GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Vòi sen tắm nhiệt độ TOTO tự điều chỉnh về độ thiết lập sẵn của Nhật

Sen Nhiệt Độ TOTO

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B  T&eci..

-20% 10.493.000 đ 8.397.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR   ..

-20% 9.433.000 đ 7.554.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn

 Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR   Tê..

-20% 11.133.000 đ 8.908.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01402BA (TBV01402B)

Thông số kỹ thuật van điều chỉnh nhiệt độ TOTO TBV01402BA Mã sản phẩm: TBV01402BA..

-20% 9.550.000 đ 7.645.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01010A  T&eci..

-20% 12.182.000 đ 9.747.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A  T&eci..

-20% 14.550.000 đ 11.640.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW01008A  T&eci..

-20% 11.475.000 đ 9.185.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW01010A

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW01010A  T&eci..

-20% 11.052.000 đ 8.834.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Van Điều chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01401BA

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm TOTO TBV01401BA Mã sản phẩm: TBV01401BA..

-20% 8.990.000 đ 7.194.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A  T&eci..

-20% 11.475.000 đ 9.185.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR   ..

-20% 10.091.000 đ 8.073.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02006A  T&eci..

-20% 12.182.000 đ 9.747.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW03002B Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 12.193.000 đ 9.750.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02006A Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 13.882.000 đ 11.100.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03427V/TBW02017A  T&eci..

-20% 12.850.000 đ 10.287.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW02005A  T&eci..

-20% 13.175.000 đ 10.538.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW01008A

 Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW01008A  Tên..

-20% 10.345.000 đ 8.272.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR Xả Bồn

  Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/DGH108ZR   Tên..

-20% 11.791.000 đ 9.425.800 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02017A

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW02017A  T&eci..

-20% 11.720.000 đ 9.374.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02005A

  Thông tin vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW02005A  Tên sản..

-20% 10.345.000 đ 8.272.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TMGG40EW Xả Bồn

Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TMGG40EW xả bồn Mã sản phẩm: TMGG4..

-18% 11.110.000 đ 9.150.000 đ

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW02006A

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW02006A  T&eci..

-20% 11.052.000 đ 8.834.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01010A Xả Bồn

Thông số vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW01010A Tên sản phẩm: Sen tắm nh..

-20% 13.882.000 đ 11.100.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A Xả Bồn

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03429V/TBW01008A  T&eci..

-20% 13.175.000 đ 10.533.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03431V/TBW03002B

  Thông số kỹ thuật vòi sen tắm Nhật TOTO TBV03431V/TBW03002B  T&eci..

-20% 9.363.000 đ 7.484.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Củ Sen Tắm TOTO TBV03427V Nhiệt Độ

Thông tin vòi sen TOTO TBV03427V  Vòi sen tắm TOTO TBV03427..

-20% 8.520.000 đ 6.820.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Củ Sen Tắm TOTO TBV03429V Nhiệt Độ

Thông tin vòi sen TOTO TBV03429V Vòi sen tắm TOTO TBV03429V của&..

-20% 10.220.000 đ 8.173.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Củ Sen TOTO TBV01402BA#MBL Nhiệt Độ Màu Đen Mờ

Thông tin van điều chỉnh nhiệt độ TOTO TBV01402BA#MBL Mã sản phẩm: TBV01402BA#MBL..

-18% 15.270.000 đ 12.470.000 đ

Vòi Sen Tắm Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01402BA/TBW01010A

Thông tin sen tắm nhiệt độ TOTO TBV01402BA/TBW01010A Mã sản phẩm: TBV01402BA /TBW..

-20% 13.212.000 đ 10.572.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01402BA/TBW02017A

Thông tin sen tắm nhiệt độ TOTO TBV01402BA/TBW02017A Mã sản phẩm: TBV01402BA /TBW..

-20% 13.885.000 đ 11.112.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm Điều Chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01402BA /TBW07009A

Thông tin sen tắm nhiệt độ TOTO TBV01402BA /TBW07009A Mã sản phẩm: TBV01402BA /TB..

-20% 11.219.000 đ 8.984.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Điều chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01401BA/TBW01010A

Thông tin vòi sen tắm TOTO TBV01401BA/TBW01010A Mã sản phẩm: TBV01401..

-20% 12.652.000 đ 10.121.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Điều chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01401BA/TBW07009A

Thông tin vòi sen tắm TOTO TBV01401BA/TBW07009A Mã sản phẩm: TBV01401..

-20% 10.659.000 đ 8.533.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Điều chỉnh Nhiệt Độ TOTO TBV01401BA/TBW02017A

Thông tin vòi sen tắm TOTO TBV01401BA/TBW02017A Mã sản phẩm: TBV01401..

-20% 13.320.000 đ 10.661.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn
Hiển thị 1 đến 34 trong 34 (1 Trang)

Giới thiệu sen tắm nhiệt độ TOTO chính hãng

Bộ vòi sen nhiệt độ TOTO Nhật bao gồm củ sen, dây sen, tay sen và kệ gác. Một số dòng vòi sen tự điều chỉnh nhiệt độ Toto cao cấp có thể gắn kèm thanh trượt giúp dễ dàng tăng giảm độ cao cho bát sen phù hợp người sử dụng hoặc một số vòi sen tắm còn sử dụng cho xả bồn tắm và tắm trong bồn.

