GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bộ vòi tắm hoa sen TOTO nóng lạnh tắm đứng chính hãng - Tuấn Đức

Vòi Sen TOTO N/L

Lọc tìm kiếm

Sản phẩm

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM103NSS Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen TOTO TVSM103NSS Vòi sen tắm TVSM103NSS n&..

-15% 2.890.000 đ 2.460.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen TOTO TBS04302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS04302V/DGH108ZR  Vòi sen tắ..

-20% 4.321.000 đ 3.453.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS04302V/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS04302V/DGH104ZR Vòi sen tắm TOTO TBS..

-16% 3.663.000 đ 3.060.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO DGM301CFNS Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen TOTO DGM301CFNS Sen tắm DGM301CFNS của thương hiệu ..

-15% 3.050.000 đ 2.600.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBG04302VA/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen tắm nóng lạnh TOTO TBG04302VA/DGH104ZR Giới thiệu v&ogra..

-20% 5.083.000 đ 4.067.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen TOTO TBG04302VA/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG04302VA/DGH108ZR Giới thiệu vòi ..

-20% 5.741.000 đ 4.586.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/DGH104ZR Nóng Lạnh

​Thông tin cơ bản vòi sen TOTO TBS03302V/DGH104ZR Vòi sen tắm TOTO TB..

-16% 3.663.000 đ 3.060.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG10302VA/TBW02006A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG10302VA/TBW02006A Mã sản phẩm: T..

-20% 10.072.000 đ 8.053.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS04302V/TBW03002B Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBS04302V/TBW03002B Mã sản phẩm: TBS04302V..

-20% 6.143.000 đ 4.910.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG01302VA/DGH104ZR Nóng Lạnh

Giới thiệu vòi sen tắm TOTO TBG01302VA/DGH104ZR của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-20% 6.763.000 đ 5.410.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG01302VA/TBW02005A Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBG01302VA/TBW02005A Mã sản phẩm: TBG01302..

-20% 8.805.000 đ 7.040.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM107CRR/DGH108ZR Nóng Lạnh 5 Chế Độ

Thông tin cơ bản vòi sen tắm TOTO TVSM107CRR/DGH108ZR nóng lạnh Bộ sư..

4.750.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBG03302VA/TBW01010A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG03302VA/TBW01010A Mã sản phẩm: T..

-20% 8.562.000 đ 6.843.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM110RUR/DGH108ZR Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen Toto TVSM110RUR DGH108ZR Bộ sưu tập vòi hoa sen RUFICE củ..

-20% 5.831.000 đ 4.663.000 đ

[CLC] Vòi Sen Tắm TOTO TX471SESV2 Nóng Lạnh

Thông tin sen tắm nóng lạnh TOTO TX471SESV2  Bộ sưu tập vòi hoa ..

-55% 9.230.000 đ 4.110.000 đ

Vòi Sen TOTO TBS03302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS03302V/DGH108ZR  Vòi sen tắ..

-20% 4.321.000 đ 3.453.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[HTK] Vòi Sen Tắm TOTO TX432SD Nóng Lạnh

Vòi sen tắm DONNA của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Áp lực nước   &nbs..

-44% 3.990.000 đ 2.238.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302VA/TBW01008A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG02302VA/TBW01010A Mã sản phẩm: T..

-20% 8.195.000 đ 6.556.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM107CRR/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen tắm nóng lạnh TOTO TVSM107CRR/DGH104ZR Bộ sưu tập v..

4.130.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBG03302VA/TBW02006A Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBG03302VA/TBW02006A Mã sản phẩm: TBG03302..

-20% 8.562.000 đ 6.843.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG03302VA/TBW03002B Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBG03302VA/TBW03002B Mã sản phẩm: TBG03302..

-20% 6.873.000 đ 5.493.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen TOTO TBS01302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS01302V/DGH108ZR  Mã sản phẩ..

-20% 5.151.000 đ 4.113.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[CLC] Vòi Sen Tắm TOTO TS364N/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin sen tắm nóng lạnh TOTO TS364N/DGH104ZR Bộ sưu tập vòi hoa s..

-35% 4.520.000 đ 2.920.000 đ

Vòi Sen TOTO TBG10302VA/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG10302VA/DGH108ZR Giới thiệu vòi ..

-20% 7.981.000 đ 6.379.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG04302VA/TBW02017A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG04302VA/TBW02017A Mã sản phẩm: T..

-20% 8.500.000 đ 6.799.800 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG04302VA/TBW02006A Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBG04302VA/TBW02006A Mã sản phẩm: TBG04302..

-20% 7.832.000 đ 6.260.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW02006A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS03302V/TBW02006A Mã sản phẩm: TB..

