Giao hàng MIỄN PHÍ với đơn hàng cùng 1 hãng trên 1.900.000đ tại TPHCM, Hà Nội.

Bộ vòi sen cây TOTO tắm đứng nhiệt độ nóng lạnh Nhật Bản - Tuấn Đức

Vòi Sen Cây TOTO

Hiển thị:
Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH104ZR/DM907CS Nhiệt Độ Nhật
Hoàn tiền: 1.600.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ ..
-18%
14.480.000 đ 11.810.000 đ Trước thuế: 11.810.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907C1S Nhiệt Độ Nhật
Hoàn tiền: 1.500.000 đ
Thông tin vòi sen cây Toto TBV03427V/DGH108ZR/DM907C1S Vòi sen c&aci..
-17%
15.070.000 đ 12.490.000 đ Trước thuế: 12.490.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907CS Nhiệt Độ Nhật
Hoàn tiền: 1.800.000 đ
Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/DM907CS nhiệt độ V&ograv..
-17%
15.070.000 đ 12.490.000 đ Trước thuế: 12.490.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/TBW02001BA Nhiệt Độ Nhật
Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03427V/DGH108ZR/TBW02001BA nhiệt độ V&og..
-18%
19.510.000 đ 15.920.000 đ Trước thuế: 15.920.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW01008A/TBW01001BA Nhiệt Độ Nhật
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW01008A/TBW01001BA nhiệt độ ..
-18%
21.580.000 đ 17.590.000 đ Trước thuế: 17.590.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bộ Sen Cây TOTO TBV03427V/TBW02005A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03427V/TBW02005A/TBW02002BA nhiệt độ ..
-18%
22.570.000 đ 18.420.000 đ Trước thuế: 18.420.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS Nhiệt Độ Nhật
Hoàn tiền: 2.000.000 đ
Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ V&ograv..
-18%
15.980.000 đ 13.050.000 đ Trước thuế: 13.050.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/DGH108ZR/DM907C1S Nhiệt Độ Nhật
Hoàn tiền: 1.800.000 đ
Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/DGH108ZR/DM907C1S nhiệt độ V&ogra..
-18%
16.570.000 đ 13.530.000 đ Trước thuế: 13.530.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW01001BA Nhiệt Độ Nhật
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW01001BA nhiệt độ ..
-18%
23.060.000 đ 18.830.000 đ Trước thuế: 18.830.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật
Thông tin vòi sen cây TOTO TBV03429V/TBW01008A/TBW02002BA Vòi sen c&..
-17%
24.070.000 đ 19.860.000 đ Trước thuế: 19.860.000 đ
Bộ Sen Cây TOTO TBV03429V/TBW02005A/TBW02002BA Nhiệt Độ Nhật
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBV03429V/TBW02005A/TBW02002BA nhiệt độ ..
-18%
24.070.000 đ 19.640.000 đ Trước thuế: 19.640.000 đ
Sen Cây TOTO DM907C1S/TVSM110RUR/DGH108ZR Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO DM907C1S/TVSM110RUR/DGH108ZR V&ograv..
-18%
11.710.000 đ 9.650.000 đ Trước thuế: 9.650.000 đ
Sen Cây TOTO DM907CS/TBS03302V/DGH108ZR Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO DM907CS/TBS03302V/DGH108ZR Vò..
-18%
9.880.000 đ 8.140.000 đ Trước thuế: 8.140.000 đ
Sen Cây TOTO DM907CS/TBS04302V/DGH108ZR  Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.000.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO DM907CS/TBS04302V/DGH108ZR Vò..
-18%
9.880.000 đ 8.140.000 đ Trước thuế: 8.140.000 đ
Sen Cây TOTO TBG01302V/DGH108ZR/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG01302V/DGH108ZR/TBW01001BA V&ogra..
-18%
17.970.000 đ 14.660.000 đ Trước thuế: 14.660.000 đ
Sen Cây TOTO TBG01302V/DGH108ZR/TBW01002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG01302V/DGH108ZR/TBW01002BA V&ogra..
-16%
18.800.000 đ 15.730.000 đ Trước thuế: 15.730.000 đ
Sen Cây TOTO TBG01302V/TBW01010A/TBW01002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG01302V/TBW01010A/TBW01002BA V&ogr..
-18%
20.680.000 đ 16.870.000 đ Trước thuế: 16.870.000 đ
Sen Cây TOTO TBG02302V/DGH108ZR/DM907C1S Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.200.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG02302V/DGH108ZR/DM907C1S Vò..
-18%
12.190.000 đ 10.050.000 đ Trước thuế: 10.050.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Sen Cây TOTO TBG02302V/TBW02017A/TBW02002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG02302V/TBW02017A/TBW02002BA V&ogr..
-18%
20.930.000 đ 17.080.000 đ Trước thuế: 17.080.000 đ
Sen Cây TOTO TBG03302V/DGH108ZR/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG03302V/DGH108ZR/TBW01001BA​  ..
-18%
17.130.000 đ 13.980.000 đ Trước thuế: 13.980.000 đ
Sen Cây TOTO TBG03302V/TBW01010A/TBW01002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG03302V/TBW01010A/TBW01002BA V&ogr..
-18%
19.840.000 đ 16.180.000 đ Trước thuế: 16.180.000 đ
Sen Cây TOTO TBG04302V/DGH104ZR/DM907C1S Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.100.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG04302V/DGH104ZR/DM907C1S Vò..
-18%
10.660.000 đ 8.790.000 đ Trước thuế: 8.790.000 đ
Sen Cây TOTO TBG04302V/DGH108ZR/DM907C1S Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.100.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG04302V/DGH108ZR/DM907C1S Vò..
-18%
11.250.000 đ 9.280.000 đ Trước thuế: 9.280.000 đ
Sen Cây TOTO TBG04302V/TBW02006A/TBW02002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBG04302V/TBW02006A/TBW02002B1 V&ogr..
-18%
19.390.000 đ 15.820.000 đ Trước thuế: 15.820.000 đ
Sen Cây TOTO TBS01302V/DGH104ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.000.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS01302V/DGH104ZR/DM907CS Vò..
-18%
10.130.000 đ 8.350.000 đ Trước thuế: 8.350.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Sen Cây TOTO TBS01302V/DGH108ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.100.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS01302V/DGH108ZR/DM907CS Vò..
-18%
