GIAO HÀNG NỘI THÀNH 3H. LẮP ĐẶT ĐÚNG CHUẨN. GIÁ TỐT

Bát sen trần Toto - Bát sen tắm gắn âm trần tường vuông tròn

Bát Sen Trần

Sản phẩm

Bát Sen Gắn Trần TOTO DBX114-1CAM Vuông 300mm

Thông tin bát sen gắn trần TOTO DBX114-1CAM Mã sản phẩm: TBW02003A ..

-18% 32.110.000 đ 26.460.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW01003A

Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW01003A Mã sản phẩm: TBW01003A ..

-20% 6.176.000 đ 4.940.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bát sen gắn tường TOTO TBW02003A

Thông tin bát sen gắn tường TOTOTBW02003A Mã sản phẩm: TBW02003A Tê..

-20% 6.185.000 đ 4.950.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bát sen gắn tường TOTO TBW01012B

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW01012B Mã sản phẩm: TBW01012B T&ecir..

-16% 1.267.000 đ 1.070.000 đ

Bát Sen Gắn Trần TOTO TX491SN Tròn 250mm

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TX491SN Mã sản phẩm: TX491SN T&ecir..

-20% 6.284.000 đ 5.022.000 đ

Bát Sen TOTO TBW01003B1A Gắn Trần

Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW01003B1A Mã sản phẩm: TBW01003B..

-20% 5.675.000 đ 4.536.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO DBX113CA Tròn 300mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO DBX113CA  Mã sản phẩm: DBX113CA..

-20% 16.890.000 đ 13.508.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW02004A 2 Chế Độ

Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW02004A  Mã sản phẩm: TBW02..

-20% 7.118.000 đ 5.692.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bát Sen Gắn Trần TOTO DB144-1CR Vuông 220mm

Thông tin bát sen gắn trần TOTO DB144-1CR Mã sản phẩm: DB144-1CR T&..

-20% 5.753.000 đ 4.601.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW03001B 2 Chế Độ

Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW03001B  Mã sản phẩm: TBW03..

-16% 1.826.000 đ 1.530.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW01004A 2 Chế Độ

Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW01004A Mã sản phẩm: TBW01004A ..

-20% 7.099.000 đ 5.681.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bát Sen Gắn Trần TOTO DBX113-1CA Tròn 300mm

Thông tin bát sen gắn trần TOTO DBX113-1CA Mã sản phẩm: DBX113-1CA ..

-18% 13.620.000 đ 11.230.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TX488SZ Tròn 250 mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TX488SZ  Mã sản phẩm: TX488SZ&n..

-20% 6.421.000 đ 5.141.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW01013B 2 Chế Độ

Thông tin cơ bản bát sen gắn tường TOTO TBW01013B  Mã sản phẩm: TBW01..

-17% 1.320.000 đ 1.090.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO DBX114CAMR Vuông 300mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO DBX114CAMR Mã sản phẩm: DBX114CAMR ..

-20% 34.330.000 đ 27.467.000 đ

Bát Sen Gắn Trần TOTO DBX115-1CAM Vuông 200mm

Thông tin bát sen gắn trần TOTO DBX115-1CAM Mã sản phẩm: DBX115-1CAM ..

-20% 18.670.000 đ 14.938.000 đ

[CLC] Bát sen gắn tường TOTO TBW01005B/TBN01002B

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW01005B/TBN01002B Mã sản phẩm: TBW01005..

-27% 26.270.000 đ 19.130.000 đ

[CLC] Bát sen gắn tường TOTO DBX115CAMR Vuông 200mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO DBX115CAMR Mã sản phẩm: DBX115CAMR ..

-24% 19.950.000 đ 15.120.000 đ

Bát Sen TOTO TBW02003B1A Gắn Trần

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW02003B1 Mã sản phẩm: TBW02003B1A T&e..