-20% 6.412.000 đ 5.127.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS02302V/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS02302V/DGH104ZR  Vòi sen tắ..

-20% 4.493.000 đ 3.595.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

[HTK] Vòi Sen Tắm TOTO TX432SHBR Nóng Lạnh

Bộ sưu tập HELIO của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Vòi sen tắm TOTO TX432SHBR nó..

-34% 4.420.000 đ 2.930.000 đ

Vòi Sen TOTO TBG02302VA/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

Giới thiệu vòi sen tắm TOTO TBG02302VA/DGH108ZR của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-20% 6.811.000 đ 5.444.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG11302VA/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi sen tắm nóng lạnh TOTO TBG11302VA/DGH104ZR Giới thiệu..

-20% 6.153.000 đ 4.925.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG03302VA/DGH104ZR (TBG03302VA) Nóng Lạnh

Vòi sen tắm TOTO TBG03302VA/DGH104ZR nóng lạnh Thiết kế hiện đại hài h&og..

-20% 5.813.000 đ 4.650.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302VA/TBW02005A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG02302VA/TBW02005A Mã sản phẩm: T..

-20% 8.195.000 đ 6.556.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW01010A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS01302V/TBW01010A Mã sản phẩm: TB..

-20% 7.242.000 đ 5.787.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TS324A/DGH108ZR Nóng Lạnh

Bộ sưu tập vòi hoa sen GRAND-A của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Vòi sen tắm TOTO..

-20% 6.860.000 đ 5.488.000 đ

[HTK] Củ Sen Tắm TOTO DM328 Nóng Lạnh

Thông tin vòi sen tắm TOTO DM328 nóng lạnh Thiết kế hiện đại hà..

-44% 5.910.000 đ 3.316.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW03002B Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS03302V/TBW03002B Mã sản phẩm: TB..

-20% 4.723.000 đ 3.777.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TS225A/DGH104ZR Nóng Lạnh

Bộ sưu tập vòi hoa sen TOTO BASIC + của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Vòi sen tắm..

-20% 6.410.000 đ 5.128.000 đ

[CLC] Vòi Sen Tắm TOTO TS324A/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin sen tắm nóng lạnh TS324A/DGH104ZR Bộ sưu tập vòi hoa sen GRAND-A..

-37% 6.620.000 đ 4.160.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBG04302VA/TBW03002B Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBG04302VA/TBW03002B Mã sản phẩm: TBG04302..

-20% 6.143.000 đ 4.910.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG09302VA/TBW02017A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG09302VA/TBW02017A Mã sản phẩm: T..

-20% 10.930.000 đ 8.747.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302VA/TBW01010A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG02302VA/TBW01010A Mã sản phẩm: T..

-20% 8.902.000 đ 7.118.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302VA/DGH104ZR Nóng Lạnh

Giới thiệu vòi sen tắm TOTO TBG02302VA/DGH104ZR của thương hiệu thiết bị vệ sinh TO..

-20% 6.153.000 đ 4.926.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW03002B Nóng Lạnh

Thông tin vòi hoa sen TOTO TBS01302V/TBW03002B Mã sản phẩm: TBS01302V..

-20% 5.553.000 đ 4.437.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM110RUR/DGH104ZR Nóng Lạnh

Bộ sưu tập vòi hoa sen RUFICE của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Vòi sen tắm TOTO ..

-20% 5.173.000 đ 4.144.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/DGH104ZR Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBS01302V/DGH104ZR  Mã sản phẩ..

-20% 4.493.000 đ 3.594.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Vòi Sen Tắm TOTO TBG08302VA/TBW02006A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG08302VA/TBW02006A Mã sản phẩm: T..

-20% 12.610.000 đ 10.038.000 đ

Vòi Sen Tắm TOTO TBG01302VA/TBW01010A Nóng Lạnh

Thông tin cơ bản vòi hoa sen TOTO TBG01302VA/TBW01010A Mã sản phẩm: T..

-20% 9.512.000 đ 7.602.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn
Hiển thị 1 đến 48 trong 160 (4 Trang)

Giới thiệu vòi sen tắm TOTO nóng lạnh

Bộ vòi sen tắm đứng TOTO bao gồm củ sen, dây sen, tay sen và kệ gác. Một số dòng cao cấp có thể gắn kèm thanh trượt giúp dễ dàng tăng giảm độ cao cho bát sen phù hợp người sử dụng hoặc một số vòi sen tắm còn sử dụng cho xả bồn tắm và tắm trong bồn.

Còn về tay hoa sen hãng thiết bị vệ sinh TOTO cũng có nhiều mẫu mã lớn nhỏ và có thể điều chỉnh các kiểu phun mưa, lực nước khác nhau kiểu massage hay tạo bọt nước tạo cảm giác thích thú khi sử dụng. Ngoài ra có thể kết hợp với phụ kiện sen cây để trở thay bộ sen cây tắm đứng.

