GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Vòi sen cây nhiệt độ TOTO điều chỉnh tự động cao cấp

Sen Cây Nhiệt Độ TOTO

Sản phẩm

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907C1S Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây Toto TBV03427V/DGH108ZR/DM907C1S Vòi sen c&aci..

-20% 17.081.000 đ 13.661.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907CS Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907CS nhiệt độ V&ograv..

-20% 17.081.000 đ 13.661.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH104ZR/DM907CS Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ ..

-20% 16.423.000 đ 13.142.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TX454SESV2BRN Nhiệt Độ

Thông tin cơ bản vòi sen nhiệt độ TOTO TX454SESV2BRN  Vòi sen c&..

-20% 22.040.000 đ 17.632.000 đ

Vòi Sen Cây Nhật TOTO TMC95ECR Nhiệt Độ

Thông số kỹ thuật vòi sen câyTOTO TMC95ECR - Mã sản phẩm: TMC95ECR - T..

65.310.000 đ

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/TBW02001BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/TBW02001BA nhiệt độ V&og..

-20% 23.151.000 đ 18.523.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/DGH108ZR/DM907C1S Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/DGH108ZR/DM907C1S nhiệt độ V&ogra..

-20% 18.781.000 đ 15.014.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW02005A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW02005A/TBW02002BA nhiệt độ ..

-20% 25.575.000 đ 20.460.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW05401A Nhiệt Độ Vuông

Thông tin vòi sen cây nhiệt độ TOTO TBW05401A Vòi sen cây..

-18% 267.750.000 đ 220.630.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TX454SFV2BRN Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ Toto TX454SFV2BRN Sen cây TOTO nhiệt độ, b&a..

-20% 24.300.000 đ 19.437.000 đ

Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/TBW02005A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03429V/TBW02005A/TBW02002BA nhiệt độ ..

-20% 27.275.000 đ 21.813.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW01008A/TBW01001BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW01008A/TBW01001BA nhiệt độ ..

-20% 24.435.000 đ 19.558.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW02002BA Vòi sen c&..

-20% 27.275.000 đ 21.813.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ V&ograv..

-20% 18.123.000 đ 14.495.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA Nhiệt Độ Xả Xô 220mm

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA Mã sản phẩm: TBW01401AA T&ecir..

-20% 22.670.000 đ 18.140.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW01001BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW01001BA nhiệt độ V&o..

-20% 26.135.000 đ 20.911.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO DM912CAF Nhiệt Độ

Thông số kỹ thuật vòi sen câyTOTO DM912CAF Bộ sưu tập: RENESSE M&ati..

121.630.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW01010A Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW01010A Mã sản phẩm: TBW01401A..

26.332.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW08405A Nhiệt Độ Xả Bồn Vuông 300mm

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW08405A  Mã sản phẩm: TBW08405A ..

-20% 36.050.000 đ 28.842.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW01404AA Nhiệt Độ Massage 220mm

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01404AA  Mã sản phẩm: TBW01404AA&nb..

-20% 21.120.000 đ 16.900.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW07403A Nhiệt Độ Xả Xô Tròn 250mm Dòng G

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW07403A  Mã sản phẩm: TBW07403A ..

-20% 29.870.000 đ 23.892.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW02017A Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW02017A Mã sản phẩm: TBW01401A..

-20% 27.000.000 đ 21.606.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW02005A/TBW08006A Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW02005A/TBW08006A nhiệt độ ..

-20% 27.025.000 đ 21.626.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW08006A Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW08006A nhiệt độ ..

-20% 25.739.000 đ 20.600.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW01008A Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW01008A Mã sản phẩm: TBW01401A..

-20% 25.625.000 đ 20.504.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW03002B Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW03002B  Mã sản phẩm: TBW..

-20% 24.643.000 đ 19.716.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW07401A Nhiệt Độ Xả Xô Tròn 200mm Dòng G

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW07401A Mã sản phẩm: TBW07401A Tê..

-20% 25.030.000 đ 20.020.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW08406A Nhiệt Độ Vuông 300mm

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW08406A  Mã sản phẩm: TBW08406A ..

-20% 32.450.000 đ 25.960.000 đ

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW07006A Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW07006A nhiệt độ ..

-20% 25.739.000 đ 20.600.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW07402AA Nhiệt Độ Tròn 200mm Dòng G

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW07402AA Mã sản phẩm: TBW07402AA  ..

-18% 21.870.000 đ 18.030.000 đ

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW01002BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW01002BA nhiệt độ V..

