TDM CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023

Vòi sen tắm nhiệt độ TOTO tự điều chỉnh về độ thiết lập sẵn của Nhật

Sen Nhiệt Độ TOTO

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR   ..

-20% 8.740.000 đ 6.996.000 đ

Hoàn tiền : 780.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B  T&eci..

-20% 9.740.000 đ 7.788.000 đ

Hoàn tiền : 920.000 đ
Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01402BA (TBV01402B) Vòi Sen Tắm

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01402BA (TBV01402B)

Thông số kỹ thuật van điều chỉnh nhiệt độ TOTO TBV01402BA Mã sản phẩm: TBV01402BA..

-18% 8.830.000 đ 7.270.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A  T&eci..

-20% 13.530.000 đ 10.824.000 đ

Hoàn tiền : 1.290.000 đ
Van sen tắm TOTO TBV01401BA tự điều chỉnh nhiệt độ

Van Điều chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01401BA

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm TOTO TBV01401BA Mã sản phẩm: TBV01401BA..

-18% 8.310.000 đ 6.840.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A  T&eci..

-20% 10.660.000 đ 8.525.000 đ

Hoàn tiền : 990.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR   ..

-20% 9.360.000 đ 7.491.000 đ

Hoàn tiền : 820.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn

 Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR   Tê..

-20% 10.310.000 đ 8.250.000 đ

Hoàn tiền : 940.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 12.900.000 đ 10.318.000 đ

Hoàn tiền : 1.230.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A Xả Bồn Vòi Sen Nóng Lạnh

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A  T&eci..

-20% 11.330.000 đ 9.064.000 đ

Hoàn tiền : 1.070.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR Xả Bồn

  Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR   Tên..

-20% 10.930.000 đ 8.745.000 đ

Hoàn tiền : 980.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A  T&eci..

-20% 10.660.000 đ 8.525.000 đ

Hoàn tiền : 990.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW01010A Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW01010A

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW01010A  T&eci..

-20% 10.280.000 đ 8.228.000 đ

Hoàn tiền : 310.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02006A Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02006A

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW02006A  T&eci..

-20% 10.280.000 đ 8.228.000 đ

Hoàn tiền : 310.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A  T&eci..

-20% 12.230.000 đ 9.779.000 đ

Hoàn tiền : 1.150.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40EW Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40EW Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40EW xả bồn Mã sản phẩm: TMGG4..

-18% 11.110.000 đ 9.150.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A  T&eci..

-20% 11.960.000 đ 9.570.000 đ

Hoàn tiền : 1.130.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW01008A Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW01008A

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW01008A  Tên..

-20% 9.610.000 đ 7.689.000 đ

Hoàn tiền : 230.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02005A Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02005A

  Thông tin vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW02005A  Tên sản..

-17% 9.150.000 đ 7.550.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 11.310.000 đ 9.042.000 đ

Hoàn tiền : 1.080.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A Xả Bồn Vòi Sen TOTO

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A  T&eci..

-20% 11.330.000 đ 9.064.000 đ

Hoàn tiền : 1.070.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02017A Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02017A

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW02017A  T&eci..

-20% 10.910.000 đ 8.734.000 đ

Hoàn tiền : 370.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW03002B Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW03002B

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW03002B  T&eci..

-20% 8.690.000 đ 6.952.000 đ

Hoàn tiền : 160.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A  T&eci..

-20% 12.230.000 đ 9.779.000 đ

Hoàn tiền : 1.150.000 đ
Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01010A Xả Bồn Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01010A Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW01010A Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 12.900.000 đ 10.318.000 đ

Hoàn tiền : 1.230.000 đ
Hiển thị 1 đến 25 trong 25 (1 Trang)

Giới thiệu sen tắm nhiệt độ TOTO chính hãng

Bộ vòi sen nhiệt độ TOTO Nhật bao gồm củ sen, dây sen, tay sen và kệ gác. Một số dòng vòi sen tự điều chỉnh nhiệt độ Toto cao cấp có thể gắn kèm thanh trượt giúp dễ dàng tăng giảm độ cao cho bát sen phù hợp người sử dụng hoặc một số vòi sen tắm còn sử dụng cho xả bồn tắm và tắm trong bồn.

Vòi sen điều chỉnh nhiệt độ TOTO Nhật có thể xả bồn và tắm dứng có van điều chỉnh nhiệt độ tự động giúp tranh bị tăng nhiều độ vượt quá ngưỡng an toàn, đặc biệt phù hợp khi có người già và trẻ nhỏ.

Còn về tay hoa sen hãng thiết bị vệ sinh TOTO cũng có nhiều mẫu mã lớn nhỏ và có thể điều chỉnh các kiểu phun mưa, lực nước khác nhau kiểu massage hay tạo bọt nước tạo cảm giác thích thú khi sử dụng.

Mua bộ vòi sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật ở đâu bán giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 bán sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Toto luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.