Tại sao nên mua bộ vòi sen nóng lạnh TOTO chính hãng?

Khi bạn đang tìm kiếm bộ vòi sen nóng lạnh, không gì tốt hơn là chọn mua bộ vòi sen nóng lạnh TOTO chính hãng. Dưới đây là những lý do nổi bật vì sao bạn nên mua sản phẩm này:

 • Chất lượng đáng tin cậy: TOTO đã lâu năm được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh. Với chất lượng sản phẩm cao cấp, bộ vòi sen nóng lạnh TOTO chính hãng đáng tin cậy và đảm bảo sự bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng.
 • Công nghệ tiên tiến: Sen tắm nóng lạnh TOTO được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng nước một cách dễ dàng và chính xác. Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm tắm thoải mái và tiết kiệm năng lượng.
 • Thiết kế tinh tế: Với thiết kế hiện đại và tinh tế, sen tắm nóng lạnh TOTO là điểm nhấn hoàn hảo cho không gian phòng tắm của bạn. Với nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng, bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách trang trí và sở thích cá nhân.
 • Tiện ích đa dạng: Sen tắm nóng lạnh TOTO được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng. Có các chức năng massage, tạo bọt, điều chỉnh nhiệt độ và áp suất nước, giúp bạn có một trải nghiệm tắm thư giãn và thoải mái.
 • Tiết kiệm năng lượng: Bộ vòi sen nóng lạnh TOTO chính hãng được thiết kế để tiết kiệm nước và năng lượng. Công nghệ tiên tiến giúp điều chỉnh lượng nước và nhiệt độ một cách chính xác, đồng thời giảm thiểu lượng nước tiêu thụ mà vẫn đảm bảo cho bạn trải nghiệm tắm thoải mái.
 • Độ bền cao: Sản phẩm của TOTO được làm từ các vật liệu chất lượng cao, có khả năng chống chịu mài mòn và ăn mòn. Bộ vòi sen nóng lạnh TOTO chính hãng có khả năng chịu được sự sử dụng hàng ngày trong thời gian dài mà không gây ra các vấn đề hỏng hóc.

Giá vòi sen nóng lạnh TOTO bao nhiêu?

Giá vòi sen tắm nóng lạnh TOTO có thể thay đổi tùy thuộc vào từng mẫu mã, chức năng và thời điểm mua hàng. Để biết thông tin cụ thể về giá sản phẩm, bạn có thể tìm hiểu tại các cửa hàng, đại lý thiết bị vệ sinh chính thức của TOTO để xem bảng giá và các chương trình khuyến mãi hiện có. Trung bình, giá vòi sen nóng lạnh TOTO có mức giá trung bình trở lên, từ 1.700.000 đến 11.100.000 đ tuỳ mẫu mã.

Lưu ý rằng nên mua bộ vòi sen TOTO chính hãng sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu suất tốt nhất, đồng thời hạn chế rủi ro về hàng giả, hàng nhái.

Dưới đây là bảng giá vòi sen nóng lạnh TOTO, quý khách hàng có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Giá

1

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM103NSS Nóng Lạnh

2.390.000 đ

2

Vòi Sen TOTO TBS04302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ

3.380.000 đ

3

Vòi Sen Tắm TOTO TBS04302V/DGH104ZR Nóng Lạnh

2.860.000 đ

4

Vòi Sen Tắm TOTO DGM301CFNS Nóng Lạnh

2.600.000 đ

5

Vòi Sen Tắm TOTO TBG04302VA/DGH104ZR Nóng Lạnh

    3.960.000 đ

6

Vòi Sen Tắm TOTO TVSM107CRR/DGH108ZR Nóng Lạnh 5 Chế Độ

 3.908.000 đ

Mua bộ vòi hoa sen TOTO nóng lạnh ở đâu bán giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh TOTO luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.900.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

Tại sao nên mua vòi sen nóng lạnh TOTO ở đại lý TDM Tuấn Đức?

 1. Đại lý TDM Tuấn Đức là một địa chỉ uy tín và có kinh nghiệm trong việc cung cấp các sản phẩm vệ sinh cao cấp, bao gồm vòi sen nóng lạnh TOTO.

 2. Đại lý cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy.

 3. Có sự lựa chọn đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và tính năng của vòi sen nóng lạnh TOTO, giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp với phong cách và nhu cầu sử dụng của bạn.

 4. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và thân thiện sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa và giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.

 5. Đại lý TDM Tuấn Đức đảm bảo cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt, bảo hành và hỗ trợ sửa chữa khi cần thiết.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)