-20% 5.675.000 đ 4.536.000 đ

[HTK] Bát Sen Gắn Trần TOTO TX491SI Vuông 300mm

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TX491SI Mã sản phẩm: TX491SI T&ecir..

-30% 12.020.000 đ 8.367.000 đ

Bát sen gắn trần TOTO TBW08003A1 Vuông 300mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW08003A1 Mã sản phẩm: TBW08003..

-20% 11.550.000 đ 9.240.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW08004A Chữ Nhật 490 x 270 mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW08004A Mã sản phẩm: TBW08004A&nbs..

-20% 42.890.000 đ 34.309.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW08001A Vuông 200mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW08001A  Mã sản phẩm: TBW0800..

-20% 7.420.000 đ 5.940.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bát sen gắn tường TOTO TBW08003A Vuông 300mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW08003A Mã sản phẩm: TBW08003A T..

-20% 12.150.000 đ 9.724.000 đ

Bát sen gắn trần TOTO TBW08002A1 Vuông 250mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW08002A1 Mã sản phẩm: TBW08002..

-20% 9.300.000 đ 7.436.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW08002A Vuông 250mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW08002A Mã sản phẩm: TBW08002A T..

-20% 9.790.000 đ 7.832.000 đ

[HTK] Bát sen gắn tường TOTO TX488SI Vuông 300mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TX488SI  Mã sản phẩm: TX488SI&n..

-30% 14.010.000 đ 9.753.000 đ

Bát Sen Gắn Trần TOTO TBW08001A1 Vuông 200mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW08001A1  Mã sản phẩm: TB..

-20% 7.050.000 đ 5.643.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW07002A Tròn 250mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW07002A  Mã sản phẩm: TBW0700..

-20% 9.790.000 đ 7.832.000 đ

Bát Sen Gắn Tường TOTO TBW07001A Tròn 200mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW07001A  Mã sản phẩm: TBW0700..

-20% 7.420.000 đ 5.940.000 đ

Hoàn tiền : Giá Tốt Hơn

Bát sen gắn trần TOTO TBW07001A1 Tròn 200mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW07001A1  Mã sản phẩm: TB..

-20% 7.050.000 đ 5.643.000 đ

Bát sen gắn trần TOTO TBW07003A1 Tròn 300mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW07003A1  Mã sản phẩm: TB..

-20% 11.550.000 đ 9.240.000 đ

Bát sen gắn trần TOTO TBW07002A1 Tròn 250mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW07002A1  Mã sản phẩm: TB..

-20% 9.300.000 đ 7.436.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW07003A Tròn 300mm Dòng G

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW07003A  Mã sản phẩm: TBW0700..

-20% 12.150.000 đ 9.724.000 đ

Bát sen gắn tường TOTO TBW07004A Tròn 300mm

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW07004A Mã sản phẩm: TBW07004A T..

-20% 24.340.000 đ 19.470.000 đ

[CLC] Bát Sen TOTO TX488SCZ Gắn Tường CURIO

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TX488SCZ  Mã sản phẩm: TX488SCZ T&..

-66% 11.210.000 đ 3.780.000 đ

[HTK] Bát Sen TOTO TX488SQN Gắn Tường LE MUSE

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TX488SQN Mã sản phẩm: TX488SQN HTK ..

-38% 11.360.000 đ 7.029.000 đ

[HTK] Bát Sen Gắn Trường TOTO TS602#CR

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TS602#CR Mã sản phẩm: TS602#CR T&e..

-19% 1.372.000 đ 1.113.000 đ

Bát Sen TOTO TBW08003A#MBL Vuông 300mm Dòng G Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW08003A#MBL Mã sản phẩm: TBW08003A..

-18% 19.450.000 đ 15.880.000 đ

Bát Sen TOTO TBW07002A#MBL Tròn 250mm Dòng G Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW07002A#MBL Mã sản phẩm: TBW07002A..