Vòi sen điều chỉnh nhiệt độ TOTO Nhật có thể xả bồn và tắm dứng có van điều chỉnh nhiệt độ tự động giúp tranh bị tăng nhiều độ vượt quá ngưỡng an toàn, đặc biệt phù hợp khi có người già và trẻ nhỏ.

Còn về tay hoa sen hãng thiết bị vệ sinh TOTO cũng có nhiều mẫu mã lớn nhỏ và có thể điều chỉnh các kiểu phun mưa, lực nước khác nhau kiểu massage hay tạo bọt nước tạo cảm giác thích thú khi sử dụng.

Tại sao nên chọn vòi sen nhiệt độ TOTO?

Giữa vô vàn các hãng thiết bị vệ sinh, "Tại sao nên chọn vòi sen nhiệt độ TOTO?" đó chắc hẳn là câu hỏi thắc mắc, sự phân vân của người tiêu dùng khi đưa ra quyết định. Hãy cùng Tuấn Đức chúng tôi điểm qua một số ưu điểm đáng chú ý của vòi sen nhiệt độ TOTO như:

  • Điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng: Sen nhiệt độ TOTO được thiết kế với các công nghệ hiện đại, cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ nước dễ dàng. Bạn có thể chọn nhiệt độ phù hợp với sở thích cá nhân, mang lại sự thoải mái và tiện nghi trong quá trình tắm.
  • Tính an toàn: Sen tắm nhiệt độ TOTO thường được trang bị các công nghệ an toàn để ngăn chặn việc bị bỏng hoặc đóng đáng nước quá nóng. Các tính năng như van cân bằng nhiệt độ và van giới hạn nhiệt độ giúp bảo vệ bạn và gia đình khỏi nguy cơ bị cháy nóng.
  • Tiết kiệm năng lượng: Vòi sen nhiệt độ TOTO thường được trang bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, giúp giảm lượng nước và năng lượng tiêu thụ trong quá trình tắm. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí điện và nước của bạn.
  • Thiết kế tinh tế và hiện đại: Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ TOTO có thiết kế tinh tế và hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách nội thất và không gian tắm. TOTO cung cấp các mẫu vòi sen đa dạng, từ kiểu dáng truyền thống đến kiểu dáng hiện đại, giúp bạn tạo nên không gian tắm đẹp mắt và sang trọng.
  • Độ bền và độ tin cậy: TOTO là một thương hiệu uy tín và được biết đến với chất lượng cao của sản phẩm. Vòi sen nhiệt độ TOTO được chế tạo từ vật liệu chất lượng, đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong quá trình sử dụng. Bạn có thể tin tưởng vào chất lượng và độ ổn định của sản phẩm.

Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ TOTO giá bao nhiêu?

Giá sen tắm nhiệt độ TOTO phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mẫu mã, chất liệu và tính năng của sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết về giá cả, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đại lý TOTO Tuấn Đức hoặc tìm hiểu trên trang web www.tdm.vn để có thông tin cụ thể về giá vòi sen nhiệt độ TOTO.

Dưới đây là bảng giá tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH104ZR Xả Bồn

    7.170.000 đ

2

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW03002B Xả Bồn

8.010.000 đ

3

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/TBW02017A Xả Bồn

    11.160.000 đ

4

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03429V/DGH104ZR Xả Bồn

8.460.000 đ

5

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/TBW02005A Xả Bồn

8.790.000 đ

6

Vòi Sen Tắm Nhiệt Độ Nhật TOTO TBV03427V/DGH108ZR Xả Bồn

7.690.000 đ

Mua bộ vòi sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật ở đâu bán giá rẻ?

Trong các hãng thiết bị vệ sinh thì TOTO khá ít đại lý chính thức được hãng ủy quyền. Đây là sản phẩm cao cấp nên TOTO không muốn đại trà ra các cửa hàng nên chỉ chọn ra mỗi khu vực 1 đối tác để đảm bảo đưa dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng. Và thiết bị vệ sinh Toto hàng giả, hàng nhái hiện cũng khá tràn lan trên thị trường, mức độ tinh vi khá cao rất khó để phát hiện. Nên lời khuyên là hãy tìm đại lý TOTO chính thức để mua thiết bị vệ sinh Toto chính hãng. Khu vực đại lý thiết bị vệ sinh Toto TPHCM và thiết bị vệ sinh Toto Hà Nội là có nhiều đại lý nhất.

TDM Tuấn Đức khá vinh dự khi là 1 trong những đại lý showroom Toto được TOTO ủy quyền từ năm 2016 đến nay. Năm 2017 là năm vượt bậc của đại lý Tuấn Đức khi đạt được 3 giải thưởng là doanh số bán thứ 3 miền nam, đại lý bán nắp rửa cơ - nắp rửa washlet tốt nhất, đại lý có tốc độ tăng trưởng tốt nhất 2017. Và năm 2018, 2019, 2020 đều được vinh danh là đại lý có doanh số 1, bán nắp rửa số 1, bán sen vòi số 1 tại khu vực.

Đến năm 2020 thì TOTO Tuấn Đức thì chúng tôi đang có 4 chi nhánh chính thức tại: Đại lý TOTO Tuấn Đức tại Bình Dương, Đại lý TOTO tại TPHCM, Đại lý TOTO tại Hà Nội. Có showroom trưng bày đầy đủ sản phẩm TOTO, đặc biệt chi nhánh chính tại Bình Dương trưng bày gần như 90% sản phẩm nội thất Toto.vn.

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 bán sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Toto luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)