-20% 24.079.000 đ 19.269.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW07009A Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW07009A  Mã sản phẩm: TBW..

-20% 24.339.000 đ 19.478.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW01402AA Nhiệt Độ 220mm (TDM)

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01402AA Mã sản phẩm: TBW01402AA T&ecir..

-40% 20.740.000 đ 12.500.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW08405A/TBW01010A Nhiệt Độ Xả Bồn Vuông 300mm

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW08405A/TBW01010A Mã sản phẩm: TBW08405A/..

-20% 39.712.000 đ 31.769.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW07005A Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW07005A nhiệt độ ..

-20% 23.769.000 đ 19.027.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW07404A Nhiệt Độ Tròn 200mm Dòng G

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW07404A  Mã sản phẩm: TBW07404A ..

-20% 26.880.000 đ 21.505.000 đ

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật

Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW07009A/TBW02002BA nhiệt độ V..

-20% 24.289.000 đ 19.434.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Sen Cây TOTO TBW08408A Nhiệt Độ Chữ Nhật 490 x 270 mm

Thông tin vòi sen cây nhiệt độ TOTO TBW08408A Vòi sen cây..

-20% 286.360.000 đ 229.090.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW07008A Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW07008A Mã sản phẩm: TBW01401A..

-20% 24.133.000 đ 19.305.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Sen Cây TOTO TBW08407A Nhiệt Độ Chữ Nhật 490 x 270 mm

Thông tin vòi sen cây nhiệt độ TOTO TBW08407A  Vòi sen c&a..

-20% 275.780.000 đ 220.630.000 đ

[HÀNG TRƯNG BÀY] Sen Cây TOTO TBW01401BB Nhiệt Độ Q7 GV

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401BB Mã sản phẩm: TBW01401BB T&igra..

-45% 22.010.000 đ 12.100.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401AA/TBW02005A Nhiệt Độ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01401AA/TBW02005A  Mã sản phẩm: TBW..

-20% 25.625.000 đ 20.504.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Cây TOTO TBW01404B TBW01404BB TBW01404BA Nhiệt Độ Massage (TDM)

Thông tin cơ bản vòi sen tắm TOTO TBW01404BB nhiệt độ Mã sản phẩm: TB..

-48% 21.120.000 đ 11.000.000 đ

[CLC] Vòi Sen Cây TOTO TBW01402BB (TBW01402B) Nhiệt Độ

Thông tin cơ bản vòi sen tắm TOTO TBW01402BB nhiệt độ Mã sản phẩm cũ:..

-37% 20.140.000 đ 12.680.000 đ

[CLC] Vòi Sen Cây TOTO TBW01303B Nóng Lạnh Massage

Thông tin vòi sen tắm TOTO TBW01303B nóng lạnh Tên sản phẩm: Se..

-37% 19.500.000 đ 12.220.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW01402AA#MBL Nhiệt Độ Xả Xô 220mm Màu Đen Mờ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW01402AA#MBL Mã sản phẩm: TBW01402AA#MBL ..

-18% 33.190.000 đ 27.090.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW08405A#MBL Nhiệt Độ Xả Bồn Vuông 300mm Màu Đen Mờ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW08405A#MBL Mã sản phẩm: TBW08405A#MBL ..

-18% 57.680.000 đ 47.070.000 đ

Vòi Sen Cây TOTO TBW07403A#MBL Nhiệt Độ Xả Xô Tròn 250mm Dòng G Đen Mờ

Thông tin sen cây nhiệt độ TOTO TBW07403A#MBL  Mã sản phẩm: TBW07403A#..

-18% 47.790.000 đ 39.000.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 48 (1 Trang)

Sen cây nhiệt độ TOTO là gì?

Sen tắm cây nhiệt độ TOTO là một thiết bị sen vòi tắm thế hệ mới, có khả năng tùy chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng. Sen cây này đặc biệt thích hợp với những gia đình có người già và trẻ nhỏ, sẽ không phải lo lắng nhiệt độ quá nóng gây bỏng rát nếu không chỉnh nhiệt độ kịp như vòi tắm thông thường nữa.

Cách sử dụng sen cây chỉnh nhiệt độ TOTO đơn giản chúng ta sẽ thiết lập nhiệt độ mong muốn và vừa tắm nhất, sau đó mở van nước vào bát sen trần, tay sen hoặc xả xô. Và các sử dụng sau không cần điều chỉnh nữa vẫn ra nhiệt độ ta đã thiết lập từ trước.

