch. Nước sẽ được phun ra từ các ống dẫn nước được tích hợp trong bồn cầu, giúp rửa sạch vùng kín và mang lại cảm giác sảng khoái sau khi sử dụng.

Một số bàn cầu Inax nắp rửa cơ  còn đi kèm với các nút điều chỉnh áp lực và hướng phun nước, cho phép người dùng tuỳ chỉnh để đạt được mức độ rửa sạch và thoải mái tốt nhất. Bên cạnh đó, bồn cầu rửa cơ Inax cũng thường được thiết kế với các tính năng tiện ích khác như khóa nắp tự động, chức năng tiết kiệm nước, và khử mùi hiệu quả.

Giá bàn cầu nắp rửa cơ Inax 

Giá bán bệt nắp rửa cơ Inax có thể thay đổi tùy theo mẫu mã và tính năng của từng sản phẩm.

Mức giá bồn rửa vệ sinh Inax nắp cơ thường dao động từ 3.500.000 đến 15.000.000 VNĐ tuỳ vào từng loại sản phẩm và thời điểm mua hàng.

Dưới đây là bảng giá bồn cầu nắp rửa cơ INAX một số mẫu quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Bồn Cầu INAX AC-902/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

7.420.000 VNĐ

2

Bồn Cầu INAX AC-959A/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

5.950.000 VNĐ

3

Bồn Cầu INAX AC-909R/CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

11.910.000 VNĐ

4

Bồn Cầu INAX AC-969/CW-S15VN Nắp Rửa Cơ

4.970.000 VNĐ

Giá cập nhật đến tháng 6/2023 (giá có thể thay đổi tùy thời điểm mua hàng)

Mua bồn cầu nắp shower toilet Inax ở đâu chính hãng giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh Inax luôn có giá rẻ nhất cho sản phẩm bồn cầu nắp điện tử tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Với kinh nghiệm bán rất nhiều sản phẩm này sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng có nhu cầu.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Với mạng lưới 4 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương cũng như khách hàng thường xuyên ở cách tỉnh miền Nam và miền Bắc chúng tôi gần như phân phối đi 63 tỉnh thành trên cả nước.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)