10.720.000 đ 8.830.000 đ Trước thuế: 8.830.000 đ
Sen Cây TOTO TBS01302V/TBW01008A/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS01302V/TBW01008A/TBW01001BA  ..
-18%
17.210.000 đ 14.050.000 đ Trước thuế: 14.050.000 đ
Sen Cây TOTO TBS02302V/DGH104ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.000.000 đ
Thông tin vòi sen cây TOTO TBS02302V/DGH104ZR/DM907CS Vòi sen c..
-18%
10.130.000 đ 8.350.000 đ Trước thuế: 8.350.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Sen Cây TOTO TBS02302V/DGH108ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 1.000.000 đ
Thông tin vòi sen cây TOTO TBS02302V/DGH108ZR/DM907CS Vòi sen c..
-18%
10.720.000 đ 8.830.000 đ Trước thuế: 8.830.000 đ
Sen Cây TOTO TBS02302V/TBW01008A/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS02302V/TBW01008A/TBW01001BA​  ..
-18%
17.210.000 đ 14.050.000 đ Trước thuế: 14.050.000 đ
Sen Cây TOTO TBS02302V/TBW01010A/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS02302V/TBW01010A/TBW01001BA V&ogr..
-18%
17.850.000 đ 14.570.000 đ Trước thuế: 14.570.000 đ
Sen Cây TOTO TBS03302V/DGH104ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 500.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS03302V/DGH104ZR/DM907CS Vò..
-18%
9.290.000 đ 7.660.000 đ Trước thuế: 7.660.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Sen Cây TOTO TBS03302V/TBW03002B/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS03302V/TBW03002B/TBW01001BA  ..
-18%
15.490.000 đ 12.640.000 đ Trước thuế: 12.640.000 đ
Sen Cây TOTO TBS04302V/DGH104ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 900.000 đ
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS04302V/DGH104ZR/DM907CS Vò..
-18%
9.290.000 đ 7.660.000 đ Trước thuế: 7.660.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Sen Cây TOTO TBS04302V/TBW01010A/TBW01002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS04302V/TBW01010A/TBW01002BA​  ..
-18%
17.840.000 đ 14.560.000 đ Trước thuế: 14.560.000 đ
Sen Cây TOTO TBS04302V/TBW03002B/TBW01001BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TBS04302V/TBW03002B/TBW01001BA​  ..
-18%
15.490.000 đ 12.640.000 đ Trước thuế: 12.640.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Sen Cây TOTO TVSM103NSS/DM907C1S Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 700.000 đ
Vòi sen cây của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Sen cây TOTO TVSM103NSS/DM..
-14%
8.710.000 đ 7.460.000 đ Trước thuế: 7.460.000 đ
Sen Cây TOTO TVSM103NSS/DM907CS Nóng Lạnh
Hoàn tiền: 500.000 đ
Vòi sen cây của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO Sen cây TOTO TVSM103NSS/DM..
-14%
8.710.000 đ 7.460.000 đ Trước thuế: 7.460.000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Sen Cây TOTO TVSM107CRR/DGH104ZR/DM907CS Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TVSM107CRR/DGH104ZR/DM907CS Vò..
-16%
10.090.000 đ 8.450.000 đ Trước thuế: 8.450.000 đ
Sen Cây TOTO TVSM107CRR/TBW01010A/TBW01002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TVSM107CRR/TBW01010A/TBW01002BA V&og..
-18%
18.800.000 đ 15.340.000 đ Trước thuế: 15.340.000 đ
Sen Cây TOTO TVSM110RUR/DGH104ZR/DM907C1S Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TVSM110RUR/DGH104ZR/DM907C1S V&ograv..
-18%
11.120.000 đ 9.170.000 đ Trước thuế: 9.170.000 đ
Sen Cây TOTO TVSM110RUR/TBW01010A/TBW02002BA Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen cây TOTO TVSM110RUR/TBW01010A/TBW02002BA V&og..
-18%
19.850.000 đ 16.200.000 đ Trước thuế: 16.200.000 đ
Thân Sen Cây TOTO DM907C1S Tắm Đứng
Hoàn tiền: 500.000 đ
Thông tin cơ bản thân sen cây TOTO DM907C1S Vòi sen cây của thư..
-20%
6.160.000 đ 4.928.000 đ Trước thuế: 4.928.000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Thân Sen Cây TOTO DM907CS Tắm Đứng
Hoàn tiền: 500.000 đ
Thông tin cơ bản thân sen cây TOTO DM907CS Vòi sen cây của thươ..
-20%
6.160.000 đ 4.928.000 đ Trước thuế: 4.928.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Thân Sen Cây TOTO TBW01001BA (TBW01001B1) Tắm Đứng
Thông tin cơ bản thân sen cây TOTO TBW01001BA Vòi sen cây của t..
-18%
11.410.000 đ 9.400.000 đ Trước thuế: 9.400.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Thân Sen Cây TOTO TBW01002BA (TBW01002B1) 2 Chế Độ
Thông tin cơ bản thân sen cây TOTO TBW01002BA​  Vòi sen câ..
-18%
12.240.000 đ 10.080.000 đ Trước thuế: 10.080.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Thân Sen Cây TOTO TBW02001B1 (TBW02001BA) Tắm Đứng
Thông tin cơ bản thân sen cây TOTO TBW02001BA Vòi sen cây của t..
-18%
11.500.000 đ 9.470.000 đ Trước thuế: 9.470.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Thân Sen Cây TOTO TBW02002BA (TBW02002B1) Massage 2 Chế Độ
Thông tin cơ bản thân sen cây TOTO TBW02002BA​  Vòi sen câ..
-18%
12.420.000 đ 10.230.000 đ Trước thuế: 10.230.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Vòi Sen Cây Nhật TOTO TMC95ECR Nhiệt Độ
Thông số kỹ thuật vòi sen câyTOTO TMC95ECR - Mã sản phẩm: TMC95ECR - T..
-18%
65.310.000 đ 53.300.000 đ Trước thuế: 53.300.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Vòi Sen Cây TOTO DM912CAF Nhiệt Độ
Thông số kỹ thuật vòi sen câyTOTO DM912CAF Bộ sưu tập: RENESSE M&ati..
-18%
121.630.000 đ 99.250.000 đ Trước thuế: 99.250.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Vòi Sen Cây TOTO TBW01301B Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen tắm TOTO TBW01301B nóng lạnh Mã sản p..
-18%
20.030.000 đ 16.350.000 đ Trước thuế: 16.350.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.
Vòi Sen Cây TOTO TBW01302B Nóng Lạnh
Thông tin cơ bản vòi sen tắm TOTO TBW01302B nóng lạnh Mã sản p..
-18%
18.300.000 đ 14.930.000 đ Trước thuế: 14.930.000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.