-18% 15.660.000 đ 12.780.000 đ

Bát Sen TOTO TBW07003A#MBL Tròn 300mm Dòng G Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW07003A#MBL Mã sản phẩm: TBW07003A..

-18% 19.450.000 đ 15.880.000 đ

Bát Sen TOTO TBW08003A1#MBL Vuông 300mm Dòng G Gắn Trần Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW08003A1#MBL Mã sản phẩm: TBW0..

-18% 18.480.000 đ 15.080.000 đ

Bát Sen TOTO TBW07003A1#MBL Tròn 300mm Dòng G Gắn Trần Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW07003A1 Mã sản phẩm: TBW07003..

-18% 18.480.000 đ 15.080.000 đ

Bát Sen TOTO TBW01003B1A#MBL Gắn Trần Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW01003B1A#MBL Mã sản phẩm: TBW01003B1A#..

-18% 8.650.000 đ 7.060.000 đ

Bát Sen TOTO TBW02003BB#MBL Gắn Tường Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW02003BB#MBL Mã sản phẩm: TBW02003BB#MB..

-18% 9.897.000 đ 8.070.000 đ

Bát Sen TOTO TBW07002A1#MBL Tròn 250mm Dòng G Gắn Trần Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn trần TOTO TBW07002A1#MBL Mã sản phẩm: TBW0..

-18% 14.880.000 đ 12.140.000 đ

[HTK] Bát Sen TOTO TTSR103M Gắn Tường

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TTSR103M Mã sản phẩm: TTSR103M CLC T&ec..

-34% 1.463.000 đ 970.000 đ

Bát Sen TOTO TBW02003B1B#MBL Gắn Trần Màu Đen Mờ

Thông tin bát sen gắn tường TOTO TBW02003B1B#MBL Mã sản phẩm: TBW02003B1B#..

-18% 9.082.000 đ 7.410.000 đ

Hiển thị 1 đến 48 trong 49 (2 Trang)

Bát sen tắm TOTO là gì?

Bát sen trần là một thiết bị vệ sinh được sử dụng để tắm rửa, vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Nó được lắp đặt trên trần của phòng tắm giúp chuyển hướng nước từ van sen âm tường và điều chỉnh dòng nước thành kiểu mưa.

Bát sen tắm âm tường TOTO có thiết kế đẹp và hiện đại, giúp mang lại không gian tắm sang trọng và tiện nghi.

Bát sen âm trần TOTO có thể được điều chỉnh nhiệt độ, áp lực nước và chế độ phun nước, giúp đáp ứng các nhu cầu và sở thích của người sử dụng. Nó cũng có tính năng tiết kiệm nước và dễ dàng vệ sinh và bảo trì sản phẩm.

Có nên sử dụng bát sen âm trần TOTO không?

Việc sử dụng bát sen âm trần hay không cũng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng người. Tuy nhiên, bát sen tắm TOTO có nhiều ưu điểm so với việc sử dụng sen tắm thông thường.

Một số ưu điểm của bát sen âm trần khôn bao gồm:

 • Tạo nên không gian tắm sang trọng và hiện đại.
 • Không chiếm diện tích sàn phòng tắm, giúp tiết kiệm không gian.
 • Điều khiển và giám sát lượng nước đi vào sen tắm một cách chính xác, giúp tiết kiệm nước.
 • Tính năng điều chỉnh nhiệt độ và áp lực nước phù hợp với sở thích của người sử dụng.
 • Có chế độ phun nước đa dạng và linh hoạt.
 • Dễ dàng vệ sinh và bảo trì sản phẩm.

Tuy nhiên, sử dụng bát sen âm trần cũng có một số nhược điểm, như:

 • Giá thành của bát sen tắm rời thường cao hơn so với các loại sen tắm thông thường.

Có những loại bát sen tắm rời TOTO nào?