Tại sao nên mua sen nhiệt độ TOTO?

Sen cây tắm nhiệt độ TOTO là một loại sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tắm với điều chỉnh nhiệt độ chính xác. Dưới đây là ưu điểm và nhược điểm của sen cây tắm nhiệt độ TOTO:

Ưu điểm:

  • Điều chỉnh nhiệt độ chính xác: Sen cây tắm nhiệt độ TOTO cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ nước theo ý muốn, mang lại trải nghiệm tắm thoải mái và tiện lợi.
  • Tiết kiệm nước: Sen cây tắm nhiệt độ TOTO thường được trang bị các công nghệ tiết kiệm nước, giúp giảm lượng nước tiêu thụ trong quá trình tắm, đồng thời giảm thiểu lãng phí tài nguyên.
  • Thiết kế hiện đại và sang trọng: Sen cây tắm nhiệt độ TOTO có thiết kế hiện đại, tinh tế và đẹp mắt, thích hợp cho các không gian phòng tắm hiện đại và sang trọng.
  • Chất lượng cao: TOTO là một thương hiệu uy tín và được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Sen cây tắm nhiệt độ TOTO được sản xuất với tiêu chuẩn cao, đảm bảo độ bền và sự hoạt động ổn định.

Nhược điểm:

  • Giá thành cao: Sen cây tắm nhiệt độ TOTO thường có giá cao hơn so với các loại sen cây tắm thông thường trên thị trường.
  • Cần kỹ thuật viên chuyên nghiệp để lắp đặt: Một số mẫu sen cây tắm nhiệt độ TOTO có thiết kế phức tạp, yêu cầu sự can thiệp của kỹ thuật viên chuyên nghiệp để lắp đặt và đảm bảo hoạt động chính xác.

Tuy có nhược điểm nhất định, tuy nhiên, sen cây tắm nhiệt độ TOTO vẫn là một lựa chọn phổ biến và được ưa chuộng bởi chất lượng, tính năng và thiết kế cao cấp mà nó mang lại.

Giá sen cây điều chỉnh nhiệt độ TOTO bao nhiêu là hàng chính hãng?

Đối với dòng sen cây tắm nhiệt độ TOTO là dòng sen vòi cao cấp và thường có mức giá cao ở 1 hãng nhất định nên khó tìm giá rất rẻ cho dòng này nếu muốn chọn hàng chất lượng

Giá hãng TOTO là dòng rất cao cấp và đa số xuất xứ từ Nhật Bản hoặc phụ kiện từ Nhật giá từ 10.000.000đ trở lên.

Dưới đây là bảng giá một số mẫu sen tắm đứng của các hãng thiết bị vệ sinh quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Vòi Sen Cây TOTO TBW01402BB (TBW01402B) Nhiệt Độ

16.600.000 đ

2

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH104ZR/DM907CS Nhiệt Độ

12.600.000 đ

3

Vòi Sen Cây Nhật TOTO TMC95ECR Nhiệt Độ

53.300.000 đ

4

Vòi Sen Cây TOTO TBW01404BB (TBW01404B) Nhiệt Độ Massage

16.890.000 đ

5

Vòi Sen Cây TOTO TBW01401BB (TBW01401B) Nhiệt Độ

18.140.000 đ

6

Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907C1S Nhiệt Độ 

13.120.000 đ

Mua vòi tắm sen cây TOTO nhiệt độ ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức khá vinh dự khi là 1 trong những đại lý showroom Toto được TOTO ủy quyền từ năm 2016 đến nay. Năm 2017 là năm vượt bậc của đại lý Tuấn Đức khi đạt được 3 giải thưởng là doanh số bán thứ 3 miền nam, đại lý bán nắp rửa cơ - nắp rửa washlet tốt nhất, đại lý có tốc độ tăng trưởng tốt nhất 2017. Và năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đều được vinh danh là đại lý có doanh số 1, bán nắp rửa số 1, bán sen vòi số 1 tại khu vực.

Đến năm 2023 thì TOTO Tuấn Đức thì chúng tôi đang có 4 chi nhánh chính thức tại: Đại lý TOTO Tuấn Đức tại Bình Dương, Đại lý TOTO tại Gò Vấp, Đại lý TOTO tại Quận 7, Đại lý TOTO tại Hà Nội. Có showroom trưng bày đầy đủ sản phẩm TOTO, đặc biệt chi nhánh chính tại Bình Dương trưng bày gần như 90% sản phẩm nội thất Toto.vn.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)