Giới thiệu vòi sen cây TOTO tắm đứng nóng lạnh

Bộ sen cây TOTO công nghệ Nhật Bản bao gồm van trộn nước, van điều chỉnh cấp nước, bát sen cây, tay sen. Thường thì bát của sen cây hình tròn hoặc vuông và có kích thước lớn một số người còn gọi là vòi phun mưa do tạo ra hiệu ứng như mưa. Các hãng vệ sinh cho ra đời khá nhiều mẫu mã và chức năng khác nhau để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ở dòng cao cấp của TOTO có van điều chỉnh nhiệt độ tự động (hay còn gọi sen tắm Nhật) ở 1 nhiệt độ được thiết lập sẵn tránh bị bỏng do nước quá nóng. Ở dòng tiết kiệm thì các hãng thường phối hợp bộ phụ kiện sen cây bao gồm cây sen để kết hợp với vòi sen tắm thông thường giúp giá thành rẻ, phù hợp nhà đã sử dụng sẵn vòi sen nóng lạnh giờ muốn lắp đặt thêm cây sen.

Mua vòi tắm sen cây TOTO nhiệt độ ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức là đại lý cấp 1 hãng thiết bị vệ sinh TOTO luôn có giá rẻ nhất cho khách hàng tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương. Hỗ trợ giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1.500.000đ tại các quận nội thành Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh, Long Biên, Dĩ An (Bình Dương), các khu vực và tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ giao hàng tùy vào từng đơn hàng.

DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TUẤN ĐỨC

TDM TUẤN ĐỨC CENTER

Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC TPHCM

  • Địa chỉ: 467/8 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM (đối diện cổng sân Golf Tân Sơn Nhất)
  • Điện thoại: 028667.55504
  • Email: tuanduc@tdm.vn
Bản đồ

TDM TUẤN ĐỨC HÀ NỘI

Bản đồ
tmd info working