Có nhiều loại bát sen tắm khác nhau, phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng người như:

 • Bát sen gắn trần TOTO là loại bát sen được lắp đặt trên trần nhà tắm, giúp tạo ra không gian tắm sang trọng và tiện nghi. Để lắp đặt bát sen gắn trần cần phải thực hiện công tác xây dựng trần phòng tắm, điều này có thể tốn kém và mất thời gian. Giá thành của bát sen gắn trần cũng thường cao hơn so với bát sen gắn tường.
 • Bát sen gắn tường TOTO là loại bát sen được gắn trực tiếp lên tường phòng tắm, giúp tiết kiệm diện tích sàn phòng tắm. Bát sen gắn tường thường có giá thành rẻ hơn so với bát sen gắn trần và dễ dàng lắp đặt.

Giá bát sen tắm TOTO bao nhiêu?

Giá bát sen tắm rời TOTO phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại sản phẩm, chất liệu, kiểu dáng và thời điểm mua hàng. Để biết thông tin chi tiết về giá cả, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đại lý, nhà cung cấp hoặc tìm hiểu trên trang web của họ để có thông tin cụ thể về giá bát sen tắm TOTO.

Dưới đây là thông tin giá bát sen tắm TOTO quý khách có thể tham khảo:

STT

Sản phẩm

Mức giá

1

Bát sen TOTO gắn tường tròn

1.100.000 đến 22.000.000 đ

2

Bát sen TOTO gắn tường vuông

5.000.000 đến 32.200.000 đ

3

Bát sen TOTO gắn trần tròn

1.400.000 đ đến 11.300.000 đ

4

Bát sen TOTO gắn trần vuông

4.500.000 đ đến 26.500.000 đ

Lưu ý: Giá cập nhật đến tháng 7/2023 và có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời điểm mua hàng.

Mua bát sen trần TOTO ở đâu giá rẻ?

TDM Tuấn Đức tự hào hiện tại là đơn vị về mảng thiết bị vệ sinh Số 1 tại Việt Nam, được các thương hiệu hàng đầu Vòi sen âm tường TOTO, Sen tắm âm tường INAX, Sen tắm âm tường CAESAR, Sen tắm âm tường Grohe, Sen tắm âm tường American Standard, Sen âm tường Cotto.. ủy quyền phân phối các sản phẩm của họ. TDM cũng có showroom rộng khắp tại TPHCM, Hà Nội và Bình Dương để phân phối tất cả tỉnh thành tại miền Nam và miền Bắc. Ngoài ra còn có 1 đội ngũ tư vấn kỹ thuật nắm rõ sản phẩm sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp công trình và tài chính nhất. Đại lý Tuấn Đức luôn cam kết mang đến sản phẩm đúng giá, đảm bảo 100% chính hãng và hỗ trợ bảo hành đầy đủ.

Tại sao nên mua vòi sen tắm âm tường TOTO ở đại lý TDM Tuấn Đức?

Đại lý TDM Tuấn Đức là một địa chỉ uy tín và có kinh nghiệm trong cung cấp các sản phẩm vệ sinh cao cấp, bao gồm vòi sen tắm âm tường TOTO.

 • Đại lý cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy.
 • Có sự lựa chọn đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và tính năng của vòi sen tắm âm tường TOTO, giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp với không gian và phong cách của phòng tắm của bạn.
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và thân thiện sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa và giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.
 • Đại lý TDM Tuấn Đức cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt, bảo hành và hỗ trợ sửa chữa khi cần thiết.

Tóm lại, mua vòi sen tắm âm tường TOTO tại đại lý TDM Tuấn Đức là một lựa chọn đáng tin cậy và đảm bảo chất lượng, đồng thời đảm bảo rằng bạn sẽ được tận hưởng trải nghiệm tắm tiện nghi và thoải mái trong phòng tắm của bạn.

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0933322232

(7h30 - 18h00)
messenger

Chat Facebook

(7h30 - 18h00)